7 Kasım 2023 Salı

SA10432/SD2915: İsrail'de Barış Neden Başarısız Oldu?

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, UnHerd köşe yazarı ve çevirmeni Thomas Fazi'ye aittir ve İsrail-Filistin arasındaki Barış girişimlerinin neden başarısız olduğuna odaklanmaktadır. Analiz herkese, Filistin'in tamamını ölü ya da diri, çocuk ya da kadın, Müslüman Araplar'dan arındırmak isteyen Siyonist İsrail'in asla bir barış istemediğini açık bir şekilde anlatmaktadır. İçeriğinde sürpriz bir bilgi olmasa da Hamas'ın FKÖ'ye karşı İsrail tarafından nasıl desteklendiğini görmeniz şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak her şeye rağmen hem siyasi hem de askerî gücünü yitirmiş olan FKÖ yerine, İsrail'den ve İran'dan destek almış olma utancı ile onurlu bir Hamas görmek mümkün değil ise de, artık geri dönülemez bir nokta olan 7 Ekim sonrası dikkatle tasarlanacak olan ve Hamas'ın savaş gücünü de içerecek yeni bir oluşum bütün Filistinlileri temsil etmek zorundadır...
Seçkin Deniz, 07.11.2023, Sonsuz Ark 

Why peace in Israel failed

"Uzlaşma hiçbir zaman mümkün görünmedi."

Bu yıl, İsrail ve Filistinliler arasındaki barış arayışında bir dönüm noktası olan Oslo Anlaşmalarının imzalanmasının 30. yıldönümü. Ancak Gazze'de yaşananların da çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğu gibi, bölgede barış hiç bu kadar zor olmamıştı. Dünyanın en kanlı ve en uzun süreli savaşlarından birine son vermeye yönelik tüm girişimler neden başarısız oldu?


Barış yapalım mı? Yitzahk Rabin, Bill Clinton ve Yaser Arafat, Oslo Anlaşmalarını imzaladıktan sonra. (J. DAVID AKE/AFP/Getty)

Bu soruya cevap verebilmek için 1967'ye, İsrail ile Arap komşuları arasındaki Altı Gün Savaşı'na ve İsrail-Filistin arasındaki mevcut statükonun ortaya çıkışına geri dönmemiz gerekiyor. İsrail 1948'de işgal edemediği toprakları -Ürdün kontrolündeki Batı Şeria (Doğu Kudüs dahil) ve Mısır kontrolündeki Gazze Şeridi- ele geçirerek tarihi Filistin'in tamamını kontrolü altına aldı. O dönemde Batı Şeria'da bir milyon, Gazze Şeridi'nde ise 450.000 Filistinli yaşıyordu.

Haaretz bu zaferi "1948'de İsrail devletinin kurulması kadar muazzam bir olay" olarak tanımladı. Gerçekten de İsrail'in askeri ve siyasi seçkinleri, yirmi yıl önce Mandater Filistin'in büyük bölümünü ele geçirerek ülkenin yerli nüfusunun yarısının sürülmesine neden olduğundan beri Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni işgal etmek için doğru zamanı kolluyordu.

Bu kısa savaşın hemen ardından alınan kararlar, İsrail-Filistin ilişkilerini belirleyecek ve önümüzdeki yarım yüzyıl boyunca - bugüne kadar - Orta Doğu'yu şekillendirecekti. Bazılarının bu savaşı "hiç bitmeyen savaş" olarak adlandırmasına şaşmamalı.

İsrail için asıl soru, yeni işgal ettiği topraklarla ve bu topraklarda yaşayanlarla ne yapacağıydı. İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni elinde tutması gerektiği konusunda yaygın bir fikir birliği vardı; ancak resmi bir ilhak, Filistinlileri eşit vatandaşlar olarak entegre etmek anlamına gelecek ve böylece Yahudi çoğunluğu tehdit edecekti. Aynı zamanda, 1948 tarzı kitlesel bir sınır dışı, hem yerel hem de uluslararası nedenlerden dolayı uygulanabilir bir seçenek olarak görülmüyordu.

Böylece farklı bir strateji geliştirildi: İsrail'in (Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın bir kısmı hariç) toprakları resmen ilhak etmeyeceği, ancak onları - ve orada yaşayan Filistinlileri - askeri işgal altına alacağı bir strateji. Bu, Siyonizm'in temel ideolojik önkoşullarının her ikisini de karşılıyordu: İsrail'de Yahudi çoğunluğunu korurken tarihi Filistin'in mümkün olduğunca büyük bir bölümünü kontrol etmek. Yalnızca bir sorun vardı: İsrail bu topraklardaki Filistinlilerin yaşamlarını normalleştirme sözü vermiş olsa da, siyasi hedefleri yalnızca bir kontrol ve tahakküm sistemine dönüşebilirdi. İsrailli tarihçi Ilan Pappé ortaya çıkan durumu "şimdiye kadar yaratılmış en büyük mega hapishane" olarak tanımlıyor.

Sadece 1967'de alınan bu kararın arka planına bakarak, bu rejimin neden bugüne kadar sözde kaldığını ve sayısız diplomatik müzakere turuna neden dirençli olduğunu anlayabiliriz. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin gelecekteki barış görüşmelerinin fiilen dışında tutulmasına karar verilmekle kalınmamış, aynı zamanda Batı Şeria'nın bağımsız bir Filistin devletine dönüştürülmesi ihtimalini neredeyse imkansız hale getirecek bir yerleşimci kolonizasyonu politikası da başlatılmıştır.

Filistinlilerin özerkliği konusu ilk kez 1979 Mısır-İsrail barış anlaşması müzakereleri sırasında gündeme geldi. İsrail, 1967'de işgal ettiği Sina Yarımadası'nı Mısır'a geri vermeyi kabul etti - ancak aynı zamanda İşgal Altındaki Topraklar'ın Filistinli sakinlerine bir dereceye kadar idari "özerklik" vermeyi de kabul etti, ancak İsrail yine de üzerinde önemli bir kontrol uygulamaya devam edecekti. Ancak anlaşmanın ikinci kısmı hiçbir zaman uygulanmadı.

Bir yandan Yaser Arafat liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrailliler ve Mısırlılar tarafından tasarlanan anlaşmayı reddetti ve işgale karşı silahlı mücadelesini yoğunlaştırdı. Öte yandan, İsrail toplumunda çekilmeyi destekleyen kesimler olsa da, İsrail siyasi ve askeri kurumları arasındaki fikir birliği, toprakların İsrail yönetimi altında kalması gerektiği yönündeydi. Gerçekten de yetmişli ve seksenli yıllar boyunca, hem İşçi Partisi hem de Likud hükümetleri döneminde strateji hep aynı kaldı: Batı Şeria'nın sömürgeleştirilmesini yoğunlaştırmak ve FKÖ'yü ezmek.

Uzun bir süre boyunca "barış" -ya da daha iyisi bir tür uzlaşma- her iki taraf için de bir seçenek olmadı. FKÖ "tüm Filistin topraklarının özgürleştirilmesi" konusunda kararlıydı, İsrail ise toprakları yönetme şeklini değiştirmeye gerek görmüyordu. Bu durum 1987 yılında İşgal Altındaki Topraklar ve İsrail'de işgal karşıtı şiddetli ayaklanmaların patlak vermesiyle değişti. Bu olaylar Birinci İntifada olarak anılmaya başlandı.

Ayaklanma, sahneye yeni bir siyasi gücün çıkmasıyla aynı zamana denk geldi: Müslüman Kardeşler'in bir kolu olan Hamas, FKÖ'nün seksenli yılların sonunda benimsediği, İsrail devletinin varlığını kabul eden ve iki devletli bir çözüm peşinde koşan yeni politikasına karşı çıktı. Hamas İsrail için iki ucu keskin bir kılıç oldu: bir yandan ciddi bir askeri tehdit oluştururken, diğer yandan İsrail'in Filistin mücadelesini Batı karşıtı küresel bir İslami cihadın parçası olarak damgalamasına izin verdi.

Bu da İsrail'in örgütü desteklemekte neden önemli bir rol oynadığını açıklamaya yardımcı oluyor. Seksenli yılların başında Gazze'de İsrail askeri valisi olan Tuğgeneral Yitzhak Segev, New York Times'ın Kudüs büro şefine, İsrail makamlarının talimatıyla Hamas'ın öncüsü olan Müslüman Kardeşler'e para verdiğini söyledi. Bu fonun amacı, Gazze'deki komünist ve milliyetçi hareketlerden ve özellikle de İsrail'in köktendincilerden daha tehditkar bulduğu Arafat'tan (kendisi de Hamas'tan "İsrail'in bir yaratığı" olarak söz ediyordu) iktidarı uzaklaştırmaktı. 

Gazze'de yirmi yılı aşkın bir süre çalışmış olan eski İsrailli din işleri yetkilisi Avner Cohen, 2009 yılında Wall Street Journal'a verdiği demeçte "Hamas, büyük bir üzüntüyle belirtmeliyim ki, İsrail'in eseridir" demişti.

Birinci İntifada 1993 yılına kadar sürdü. Bu dönem boyunca İsrail'in tepkisi acımasız oldu ve açık hava hapishanesi modelini daha da sert bir maksimum güvenlikli hapishaneye dönüştürdü. Bu, kötü şöhretli kontrol noktası sisteminin uygulandığı zamandır.

Doksanlı yılların başında ABD yönetiminin himayesinde yeni bir müzakere turu olan Oslo Anlaşmaları başladığında, Batı Şeria'da sahadaki durum, coğrafi olarak tutarlı bir Filistin devletinin kurulması yoluyla kalıcı bir barışa ulaşma ihtimalini her zamankinden daha uzak gösteriyordu. Yine de İsrail ve FKÖ arasındaki gizli görüşmelerin ardından Eylül 1993'te iki taraf Beyaz Saray bahçesinde ABD Başkanı Bill Clinton'ın huzurunda "tarihi bir barış anlaşması" açıkladı. Arafat, İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin ve Dışişleri Bakanı Şimon Peres daha sonra Nobel Barış Ödülü'nü alacaklardı.

Anlaşma uyarınca İsrail ordusunu Filistin topraklarından çekecek, Filistinliler de Batı Şeria'nın bir kısmı (yasadışı yerleşimler hariç) ve Gazze Şeridi üzerinde özyönetim elde edecekti - Rabin'in ifadesiyle gerçek bir devlet değil, bir "varlık". Bu arada İsrail Gazze'nin sınırları, hava sahası ve karasuları üzerindeki münhasır kontrolünü sürdürecekti. Belirli konular - İsrail yerleşimleri, Kudüs'ün statüsü, İsrail'in güvenlik üzerindeki kontrolü ve Filistinlilerin geri dönüş hakkı - gelecekteki görüşmelerde karara bağlanacaktı. Anlaşmanın uygulanması için beş yıllık bir geçiş dönemi belirlendi, ancak yine çok az ilerleme kaydedildi.

Barış sürecinin sekteye uğramasındaki en önemli faktörlerden biri Rabin'in 1995 yılında bir suikast sonucu öldürülmesiydi. Rabin 4 Kasım'da Tel Aviv'de barış anlaşmasını destekleyen büyük bir gösteriye önderlik etti. Son sözleri "Haydi barış yapalım" oldu. Alandan ayrılırken aşırı milliyetçi bir İsrailli tarafından iki el ateş edilerek öldürüldü. Müzakereler başladığından beri Rabin İsrailli aşırı milliyetçilerin hedefi haline gelmişti. Hatta bazı sağcı hahamlar Rabin'e karşı din rodef (geleneksel Yahudi hukukunda öldürme yetkisi) ilan etti. Artık Binyamin Netanyahu tarafından yönetilen Likud ve diğer sağcı gruplar tarafından düzenlenen mitinglerde Rabin'in Nazi SS üniforması giymiş ya da bir silahın namlusunun ucundaki tasvirleri yer aldı. Protestocular "Rabin bir katildir" ve "Rabin bir haindir" sloganları attı.

Netanyahu'nun kendisi de sık sık bu mitinglerde hazır bulunuyordu. Temmuz 1995'te, Rabin'in öldürülmesinden birkaç ay önce, protestocuların "Rabin'e ölüm" sloganları attığı bir mitingde bir tabut ve cellat ilmiği içeren sahte bir cenaze alayına liderlik etti. Netanyahu yıllar boyunca sık sık Rabin'in öldürülmesine yol açan kışkırtmaları teşvik etmekle ya da en azından cinayete yol açan kışkırtıcı siyasi ortama katkıda bulunmakla suçlandı. İşçi Partisi lideri Merav Michaeli geçen yıl "Rabin, Binyamin Netanyahu'nun işbirliği ile siyasi bir suikast sonucu öldürüldü" diyecek kadar ileri gitmişti.

Rabin'in ölümünden sonra yeni seçimler planlandı. Bu sadece bir formalite gibi görünüyordu: Rabin'in yerini alan Şimon Peres anketlerde Netanyahu'nun çok önündeydi. Ardından, seçimlerden önceki haftalarda, barış görüşmelerini raydan çıkarmaya kararlı olan Hamas, kamuoyunun görüşünü dramatik bir şekilde Netanyahu ve aşırı milliyetçi Likud'a kaydıran bir dizi terörist saldırı gerçekleştirdi. Suikasttan altı ay sonra seçimleri kazandı.

Yeni başbakanın Anlaşmalara karşı çıkması, sürecin durması anlamına geliyordu. Bu arada Filistinliler için sahadaki gerçeklik pek çok açıdan daha da kötüleşti. Batı Şeria A, B ve C bölgelerine bölündü ve İsrail bu bölgeler arasında ve içinde her türlü hareketi kontrol ederek Batı Şeria'nın "bantustanlaştırılmasını" resmileştirdi; bu arada Netanyahu mevcut İsrail yerleşimlerinde inşaatlara devam etti ve yeni bir mahalle inşaatı için planlar ortaya koydu.

Barış süreci ancak Ehud Barak liderliğindeki İşçi Partisi'nin 1999'da iktidara gelmesiyle yeniden hareketlenmeye başladı. Barak nihai bir anlaşmaya varmaya kararlıydı ve Clinton yönetiminin tam desteğine sahipti. Bu da 2000 Camp David zirvesine yol açtı. Bu vesileyle İsrail, ilk kez açıkça iki devletli bir çözümü hedefleyen son teklifini yaptı: Başkenti Kudüs yakınlarındaki Abu Dis köyü olan, Gazze'yi ve Batı Şeria'nın bir kısmını kapsayan ve hiçbir yerleşimin önemli ölçüde tasfiye edilmediği küçük bir Filistin devleti önerdi.

Gelecekteki Filistin devletinin bazı yönleri - güvenlik ve bazı kaynakların yönetimi - İsrail'in kontrolü altında kalacaktı. Teklif aynı zamanda Filistinlilerin geri dönüş hakkının kategorik olarak reddini de içeriyordu; bu, Filistinlilerin uzun süredir sahip olduğu bir ilkedir ve tüm Filistinli mültecilerin, torunları da dahil olmak üzere, sürüldükleri topraklara geri dönme hakkına sahip olmaları gerektiğini ifade eder.

Ancak zirve anlaşma sağlanamadan sona erdi ve birkaç ay sonra bir başka büyük Filistin ayaklanması olan İkinci İntifada patlak verdi. Zirvenin başarısızlığından hangi tarafın (tarafların) sorumlu tutulması gerektiği halen hararetle tartışılmaktadır. İsrailliler ve Amerikalılar her zaman Arafat'ı toprak konusunda uzlaşmaya yanaşmamakla ve daha da önemlisi geri dönüş hakkından vazgeçmekle suçladılar.

Ancak görüşmelere katılan dönemin İsrail Dış İlişkiler Bakanı Shlomo Ben-Ami'nin de aralarında bulunduğu bazı kişiler bu görüşe karşı çıkarak zirvenin başarısız olmasında İsrailliler ve Amerikalıların da en az Filistinliler kadar suçlu olduğunu savundu. Clinton yönetiminin bir üyesi olan Robert Malley'e göre, Camp David'de İsrail tarafından önerilen pazarlık konusu olmayan, ver ya da al anlaşmasının şartlarını Arafat'ın yerine getirmesi imkansızdı: Filistinliler liderleri ne derse desin bu anlaşmaya karşı çıkacaklardı.

Sonuçta İsrail'in "en iyi teklifi", 1967'de işgal edilen Filistin topraklarının geriye kalan %20'lik kısmının sadece bir bölümünü kapsayan, ekonomi ve dış politikası büyük ölçüde İsrail'in kontrolünde kalacak bir devletti. Birçok Filistinlinin neden böyle bir anlaşmanın kabul edilemez olduğunu düşündüğünü anlamak zor değil. Dahası, Filistinliler genel olarak barış sürecine olan inançlarını kaybetmişlerdi: Oslo Anlaşmalarının başlangıcından bu yana topraklarda hayat daha da kötüleşmişti. Bu nedenle ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Hussein Agha ve Robert Malley'in zirve raporunda anlattığı gibi, Arafat müzakere masasına barış sürecinin faydalarına olan inancı yeniden tesis etmenin bir yolu olarak normal Filistin yaşamının günlük olarak vahşileştirilmesine son verilmesini talep ederek geldi. Ancak İsrailliler geri adım atmayı reddetti.

Ancak tüm suçu İsrail hükümetine yüklemek fazla basite kaçmak olur. Bu noktada İsraillilerin çoğunluğu hükümetin zaten çok fazla taviz verdiğini düşünüyordu. Yani Filistinlilerin çoğu için yeterli olmayan şey İsraillilerin çoğu için çok fazlaydı. İki tarafın herhangi bir orta yol bulamamasına şaşmamalı.

Filistinlilerin artan öfkesi ve hayal kırıklığı, 2000 yılının sonbaharında şiddet ve misilleme döngüsünü yeniden alevlendiren ikinci Filistin ayaklanmasının patlak vermesine yol açtı. İsrailliler şiddeti kışkırttığı için Arafat'ı suçlasa da birçok gözlemci İkinci İntifada'yı tetikleyen şeyin Ariel Şaron'un Müslümanların kutsal mekanı olan Tapınak Tepesi'ne yaptığı kışkırtıcı ziyaret olduğu konusunda hemfikir. Aşırı milliyetçi Şaron ertesi yıl seçimleri kazandı ve 1,000 İsraillinin ve 3,000'den fazla Filistinlinin öldüğü bu ayaklanmayı daha fazla müzakere yapılmasını engellemek ve 2002'de Batı Şeria'da uyguladığı acımasız baskıyı meşrulaştırmak için bir bahane olarak kullandı.

Bu isyanı bastırdı ama aynı zamanda gelecekteki şiddetin tohumlarını da ekti. O andan itibaren barış hedefi giderek daha da uzaklara taşındı. Hamas lideri Ahmed Yasin 2004 yılında İsrail'e iki devletli bir çözüm karşılığında 10 yıllık bir hudna - ateşkes ya da mütareke - teklif ettiğinde küçük bir sarmal açıldı. Hamas'ın bu teklifte ciddi olup olmadığını -daha önce de gayri resmi ateşkes girişimlerini bozmuşlardı- ya da grubun gelecekteki saldırılara hazırlık için zaman kazanmasını sağlayan taktiksel bir manevra olup olmadığını asla bilemeyeceğiz; İsrail iki ay sonra Yasin'i hedef alan bir hava saldırısında öldürdü.

İsrail ve Gazze arasındaki ilişkiler, özellikle de 2005 ve 2006'da Hamas'ın seçilmesinden bu yana giderek kötüleşmektedir. İsrail'in 2005 yılında Gazze Şeridi'ndeki yerleşim yerlerini tek taraflı olarak söktüğü ayrılma planı işleri daha da kötüleştirdi. O andan itibaren Gazze, İsrail'in gözünde düşman toprağı haline geldi ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik politikasının dramatik bir şekilde askerileşmesine yol açtı. Şeridin kuşatılması ve ablukaya alınması, Filistinli silahlı gruplar tarafından İsrail'e roket fırlatılması da dahil olmak üzere şiddetli misillemelere yol açtı. Yıllar içinde İsrail, 2008 ve 2021 yılları arasında 6.000'den fazla Gazzelinin ölümüne yol açan çeşitli bombalama kampanyaları ile karşılık verdi.

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği ve yaklaşık 1.300 İsraillinin ölümüne yol açarak İsrail'in askeri müdahalesini tetikleyen, 5.000'den fazla Gazzelinin ölümüne yol açan ve insani bir felakete neden olan acımasız saldırısının arka planında da bu durum yatmaktadır. Çatışma iki devletli çözüm çağrılarını yeniden gündeme getirdi. Ancak bu, her zamanki gibi parçalanmış olan uluslararası toplumun ciddi bir taahhütte bulunmasını gerektirecektir. Acı gerçek şu ki, kalıcı bir siyasi duygu bir yana, barış hiç bu kadar uzak olmamıştı.

Thomas Fazi, 24 Ekim 2023, UnHerd

(Thomas Fazi UnHerd köşe yazarı ve çevirmenidir. Son kitabı Toby Green ile birlikte yazdığı The Covid Consensus'tur.)


Seçkin Deniz, 07.11.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı