3 Nisan 2024 Çarşamba

SA10671/MT251: Uyarı: Doğum Kontrol Haplarının Yanında Yaygın Ağrı Kesicilerin Kullanılması Kan Pıhtılaşması Riskinizi Artırır

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Yeni bir araştırma, hormonal kontrasepsiyonla birlikte NSAİİ, özellikle de yüksek riskli tipleri ve diklofenak kullanan kadınlarda kan pıhtılaşması riskinin arttığını ortaya koymuştur. Araştırma, daha fazla farkındalık ve daha güvenli ağrı kesici ve doğum kontrol seçeneklerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi çağrısında bulunuyor."


Warning: Using Common Painkillers Alongside Birth Control Pills Increases Your Risk of Blood Clots

Araştırmacılar, mutlak risk düşük olsa da kadınların bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yakın zamanda The BMJ'de yayınlanan kapsamlı bir Danimarka çalışmasına göre, hormonal kontraseptiflerle birlikte non-steroid anti-inflamatuar ağrı kesiciler kullanan kişiler, venöz tromboembolizm (VTE) açısından biraz daha yüksek bir riskle karşı karşıya kalabilir.

Risk, üçüncü veya dördüncü nesil progestin içeren kombine oral kontraseptif kullanan kadınlarda daha yüksek, ancak steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) ibuprofen, diklofenak ve naproksen ile birlikte yalnızca progestin tabletleri, implantları ve koilleri kullanan kadınlarda daha düşüktü.

Araştırmacılar, yüksek riskli hormonal kontrasepsiyon kullanan kadınlarda bile ciddi bir kan pıhtısı gelişme riskinin düşük olduğunu vurgulamaktadır. Ancak hem hormonal kontrasepsiyonun hem de NSAID'lerin yaygın kullanımı göz önüne alındığında, kadınların bu potansiyel ilaç etkileşimi konusunda uygun şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini söylüyorlar.

Hormonal Kontrasepsiyon ve NSAID Kullanımının Sınıflandırılması

NSAİİ'ler daha önce kan pıhtıları ile ilişkilendirilmiştir, ancak NSAİİ kullanımının hormonal kontrasepsiyon kullanan sağlıklı kadınlarda venöz tromboembolizm riskini etkileyip etkilemediği hakkında çok az şey bilinmektedir.

Bunu ele almak için araştırmacılar, 1996 ile 2017 yılları arasında Danimarka'da yaşayan ve kan pıhtısı, kanser, histerektomi veya doğurganlık tedavisi öyküsü olmayan 15 ila 49 yaş arasındaki 2 milyon kadın arasında ilk kez venöz tromboembolizm teşhisini izlemek için ulusal tıbbi kayıtları kullandılar.

Hormonal kontrasepsiyon, önceki çalışmalara dayanarak VTE ile ilişkilerine göre yüksek, orta ve düşük riskli olarak ayrılmıştır.

Yüksek riskli hormonal doğum kontrol yöntemleri arasında kombine östrojen ve progestin bantları, vajinal halkalar ve 50 mcg östrojen ya da üçüncü veya dördüncü nesil progestin içeren haplar yer almaktadır. Orta riskli doğum kontrolü diğer tüm kombine oral kontraseptifleri ve medroksiprogesteron enjeksiyonunu içerirken, yalnızca progestin tabletleri, implantlar ve hormonlu rahim içi araçlar (koiller) düşük riskli veya risksiz olarak sınıflandırılmıştır.

Yaş, eğitim düzeyi, hamilelik öyküsü, geçirilmiş ameliyat, yüksek tansiyon ve diyabet gibi potansiyel olarak etkili bir dizi faktör de dikkate alınmıştır.

Araştırmada NSAİİ'ler 529.704 kadın tarafından hormonal kontrasepsiyon kullanırken kullanılmıştır. En sık kullanılan NSAİİ ibuprofen (%60) olurken, bunu diklofenak (%20) ve naproksen (%6) izlemiştir.

Ortalama 10 yıllık izleme süresi boyunca 8.710 venöz tromboembolik olay meydana gelmiş (2.715 pulmoner emboli ve 5.995 derin venöz tromboz) ve 228 (%2,6) kadın tanı konulduktan sonraki 30 gün içinde hayatını kaybetmiştir.

Çıkarımlar ve Öneriler

Mutlak olarak, NSAID kullanımı hormonal kontrasepsiyon kullanmayan 100.000 kadın başına haftada dört ekstra venöz tromboembolik olayla, orta riskli hormonal kontrasepsiyon kullanan kadınlarda 11 ekstra olayla ve yüksek riskli hormonal kontrasepsiyon kullanan kadınlarda 23 ekstra olayla ilişkilendirilmiştir.

Bireysel NSAİİ'ler arasında, ibuprofen ve naproksen ile karşılaştırıldığında diklofenak için en güçlü ilişki vardı.

Bu gözlemsel bir çalışmadır, bu nedenle nedeni belirlenemez ve araştırmacılar, sonuçları etkilemiş olabileceğini söyledikleri sigara ve obezite ile ilgili eksik bilgiler gibi çeşitli sınırlamaların altını çizmektedir.

Bununla birlikte, bu yüksek kaliteli kayıt verilerine dayanan büyük bir çalışmadır ve araştırmacılar potansiyel olarak etkili olan çok çeşitli faktörleri ayarlayabilmişlerdir. Dahası, ilişkiler daha ileri analizlerden sonra da devam etmiştir, bu da ilişkilerin sağlam olduğunu göstermektedir.

Araştırmacılar şu sonuca varmıştır: "Yüksek kaliteli, bağlantı kurulabilir, ulusal kayıtları kullanan bu ülke çapındaki çalışma, genellikle sağlıklı kadınlara reçete edilen iki ilaç sınıfının birlikte kullanımı sırasında potansiyel olarak ölümcül bir olay riski hakkında yeni bilgiler ekliyor."  

"Hem hormonal kontrasepsiyona hem de düzenli NSAİİ kullanımına ihtiyaç duyan kadınlara buna uygun tavsiyelerde bulunulmalıdır."

Aarhus Üniversite Hastanesi'nden Morten Schmidt, bağlantılı bir başyazıda, bu verilerin NSAİİ'lerin, özellikle de diklofenak ve yüksek riskli hormonal kontrasepsiyonun birlikte kullanımına ilişkin önemli endişeler doğurduğunu yazıyor.

Sağlık otoritelerinin ve düzenleyicilerin bu bulguları reçetesiz satılan diklofenakın güvenlik değerlendirmesine dahil etmelerini ve hormonal kontrasepsiyon kullanan kadınların ve klinisyenlerinin analjezi için NSAİİ'lere alternatifleri değerlendirmelerini önermektedir.

"NSAİİ'lerle tedavi gerekiyorsa, diklofenak dışındaki ajanlar, yalnızca progestin tabletleri, implantlar veya rahim içi araçlar gibi daha düşük riskli hormonal kontraseptiflerle birlikte tercih edilebilir görünmektedir."

Araştırma Danimarka Kalp Vakfı tarafından finanse edilmiştir.

BMJ, 8 ARALIK 2023, SciTechDaily


Mustafa Tamer, 03.04.2024, Sonsuz Ark, Çeviri, Bilim ve Teknoloji, Aklın Merdivenleri

Mustafa Tamer Yayınları

Aklın Merdivenleri

Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı