20 Aralık 2023 Çarşamba

SA10494/SD2957: Batı'nın Jeopolitik Durumu Kötüye Gidiyor ve Biz Bu Konuda Çok Az Şey Yapıyoruz: Önümüzdeki On Yıl için Beş Senaryo

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Londra Council on Geostrategy (CoG) direktör yardımcısı ve Washington, D.C.'deki Yorktown Enstitüsü araştırmacısı Gabriel Elefteriu'ya aittir ve Batı'nın çürüyen ve çöken jeopolitik durumuna odaklanmaktadır. "Tarihin "kurallara dayalı uluslararası düzen" bölümünün kapanmakta olduğu ve son birkaç on yıldır "stratejik" elitlerimizin zihinlerinde yer etmiş olan Batı'nın üstünlüğü ve hakimiyetine ilişkin geleneksel varsayımların birçoğunun gerçek dünyadan silinmekte olduğu şüphe götürmez bir gerçektir." diyerek Rusya, Çin ve İran'ı yeni-Eksen (new-Axis) ülkeler olarak tanımlayan ve Türkiye'den kesinlikle bahsetmeyen ve 7 Ekim sonrası İsrail'in Gazze'yi işgalini sağlayan ve güvence altına alan ABD-NATO Akdeniz savaş gücünün caydırıcı etkisini de not eden analistin şu cümleleri dikkat çekicidir: "Uzun vadeli strateji hakkında düşünmek uzun zamandır bir lüks. Ancak dünya artık değişiyor ve eski varsayımların yıkılması ve dünya görüşlerinin geçerliliğini yitirmesiyle birlikte, büyük stratejik kararlar alma yeteneği hayati bir gereklilik olarak geri dönüyor. Jeopolitik açıdan Batı'yı bekleyen şeyin büyüklüğü ve ciddiyeti küçümsenemez; aslında Ukrayna'da bir uyarı olarak gözlemlenebilir. Orada yaşananlar bizim deneyimlerimizden o kadar uzak ki, bu yeni savaş ve çekişme dünyası için düşüncelerimizi yeniden çerçevelemeye ve yeniden kalibre etmeye başlamak bile zor bir görev. Ama buna devam etmeliyiz."
Seçkin Deniz, 20.12.2023, Sonsuz Ark 

The West’s geopolitical situation is deteriorating – and we are doing too little about it: Five scenarios for the next decade

Savaşın hüküm sürdüğü bir dünyada, büyük-stratejik düşüncelerimizi yeniden ayarlamalıyız. İşte önümüzdeki yıllarda neler olabileceğine dair beş jeopolitik senaryo:

Tarihin "kurallara dayalı uluslararası düzen" bölümünün kapanmakta olduğu ve son birkaç on yıldır "stratejik" elitlerimizin zihinlerinde yer etmiş olan Batı'nın üstünlüğü ve hakimiyetine ilişkin geleneksel varsayımların birçoğunun gerçek dünyadan silinmekte olduğu şüphe götürmez bir gerçektir.


(Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

Küresel ilişkiler kesinlikle yeni bir döneme geçiş sürecinde, ancak bu jeopolitik varış noktasının konturu - kilit devletler arasındaki güç ilişkilerini tanımlayacak güçlerin konfigürasyonu - henüz belirlenmedi.

İster sözde "çok kutupluluğun" gelişi isterse de Batı'nın amansız düşüşü ile ilgili olsun, uzmanların - birçoğu sadece podcast'lerini ya da danışmanlık ürünlerini pazarlıyor - gerçekleri evcil teorilerine uydurmak için yaptıkları pek çok retorik girişim var.

Daha ciddi bir endişe kaynağı ise Rusya ve Çin gibi revizyonist devletlerin giderek artan ve iyi yönlendirilen "enformasyon savaşı"dır; bu devletler bizi daha da demoralize etmeye ve 1945 sonrası ABD egemenliğindeki sistemde olması gerekenler üzerine anlatıyı şekillendirmeye çalışmaktadır. Ama hepsi de boşa kürek çekiyor.

Gerçekte dünya çok değişken ve belirsizdir; askeri, ekonomik ve siyasi alanlarda çok fazla yapısal unsur hareket halindedir ve bundan sonra ne olacağına dair kesin sonuçlara varmak mümkün değildir.

Hiçbir gelecek, sadece propaganda hileleri ya da çarpıtılmış analizlerle oluşturulamaz. Ve hiçbir devlet ya da devletler grubu şu anda ya da yakın gelecekte dünya sisteminde belirleyici bir stratejik avantaja sahip olduğunu iddia edemez. Başka bir deyişle, her şey uğruna oynanacak.

Küresel sahnedeki tüm ana aktörler hala farklı politika tercihleri yapma -ister kazanan hamleler ister hatalar- ve olayların gidişatını değiştirme kabiliyetine sahiptir. Bu nedenle, özellikle Batı başkentlerinde büyük stratejik kararlardan sorumlu olanların zihinlerini şekillendirebilecek başlıca jeopolitik senaryoların - ve bunların bazı potansiyel dinamiklerinin - neler olduğunu düşünmeye değer. Çok öznel bir olasılık sırasına göre:

1- Aşağı doğru sarmal: çoklu bölgesel savaşlar

Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırılarının ardından İsrail'de büyük bir silahlı çatışmanın patlak vermesi, dünyanın küresel bir yangının uçurumuna doğru sürüklendiği hissini derinleştirdi. Ukrayna çaresizce Putin'in işgalini püskürtmeye çalışırken ve Çin Tayvan konusunda ABD ile olası bir savaş için kendi askeri makinesini açıkça hazırlarken, Orta Doğu'daki yeni tırmanış, 1914 ve 1939'a giden yolda olduğu gibi küresel güvenliğin patlamasının teyidi olarak görülmüştür.

Niall Ferguson'dan daha az ünlü bir tarihçi Kasım ayı başlarında Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru mu gidiyoruz diye merak etmişti. Ukrayna, Levant ve Doğu Asya'daki krizler, 21. yüzyılın üç ana "neo-Axis" revizyonist gücü olan Rusya, İran ve Çin tarafından yönlendiriliyor ve bu güçler birbirlerine giderek daha fazla yaklaşıyor ve birbirlerini askeri, ekonomik ve diplomatik olarak destekliyorlar; akıllarında ise ortak bir nihai amaç var: uluslararası sistemin kontrolünü ABD liderliğindeki Batı ittifakından koparmak.

Şimdilik Batı'nın caydırıcılığı hayati çıkarları açısından hala geçerli, çünkü ne Ruslar ne de Çinliler sırasıyla NATO ve ABD'yi doğrudan karşılarına almaya henüz hazır görünmüyorlar. Orta Doğu'da durum daha karmaşık ve İran'ın dolaylı olarak gerilimi tırmandırmak için birden fazla yolu var.

Ancak orada bile ABD ve NATO deniz gücünün son birkaç haftadır sergilediği muazzam performans, IDF Gazze'ye girerken Hizbullah'ın İsrail'in kuzey kanadına yapacağı korkulan saldırıyı caydırmış gibi görünüyor. İsrail'in düşmanları şimdiye kadarki en iyi fırsat penceresini kaçırmış olabilirler ama önümüzdeki haftalarda başka fırsatlar da doğabilir.

Özetle, Batı'nın zayıflığının ve bölünmüşlüğünün arttığı bir dönemde, küresel ölçekte etkili ve uyumlu bir düşman eylemiyle karşı karşıyayız. Bu durum Batı'nın -özellikle de ABD'nin- askeri ve ekonomik kaynaklarını zorluyor ve mevcut eğilimlere göre neo- Axis (Yeni Eksen) Ukrayna, İsrail ve Tayvan üzerindeki bu üçlü jeostratejik baskıyı sürdürdükçe daha da büyük bir sorun haline gelecek.

Uzun vadede bu son caydırıcılık seviyesini korumak için - ki bu önümüzdeki yıllarda sistemin kilit noktalarında sınırlı askeri müdahaleleri de içerebilir - Batılı ülkelerin refah devletlerinden savaş devletlerine dönüşmeye başlamaları, giderek daha fazla askerileşmeleri ve savaş zamanı üretim için seferber olmaları gerekecektir.

Bunun, ulusal ve küresel kalkınmanın diğer yönleri üzerinde zincirleme etkileri olacak, muhtemelen herkesi aşağı çekecek ve onlarca yıllık ilerlemeyi geri alacaktır. Ve sonunda yine de büyük savaştan kaçamayabiliriz.

2- Felaket: genel savaş

Putin'in Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana, Rusya-NATO savaşının tırmanmasından sadece bir füze uzaktayız. Albert Einstein ve meslektaşları tarafından 1945 yılında nükleer imha riskinin kamuya açık bir göstergesi olarak kurulan Kıyamet Günü Saati, şu anda gece yarısına 90 saniye kala, küresel felakete şimdiye kadarki en yakın noktada duruyor.

Bugün iki ya da daha fazla nükleer silaha sahip devletin dahil olduğu bir çatışmaya giden birçok yol vardır, ancak birkaç nokta akılda tutulmaya değerdir. İlk olarak, yaygın inanışa - ve Kıyamet Günü Saatine - rağmen, konvansiyonel mübadelelerle başlayan büyük bir güç savaşında nükleer tırmanışa ulaşmanın otomatik bir yanı yoktur, çünkü her iki taraf da risklerin farkındadır. Böyle bir tırmanma dinamiği olasılığı yüksektir ancak garanti değildir.

İkinci olarak, sınırlı bir nükleer savaşa girmek ve hatta bu savaşı "kazanmak" teknik olarak mümkün olabilir - ancak yine de nükleer savaş teorisinin ağırlığı bu fikre karşı durmaktadır. Soğuk Savaş sırasında Sovyet Genelkurmayı'nın bu olasılığa inandığı biliniyordu ve belki Çinliler de buna inanmaya başlayacaktır. Bu tür inançlar daha yüksek düzeyde risk alma ve saldırganlığı körükleyerek yine büyük güçler arasında doğrudan bir çatışmayı daha olası hale getirmektedir.

Son olarak, üçüncü bir "dünya savaşı", ikincisi 1945'te sona erdiğinden beri bir olasılıktır; ancak paradoksal olarak, küreselleşme, teknoloji ve zamanımızdaki toplum, kültür ve siyasetin doğası, uzun bir süre boyunca bir dünya savaşında savaşmak için gereken dünya çapında ittifakları bir araya getirmeyi ve sürdürmeyi daha zor hale getirecektir.

İki büyük silahlı kampı "klasik" şekilde karşı karşıya getirmek yerine, 3. Dünya Savaşı'nın çok daha dağınık ve yaygın bir olay olması muhtemeldir - daha az yıkıcı olmasa da - önemli ölçüde "hibrit" araçlarla gerçekleştirilecektir. Aslında, bazı açılardan, kesinlikle düşmanlarımızın bakış açısından, bir tür "dünya savaşının" halihazırda devam etmekte olduğu önermesinde haklılık payı vardır.

Özetle, uygarlığı sona erdirecek ve atomik kıyameti başlatacak bir Üçüncü Dünya Savaşı, NATO-Rusya ya da Çin-ABD gibi büyük güçler arasındaki çatışmaların neye dönüşebileceği konusunda oldukça tembel bir varsayımdır.

Ne yazık ki bu durumu, Otuz Yıl Savaşları gibi erken modern çatışmalarda olduğu gibi, kilit altyapıları ve küresel ekonomik ve ticari sistemleri bozduktan sonra kendi yıkımından beslenmeye başlayan son derece yıkıcı bir genel savaş olarak düşünmek daha gerçekçi olabilir. Bu tür bir sonuca çoğu insanın hayal ettiğinden daha yakınız.

3- Realpolitik: yeni bir küresel çözüm

Güçlü siyasi oluşumlar arasındaki kısır çıkar çatışmaları, savaşlar ve istikrarın sağlanması ya da sürdürülmesi sorunları, örgütlü insan toplumu kadar eskidir. Çözüm - rakibi ortadan kaldırmanın yanı sıra - gelecekteki ilişkilerin şartları üzerinde bir tür anlaşma içerme eğiliminde olmuştur.

Çoğunlukla uygar savaşçıların yer aldığı daha karmaşık savaşların yaşandığı modern dünyada bu, Westphalia'dan Viyana'ya, Versailles'dan Yalta'ya, kendi dönemlerini şekillendiren büyük konferanslar ve antlaşmalar biçimini almıştır.

İnsanlık tarihinde çok yakın zamana kadar - Wilsonculukla birlikte ama özellikle 1945 sonrası "insan hakları" hareketiyle birlikte - uluslararası anlaşmazlıkları müzakere etmenin ve çözüme kavuşturmanın varsayılan modu çıkarlara, güce ve (zamana ve yere bağlı olarak) nesnel hanedan haklarına - başka bir deyişle, anakronik bir şekilde Realpolitik yaklaşım olarak adlandırılabilecek bir yaklaşıma dayanıyordu.

Neo-Axis'in revizyonist güçlerinin bugün hayalini kurduğu şey budur. Rusya, Çin ve İran, bırakın liberal ve insan hakları temelli değerleri, uluslararası hukuku bile (diplomatik bir sis perdesi olarak kullanmak dışında) kullanmamaktadır. Otoriter devletler olarak hem sahada hem de müzakerelerde izledikleri politika, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana oluşturulan uluslararası normlar külliyatından hiçbir şey ya da çok az şey koruyan "ilkeler" ile birlikte daima güç hesaplamalarına dayanmaktadır.

Ve eğer 1945 sonrası dünya gücü yapısı artık ABD ve müttefiklerinin tartışmasız askeri ve ekonomik üstünlüğü ile sürdürülemezse, özellikle Batı'da yeni ve daha popülist ulusal liderlerin ön plana çıkmasıyla, tarihsel kalıplara geri dönme fikri geçerlilik kazanabilir.

Savunucularına göre ihtiyacımız olan tek şey bir Yalta II: tüm önemli farklılıkların genel bir çözüme kavuşturulması. Ya da daha mütevazı bir çerçeveye oturtulmuş, ancak yine de Moskova ve Pekin lehine önemli ölçüde eğimli yeni çıkar alanları oluşturan bir anlaşmayla sonuçlanan bir süreç.

Böyle bir şeyin mümkün olup olmadığı açık bir soru olarak kalmaya devam etmektedir. Bir yandan, dünya artık çok daha karmaşık ve özellikle Batı'daki siyasi düzeyde Yalta yöntemlerinden her zamankinden daha fazla uzaklaşmış durumda.

Öte yandan askeri ve ekonomik güç, 20. yüzyıldan bu yana Avrupa-Atlantik bölgesine hakim olan aynı kilit oyuncularda yoğunlaşmaya devam ediyor - isterlerse hala söz sahibi olabilirler.

Uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde böylesine tam bir devrim - 80 yıllık Batı diplomatik ve siyasi geleneğinin bir kenara bırakılması - bugün anlaşılması zor ve siyasi olarak uygulanması zor ve riskli olacaktır. Bu nedenle yukarıdaki iki savaş senaryosu mevcut eğilimlere göre belki de daha olasıdır. Ancak bu, bireysel liderlerin tarihin akışını iyi ya da kötü yönde değiştirebileceği bağlamlardan biridir.

4- Yukarı doğru sarmal: dünya düzeni yeniden sağlandı

Bu listedeki en umut verici senaryo aynı zamanda gerçekleşmesi en zor olanıdır, ancak hiçbir şekilde imkansız değildir. Gelecekte, belki de bundan 10-20 yıl sonra, neo-Aksis ülkeleri enerjilerini ABD liderliğindeki dünya sistemini parçalamaya harcarken ve sonunda kendi iç ve dış başarısızlıkları altında çökerken, Batı'nın hareketlerini bir araya getirdiği ve jeopolitik türbülans döneminde sağlam durduğu bir dünya var.

Tüm bunlar gerçekleşebilir - ancak bunun için acil eylem ve şu andan itibaren Batı genelinde büyük ölçekli siyasi, askeri ve ekonomik seferberlik gerekiyor.

En önemlisi de, bu sayfalarda anlatıldığı üzere, Batı'nın on yıllardır süregelen ahlaki silahsızlanmasını tersine çevirmek ve savaşçı ruhumuzu yeniden tesis etmek için kapsamlı bir çalışmanın öncelikli olarak ele alınması gerekmektedir. Klişeleşmiş Roma atasözü "barış istiyorsan savaşa hazırlan", günümüzde karşılaştığımız zorluklara daha uygun olamazdı.

Yeniden silahlanmış ve yeniden odaklanmış bir Batı, onlarca yıldır toplumlarımızın elini kolunu bağlayan ilerici neo-Sol ideolojik çöplükten arındırılmış bir Batı, Rusya ve Çin'i kontrol altında tutabilir, dünya genelindeki jeostratejik konumlarımızı güçlendirebilir, "küresel güney" olarak adlandırılan ülkeleri yanımıza çekebilir ve güvenlik durumunu istikrara kavuşturabilir.

Moskova ve Pekin'in son yıllarda kaydetmelerine izin verilen stratejik ilerleme göz önüne alındığında, bu jeopolitik istikrar görevinin zorluğu konusunda hiçbir yanılsama olmamalıdır.

Ancak bu iki devletin ve İran gibi daha küçük müttefiklerinin, Putin ve Xi'nin sahneden ayrılmasından sonra liderliğin nasıl devredileceği sorusundan başlayarak, kendi kırılganlıklarına sahip oldukları da bir gerçek.

Dünya sisteminin istikrara kavuşturulmasına yönelik ara hedef iki şekilde takip edilebilir. İlk seçenek, Rus ve Çin gücünü, nüfuzlarını yansıttıkları tüm coğrafyalardan geri çekmeye yönelik agresif bir stratejiye geçmek olacaktır. Bu, Reagan yönetiminin 1980'lerde gösterdiği gibi zorlamayı içerecek ancak büyük bir savaşı gerektirmeyecektir.

İkinci yol ise -Putin ve Xi sonrası bir dünyada- koşullar elverdiği takdirde kilit düşmanlarla bir yumuşama süreci başlatmak olacaktır.

Daha da önemlisi, bu girişim ancak güçlü bir konumdan üstlenilebilir. Amaç, şu anda çökmekte olan dünya düzeninin bir versiyonunu yeniden tesis etmek, ancak bunu tüm kilit güçlerin güvenli ve uygun bir biçimde katılımıyla yapmak olacaktır. Ancak tüm bunlar, ancak daha acil ve hayati sorunlar çözüldükten sonra gündeme getirilecek bir sorudur - bu misyonu yerine getirme yolunda değiliz.

5- Hasar kontrolü: kale stratejisi

En iyinin en kötü kaderi paylaşması ancak Batı edebiyatının trajedi geleneklerine uygun düşer. Bizim sıralamamızda bu senaryo gerçekleşme şansı açısından son sırada yer almaktadır, ancak özellikle Avrupa tarafından izlenecek en akılcı ve uygun - ve dolayısıyla en iyi - stratejik yaklaşım olarak kabul edilmelidir.

Batı stratejisinin son birkaç on yıldaki sicili - kesinlikle mevcut ve önceki nesil üst düzey politika yapıcıları ve "stratejistleri" de kapsayacak şekilde - berbattır.

Afganistan'dan utanç verici bir şekilde çıkışın ardından gelen üç kıtalı çoklu krizin mevcut "acil durumu", Batı'nın devlet yönetimi alanındaki uzun süreli düşük performans eğiliminin nihai sonucudur. Hükümet kadrolarının çeşitlilik kotalarına göre giderek daha fazla uyanmış üniversitelerin ürünleriyle doldurulmasıyla birlikte, artık stratejik beceri varilinin dibini kazıyoruz.

Dolayısıyla, siyasi irade, vizyon ve yönlendirme sağlanmış olsa bile - ki bunun olma ihtimali elbette çok düşüktür - çoğu Batı ülkesindeki mevcut hükümet yönetimlerinin yukarıdaki 4. senaryoda açıklanan çizgide yeni, akıllı ve saldırgan stratejik politikalar yürütme kapasitesi konusunda gerçekçi olmalıyız. "Uzman" analitik topluluklarımızın Ukrayna savaşının gelişimini doğru bir şekilde değerlendirmede tekrarlanan başarısızlıklarının da gösterdiği gibi, Batılı askeri planlama ve düşünme açısından da durum çok daha iyi değildir ve olamaz.

Bir de Batı'nın "savunma rönesansını" ve dünyanın kilit bölgelerinde Rusya ve Çin'in jeopolitik kazanımlarını engellemek ve ardından geri püskürtmek için tasarlanmış bir karşı stratejiyi finanse etmenin pratik ve maddi zorlukları var.

Borç ve pahalı refah taahhütleriyle yüklü, hasta, obez ve genellikle fiziksel olarak uygun olmayan genç nesillere sahip Batılı devletler, askeri güçlerini ve jeostratejik eylem kapasitelerini ne kadar arttırabilecekleri konusunda yapısal olarak sınırlıdır.

Bu durumda, uluslararası güvenlik sistemi gözlerimizin önünde parçalanmaya başlamışken, güçlü düşmanlar kapıya dayanmışken, askeri kaynaklar ve toplumsal hazırlık potansiyel bir savaş durumu için yetersizken ve -özellikle- hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde bölünmüş bir siyaset ve büyük göç sorunları varken, bir "geri çekilme" stratejisi en mantıklısı olabilir.

Bu yaklaşım, bazı durumlarda - bizimki gibi - kaynakların aşırı zorlanmasının her yerde iyi savunma yapmanın imkansız hale gelmesi anlamına geldiği ve diğerlerinde güç kazanmak için bazı pozisyonlardan gönüllü olarak "vazgeçmek" konusunda zor seçimler yapılması gerektiği gerçeğini yansıtacaktır.

Örneğin her imparatorluk projesi, tarihinde bu tür dinamikler yaşar: bazen son bölümü olarak, bazen de - örneğin Bizans örneğinde - bir ara eylem ve ardından gelen bir rönesans olarak.

Dolayısıyla, "izolasyonizmin" ille de anlık popülist bir slogan değil, güçlerin yoğunlaşması ve jeopolitik düşmanlara bu şekilde iletilen yeni kurallar ve sınırlarla bağlantılı düşünülmüş stratejik bir seçim olduğu farklı bir Batı konuşması türünü keşfetmek için de söylenecek bir şey var.

Bırakalım aşırı genişlesinler ve Asya, Orta Doğu ve Afrika'da ganimet için savaşmaya başlasınlar, biz de onları Avrupa ve ABD'deki kendi jeopolitik "kale" duvarlarımızın arkasından taciz edelim - ya da bazıları öyle diyebilir.

Sonuç

Batı'nın büyük stratejik durumu, Ukrayna'da Rusya'nın, Batı Pasifik'te Çin'in ve Orta Doğu'da vekilleri ve müttefikleriyle İran'ın güçlü baskısı altında hızla kötüleşmektedir.

Şimdilik tüm bu zorlukların üstesinden gelinebiliyor; ama sadece bu kadar. Doğu Avrupa'daki savaş konusunda önemli tereddütler var; Levant'ta artan bir risk ve Tayvan üzerinde hızla genişleyen bir tehdit beliriyor.

En iyi zamanlarda bile, hükümetler neredeyse tamamen en son krizle mücadele etmek ve halledilmesi gereken acil sorunlar listesinin başında kalmakla meşguldür.

Uzun vadeli strateji hakkında düşünmek uzun zamandır bir lüks. Ancak dünya artık değişiyor ve eski varsayımların yıkılması ve dünya görüşlerinin geçerliliğini yitirmesiyle birlikte, büyük stratejik kararlar alma yeteneği hayati bir gereklilik olarak geri dönüyor.

Jeopolitik açıdan Batı'yı bekleyen şeyin büyüklüğü ve ciddiyeti küçümsenemez; aslında Ukrayna'da bir uyarı olarak gözlemlenebilir. Orada yaşananlar bizim deneyimlerimizden o kadar uzak ki, bu yeni savaş ve çekişme dünyası için düşüncelerimizi yeniden çerçevelemeye ve yeniden kalibre etmeye başlamak bile zor bir görev. Ama buna devam etmeliyiz.

Gabriel Elefteriu, 23 Kasım 2023, Brussels Signal

(Gabriel Elefteriu Londra'daki Council on Geostrategy'de direktör yardımcısı ve Washington, D.C.'deki Yorktown Enstitüsü'nde araştırmacıdır.)


Seçkin Deniz, 20.12.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı