9 Kasım 2023 Perşembe

SA10435/SD2917: Pakistan'da DAEŞ Tehdidi: Eğilimler ve Senaryolar

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Washington D.C.'deki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) Ulusötesi Tehditler Projesi'nde araştırma görevlisi Alexander Palmer ve CSIS Ulusötesi Tehditler Projesi'nde araştırma stajyeri Mackenzie Holtz'un ortak çalışmasıdır ve DAEŞ-IŞİD'in Pakistan'daki terör eylemlerine odaklanmaktadır. Analizin başlığı ve içeriği CIA'in DAEŞ'e iletilecek oyun planı ya da talimatı olarak değerlendirilmeye müsaittir. DAEŞ-IŞİD-ISIS-IS kısaltmalarıyla El Kaide'den dönüştürülerek Müslümanların ve İslam'ın tehdit hâline getirilmesini ve Müslüman ülkelerin istikrarsızlaştırılarak yeni haritaların çizilmesini planlayan ABD Başkanı Obama'nın kurduğu ve ABD ve Avrupa adına vekalet savaşları yürüten bir terör örgütü olarak DAEŞ-IŞİD dikkatle izlenmelidir...
Seçkin Deniz, 09.11.2023, Sonsuz Ark 

The Islamic State Threat in Pakistan: Trends and Scenarios

30 Temmuz'da DAEŞ-Horasan Vilayeti (ISKP) Pakistanlı siyasi parti Jamiat Ulema-e-Islam Fazl'ın (JUI-F) seçim mitinginde bir intihar saldırısı düzenledi ve aralarında bölgesel bir JUI-F liderinin de bulunduğu en az 54 kişiyi öldürdü. Saldırı, Afganistan sınırındaki Khyber Pakhtunkhwa (KPK) Eyaleti'nin Bajaur Bölgesi'nde meydana geldi. ISKP saldırıyı gerçekleştikten saatler sonra üstlendi.


Fotoğraf: ABDUL MAJEED/AFP/Getty Images

Bu saldırı, DAEŞ'in Pakistan'daki ağlarının sivil hedeflere yönelik kitlesel ölümlere yol açan saldırılar düzenlemeye istekli ve muktedir olduğunu göstermektedir. Pakistan'daki DAEŞ şebekeleri ülkenin kuzeybatısındaki küçük güvenlik güçleri grupları için tehdit oluşturmaya devam edecek, ancak Pakistan devletine anlamlı bir meydan okuma oluşturamayacak ve Pakistan'ın güvenlik ve siyasi ortamında büyük değişiklikler olmadığı sürece ABD veya Avrupa'da saldırı düzenleme olasılığı düşüktür.

Pakistan dışındaki politika yapıcılar için temel sorun, Afgan Talibanı ve Tehreek-e-Taliban Pakistan'ın (TTP) Pakistan'da ISKP'nin zayıflatılmasında muhtemelen önemli bir rol oynamış olmasıdır. Bu grupların ISKP'den kaynaklanan tehdidin kontrol altına alınmasındaki rolü, bölge dışındaki politika yapıcıların ISKP ile mücadele için çok az cazip seçeneğe sahip olduğu anlamına gelmektedir. Bu aynı zamanda TTP'ye karşı yürütülen terörle mücadele faaliyetlerinin ISKP'yi güçlendirme riski taşıdığı anlamına da gelmektedir.

Bu analiz özellikle DAEŞ'in Pakistan içinde oluşturduğu tehdide odaklanmaktadır. Örgüt Afganistan'daki siviller ve Taliban üyeleri için doğrudan bir tehdit oluşturmakta ve Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere daha uzak bölgelerde saldırılar düzenleme arzusunu sürdürmektedir. Grubun Pakistan'daki faaliyetleri genellikle Afganistan, Orta Asya ya da Batı'da ürettiği tehdide kıyasla daha az dikkat çekmiştir, ancak 30 Temmuz saldırısı grubun Pakistan'daki siviller için de son derece ölümcül bir tehdit olduğunu göstermektedir.

ISKP, 2014 yılının sonlarında çeşitli gruplarından ayrılan TTP, El Kaide ve Taliban savaşçıları tarafından kurulan Selefi-cihatçı bir örgüttür. Grup esas olarak Taliban'a karşı şiddetli bir ayaklanma yürüttüğü Afganistan'da ve Pakistan'ın KPK, Belucistan ve daha az ölçüde Pencap vilayetlerinde faaliyet göstermektedir. ISKP'nin Belucistan'daki faaliyetlerini, Mayıs 2019'da ISKP'den resmen ayrılan ve genellikle ISKP'den daha küçük ölçekli saldırılar gerçekleştiren bağımsız bir ağ olan İDAEŞ-Pakistan Eyaleti'ninkilerden (ISPP) ayırt etmek zordur.

30 Temmuz'daki olay ISKP'nin JUI-F'yi hedef aldığı ilk olay değildi. Geçmişte de partiye karşı suikast kampanyaları düzenlemiş, en son Haziran ayında KPK'nın Inayat Killi köyünde bir JUI-F yetkilisine suikast düzenlemişti. JUI-F şu anda Pakistan'daki iktidar koalisyonunun küçük bir bölümünü oluşturan bölgesel bir siyasi partidir. Deobandi hukuk ekolü altında şeriat hukukunun uygulanmasını savunur ve Afgan Talibanı ile TTP'ye sempati duyar. ISKP, TTP, Afgan Talibanı ve Pakistan hükümetine şiddetle karşı çıkmakta, bu da JUI-F'yi cazip bir hedef haline getirmektedir. ISKP aynı zamanda farklı bir İslami fıkıh ekolünü savunmakta ve TTP, Afgan Talibanı ve JUI-F gibi Deobandi örgütleri mürted olarak kınamaktadır.

DAEŞ'in Pakistan'daki nihai hedefi Pakistan hükümetini ve komşularını devirmek ve ulus ötesi bir halifelik kurmaktır. Örgütün gündemi açıkça mezhepsel ve uluslararasıdır. Hem Afganistan hem de Pakistan'da Sünni olmayan Müslümanları (Şii ve Sufi Müslümanlar dahil), Sihleri ve Hristiyanları hedef almaktadır. Afgan Taliban'ını "pis milliyetçiler" olmakla suçluyor ve bu grubun ABD ile müzakerelerini kınıyor. Ayrıca son yıllarda Çin karşıtı propagandasını yoğunlaştırmış ve Pakistan'daki çıkarlarına saldırmakla tehdit etmiştir.

DAEŞ, Pakistan'ın güvenlik güçlerine karşı büyük bir tehdit oluşturduğunu göstermemiştir ve şu anda stratejik hedefine giden gerçekçi bir yolu yoktur. DAEŞ Pakistan'da en sık olarak güvenlik güçlerinden oluşan nispeten küçük gruplara veya Pakistan polisi, ordusu veya istihbarat servisleri, çocuk felci aşıcıları ve dini veya etnik azınlıklar da dahil olmak üzere karşı çıktığı çeşitli gruplarla ilişkili (veya ilişkili olmakla suçlanan) bireylere karşı küçük silahlar ve RPG saldırıları düzenlemektedir. Daha düşük oranlarda da olsa aynı çeşitlilikteki hedeflere karşı EYP saldırıları da gerçekleştirmektedir. Ayrıca Afganistan'dan kuzey komşularına birkaç sınır ötesi roket saldırısı düzenlemiştir ancak henüz Pakistan'a böyle bir kabiliyet ithal etmemiştir.

DAEŞin Pakistan'daki operasyonel temposu şu anda düşüyor. Örgütün Pakistan'daki ağlarına bu yıl, 2022'nin ilk yedi ayına kıyasla daha az saldırı atfedildi. Dolayısıyla bu yıl, 2019'dan bu yana örgütün bir önceki yıla göre daha az saldırı gerçekleştirdiği ilk yıl olacak gibi görünüyor. Böyle bir düşüş en son Afgan Talibanı, Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri ve ABD ordusunun Afganistan'daki topraklar üzerindeki kontrolünü kırması sonucu yaşanmıştı.

ISKP hem Afganistan'da hem de Pakistan'da önemli bir baskı altındadır, ancak grup her ülkede farklı kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Afganistan'da ISKP, örgütü zayıflatmayı amaçlayan bir dizi baskın ve infaz gerçekleştiren Taliban tarafından yürütülen acımasız bir karşı ayaklanma kampanyasının ana hedefidir. Muhtemelen bunun bir sonucu olarak Afganistan'daki ISKP saldırılarının sayısı azalmıştır. Aynı zamanda Pakistan güvenlik güçlerinin ISKP üzerindeki baskısını önemli ölçüde arttırdığını gösteren çok az şey var.

Pakistan'da ISKP'nin düşüşü en azından kısmen TTP'nin yükselişinden kaynaklanıyor. TTP şu anda çeşitli fraksiyonları üzerindeki kontrolü merkezileştiriyor ve önceki emiri Maulana Fazlullah döneminde kopan grupları yeniden birleştiriyor. TTP bunu yaparken ISKP'yi büyümek için ihtiyaç duyduğu elemanlardan mahrum bırakıyor. TTP, mevcut konsolidasyonundan önce ISKP için önemli bir eleman kaynağıydı. TTP'nin artan kontrolü ve askeri etkinliği, grupların toptan iltica etme eğilimini azaltacak ve esas olarak Pakistan devletine muhalefetleriyle motive olan militanların TTP yerine ISKP'ye katılma ihtimalini düşürecektir. İnsanlar hala belirli ideolojisi, sivilleri hedef alma vurgusu ya da mevcut üyelerle kişisel bağları nedeniyle ISKP'ye çekilecektir, ancak grup Fazlullah dönemi TTP'sinin verimli üye kazanma zemininin yerini almakta zorlanacaktır.

ISKP ayrıca operasyonel yavaşlamanın bir gerilemeden ziyade bir yeniden yapılanma dönemini temsil ettiğini iddia etmiştir. Gerçek muhtemelen baskı ve yeniden yapılanmanın bir kombinasyonudur; ISKP'nin faaliyet ortamındaki değişiklikler -askeri ve siyasi baskı da dahil olmak üzere- onu yeniden yapılanmaya ya da daha kalıcı bir zayıflamayla yüzleşmeye zorlamaktadır. Bu nedenle önümüzdeki aylarda Pakistan'daki DAEŞ saldırılarının oranı örgütün gidişatına dair önemli bir gösterge olacaktır: saldırı oranlarındaki artış başarılı bir yeniden örgütlenme ve büyüyen bir tehdit anlamına gelecektir.

Operasyonel yavaşlamaya rağmen, ISKP muhtemelen 2023'ün geri kalanında ve 2024'e kadar daha fazla yüksek ölümcül saldırı düzenlemeye çalışacaktır. ISKP saldırılarının ölümcüllüğü, Afganistan'da hala toprakları elinde tutarken örgüt üzerindeki büyük askeri baskıya yanıt olarak artmıştır ve bugün de benzer bir güvenlik baskısıyla karşı karşıyadır. Örgüt aynı zamanda hem Afganistan hem de Pakistan'da güvenlik güçlerine saldırı düzenleme konusunda daha az istekli ya da muktedirdir ve bu da sivil bölgeleri askeri hedeflere kıyasla çok daha erişilebilir kılmaktadır.

Eğer ISKP gerçekten de sivillere yönelik son derece ölümcül saldırılara odaklanırsa, muhtemelen intihar saldırılarına öncelik verecektir. İntihar saldırıları, ISKP'nin Pakistan'daki cephaneliğindeki en ölümcül taktiği ve sivilleri hedef almak için tercih edilen bir yolu temsil ediyor. ISKP 2016 yılından bu yana Pakistan'da en az 15 intihar saldırısı düzenleyerek 550'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Bu saldırıların beşi güvenlik güçlerini, 10'u ise sivilleri hedef almıştır. 

Bu sivil hedefler çeşitlilik göstermektedir. 2016'dan bu yana Pakistan'daki ISKP intihar saldırıları bir Şii camisini, bir seçim merkezini, bir Hristiyan kilisesini, iki Sufi türbesini, bir pazarı (saldırı ISPP'ye atfedilmiş olsa da) birkaç siyasi mitingi ve Afgan Talibanı tarafından yönetilen bir camiyi hedef almıştır. 2016'da Quetta'daki bir hastaneyi hedef alan ve 70'ten fazla kişinin ölümüne yol açan 16. saldırı ise çeşitli gruplar tarafından üstlenildi.

Sivillere yönelik bu intihar saldırıları askeri hedeflere yönelik olanlardan çok daha ölümcüldür. Pakistan'da sivillere yönelik ortalama DAEŞ intihar saldırısı 50 kişiyi öldürürken, Pakistan ordusuna yönelik ortalama DAEŞ intihar saldırısı 22 kişiyi öldürmüştür (2016 yılında bir polis kolejine düzenlenen ve 63 kişinin ölümüne neden olan ISKP-Lashkar-e-Jhangvi ortak saldırısı hariç tutulursa 14 kişi). Sivil hedeflere yönelik yüksek ölümlü saldırıların tercih edilmesi, ISKP'nin gerekli ağlara ve uzmanlığa sahip olduğu sürece intihar saldırılarına öncelik vereceğini göstermektedir.

Eğer ISKP önümüzdeki aylarda veya yıllarda Pakistan'da intihar saldırılarına öncelik verirse, seçebileceği çok çeşitli hedefler olacaktır. Dini mekanlar, açıkça mezhepçi olan grup için cazip hedefler sunmaya devam edecektir. Pakistan parlamento seçimleri bu yıl 13 Ağustos ve 10 Kasım tarihleri arasında yapılacak, bu da erişilebilir, yüksek profilli saldırılar için siyasi etkinliklerin çoğalması anlamına geliyor. ISKP Çin'in altyapı projelerini de hedef alabilir, ancak bunlar ISKP'nin geçmişte vurduğu dini mekanlardan ve siyasi mitinglerden daha zor hedefler olacaktır. Örgütün söylemlerine rağmen ABD ya da Çin diplomatik personeline saldırması pek olası değildir. Örgüt daha önce Pakistan'da böyle bir saldırı girişiminde bulunmadı ve iki ülkenin de KPK ya da Belucistan'da yoğun diplomatik ayak izi bulunmuyor.

Eğer Taliban'ın askeri baskısı ve TTP'nin siyasi konsolidasyonu gerçekten de Pakistan'daki DAEŞ faaliyetlerinin azalmasında kilit rol oynuyorsa, politika yapıcıların örgütü daha da zayıflatmak için çok az seçeneği var demektir. Bazı analistler İDKP'ye karşı Taliban ile terörle mücadele işbirliği olasılığını tartışmaktadır, ancak böyle bir işbirliği büyük riskler taşımaktadır. TTP'ye destek verilmesi düşünülmemelidir bile: grup Pakistan'ın başlıca iç güvenlik tehdididir ve ona yardım etmek ülkeyi daha da istikrarsızlaştıracaktır. Aynı zamanda TTP'yi uzun vadede zayıflatacak terörle mücadele eylemleri muhtemelen ISKP'ye fayda sağlayacaktır.

ISKP hem Afganistan hem de Pakistan'da baskı altında kalır ama hayatta kalmak için uyum sağlarsa, yerel bir tehdit olarak kalacak ama Pakistan'ın bütününün istikrarı için çok az tehlike oluşturacaktır. Grup daha önce dayanıklılığını kanıtlamıştır ve Afganistan-Pakistan sınır bölgesi ISKP'nin sığınabileceği zor bir arazi ve güç alabileceği militan gruplar sunmaktadır. Böyle bir senaryoda, ISKP güvenlik güçleri için askeri bir tehdit olmaktan çıkacak ancak KPK ve daha az ölçüde Belucistan'daki sivil hedeflere yönelik suikastlar ve yüksek profilli saldırılar düzenlemeye devam edecektir.

TTP veya Taliban'ın parçalanması ya da ISKP'nin yeni faaliyet yöntemleri bulması halinde, grup hem Pakistan güvenlik güçleri hem de siviller için önemli ölçüde artan bir tehdit oluşturacaktır. ISKP Pakistan devletinin bekası için anlamlı bir tehdit oluşturmazken, özellikle KPK'da güvensizlik ve siyasi istikrarsızlık dramatik bir şekilde artacaktır. Böyle bir yeniden dirilişin uç bir versiyonunda, ISKP Pakistan'ın kuzeybatısında, dış operasyonları daha etkili bir şekilde planlamasına ve kaynak sağlamasına olanak tanıyan güvenli sığınaklar kurabilir ve ISKP'nin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik tehdidini artırabilir. Dolayısıyla böyle bir senaryo Pakistan dışındaki ülkeler için en büyük riski teşkil etmektedir, ancak Pakistan'ın kendisine yönelik riskteki artış TTP'nin gücündeki azalma ile dengelenebilir.

Taliban ve TTP grup üzerindeki baskılarını sürdürür ve ISKP yeni gerçekliğe uyum sağlayamazsa, özellikle de Pakistan güvenlik güçleri grubu geriletme çabalarını arttırırsa, grup gerçek bir önemsizleşme ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktır. Bu koşullar altında, ISKP muhtemelen sivillere ve güvenlik güçlerine karşı tek tük saldırılar düzenleyen küçük hücreler oluşturmaya devam edecek, ancak saldırıları Afganistan-Pakistan sınır bölgesindeki genel şiddet düzeyine göre marjinal etkilere neden olacaktır.

Üçüncü senaryo en arzu edilen ancak en az olası senaryodur. Taliban ve Pakistan ordusu arasında terörle mücadelede önemli bir işbirliği, özellikle de Taliban'ın itiraz ettiği sınır civarında, olası değildir. Pakistan ordusunun ISKP'den ziyade TTP'yi hedef alması daha muhtemeldir çünkü TTP çok daha büyük bir tehdittir. ISKP de Afganistan'daki bölgesel yenilgisine uyum sağlayabildiğini kanıtladı ve muhtemelen bunu tekrar yapabilir. Sonuç olarak, Pakistan ve ISKP'nin hedefindeki diğer ülkeler, örgütün uzun vadede yerel bir tehdit olarak kalmasına hazırlanırken, bölgesel koşullarda daha uzak bölgelerde saldırılar düzenlemesine olanak tanıyacak değişiklikleri de izlemelidir.

Yorum, uluslararası kamu politikası konularına odaklanan özel, vergiden muaf bir kurum olan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından üretilmektedir. Araştırmaları partizan değildir ve tescilli değildir. CSIS belirli bir politika pozisyonu almaz. Dolayısıyla, bu yayında ifade edilen tüm görüşler, pozisyonlar ve sonuçlar yalnızca yazar(lar)a ait olarak anlaşılmalıdır.

Alexander Palmer, Mackenzie Holtz, 3 Ağustos 2023, CSIS

(Alexander Palmer Washington, D.C.'deki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde (CSIS) Ulusötesi Tehditler Projesi'nde araştırma görevlisidir. Mackenzie Holtz ise CSIS'te Ulusötesi Tehditler Projesi'nde araştırma stajyeridir.)


Seçkin Deniz, 09.11.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.Seçkin Deniz Twitter Akışı