24 Temmuz 2023 Pazartesi

SA10279/SD2812: Covid, Ukrayna, Şeytan ve Yahudiler

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, 1949'da Kanada'da "İkinci Dünya Savaşı'nda Katolik olarak hayatta kalan" Polonyalı Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen, 30 Mayıs 2004 tarihli ‘The “Jewish” Conspiracy is British Imperialism (İngiliz Emperyalizmi “Yahudi” Komplosudur)’ başlıklı yazısı ile Satanist-Kabalist Yahudilerin aksine "gerçek Mozaik Yahudi ruhunu, evrensel hakikat ve ahlaka bağlılığı ifade ettiğini" iddia eden Henry Makow'a aittir ve Satanist Yahudiler'in insanlığa karşı savaşına odaklanmaktadır. Analistin  kaynak olarak kullandığı The Devil and the Jews- Şeytan ve Yahudiler, (Yale University Press, 1943) adlı kitabın yazarı Haham Joshua Trachtenberg için şöyle demektedir: "Trachtenberg 30 yıl boyunca Reform Hahamlığı yaptı. Portresi, Teaneck NJ'deki Temple Emeth'te bulunan kişisel kütüphanesine bakıyor. O da benim gibi komünizm, sosyalizm, liberalizm, feminizm, Siyonizm, neo-muhafazakârlık ve "eşcinsel hakları" adı altında İlluminati'nin kuklası olarak kullanılan pek çok namuslu Yahudi'den biri."
Seçkin Deniz, 24.07.2023, Sonsuz Ark 

Covid, Ukraine, the Devil & the Jews

Haham Trachtenberg'in Ortaçağ'daki Yahudi anlayışı üzerine 1943 tarihli kitabı The Devil and the Jews- Şeytan ve Yahudiler Kabalist (Masonik) Yahudi Komplosunun boyutunu ve sürekliliğini ortaya koymaktadır.

 
The Devil and the Jews- Şeytan ve Yahudiler, (Yale University Press, 1943)

Haham Trachtenberg, MS 1200'lerden beri Hıristiyanların korktuğunu yazıyor:

"Doğu'da bir yerlerde gizlenmiş korkunç ve gizemli bir Yahudi sürüsü

Hıristiyan âlemine saldırmak ve onu yok etmek için işaret bekliyordu.

On üçüncü yüzyıldan sonra Deccal'in doğacağına dair söylentiler..,

Avrupa'yı 'kızıl Yahudilerin' kanlı salgınını beklerken diken üstünde tuttu" .... (40)

Hükümetin halka karşı döndüğünü mü düşünüyorsunuz? 

Bunun nedeni herkesin para tarafından kontrol ediliyor olmasıdır. Yozlaşmış atalarımız para üzerindeki kontrolü, şimdi bu kontrolü hayatın her alanına yaymak isteyen Kabalist Yahudilere (dünya merkez bankacılığı karteli) devretti.

Yahudilik Tevrat tarafından değil, Talmud ve Kabala tarafından tanımlanır. Kabala'ya göre Kabalacılar Tanrı'yı temsil eder ve gerçekliği tersine çevirerek yeniden tanımlar ("devrim") Hasta sağlıklıdır; çirkin güzeldir; doğal olmayan doğaldır; yalan gerçektir ve adaletsizlik adalettir.

Tanrı'nın yerine geçmeye çalışan her şey Satanizmdir. Bu, "laiklik" ve "hümanizm "in, insana tapınmanın, Kabalacılığın yer tutucularının kökenidir. Bu aynı zamanda Satanizmin Hıristiyanlığın ve gerçek dinin yerini aldığı Yeni Dünya Düzeni'nin de özüdür.

Kabalist bankerler ve onların Masonik dalkavukları (liderlerimiz) NWO'yu ilerletmek için savaşı, depresyonu ve dolandırıcılığı teşvik etmektedir.

Kabalist (Komünist) başarı Hıristiyan başarısızlığına bağlıdır.

Kabalistler, Tanrı tarafından goyimleri yok etmek ya da köleleştirmek için görevlendirildiklerine inanırlar. Tanrı'nın isteğini yerine getirdiklerini düşünürler.

Sıradan Yahudiler ve Masonlar, Kabalist liderlerinin kendilerini içine soktukları ahlaki ve fiziksel tehlikeden habersizdir.

 (Yahudiler ve özellikle İsrailliler de "aşı" oluyorlar. Plasebo mu alıyorlar?)

Twitter'da 270 kişiyle yaptığım anket: %90'ı Kabalist Yahudilerin Hıristiyanlara yönelik bir soykırım planladığını düşünüyor.

14 Aralık 2016 ve 20 Nisan 2022 tarihlerinde güncellenmiştir: BÜYÜK resmin sürekli hatırlatılmasına ihtiyacımız var.

İhanet asla başarılı olamaz. Sebebi nedir?

Çünkü eğer başarılı olursa, kimse ona "ihanet" demeye cesaret edemez. - John Harrington (1561-1612)

Yakın zamana kadar The Devil and the Jews (Yale University Press, 1943) ya da yazarı Haham Joshua Trachtenberg (1904-1959) için Wikipedia girişi yoktu.

İlluminati Yahudi efendilerimiz bu bilgiyi hafıza çukuruna attılar. Neden?

Avrupa'nın Hıristiyan teokrasisi olduğu dönemlerde, örneğin 1050-1650 yılları arasında, Yahudilik şeytani bir kült olarak görülüyor ve Yahudiler şeytanın ajanları olarak kabul ediliyordu.

Yahudilerin zulüm kompleksine aşinayız. Bu dönemde Hıristiyanlar da benzer bir korkuya sahipti. Yahudilerin hem kendilerinden nefret ettiğine hem de Hıristiyan âlemini yok etmek için komplo kurduğuna inanıyorlardı. Uzun zamandır beklenen Yahudi "Mesih "in aslında Deccal olduğuna inanıyorlardı.

"Bu korkunç figürle olan ilişkileri... Orta Çağ'ın sonlarına doğru, Deccal'in Yahudi kökenli olduğu kesinleştiğinde ve Yahudilerin onun lejyonlarının öncülerini oluşturması beklendiğinde gerçekten korkutucu boyutlara ulaştı. Sayılarına ve sosyal konumlarına bakılırsa o kadar da zayıf değillerdi. Çünkü Doğu'da bir yerlerde gizlenen korkunç ve gizemli bir Yahudi sürüsü Hıristiyan âleminin üzerine akmak ve onu yok etmek için işaret bekliyordu. On üçüncü yüzyıldan sonra Deccal'in doğacağı söylentileri Avrupa'yı diken üstünde tutmuş ve "kızıl Yahudilerin" kanlı salgınını beklemeye başlamıştı .... "(40)

Yahudiler Doğu sınırlarında Moğol istilacılarla işbirliği yapmakla suçlanıyordu. Bir kiliseye saygısızlık etmeleri, Hıristiyan bebekleri gizlice öldürmeleri, rüzgârla zehir yaymaları veya rezil cinsel sapkınlıklar yapmaları da aynı derecede olasıydı. 


(16. yüzyılda Yahudilerin Ev Sahibi'ne saygısızlığını gösteren bir resim)

Trachtenberg, "Yahudilerin işlediği iddia edilen suçların kataloğu gerçekten de uzun ve çeşitlidir ve tamamen mantıksızdır," diye yazmaktadır, "eğer ortaçağın gözünde, Şeytan'ın ajanları olarak hiçbir şeyin Yahudilerin ahlaksız ve şeytani doğasının ötesinde olmadığı gerçeğini kabul etmezsek." (43)

Birçokları için bu İlluminati Yahudi tehdidi, insanlığın moralinin bozulması ve polis devletinin yaratılmasıyla birlikte bugün daha acil görünmektedir.

GÖZE ÇARPAN GERÇEK

İlluminati (Kabala) Yahudileri ve onların Masonik yandaşları, Yahudilerin ya da diğerlerinin kolektif Yahudi girişiminin gizli yıkıcı ve okült karakterini anlamalarını istemezler.

Yahudilerin çağlar boyunca Yahudi karşıtlığının mantıksız olmadığını anlamalarını istemiyorlar. Bu farkındalık Yahudi olmayanları güçlendirecek ve "küçük kardeşlerin" kandırılmış, günah keçisi, canlı kalkan ve çılgın liderleri için kurban olma rollerinden kurtulmalarını sağlayacaktır.

Kabala Yahudileri Tanrı'nın İradesini tanımladıklarına inanırlar. Başka bir deyişle, Tanrı dünyaya onlar aracılığıyla gelir. Aksi takdirde, O "şekilsiz ve bilinemez "dir. (Bu şeytanidir çünkü Tanrı bizim GPS'imizdir. İnsan Tanrı'ya ruhumuz ve manevi ideallerimiz - sevgi, barış, hakikat, güzellik ve adalet - aracılığıyla bağlıdır).

Kabalistler gerçekliği Şeytan'a göre yeniden tanımlayabileceklerine inanırlar: Kötülük iyidir, yalan gerçektir ve hasta sağlıklıdır (ya da tam tersi.) Diğer tüm kolektif kimliklerin altını oyarlar: ulus, din, ırk ve aile. NWO'yu inşa etmek için Hıristiyan düzenini yok etmelidirler.  

İlluminati Yahudi liderleri 1936'da "Yahudi olmayanlar arasında herhangi bir ahlaki sosyal düzen anlayışı kaldığı sürece ve tüm inanç, vatanseverlik ve haysiyet kökünden sökülüp atılmadıkça, dünya üzerindeki hükümdarlığımız gelmeyecektir" dedi. Bu hedef savaşın kısmi bir açıklamasıdır.

Kabala Yahudileri, egemen olmadıkları bir dünyayı kabul edemedikleri için kendi tercihleriyle dışlanmışlardır. Yabancılaşmış modern anti-kahraman Kabalacıların Luciferian isyanına dayanır.

NWO'nun özü, Kabala Yahudilerinin ve onların Masonik uşaklarının doğal ve ruhani düzeni altüst edecekleri ve insanlığı fiziksel olmasa da zihinsel olarak köleleştirecekleri yönündedir.

YAHUDİ FAALİYETLERİ

Trachtenburg, Orta Çağ'daki Yahudi faaliyetlerinin bir listesini sunarak birçok eski "stereotipin" derin kökleri olduğunu göstermektedir.

Romalı şair Juvenal'den alıntı yaparak, "Yahudiler istediğiniz kadar rüyayı ucuza satıyor," diyor.

Çağlar boyunca Yahudiler tefecilik, sihir, büyücülük, falcılık, astroloji, iksirler ve ilaçlar, zehirler, simya, muskalar, efsunlar ve lanetler, afrodizyaklar ve kozmetikler konusunda uzmanlaşmışlardır.  

Papa V. Pius, 1569 yılında Yahudileri Papalık Devletlerinden kovmasını şu şekilde açıklamıştır:

"Şeytani illüzyonları, falcılıkları, tılsımları, sihirbazlık numaraları ve büyücülükleriyle pek çok tedbirsiz ve zayıf insanı baştan çıkarırlar ve onları geleceğin önceden bilinebileceğine, çalınan malların ve gizli hazinelerin geri alınabileceğine ve daha pek çok şeyin ortaya çıkarılabileceğine inandırırlar." (77)

Ve tabii ki, her zaman sapkınlıkları kışkırtan "imansızlık doktorları" oldular. "Kilise ve halk her yerde, Yahudilerin şeytani elinin basit Hıristiyanları gerçek imandan uzaklaştırdığını fark etti." (176)

HRİSTİYANLIK YOK EDİLDİ

Kabalist Komplo başarının eşiğinde. Tanrı kamusal yaşamdan sürgün edilmiştir. İlluminati Yahudileri kitle iletişim araçlarını kontrol etmekte ve kitleleri kandırıp aşağılayabilmektedir. Eğlence; pornografi, kıyamet kaosu, müstehcenlik, propaganda, sosyal mühendislik, öngörülü programlama, şiddet ve satanizmden oluşan bir cümbüştür.

Feminizmin arkasındaki İlluminati Yahudileri ve Masonlar, Batılı kadınların sefahatinden sorumludur. Evliliği ve aileyi yok etmek için tasarlanan eşcinselliğin ve transgenderizmin teşvik edilmesinin arkasında onlar vardır.

Cinsel özgürlük, pornografi ve kürtaj konularında ön saflarda yer aldılar. Kitle iletişim araçları sekse kafayı takmış durumda. Doğurgan kadınlara karşı yaltaklanan bir fetişi var ve çocuklar bile güvende değil. Borsa, milyonların günlük işlem yaptığı dev bir kumarhanedir.

Hıristiyanlık Yahudileştirilmiş, ruhani gelişim ve kurtuluştan ziyade "sosyal değişim" (Satanist gündem) ile ilgilenir hale gelmiştir. Hıristiyan Siyonistler, Siyonist haydut devlete bağlılık yemini etmişlerdir.

İlluminati, kadınları evliliği reddetmeleri için "güçlendirmek" amacıyla hayır kurumlarını kullanarak Üçüncü Dünya'nın istikrarını bozuyor. Bağışçılar, NWO için bir kod olan "değişim ajanı" olmaya davet ediliyor.

Kız çocuklarının Batı'da olduğu gibi "eğitilmesini" yani endoktrine edilmesini istiyorlar. Genel olarak dünyayı kadınsılaştırıyorlar, kadınları ve onların kaygılarını merkeze alıyorlar.

İnsanlar kaybolmuş durumda ve giderek daha da çaresizleşiyorlar. 

Geriye ne kaldı? Depresyon mu? Savaş mı? Deccal mi?

SONUÇ

İlluminati Yahudileri binlerce yıldır insana ve Tanrı'ya karşı gizli bir savaş yürütmektedir. Bu komplo dünyanın gerçek tarihi, savaş ve depresyonun gerçek nedenidir. Toplum altüst edilmiştir ve sürekli yalan söylemektedir.

Trachtenberg gibi 1943'te yazan Yahudiler bile buna inanamıyor.

"İnsanlar neye isterlerse ona inanırlar" diyerek "Yahudi karşıtlarına" atıfta bulunuyor ama bu kendisi için de geçerli.

Sıradan Yahudiler buna inanamaz çünkü onlar Satanist değildir. Ama pek çok Kabalist Yahudi öyledir. Paraya sahipler, gizli liderliği oluşturuyorlar ve geri kalanları manipüle ediyorlar.

Trachtenberg 30 yıl boyunca Reform Hahamlığı yaptı. Portresi, Teaneck NJ'deki Temple Emeth'te bulunan kişisel kütüphanesine bakıyor.

O da benim gibi komünizm, sosyalizm, liberalizm, feminizm, Siyonizm, neo-muhafazakârlık ve "eşcinsel hakları" adı altında İlluminati'nin kuklası olarak kullanılan pek çok namuslu Yahudi'den biri.

Artık hepimiz Yahudiyiz, Tanrısızız, aldatılmışız, aşağılanmışız ve kullanılmışız. Ama en azından nerede durduğumuzu biliyoruz ve buna göre hareket edebiliriz.  

Not: Trachtenberg'in İlk Kitabı "Jewish Magic & Superstition" (1939) Üzerine Bir Açıklama

Yahudi Büyü ve Batıl İnançları, kaybolmaya yüz tutmuş ancak hayal gücünde varlığını sürdüren dini formların ustaca ve son derece büyüleyici bir araştırmasıdır. Kitap Yahudi büyücülüğüne dair efsanelerle başlıyor ve nazar, ölülerin ruhları, iyilik güçleri, ünlü golem efsanesi, büyü yapma usulleri, mücevher ve muska kullanımı, ruhlarla nasıl savaşılacağı, sünnet ritüeli, bitkisel halk ilaçları, falcılık, astroloji ve rüyaların yorumlanmasına dair inançları tartışmaya devam ediyor. İlk olarak altmış yıldan uzun bir süre önce yayınlanan Trachtenberg'in çalışması, Yahudi dünyasındaki büyüsel uygulamalar üzerine temel bilimsel çalışma olmaya devam etmekte ve Yahudi halkının günlük dinini en iyi şekilde ifade eden halk inançları ve uygulamalarına dair bir anlayış sunmaktadır.

Güncel olayları anlamak için bilmeniz gereken her şey:

AZ'den İlk Yorum

Siyonistler için bu açıkça uzun zamandır beklenen şeytani Mesihleri için sahnenin hazırlanmasıdır. Nihai hedeflerinin ne olduğu, İsrail'in Eilat kenti dışındaki Özgür Mason anıtının resmine bakılarak görülebilir. Bu anıt, Süleyman'ın sütunları üzerinde yer alan ve biri dünyayı, diğeri evreni temsil eden iki kürenin konumlandırılmasıyla, kabalistlerin yalnızca dünyadaki yaşamı fethetmekle yetinmediğini açıkça göstermektedir.

https://evidencearchives.wordpress.com/category/judaism/freemasonry/

Bu yüzden hemen şimdi ve burada durdurulmaları gerekiyor!"

Henry Makow, 6 Nisan 2023, HenryMakow com

(1949'da Kanada'da "İkinci Dünya Savaşı'nda Katolik olarak hayatta kalan" Polonyalı Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Henry Makow, 30 Mayıs 2004 tarihli ‘The “Jewish” Conspiracy is British Imperialism (İngiliz Emperyalizmi “Yahudi” Komplosudur)’ başlıklı yazısı ile Satanist-Kabalist Yahudilerin aksine "gerçek Mozaik Yahudi ruhunu, evrensel hakikat ve ahlaka bağlılığı ifade ettiğini" iddia etmektedir.)

 

Seçkin Deniz, 24.07.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı