30 Kasım 2023 Perşembe

SA10466/SD2938: Demir Zarı Atmak | Çatışmanın Uzama İhtimalinin Artması

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, stratejik hedefler ile operasyonel planlar arasındaki bağlantıları araştıran ve özellikle de emsal devletlere karşı uzun süreli, küresel çatışmaların sonuçlarını anlama kapsamında, harekât araştırması, CBS analizi, OSINT toplama ve harp oyunu gibi bir dizi nitel ve nicel araştırma aracını kullanan, CNAS'a katılmadan önce Northrop Grumman'da harekât analisti ve harp oyunu uzmanı olarak eş çatışmaların mühimmat, duruş ve lojistik etkilerini ölçmek için stratejik ve alan düzeyinde analizler yapan, CSIS'te Uluslararası Güvenlik Programı'nda yardımcı araştırmacı olarak görev yaparken Asya ve Avrupa'daki denizcilik sorunlarına odaklanan çeşitli çalışmalar yayınlayan, askeri yenilik teorisi ve teknoloji yayılımı konularına akademik ilgi duyan ve yazıları Proceedings, War on the Rocks, Defense One ve CIMSEC dergilerinde yayınlanan ve CNAS (*) Savunma Programı'nda araştırmacı olarak görev yapmakta olan Andrew Metrick'e aittir ve ABD -Çin arasındaki rekabete ve potansiyel Çin-Amerikan çatışmasının uzama olasılığını arttıran nedenlere odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 30.11.2023, Sonsuz Ark 

Rolling the Iron Dice
The Increasing Chance of Conflict Protraction

Yönetici Özeti

Bir Çin-Amerikan savaşı ihtimali ufukta beliriyor. Böyle bir çatışma için hiçbir senaryo Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) Tayvan'ı olası işgali kadar ilgi çekmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışmalar çatışmanın ilk günlerine, özellikle de ÇHC'nin amfibi filosunun batırılmasına odaklanmıştır. (1) Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de ÇHC hassas vuruş devriminin (PSR) meyvelerini yoğun bir şekilde kullanan saldırgan askeri operasyonlara büyük önem vermektedir. (2)

Erken taarruz eylemlerine odaklanılması, kuvvet ve silahların hemen değerlendirilmesine yol açmaktadır. ABD savunma planlamacıları şaşırtıcı olmayan bir şekilde kısa ve keskin savaşların dinamikleri konusunda en rahat olanlardır; geçtiğimiz on yılı düşmanların kısa ve genellikle fırsatçı saldırı kampanyaları olan faits accomplis'lerini caydırmaya veya yenmeye odaklanarak geçirmişlerdir. Hız, siyasi sofistikasyon ve anında askeri üstünlük zafer için anahtar bileşenler gibi görünüyordu. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ele geçirmesi, gelecekteki diğer saldırganların izleyeceği bir şablon olarak görülüyordu. (3) Özellikle ABD'nin dahil olduğu uzun süreli yıpratma savaşlarının artık mümkün olmadığı düşünülüyordu. Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesi bu görüşü tersine çevirdi ve benzer bir oldubittiyi daha büyük ölçekte elde etmeye çalışmanın ve başarısız olmanın askeri ve siyasi sonuçlarını gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'da devam eden deneyimleri, bu tür düşünceleri yeniden değerlendirmeye ve varsayımsal bir ABD-ÇHC çatışması bağlamında uzatma potansiyelini göz önünde bulundurmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu konudaki çalışmaların çoğu, genellikle Tayvan üzerinde ya da Güney veya Doğu Çin Denizlerinde olmak üzere, çatışmaların yalnızca ilk günlerini ve haftalarını ele almıştır. (4) Sonrasında ne olacağına dair nispeten az tartışma yapılmıştır. (5)

Aşağıdaki tartışmalara yön veren üç anahtar kavram vardır: tükenme, sığınma ve uzatma. Tükenme, saldırgan askeri kabiliyetler tükendiği için büyük ölçekli saldırı operasyonlarının artık mümkün olmadığı noktadır. Sonrasında, bir süre yeniden yapılanma ve toparlanma gereklidir. Bu da askeri güçlerin ve kapasitelerin yeniden inşası için yeterli olan saldırıdan nispeten uzak bir sığınak gerektirir. Uzatma en az bir tükenme ve toparlanma döngüsünden sonra gerçekleşir. Yaklaşan savaşın uzunluğuna ilişkin çatışma öncesi liderlik inançlarıyla yakından bağlantılıdır. Uzayan bir savaşın basitleştirilmiş bir tanımı, liderlerin beklediğinden daha uzun süren bir çatışmadır; siyasi-askeri beklentiler ile gerçeklik arasında bir uyumsuzluktur.

Teknolojideki gelişmelerden etkilenen hem ÇHC hem de ABD'deki doktrinsel gelişmeler, çatışmanın erken aşamalarına ve hızlı, saldırgan operasyonlara önemli bir vurgu yapmaktadır. Hem ÇHC'nin hem de ABD'nin çatışmanın erken aşamalarına yaptığı vurgu, ÇHC'nin sistem imha savaşında ve ABD'nin hızlı belirleyici sonuçları hedefleyen inkâr merkezli konseptlerinde görülebilir. (6) Bu yaklaşımlar neredeyse sadece savaşın operasyonel seviyesine odaklanmakta, çatışmayı canlandıran ve sona ermesini şekillendiren stratejik faktörleri göz ardı etmektedir. ÇHC Devlet Başkanı Xi Jinping, PLA'yı Tayvan'ı zorla ele geçirmeye, ABD ile bir savaşa girmeye ve "demir zarları atmaya" adarsa, çağdaş askeri düşünce ve hazırlıkların çoğunun aksine, uzama olasılığı giderek artıyor gibi görünüyor.

Herhangi bir potansiyel Çin-Amerikan çatışmasının uzama olasılığını arttıran dört özelliği vardır:

 1. Belirleyici Konvansiyonel Zafer Arayışı: ABD ve ÇHC, gelişmiş konvansiyonel silahların diğerinin muharebe gücünü yok etme ve bozma yeteneğini vurgulayan zafer teorilerine bel bağlamış durumdalar. Her iki taraf da diğerine önemli ölçüde zarar vermeyi mümkün kılan coğrafi ve operasyonel gerçeklerle karşı karşıyadır ancak nakavt edici bir darbe vurabilecek mekanizmalardan yoksundur. Dahası, akran devletler tarihsel olarak askeri güç yoluyla bu tür amaçlar peşinde koşmakta zorlanmışlardır. Hem ABD hem de ÇHC operasyonel hedefleri stratejik etkilerle karıştırmaktadır.
 2. Karşılıklı Tükenme Sığınağı: Hem ABD hem de ÇHC çatışmanın açılış aşamalarında muazzam miktarlarda mühimmat harcayacak ve bu da uzatma için kilit bir koşul yaratacaktır: sığınak, yani yeniden silahlanmak için saldırıya uğramama.(7) Kinetik olmayan ve ekonomik araçlar yeniden yapılanmayı ve daha ileri askeri faaliyetlere hazırlanmayı engelleyip kısıtlayabilse de tamamen önleyemez. Karşılıklı tükenme, uzama olasılığını arttırır.
 3. Stratejik Nükleer Uçurum Tehlikesi: Nükleer silahların herhangi bir ABD-Kuzey Kore çatışması üzerinde önemli bir paradoksal etkisi olacaktır. Her iki taraf da tırmanma üstünlüğünü korumaya çalışırken kabul edilebilir konvansiyonel hedefler üzerinde zımni pazarlığa girişeceğinden çatışmayı hem kısıtlayacak hem de hızlandıracaktır. Nükleer "uçurum" konvansiyonel askeri operasyonlara kısıtlamalar getirirken, tırmanma hakimiyetini sürdürmek için risk arama davranışını teşvik eder. (8) Konvansiyonel ve nükleer çatışma dinamiklerinin dengelenmesi uzama olasılığını artırır.
 4. Doruk Noktası ile Sona Erme Arasındaki Körfez: Çatışmalar, rasyonel olarak sona ermesi gerektiği sonucuna varılabilecek noktadan çok sonra da devam edecektir. (9) Başka bir deyişle, askeri doruk noktası hemen siyasi sonlanmaya yol açmayacaktır. (10) Çatışmanın doğası, bilgi savaşı ve bilişsel faktörler bir araya gelerek savaşan tarafların müzakere edilmiş bir sonuca ulaşmasını engellemektedir. Liderler ve halk, çatışmanın gerçek durumu hakkındaki yanlış algılar ya da yanlış bilgiler nedeniyle barış arayışına girememektedir.

Bu özellikler, düşmanların temel çıkarlarını içeren gelecekteki bir Çin-Amerikan çatışmasında çatışmanın uzamasının giderek daha olası görünmesinin nedenleridir. Bu çalışma hem tavsiyeler hem de takip eden sorular sunmaktadır. Aşağıdaki tavsiyeler kasıtlı olarak geniş tutulmuştur, zira bu ilk çalışma ayrıntıları ortaya koymak için yeterli analitik hassasiyete sahip değildir. Gelecekteki çalışmalar bu ayrıntıları sağlamayı amaçlamaktadır. ABD savunma topluluğu şunları yapmalıdır:

 1. "İnkâr Sonrası" için Plan Yapmak: Savunma planlamacıları, askeri inkârın hemen gerçekleştirilmesinin ötesine geçerek nihai stratejik zaferden sonrasını daha iyi değerlendirmelidir. Amerika Birleşik Devletleri, ÇHC'nin ortaya koyduğu askeri meydan okumanın tüm kapsamıyla yüzleşmek için dayanıklı bir strateji oluşturmalıdır. Yalnızca dar, ancak hayati önem taşıyan bir dizi operasyonel zorluk ve koşula odaklanan ABD, diğer potansiyel güç ve caydırıcılık kaynaklarından vazgeçmiş olur.
 2. Çekilme Yollarını Göz Önünde Bulundurmak: Çatışmanın uzama olasılığını ve etkilerini anlamanın bir parçası da, uzun süreli bir çatışmayla sonuçlanabilecek çok çeşitli farklı yolları göz önünde bulundurmaktır. Üç temel soruyu yanıtlamak için bu ABD-ÇHC çatışma senaryoları dizisini dikkate almaya acil ihtiyaç vardır. Birincisi, uzama ihtimali olan potansiyel ABD-ÇHC çatışmaları nelerdir? İkincisi, uzama ihtimali ne kadardır? Üçüncüsü, ortaya çıkan uzun süreli çatışmanın niteliği nedir? Bu çaba ABD'nin bir dizi esnek caydırıcı strateji oluşturmasını sağlayacaktır.
 3. Endüstriyel Tabanı Ölçeklendirmek: ABD savunma sanayi üssü halihazırda büyük ölçekli muharebe operasyonlarını uzun süre destekleme yeteneğinden yoksundur. Bu, kullanılmış mühimmatın değiştirilmesini, kaybedilen askeri platformların yeniden oluşturulmasını ve yeni yeteneklerin üretiminin ölçeklendirilmesini içermektedir. Savunma sanayi üssüne daha fazla destek verilmesi, potansiyel tedarikçi tabanının genişletilmesi ve endüstriyel değiştirilebilirliğin arttırılması için yeni yolların araştırılması, çatışmanın uzaması halinde yeni seçenekler sunabilir.
 4. Hedefleri, Silahları ve Stratejiyi Uyumlaştırmak: Stratejik analiz camiasında operasyonel ve taktiksel konularda akıcılık eksikliği vardır. Aynı zamanda, operasyonel ve taktik seviyelerde çalışan pek çok kişi, oyundaki stratejik dinamikleri anlamaktan yoksundur. Uzun süreli çatışmalarda ABD'nin seçeneklerini değerlendirirken her düzeydeki karar vericilerin bu ticaret alanını anlamalarına ve bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmak gerekir.
 5. Analizde Alçakgönüllülük Sağlamak: Yakın bir rakibe karşı çatışmanın uzaması, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana kullanılan savunma planlama senaryolarından daha karmaşıktır. Stratejik analistler ve kampanya analistleri ellerindeki araçların sınırlarını bilmeli ve bunları karar vericilere yeterli ve özlü bir şekilde aktarmalıdır. Analiz ilginç ve potansiyel olarak tehlikeli zorlukları ortaya çıkarabilir ancak pek çok kişinin arzu ettiği hassasiyeti veya ayrıntıyı sağlaması olası değildir.

Bu tavsiyelere eşlik eden, daha fazla araştırma yapılması gereken dört alan bulunmaktadır:

 1. Nükleer Brinksmanship ve Konvansiyonel Savaş: Her iki taraf da diğer tarafın nükleer seçeneklerinden korktuğu veya bunlara saygı duyduğu için konvansiyonel operasyonlarına ne gibi sınırlamalar getirecektir? ABD'li akademisyenlerin çatışmanın uzaması ile nükleer cüretkarlık arasındaki bağlantıyı göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. ABD ve ÇHC'nin nükleer silahların rolü ya da konvansiyonel çatışmalar üzerindeki etkisi konusunda benzer bir vizyonu paylaştıkları açık değildir ve bu da yanlış algılamalar ve kasıtsız tırmanma olasılığını artırmaktadır.
 2. Bilgi Reddi ve Çatışmanın Sonlandırılması: Bilgi savaşının bir çatışmanın sona erdirilmesi üzerindeki etkisi ne olacaktır? Bilgi savaşının ve stratejik körlüğün çatışmanın sona erdirilmesi üzerindeki etkilerinin incelenmesine acil ihtiyaç vardır. Liderlerin ve geniş halk kitlelerinin gelecekteki savaş alanını nasıl algıladıkları ve anladıkları ya da duruma göre yanlış algıladıkları ve yanlış anladıkları, çatışmanın sona erdirilmesi potansiyelini belirleyecektir.
 3. Yıpratma ve Dayanıklılık Savaşları ile Caydırıcılık: Uzun süreli dayanıklılık savaşları potansiyelini yansıtmak için caydırıcı yaklaşımların nasıl değişmesi gerekir? Çatışmayı önlemek için yıpratma yoluyla caydırma modeliyle birlikte uzun bir dayanıklılık savaşında galip gelmek için savunma ağırlıklı yeni savaş yaklaşımlarına ihtiyaç vardır.
 4. Uzun Savaşlar ve Rekabet: Bir sonraki savaş, onu takip eden stratejik rekabeti nasıl şekillendirecek? Nükleer silahlı rakipler arasındaki savaşların iki taraftan birinin tamamen stratejik yenilgisiyle sonuçlanması pek olası değildir. ABD'li stratejistler bir sonraki çatışmadaki kazanç ve kayıpların ABD'nin ÇHC ile stratejik rekabetteki müteakip konumunu nasıl etkileyebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

ABD ve Çin arasındaki bir çatışmanın uzun süreli bir savaşa dönüşme potansiyeli endişe vericidir. Güncel tartışma, planlama ve doktrinlerin çoğu çatışmaların nasıl uzadığı ya da ABD'nin kendisini böyle uzun süreli bir çatışmanın içinde bulması halinde ne yapması gerektiği konusunda sessizdir. Bu tehdidi görmezden gelmek onu daha az gerçek yapmaz.

Giriş: Protraksiyon, Acı Bir Gerçek

Bir Çin-Amerikan savaşı ihtimali ufukta beliriyor. ABD savunma planlamacıları Çin Halk Cumhuriyeti'nin oluşturduğu potansiyel tehdidi en azından 2001'den beri göz önünde bulundurmakla birlikte, bu tehdit son beş yılda dramatik bir şekilde ön plana çıkmıştır. (11) ABD-ÇHC çatışmasına ilişkin hiçbir senaryo Tayvan'ın potansiyel işgali kadar ilgi çekmemiştir.

ABD ve ÇHC'nin gelecekteki savaşlara ilişkin mevcut düşünceleri saldırı operasyonlarına büyük önem vermektedir. ABD'deki tartışmaların çoğu bir çatışmanın ilk günlerine ve ÇHC'nin amfibi filosunu batırmaya odaklanmıştır. (12) Her iki ülke de hasımlarının kabiliyetlerini azaltmak ve çatışmada erken bir üstünlük sağlamak için hassas vuruş devriminin (PSR) sağladığı ilk hamle avantajlarından yararlanmaya çalışmaktadır. (13) Erken harekete geçmeye yönelik bu itici güç, 1914'te düşmanlıkların patlak vermesinden önce Avrupa ordularının savaş hakkındaki düşüncelerini yansıtmaktadır. (14)

Amerika'nın erken saldırı eylemine ve işgali durdurmaya odaklanması doğal olarak kuvvetler ve silahlar hakkındaki tartışmalara da yansıyor. ABD savunma planlamacılarının kısa ve keskin savaşların dinamikleri konusunda en rahat olmaları da şaşırtıcı değildir. Geçtiğimiz on yıl boyunca ABD savunma planlamacıları, savunmacılar etkili bir şekilde karşılık vermeden önce operasyonel ve stratejik hedeflere ulaşan kısa ve genellikle fırsatçı saldırı kampanyaları olan düşman faits accomplis'lerini caydırmaya odaklandılar. Hız ve siyasi şaşırtmaca, potansiyel düşman zaferi için anahtar bileşenler gibi görünüyordu. 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ele geçirmesi, diğer saldırganların izleyeceği şablon olarak hizmet etti. (15)

ÇHC ve Rusya gibi revizyonist devletler, hedeflerine ulaşmak için tek uygulanabilir konvansiyonel yol olarak yıkım ve hızı vurgulayan toprak fethi yaklaşımlarını görüyorlardı. Oldu-bitti düşüncesi, sıkça tartışılan "Baltık Senaryosu"ndan (Baltık ülkelerinin Rusya tarafından hızlı bir şekilde işgali) Tayvan'ın ÇHC tarafından potansiyel işgaline kadar birçok önemli parlama noktasına uygulandı. (16) Bu vakalarda, saldırganların varsayılan operasyonel konseptleri oldukça benzerdi: yerel olarak korkutulmuş savunucular güçlü uzak müttefikler, yani ABD tarafından desteklenmeden önce bölgeyi ele geçirmek. İlk askeri başarısızlıkların ABD müttefikleri ve ortakları üzerindeki siyasi şokunun ötesinde, yerleşik saldırganlardan bölgeyi geri almak ABD liderlerini yüksek zayiat tahminleri ve potansiyel nükleer tehditlerle karşı karşıya bırakacak, böylece onları müdahale etmekten vazgeçirecek ve saldırganlığın faydalarını kilitleyecektir.

Oldu bitti düşüncesinin hakimiyeti, özellikle ABD'nin dahil olduğu uzun süreli yıpratma savaşlarının artık mümkün olmadığına dair yaygın bir inanca yol açtı. Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgali, Kırım'dan daha büyük ölçekte bir oldubitti elde etmeye çalışmanın ve başarısız olmanın uzun süreli askeri ve siyasi sonuçlarını göstererek bu geleneksel düşünceyi tersine çevirdi. Modern, yüksek yoğunluklu çatışmaların birkaç aydan fazla sürmesi beklenmiyordu. Bu satırların yazıldığı sırada Ukrayna'daki çatışma ikinci yılında devam ediyordu.

Rusya uzun savaşların ve yıpratıcı çatışmaların mümkün olduğunu göstermeden önce, sadece birkaç Batılı analist uzun süreli çatışmaların 21. yüzyılda neye benzeyebileceğini düşündü.(17) "Uzak abluka" ve "açık deniz kontrolü" yaklaşımları yüzeyi çizdi. (18) Bununla birlikte, bu yaklaşımlar uzamanın sonuçlarını tam olarak dikkate almadı ve bunun yerine doğası gereği yüksek riskli bir soruna (ÇHC ile potansiyel bir savaş) daha düşük riskli, dolaylı çözümler aradı. Yakın zamanda yapılan çalışmalar ÇHC ile "uzun bir savaşın" potansiyel sonuçlarını daha kapsamlı bir şekilde ele almıştır, (19) ancak hiçbir çalışma uzatma ihtimalinin artmasının ardındaki nedenleri tam olarak ele almamıştır.

Bu çalışma için üç anahtar terimi tanımlamak hayati önem taşımaktadır: tükenme, sığınak ve uzatma. Tükenme, saldırgan askeri kabiliyetler tüketildiği için gelecekteki büyük ölçekli saldırı operasyonlarının artık mümkün olmadığı noktadır. Sonrasında bir süre yeniden yapılanma ve toparlanma gerekmektedir. Bu da askeri güçlerin ve kapasitelerin yeniden inşası için yeterli olan saldırıdan görece uzak bir sığınak gerektirir. Uzun süreli bir savaşın basit bir tanımı, liderlerin beklediğinden daha uzun süren bir savaştır. En az bir tükenme ve toparlanma döngüsünden sonra ortaya çıkar. Çatışma öncesi liderlerin yaklaşan savaşın uzunluğuna dair inançlarıyla yakından bağlantılıdır. Bir çatışmayı uzun süreli yapan belirli bir zaman yoktur. Bunun yerine, uzama çatışma yoğunluğu, siyasi irade ve göreceli askeri güç gibi karmaşık bir dizi faktöre bağlıdır. Örneğin, bir dizi kanlı muharebenin yaşandığı bir savaş, bir dizi ihtiyatlı çarpışmanın yaşandığı bir savaştan çok daha kısa sürede uzama evresine girebilir. Nihayetinde uzama, siyasi-askeri beklentiler ile gerçeklik arasındaki bir uyumsuzluğu temsil eder. ÇHC'nin askeri yetenekleri son 30 yılda çarpıcı bir şekilde artmıştır. DF-17 gibi uzun menzilli füzeler ÇHC'nin Batı Pasifik'teki herhangi bir askeri operasyonunda kilit rol oynayacaktır.

Başkan Xi, PLA'yı Tayvan'ı zorla ele geçirmeye, ABD ile savaşa girmeye ve "demir zarları atmaya" ikna ederse, dört farklı ancak birbiriyle ilişkili özellik nedeniyle uzatma giderek daha olası bir sonuçtur. Birincisi, her iki taraf da hızlı bir konvansiyonel zafer elde etmeye odaklanmış durumda ki bu da büyük miktarda gelişmiş mühimmat harcaması gerektiriyor. İkincisi, bu harcama acil stokların hızla tükenmesine yol açmakta ve bu da çatışmanın azalmasına neden olmaktadır. Bu da her iki tarafa da yeniden inşa için gereken saldırı özgürlüğünü sağlar. Üçüncüsü, nükleer silahlar paradoksal olarak çatışmayı kısıtlar ve hızlandırır. ABD ve ÇHC'nin tırmanma hakimiyetini sürdürme arzusu ile tehlikeli tırmanma modellerinin ortaya çıkmasını önleme ihtiyacını dengelemeleri gerekecektir. Dördüncüsü, savaş alanı sonuçları mutlaka siyasi hedeflere dönüşmeyebilir. Uzun mesafeli bir hava ve deniz savaşına özgü olarak savaşın doğasında ve yürütülmesinde meydana gelen değişiklikler bu gerçeği daha da pekiştirmektedir.

Bu çalışma dört ana bölümden oluşmakta ve bu dört özelliğin detaylı bir tartışması ile son bulmaktadır. "Hızlı Zafer Arayışı" başlıklı ilk bölümde tarih ve doktrinin Batı askeri geleneğinde hızlı hareket için nasıl güçlü bir itici güç oluşturduğu incelenmektedir. İkinci bölüm, "Hassas Vuruş Vaadi", son 40 yılı aşkın süredir teknolojinin hızlı ve belirleyici eylem arayışındaki uygulamalarının izini sürmektedir. Üçüncü bölüm olan "Kısa Savaş Yanılgısı" doktrin ve teknolojinin varsayımsal bir ABD-Kuzey Kore çatışması bağlamında nasıl uygulandığını ele almaktadır. Dördüncü ve son bölüm, "Uzatmanın Dört Özelliği", önceki bölümlerdeki argümanları birleştirerek uzatmanın ABD'nin hazırlanması gereken ve giderek daha olası hale gelen bir gelecek senaryosu olduğunu iddia etmektedir.

Nihayetinde bu çalışma, daha büyük bir entelektüel çabanın ilk adımı olarak öngörülmüştür. Sorduğu soruların çoğuna cevap bulma iddiasında değildir. Bu çabanın başlıca tavsiyesi, ABD savunma planlamacılarının ve stratejik analistlerinin odak noktalarını genişletmeleri gerektiğidir. Hep birlikte, ABD'li stratejik analistler uzamaya giden çeşitli yolların yanı sıra bizi bu yollara sokacak çatışma ve rekabet unsurları üzerinde düşünme konusunda daha becerikli hale gelmelidir. Çin'in askeri ve endüstriyel kaynaklarına sahip bir rakibe karşı hızlı bir zafer kazanma olasılığı giderek azalmaktadır.

Raporun tamamını indirmek için tıklayınız.

Andrew Metrick, 9 Kasım 2023, CNAS

(Andrew Metrick CNAS Savunma Programı'nda araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Araştırmaları, stratejik hedefler ile operasyonel planlar arasındaki bağlantılara odaklanmakta ve özellikle de emsal devletlere karşı uzun süreli, küresel çatışmaların sonuçlarını anlamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda, harekât araştırması, CBS analizi, OSINT toplama ve harp oyunu gibi bir dizi nitel ve nicel araştırma aracını kullanmaktadır. CNAS'a katılmadan önce Northrop Grumman'da harekât analisti ve harp oyunu uzmanıydı. Bu görevinde, eş çatışmaların mühimmat, duruş ve lojistik etkilerini ölçmek için stratejik ve tiyatro düzeyinde analizler yapmıştır. Bu analiz ve ilgili modeller, yenilikçilik konusunda birçok ödül aldı. Kariyerinin başlarında CSIS'te Uluslararası Güvenlik Programı'nda Yardımcı Araştırmacı olarak görev yapmış ve burada Asya ve Avrupa'daki denizcilik sorunlarına odaklanan çeşitli çalışmalar yayınlamıştır. Georgetown Üniversitesi'nden güvenlik çalışmaları alanında yüksek lisans ve George Washington Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesine sahip olan Metrick, askeri yenilik teorisi ve teknoloji yayılımı konularına akademik ilgi duymaktadır. Yazıları Proceedings, War on the Rocks, Defense One ve CIMSEC dergilerinde yayınlanmıştır.)


Seçkin Deniz, 30.11.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


(*) CNAS: Center for New American Security- Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi.

CNAS Hakkında

Cesur. Yenilikçi. İki Partili.

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi (CNAS) güçlü, pragmatik ve ilkeli ulusal güvenlik ve savunma politikaları geliştiren bağımsız, iki partili, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. CNAS, ulusal güvenlik tartışmalarını şekillendirmek ve yükseltmek için politika yapıcıları, uzmanları ve kamuoyunu yenilikçi, gerçeğe dayalı araştırma, fikir ve analizlerle meşgul eder. Misyonumuzun önemli bir parçası da bugünün ve yarının ulusal güvenlik liderlerini bilgilendirmek ve hazırlamaktır.

CNAS, Washington ve ötesinde ulusal güvenlik ve dış politika tartışmalarını şekillendirmek ve yükseltmek için çığır açan araştırma ve analizler gerçekleştirmektedir. Dinamik araştırma gündemimiz, ABD hükümetindeki, özel sektördeki ve toplumdaki liderlerin ABD çıkarlarını ve stratejisini ilerletmek için tercihlerini şekillendirmek üzere tasarlanmıştır.

Araştırma programlarımıza liderlik etmeleri için en iyi ve en parlak akademisyenleri ve uygulayıcıları çekmekte başarılı bir geçmişe sahibiz ve yönetim kurulu üyelerimiz, kurucularımız, liderlerimiz, akademisyenlerimiz ve stajyerlerimiz ABD hükümetinde, Savunma ve Dışişleri bakanlıklarında, Beyaz Saray'da ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda, Kongre'de ve özel sektörde önemli görevlerde bulunmuş veya bulunmaya devam etmişlerdir. Sonuç olarak, politika oluşturma topluluğunun her köşesinde güçlü bir destekçi ağından faydalanıyoruz.

Irk, renk, din, cinsiyet, cinsel kimlik veya ifade, cinsel yönelim, ulusal köken, genetik, engellilik, yaş veya gazilik durumuna dayalı ayrımcılık olmaksızın çeşitli ve kapsayıcı bir ortam yaratmaya kararlıyız. CNAS fırsat eşitliğine sahip bir işveren olmaktan gurur duymaktadır.

Merkezi Washington'da bulunan CNAS, 2007 yılında kurucu ortakları Dr. Kurt M. Campbell ve Michèle A. Flournoy tarafından kurulmuştur. Merkezin kuruluşundan bu yana, çalışmalarımız ABD'nin önemli stratejik tercihlerine ışık tutmuş ve yürütme organındaki ve Capitol Hill'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler tarafından harekete geçirilmiştir.

CNAS 501(c)3 vergi muafiyetine sahip kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. En yüksek kurumsal, entelektüel ve kişisel dürüstlük standartlarına bağlı bir araştırma ve politika kurumu olarak CNAS, fikirleri, projeleri, yayınları, etkinlikleri ve diğer araştırma faaliyetleri üzerinde sıkı bir entelektüel bağımsızlık ve tek editoryal yönlendirme ve kontrol sağlar. CNAS politika konularında kurumsal pozisyon almaz ve CNAS yayınlarının içeriği yalnızca yazarlarının görüşlerini yansıtır. CNAS, misyonu ve değerlerine uygun olarak lobicilik faaliyetlerinde bulunmaz ve yürürlükteki tüm federal, eyalet ve yerel yasalara tam olarak uyar. CNAS, herhangi bir kuruluş veya çıkar adına herhangi bir temsil faaliyetinde veya savunuculukta bulunmayacak ve Merkezin ABD dışı kaynaklardan fon kabul ettiği ölçüde, faaliyetleri geçerli federal yasalarla tutarlı olarak iyi niyetli okul, akademik ve araştırma ile ilgili faaliyetlerle sınırlı olacaktır. Merkez, katkıda bulunan tüm bağışçıları her yıl web sitesinde kamuoyuna açıklar.


Dipnotlar:

 1. Amanda Miller, “In a War Over Taiwan, First Step Needs to Be Sinking Chinese Ships, Air Force General Says,” Military Times, March 8, 2023, https://www.military.com/daily-news/2023/03/08/war-over-taiwan-first-step-needs-be-sinking-chinese-ships-air-force-general-says.html.
 2. Christopher M. Dougherty, Why America Needs a New Way of War (Washington: CNAS, 2019), https://www.cnas.org/publications/reports/anawow.
 3. Michael Kofman, “Getting the Fait Accompli Problem Right in U.S. Strategy,” War on the Rocks, November 3, 2020, https://warontherocks.com/2020/11/getting-the-fait-accompli-problem-right-in-u-s-strategy/.
 4. Miller, “In a War Over Taiwan, First Step Needs to Be Sinking Chinese Ships.”
 5. Hal Brands, Getting Ready for a Long War with China: Dynamics of Protracted Conflict in the Western Pacific (Washington: American Enterprise Institute, 2022), https://www.aei.org/research-products/report/getting-ready-for-a-long-war-with-china-dynamics-of-protracted-conflict-in-the-western-pacific/; Andrew Krepinevich, Protracted Great-Power War: A Preliminary Assessment (Washington: CNAS, 2020), https://www.cnas.org/publications/reports/protracted-great-power-war.
 6. Elbridge A. Colby, The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict (New Haven, CT: Yale University Press, 2021).
 7. Joshua Rovner, “Two kinds of catastrophe: nuclear escalation and protracted war in Asia,” Journal of Strategic Studies, 40 no. 5 (2017): 710–11, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402390.2017.1293532.
 8. Daniel S. Geller, “Nuclear Weapons, Deterrence, and Crisis Escalation,” Journal of Conflict Resolution, 34 no. 2 (June 1990): https://www.jstor.org/stable/174196.
 9. Fred Charles Iklé, Every War Must End (New York: Columbia University Press, 2005).
 10. Credit to Ryan Boone for originally making this observation and discussions on this topic.
 11. Vicky O’Hara, “Pentagon Report Warns of Chinese Military Threat,” NPR, February 9, 2006, https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5198556; U.S. Department of Defense, Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America: Sharpening the American Military’s Competitive Edge, 2018, https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf.
 12. Miller, “In a War Over Taiwan, First Step Needs to Be Sinking Chinese Ships.”
 13. Dougherty, Why America Needs a New Way of War, 20.
 14. Cathal J. Nolan, The Allure of Battle: A History of How Wars Have Been Won and Lost (New York: Oxford University Press, 2017), 340–48.
 15. Kofman, “Getting the Fait Accompli Problem Right in U.S. Strategy.”
 16. David A. Shlapak and Michael W. Johnson, Reinforcing Deterrence on NATO’s Eastern Flank: Wargaming the Defense of the Baltics (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2016), https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1253.html; Alexander Chieh-cheng Huang, “Taiwan is No Crimea, But . . . ,” National Bureau of Asian Research, April 22, 2014, https://www.nbr.org/publication/taiwan-is-no-crimea-but/.
 17. Krepinevich, Protracted Great-Power War.
 18. T. X. Hammes, “Offshore Control: A Proposed Strategy for an Unlikely Conflict,” Strategic Forum, 278 (June 2012): https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratforum/SF-278.pdf.
 19. Ryan T. Easterday, “The Fallacy of the Short, Sharp War: Optimism Bias and the Abuse of History,” Strategy Bridge, March 17, 2023, https://thestrategybridge.org/the-bridge/2023/3/16/the-fallacy-of-the-short-sharp-war-optimism-bias-and-the-abuse-of-history; Brands, Getting Ready for a Long War with China.Sonsuz Ark'tan
 1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
 2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
 3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
 4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı