8 Şubat 2024 Perşembe

SA10571/EK8: Euro'nun İki Yüzü

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Yunanistan'ın eski maliye bakanlarından, MeRA25 partisinin lideri ve Atina Üniversitesi Ekonomi Profesörü Yanis Varoufakis'e aittir ve Avrupa Birliği'nin çöküşündeki temel nedenlere odaklanmaktadır. Analiste göre, ülkelerine hiç liderlik etmemiş, bugünkü Avrupa Birliği'ni her şeyiyle şekillendiren, Avrupalı siyasetçiler arasında Avrupa üzerinde en büyük etkiye sahip Fransız Jacques Delors ve Alman Wolfgang Schäuble'nin çatışan vizyonları ile AB'nin mevcut çöküşü arasındaki güçlü nedensellik bağı yeterince anlaşılamamıştır.
Seçkin Deniz, 08.02.2024, Sonsuz Ark 

The Two Faces of the Euro

"Jacques Delors ve Wolfgang Schäuble, ülkelerine hiç liderlik etmemiş Avrupalı siyasetçiler arasında Avrupa üzerinde en büyük etkiye sahip olanlardır. Aralık ayında birbirlerinden bir gün sonra hayata veda eden bu iki isim, bugünün Avrupa Birliği'ni her şeyiyle şekillendirdi."

Jacques Delors ve Wolfgang Schäuble, ülkelerine hiç liderlik etmemiş Avrupalı siyasetçiler arasında Avrupa üzerinde en büyük etkiye sahip olanlardır. Aralık ayında birbirlerinden bir gün sonra ölen Delors ve Schäuble, bugünkü Avrupa Birliği'ni her şeyiyle şekillendirdiler. Görev süreleri pek çakışmadı ama Avrupa'nın geleceği konusundaki sert çatışmaları tarihe geçti. Her iki ismin de önemi geniş çapta kabul görse de, çatışan vizyonları ile AB'nin mevcut çöküşü arasındaki güçlü nedensellik bağı yeterince anlaşılamamıştır.

Çeşitli ölüm ilanlarına bakılırsa, bu iki adam görünürdeki farklılıklarıyla hatırlanıyor: Keynesyen bir Avrupa hayali İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın kabusu olan gösterişli Fransız, Roma Katoliği, sosyal demokrat Delors; ve mali Kalvinizmi, Fransız maliye bakanlarının yanı sıra açık veren Güney Avrupalı maliye bakanlarını da dehşete düşüren sert Alman avukat Schäuble. Her ikisi de kayda değer Avrupalılar ve dolayısıyla Euroskeptiklerin düşmanları olarak kabul edilirken, Delors, Alman parlamentosunun yetkilerini Brüksel'e devretme konusunda isteksiz olan Schäuble'nin tam aksine, daha sabırsız bir merkeziyetçi olarak tasvir edilmektedir.

Bunların hiçbiri yanlış değil. Ancak iki adamın motivasyonları ve eylemlerinin bize bıraktığı tasvir eksik ve muhtemelen yanıltıcı.

DELORS'UN TAKTİKSEL U DÖNÜŞÜ

Dönemin Batı Almanya Şansölyesi Helmut Kohl, Schäuble'ye 1984 yılında ilk kabine görevi olan küçük bir bakanlık verdiğinde Delors, Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın ilk maliye bakanı olarak cehennem gibi bir görev süresini henüz tamamlamıştı. Mitterrand'ın Sosyalistler ve Komünistlerden oluşan hükümeti 1981 yılında eşitlikçi büyüme vaat eden kemer sıkma karşıtı bir platformda seçilmişti. Bu seçimden hemen sonra Fransız sermayesi kitleler halinde Almanya'ya kaçtı. Bunu durdurmak için Delors'un ya frangın değerini önemli ölçüde düşürmesi ya da faiz oranlarını ekonomiyi çökertecek seviyelere çıkarması gerekiyordu.

Almanya ve Fransa'nın 1978'de büyük bir tantanayla oluşturdukları Avrupa Para Sistemi (EMS) kapsamında döviz kuru sabitlenmişti ve frankın devalüe edilmesi için Almanya'nın onayı gerekiyordu. Almanya bu onayı vermek için ağır bir bedel talep etti: Mitterrand hükümetinin önlemek için seçildiği reel ücret indirimi (yüksek enflasyon ortamında ücretlerin dondurulması).

Delors'un önünde iki seçenek vardı: EMS anlaşmasını yırtıp atmak (ve frangı tek taraflı olarak devalüe etmek) ya da faiz oranlarını %25'e çıkarmak. İkincisini seçti ama sermaye kaçmaya devam ederken, Fransa'da kişi başına düşen gelir üç yılda %10'dan fazla düştü. 1983 yılına gelindiğinde Delors tam kemer sıkma politikasını benimsemiş (Almanya'nın talep ettiği ücretlerin dondurulması da dahil), solcu bakanlar istifa etmiş ve Fransa Almanya'nın rekabetçi dezenflasyon stratejisini benimseme yoluna girmişti (1990'lar boyunca standart hale gelen güçlü frank politikalarının bir yansıması olarak).

Bu Mitterrand'ın sosyalist gündeminin sonu muydu? Hayır, diyordu Delors: Avrupa düzeyinde kemer sıkma politikalarıyla mücadele edebilmek için Fransa'nın önce kemer sıkma politikalarını benimsemesi gerekiyordu. Delors'a göre Fransa'daki emek yanlısı politikalar, Anglosfer'in finans piyasalarının frank aleyhine bahis oynaması, Fransız devletinin borçlanma maliyetlerini artırması, sermayenin Almanya'ya kaçmasına neden olması ve hem Fransız para biriminin hem de Fransız devletinin devalüasyona zorlanmasıyla her zaman yenilgiye uğrayacaktı.

Delors, Mitterrand'a 1981 gündemlerini hayata geçirmenin tek yolunun, mali piyasaları Frank'a karşı bahis oynamanın boşuna olduğuna ikna etmek olduğunu çünkü Frank'ın bölünmez bir şekilde güçlü Alman Markı'na bağlı olduğunu söyledi. Gündemleri yine de zafer kazanabilirdi ama bu ancak pan-Avrupa düzeyinde olabilirdi - Bundesbank'ı "ele geçirmeyi" (esasen parasal birlik yoluyla Deutsche Mark'ı benimsemeyi) ve bir şekilde Alman elitlerini Fransız sosyalistlerinin gündemini Avrupa düzeyinde benimsemeye zorlamayı gerektiren devasa bir proje.

Bu analizden etkilenen Mitterrand, 1985 yılında nüfuzunu kullanarak Delors'un Avrupa Komisyonu başkanlığına atanması için başarılı bir lobi faaliyeti yürüttü. Delors Brüksel'den, meşhur Delors Komitesi'ni araç olarak kullanarak Avro'nun yürürlüğe girmesi için bastırdı.

Tam teşekküllü demokratik bir siyasi birlik isteyen gerçek federalistlerin aksine Mitterrand ve Delors, Fransız hükümetinin önceliklerini ve yöntemlerini Avrupa'ya yansıtma amaçlarına daha uygun olduğuna inandıkları Avrupa'nın hükümetler arası karar alma çerçevesini sona erdirmeyi asla planlamadılar. Onların arzuladıkları şey, Fransa'nın egemen olacağı bir mali (ama siyasi değil) birliği gizlice ortaya çıkaracak bir parasal birlikti.

SCHÄUBLE ADINDA BIR KALKAN

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Bundesbank bu hamlelerin geldiğini gördü. Bundesbank 1983'ten itibaren Delors stratejisine bir dizi kanlı burun vurmayı amaçlayan agresif parasal hamleler yaptı. Alman politikacılar arasında, Bundesbank'ın Delors'un ayısını kucaklama projesini tamamen benimseyen Schäuble oldu.

Schäuble, Delors'un sosyal demokrat politikaları finanse etmek için Deutsche Mark'ı kullanan Büyük Fransa imajında bir Avrupa tasavvur eden usta bir taktikçi olduğunu fark etmişti. Delors'a karşı koymak için Bundesbank-Schäuble stratejisi, yalnızca cari hesap fazlası ve son derece düşük hükümet açıkları olan devletleri içeren çok daha küçük bir parasal birlik için baskı yapmaktı. Schäuble, Fransa'yı dahil etmenin siyasi ve jeostratejik önemini anlamıştı, ancak Fransızlar ulusal bütçeleri üzerindeki egemenliklerini kaybetmeyi kabul etmek zorunda kalacaklardı ki bu, bütçe açığı veren bir ülkenin mali birlikten yoksun bir para birliği içinde sürdürülebilir bir şekilde kalabilmesi için bir ön koşuldu.

Eylül 1988'de Delors, İngiltere Sendikalar Kongresi'nde yaptığı konuşma, TUC üyelerinin en karanlık dönemine, Thatcher'ın üçüncü genel seçim zaferinin sonrasına denk geldi. Delors, Avrupa Ortak Pazarı olarak tanımladığı "kapitalistler kulübü "nün aksine "Sosyal Avrupa" vizyonunun ana hatlarını çizdi. Ayakta alkışlandığına bakılırsa, Delors İngiliz işçi temsilcilerinin gönlünü kazanmıştı.

O gün, İngiltere İşçi Partisi Euroskeptiklikten Eurofiliye doğru kaymaya başladı. Aynı gün ve aynı nedenle Thatcher'ın kafasında da alarm zilleri çalmaya başladı. Haftalar sonra, yaklaşmakta olan Avrupa "süper devleti" konusunda uyarıda bulunduğu ünlü Bruges konuşmasını yaptı - muhtemelen Brexit'in tasarlandığı an -.

Thatcher da Mitterrand ile aynı hatayı yaptı: Schäuble'nin Delors'un projesini çökertme kapasitesini hafife almıştı. Yapılması kolay bir hataydı. Berlin Duvarı'nın yıkılması Delors'un hırslarına büyük bir ivme kazandırmak üzereydi. Thatcher'ın Almanya'nın yeniden birleşmesine karşı çıkması karşısında Mitterrand, Kohl'ü sadece Fransa'yı değil, İspanya, Portekiz ve nihayetinde Yunanistan gibi diğer bütçe açığı olan ülkeleri de içeren daha geniş bir Avro bölgesine razı olmaya zorlamak için ihtiyaç duyduğu kaldıraca aniden sahip oldu.

AVRUPA SAVAŞ ALANI

Fransa'nın Almanya'nın yeniden birleşmesini onaylaması karşılığında geniş ve heterojen bir Avro bölgesinin kurulmasını kabul etmek, Schäuble ve Bundesbank'ın kaybetmeyi kabul ettiği bir savaştı. Ancak Schäuble mücadeleden vazgeçmiş değildi.

Mitterrand ve Delors'un yanı sıra Schäuble ve Bundesbank da heterojen para birliğinin mali birlikten yoksun olmasının onu kırılgan hale getirdiğini, bankacılık birliğinden yoksun olmasının ise daha da kırılgan hale getirdiğini her zaman biliyorlardı. Hepsi de ciddi bir mali krizin Avrupa'nın siyasi sınıfını ya federal bir hazine oluşturmaya, ya mevcut Avro bölgesini dağıtmaya ya da Avrupa'nın kalıcı düşüşünü kabul etmeye zorlayacağını öngörmüştü. Ancak Thatcher'ın distopik bir süper devlet olarak algıladığı şeyi arzulayan Delors (Mitterrand'ın desteğiyle) ile Schäuble'nin (Bundesbank tarafından desteklenen) daha büyük, çok vitesli bir AB içinde daha küçük bir avro bölgesi vizyonu arasındaki çatışma nedeniyle bir çıkmazdaydılar. Böylece hepsi, ilk ciddi mali krizin tetikleyeceği bir sonraki büyük savaşı bekledi.

Yirmi yıl sonra bu olay gerçekleştiğinde Delors emekli olmuş ve Schäuble Almanya'nın maliye bakanı olarak Avro Bölgesi maliye bakanlarının gayrı resmi konseyi olan Eurogroup'a hakim olmuştu. Lehman Brothers'ın 2008'deki çöküşü Alman ve Fransız bankalarının peş peşe iflasına ve iki yıl sonra Yunan devletinin iflasına yol açar açmaz, Schäuble "oyunun başladığını" biliyordu.

Schäuble, otuz yıldır süren bu bayrak yarışında Delors'un bayrağını taşıyan Fransızların krizi, borçların karşılıklı hale getirilmesinden başlayarak uzun süredir hedefledikleri mali birlik için baskı yapmak üzere kullanacaklarını öngördü. Savunma stratejisi, iflas eden ülkelerin Avro'dan çıkmaları için teşvik edilmelerini ve yardım edilmelerini önermekti. Birdenbire Grexit, sert kemer sıkma politikalarına ve aşırı iç devalüasyona karşı bir alternatif haline geldi.

Makroekonomiyi küçümseyen bir Protestan ordoliberal olarak Schäuble kemer sıkmaya inanıyordu. Almanya'nın yeniden birleşmesi sırasında Doğu Almanya'nın yoksullaştırılmasında ve aktif olarak sanayisizleştirilmesinde öncü bir rol oynamıştı. 2010'dan sonra Avrupa çapında kemer sıkma politikalarının şampiyonu olmasının nedeni de tam olarak buydu: savaş sonrası merkantilist Batı Alman iş modelini sürdürmek.

Ancak Schäuble bile 2010-2015 yılları arasında Yunanistan'a uygulanan kemer sıkma politikalarının aşırı derecede yıkıcı olduğunu anlamıştı. Nereden mi biliyorum? Çünkü ben Yunanistan'ın maliye bakanıyken bu konuları saatlerce tartıştık ve Schäuble de bana birkaç kez aynı şeyi söyledi.

Bu konuşmalardan birinde, kendi görüşüne göre Avro bölgesinin "yanlış inşa edildiğini" ve Fransızların direndiği siyasi bir birliğe ihtiyaç duyulduğunu teyit edecek kadar ileri gitti. "Biliyorum," dedim onu devam etmeye teşvik etmek için. "Sizin Deutsche Mark'ınızı kullanmak istediler ama egemenliği paylaşmadan!" Başını sallayarak onayladı: "Evet, öyle. Ve ben bunu kabul etmeyeceğim," diye devam etti. "Gördüğünüz gibi, bu şeyi bir arada tutabilmemin tek yolu, bu şeyi bir arada tutabilmemin tek yolu, daha fazla disiplindir. Avro'yu isteyen herkes disiplini kabul etmelidir. Ve Grexit ile disipline edilirse çok daha güçlü bir Avro Bölgesi olacaktır."

Schäuble hiçbir yanılsama içinde değildi. Yunanistan'ı Avro bölgesinin dışına itmenin Yunanistan'la çok az ilgisi vardı ve her şey Fransa ve Delors'un vizyonuyla ilgiliydi. Fransa'nın, eğer Avro'yu istiyorlarsa (ki konuşmalarımızda iki kez Deutsche Mark'tan bahsetti), Paris'te Troyka'yı karşılamaları ve Delors'un AB elbisesi giymiş Büyük Fransa hayalinden vazgeçmeleri gerektiğini anlamalarını istiyordu. Grexit konusundaki ısrarı Fransız siyasi kastına pek de ince olmayan bir mesajdı: Yunanistan gibi siz de kemer sıkma politikalarından ancak Avro dışında kurtulabilirsiniz.

ÜÇ SEÇENEK

Schäuble'nin pozisyonunun ardındaki mantık basitti: Avro bölgesinin kötü mimarisi göz önüne alındığında, 2008 sonrası Avrupa'nın önünde üç seçenek vardı ve Schäuble bunları aşağıdaki şekilde sıraladı:

  • En İyi Seçenek: Avro'dan çıkma karşılığında, sadece ılımlı kemer sıkma politikaları gerektiren ve ağır borçlu ülkelerin borçlarının silinmesine izin veren daha küçük ve homojen bir Avro Bölgesi.
  • Kötü Seçenek: Büyük çaplı kemer sıkma pahasına ve tedavi amaçlı borç silme olmadan orijinal heterojen avro bölgesini korumak.
  • Kabul Edilemez Seçenek: Delors'un demokratik bir siyasi birlik olmadan mali birlik vizyonu - Thatcher'ın Avrupa "süper devleti" olarak adlandırdığı şey.

Schäuble'nin tercih ettiği seçenek Yunanistan'ın Avro'dan çıkmasıydı. Bu durum İtalya ve diğer bütçe açığı olan ülkelerin birkaç gün içinde Yunanistan'ı takip etmesine yol açacak ve Bundesbank'ın daha büyük bir tek pazar içinde küçük, merkantilist bir avro bölgesi için orijinal planını nihayet gerçekleştirecekti.

Fransız elitleri, İtalya, İspanya ve Yunanistan'daki muadilleriyle birlikte bu seçeneğe şiddetle karşı çıktılar çünkü yerel varlıklarının Euro cinsinden kalmasını istiyorlardı. Erdemli olmayan amaçlarını gizlemek için, Delors'un mali birliğe ilişkin orijinal planını uygulama zamanının geldiğine dair sesler çıkardılar. Ancak ikiyüzlülükleri, Fransız Sosyalistlerinin bile Fransız ulusal egemenliği tehlikeye girmesin diye mali birliği siyasi birlikle tamamlamak istememelerinden belliydi.

Schäuble kendini yasaları belirlemek zorunda hissetti: Delors planı kabul edilemezdi, zira çeşitli ulusal parlamentolarda kabul edilmesi siyasi açıdan imkansızdı. Ağır borçlu ülkeler Avro'da kalmak istiyorlarsa, halklarına (Kötü Seçenek) büyük, optimal olmayan kemer sıkma politikaları dayatmak zorunda olan onlardı (Almanya değil). Onun üzüntüsüne rağmen bunu yapmayı kabul ettiler. Daha da önemlisi, o dönemde Avrupa Merkez Bankası Başkanı olan Mario Draghi'nin etkisi altındaki Şansölye Angela Merkel de onların yanında yer aldı ve Maliye Bakanına büyük bir saygısızlık yaptı.

Schäuble, bu kadar çok kemer sıkmaya ve para basmaya bel bağlamanın optimal olmadığını ve sadece bütçe açığı olan ülkelere değil tüm AB'ye zarar vereceğini çok iyi bildiği için Merkel'in seçimini kabul etti. Neredeyse anında maliye bakanlığından ayrılmaya ve yarı emekliliğe çekilmeye hazır olduğunun sinyalini verdi. Merkel, ilk kez olmamakla birlikte, Federal Cumhuriyet Başkanlığı onurunu reddetti ve ona Federal Meclis Başkanlığının tahta kaşığını teklif etti.

Bugün hem Delors'un hem de Schäuble'nin vizyonları bir Yunan trajedisinde olduğu gibi harabeye dönmüş durumda. Avro krizinin yönetilme biçimi Delors'un sosyal demokrat Büyük Fransa imgesindeki Avrupa vizyonuna darbe vurdu ve Schäuble'nin merkantilist bir Avrupa'da kendini kaybetmeye devam eden mali açıdan egemen bir Almanya'nın kalbindeki savaş sonrası modeli koruma girişimini mahvetti.

Avro henüz taslak halindeyken ne Delors ne de Schäuble, Avrupa'nın Avro'nun kaçınılmaz krizine verdiği anlamsız tepkiyi ne hayal edebilirdi ne de buna göz yumabilirdi. Hem Delors'un hem de Schäuble'nin doğru bir şekilde sürdürülemez olarak değerlendirdiği Avro bölgesini orijinal biçiminde koruyan büyük kemer sıkma ve parasal cömertlik kombinasyonu, Avrupa'nın bugün siyasi olarak parçalanmış ve seküler bir düşüş içinde olmasının nedenidir. Tarih bir kez daha, Avrupa'nın çıkarlarının egemen sınıfların çıkarlarıyla doğrudan karşıtlık içinde olduğunu görmeyi reddeden kayda değer Avrupalıların acımasız bir ustası olduğunu kanıtlamıştır.1

Yanis Varoufakis, Atina, 19 Ocak 2024, Project Syndicate

(Yunanistan'ın eski maliye bakanlarından Yanis Varoufakis, MeRA25 partisinin lideri ve Atina Üniversitesi'nde Ekonomi Profesörüdür.)


Eyüp Kaan, 08.02.2024, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Sonsuz Ark Çevirileri


Eyüp Kaan Yazıları
Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı