18 Eylül 2023 Pazartesi

SA10365/SD2870: Ekonomistler Sanayi Politikasını Yeniden Değerlendiriyor

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Uluslararası Ekonomi Birliği Başkanı ve Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy (Princeton University Press, 2017) kitabının yazarı, Harvard Kennedy School Uluslararası Politik Ekonomi profesörü  Dani Rodrik, The Industrial Policy Group'un kurucu ortağı, British Columbia Üniversitesi Ekonomi Bölümü yardımcı Doçenti Réka Juhász ve The Industrial Policy Group'un kurucu ortağı, Oxford Üniversitesi Ekonomi Doçenti Nathan Lane'ın ortak çalışmasıdır ve değişen koşullara bağlı olarak Sanayi Politikalarının nasıl olması gerektiğine odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 18.09.2023, Sonsuz Ark 

Economists Reconsider Industrial Policy

"Geçmişte, sanayi politikalarının performansını değerlendiren ekonomistler genellikle ithalat tarifeleri gibi göstergelere odaklanmış, bu tür önlemlerin yalnızca sınırlı boyutlarını yakalamış ve amaçlarını diğerleriyle karıştırmışlardır. Yeni nesil araştırma çabaları daha verimli bir yaklaşım benimsiyor ve çok farklı sonuçlara ulaşıyor."

Dünyanın dört bir yanındaki politika yapıcılar, tedarik zinciri esnekliği, yeşil teknolojiler, jeopolitik avantaj, iyi işler gibi çok çeşitli hedefler doğrultusunda sanayi politikasını benimserken, bunun etkinliği konusundaki tartışmalar da giderek alevleniyor. 

Tipik olarak bu tartışma, sağlam ekonominin şüphecilerin tarafında yer aldığı bir tartışma olarak tasvir ediliyor. Yakın zamanda yapılan bir yorumda, "Ekonomi biliminde sanayi politikasına karşı güçlü bir argüman var" deniyor ve bu politikanın benimsenmesi "sadece para israfına yol açıyor ve ekonomiyi bozuyor" şeklinde yorumlanıyor.

Ancak bu giderek modası geçen bir görüş. Ana akım iktisatçıların en azından 1970'lerden bu yana sanayi politikasına tepkisel bir düşmanlıkla yaklaştıkları genel olarak doğru olsa da, devlet müdahalesine karşı ideolojik düşmanlıktan daha az etkilenen ve titiz ampirik yöntemlere daha iyi dayanan yeni akademik araştırmalar sayesinde işler hızla değişmektedir.

Son dönemde yapılan bu araştırmalar, sanayi politikasının gerçekte nasıl işlediğine dair daha yetkin kanıtlar sunarak, geçmişte konuya ışık tutmaktan çok ısı veren tartışmaların kalitesini arttırıyor. Araştırmacıların bu tür politikaları daha incelikli ve bağlamsal bir şekilde anlaması, genel olarak daha olumlu bir değerlendirme ortaya koymaktadır.

Sanayi politikaları karmaşıktır ve bunları analiz amacıyla ölçmek zor olabilir. Örneğin Çin'in gemi inşa sektöründeki son atılımını ele alalım. On yıl içinde en büyük gemi inşa ülkesi olmayı hedefleyen Çin, üretim sübvansiyonları, yatırım sübvansiyonları ve giriş sübvansiyonları da dahil olmak üzere çok sayıda politika uygulamıştır. Politika yapıcıların girişi teşvik etmekten vazgeçip bunun yerine sektör konsolidasyonuna odaklandığı 2009 yılında olduğu gibi, yol boyunca birçok değişiklik oldu.

Geçmişte, ekonomistler sıklıkla ithalat tarifeleri gibi basit göstergelere odaklanmış, sanayi politikasının sadece sınırlı boyutlarını yakalamış ve amaçlarını diğerleriyle (devlet gelirlerini artırmak veya özel çıkar politikalarını oynamak gibi) karıştırmışlardır. Son zamanlarda yapılan bir dizi araştırma daha verimli bir yaklaşım benimsemiştir.

Örneğin, OECD'deki karşılaştırmalı bir proje, özellikle sanayi politikası hedefleri için tahsis edilen hükümet harcamalarına odaklanarak, hükümet faaliyetlerinin derinlemesine muhasebesi yoluyla sanayi politikalarını ölçmektedir. İkimizin (Réka Juhász ve Nathan Lane) liderliğindeki bir ekonomist ekibi, sanayi politikalarının ayrıntılı bir sınıflandırmasını oluşturmak için kamuya açık politika envanterlerine doğal dil işleme uygulamaktadır.

Bu son çalışma önemli yeni kavrayışlar ortaya koymaktadır. Yeni başlayanlar için, sanayi politikası her yerde var olmuştur ve yaygınlığı, kamusal tartışmalarda kullanımının ve öneminin son zamanlardaki artışından önceye dayanmaktadır. Dahası, sanayi politikasını içe dönük, korumacı ticaret politikalarıyla özdeşleştirmek artık uygun değildir; çağdaş sanayi politikaları tipik olarak ihracatı teşvik etmeyi hedeflemektedir. Ve sanayi politikalarının yaygınlığı gelirle birlikte artma eğilimindedir: gelişmiş ekonomiler bu politikaları gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha sık ve yoğun bir şekilde kullanmaktadır.

Gelişen nedensel çıkarım yöntemleri de ekonomistlerin görüşlerini gözden geçirmelerine yol açmaktadır. Geleneksel olarak ekonomistler sanayi politikasının etkilerini, daha fazla devlet yardımı alan sektörlerin daha iyi performans gösterip göstermediğini inceleyerek değerlendirmiş ve genellikle olumsuz bir sonuca ulaşmışlardır. Artık bu tür korelasyonel çalışmaların bilgilendirici olmadığı, çünkü sanayi politikasının faydalı olduğu ve olmadığı durumları ayırt edemediği kabul edilmektedir.

Daha yeni araştırmalar, yanıltıcı çıkarımlardan kaçınmak için modern istatistiksel teknikler kullanmaktadır. Bu teknikler, bebek endüstrilerin (tekstil, gemi yapımı ve ağır sanayi gibi) teşvik edildiği tarihsel dönemler; büyük ölçekli kamu araştırma ve geliştirme çabaları (ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki "uzay yarışında" olduğu gibi); ve belirli firmaları veya endüstrileri hedefleyen seçici yer temelli politikalar (İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin imalat hamlesi ve çağdaş bölgesel Avrupa sübvansiyonlarında olduğu gibi) dahil olmak üzere çok çeşitli vakalara uygulanmıştır.

Bu araştırmanın sonuçları sanayi politikasına çok daha olumlu yaklaşmakta, bu tür politikaların - ya da bunların etkilerini taklit eden tarihsel kazaların - ekonomik faaliyetin yapısında genellikle büyük, görünüşte faydalı uzun vadeli etkilere yol açtığını bulma eğilimindedir. Örneğin, Napolyon ablukası sırasında Fransız ithalatının sekteye uğraması, Napolyon savaşlarının sona ermesinden çok sonra Fransızların makineleşmiş pamuk iplikçiliğinde sanayileşmesini teşvik etmiştir. Bu sonuçlar, bebek endüstrileri beslemeyi savunanların iddia ettikleri ile tutarlıdır.

İngiltere ve İtalya'nın geri kalmış bölgelerinde yatırımları sübvanse etmeye yönelik son kamu programları üzerine yapılan çalışmalar da benzer şekilde istihdam yaratma üzerinde güçlü olumlu etkiler bulmuştur. Bu çalışmalar sanayi politikasının genel olarak işe yarayıp yaramadığına dair kesin bir cevap veremese de, politikanın hedeflediği piyasa aksaklıklarının yaygınlığı ve politikanın uzun vadeli etkileri hakkında bilgi vermektedir.

Yeni çalışmalar, sanayi politikasının Doğu Asya'nın ekonomik mucizesine katkısı konusunda uzun süredir devam eden tartışmalara da ışık tutuyor. Doğu Asya'nın yükselişine ilişkin erken dönem ekonomi literatürü, sanayi politikalarının en iyi ihtimalle etkisiz olduğunu savunmuştur. Bu ekonomilerdeki yukarı ve aşağı yönlü bağlantıların yapısına daha yakından dikkat eden yeni analizler çok daha iyimser sonuçlara ulaşmaktadır.

Bir örnek vermek gerekirse, 1970'lerde Başkan Park Chung-hee tarafından izlenen önemli ve tartışmalı bir sanayi politikası olan Güney Kore Ağır Kimya Sanayi Hamlesi (HCI) üzerine yapılan çalışmalar, bu politikanın hem kısa hem de uzun vadede hedeflenen sanayilerin büyümesini desteklediğini ortaya koymuştur. HCI'nin verimlilik ve ihracat performansı üzerindeki etkilerinin her ikisi de olumlu olmuştur.

Doğu Asya politikalarını eleştirenler, piyasa aksaklıklarının daha belirgin olduğu sektörler hakkında bilgi sahibi olmadıkları için hükümetlerin asla doğru sektörleri seçemeyeceğini düşünüyordu. Princeton ekonomisti Ernest Liu yakın zamanda, piyasa kusurlarının birden fazla ve birbiriyle bağlantılı sektörde meydana geldiği bir ekonomiyle karşı karşıya kalan politika yapıcılar için faydalı bir rehber sunmuştur. Bu tür ortamlarda, üst sektörlerin sübvanse edilmesi genellikle politika hatalarını en aza indirir. Liu, Çin'de ve Güney Kore'nin HCI'si sırasında kullanılan gerçek politikaların bu rehberle uyumlu olduğunu göstermektedir.

Bazı yorumcular geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın sanayi politikasını "titiz bir ekonomik temelden yoksun" olduğu gerekçesiyle eleştirdi. Gerçek şu ki, sanayi politikası konusunda halihazırda çok sayıda iyi ekonomik araştırma var. Daha fazla araştırma her zaman faydalı olsa da, yeni literatür bize şimdiden tüm çeşitliliğiyle sanayi politikalarının daha iyi değerlendirilmesini sağlamakta, tarihsel ve güncel örneklerin sonuçlarını değerlendirmekte ve bu tür politikaların araçlarına, hedeflerine ve mevcut ekonomik yapılara bağlı olarak nasıl işlediğini veya başarısız olduğunu aydınlatmaktadır.

Dani Rodrik, Réka Juhász, Nathan Lane, Cambridge, 4 Ağustos 2023, Project Syndicate

(Harvard Kennedy School'da Uluslararası Politik Ekonomi Profesörü olan Dani Rodrik, Uluslararası Ekonomi Birliği Başkanı ve Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy (Princeton University Press, 2017) kitabının yazarıdır. British Columbia Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde  Yardımcı Doçent olan Réka Juhász, The Industrial Policy Group'un Kurucu Ortağıdır. Oxford Üniversitesi'nde Ekonomi Doçenti olan Nathan Lane, The Industrial Policy Group'un Kurucu Ortağıdır.)


Seçkin Deniz, 18.09.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı