19 Nisan 2023 Çarşamba

SA10128/MT151: Dünya'daki Göllerin, Nehirlerin ve Okyanusların Dünya Dışı Kökenlerine Dair Yeni Bilgiler

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah’tır; izni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O’dur." 
Kur'an, İbrahim Suresi 32. Ayet

"Newcombe ve ortak yazarlar, yaygın inanışın aksine, tüm dış güneş sistemi nesnelerinin su açısından zengin olmadığını keşfettiler. Bu da onları suyun Dünya'ya muhtemelen erimemiş ya da kondritik meteorlar aracılığıyla taşındığı sonucuna götürdü."


New Insight Into the Extraterrestrial Origins of Earth’s Lakes, Rivers and Oceans

Dünya'nın suyu nereden geldi? Bilim adamlarına göre erimiş meteorlardan değil.

Woods Hole Oşinografi Enstitüsü, göllerimizin, nehirlerimizin ve okyanuslarımızın dünya dışı kökenlerine ilişkin yeni bilgiler sunan ortak bir çalışmanın parçasıdır.

Su, Dünya yüzeyinin %71'ini oluşturmaktadır, ancak bu kadar büyük miktarlarda suyun Dünya'ya nasıl ve ne zaman geldiğini kimse bilmemektedir.

Güneş sisteminin dört buçuk milyar yıl önceki oluşumundan bu yana uzayda yüzen erimiş meteoritlerin analiz edildiği yeni bir çalışmaya göre, Dünya'nın suyu erimiş meteoritlerden gelmedi. Bu meteoritler, dış ya da iç güneş sisteminden kaynaklanmalarına bakılmaksızın son derece düşük su içeriğine sahipti ve bu da onları Dünya'nın suyunun birincil kaynağı olmaktan çıkarıyordu. Ekteki resimdeki kesikli beyaz çizgi, dış güneş sisteminden iç güneş sistemine malzeme taşınımını gösteren dış güneş sistemi sınırıdır. Kaynak: Jack Cook tarafından çizilmiştir, ©Woods Hole Oşinografi Enstitüsü

Nature dergisinde 15 Mart'ta yayınlanan yeni bir çalışma, bilim insanlarını bu soruyu yanıtlamaya bir adım daha yaklaştırıyor. Woods Hole Oşinografi Enstitüsü'nde (WHOI) Jeoloji ve Jeofizik alanında yardımcı bilim insanı olan Sune Nielsen'in eş yazarlığını yaptığı araştırmada, güneş sisteminin dört buçuk milyar yıl önceki oluşumundan bu yana uzayda yüzen erimiş meteoritler analiz edildi.

Araştırmacılar bu meteoritlerin son derece düşük su içeriğine sahip olduğunu, hatta şimdiye kadar ölçülen en kuru dünya dışı materyaller arasında yer aldığını tespit etti. Araştırmacıların bu göktaşlarını Dünya'nın birincil su kaynağı olmaktan çıkarmasını sağlayan bu sonuçlar, diğer gezegenlerde su ve yaşam arayışları için önemli sonuçlar doğurabilir. Ayrıca araştırmacıların Dünya'yı yaşanabilir bir gezegen haline getirmek için bir araya gelen beklenmedik koşulları anlamalarına da yardımcı olur.

Newcombe, "Gezegenimizin suyu nasıl elde ettiğini anlamak istedik çünkü bu tamamen açık değil" diyor. "Küçük ve nispeten güneşe yakın bir gezegende su elde etmek ve yüzey okyanuslarına sahip olmak zorlu bir iştir"

Araştırma ekibi, güneş sistemimizdeki gezegenleri oluşturmak üzere çarpışan en az beş gezegenimsi nesneden parçalandıktan milyarlarca yıl sonra Dünya'ya düşen yedi erimiş ya da akondrit meteoriti analiz etti. Erime olarak bilinen bir süreçte, bu gezegenimsi cisimlerin birçoğu güneş sisteminin erken dönemlerinde radyoaktif elementlerin bozunmasıyla ısınarak kabuk, manto ve çekirdek katmanlarına ayrılmalarına neden oldu.

Bu meteorlar Dünya'ya yakın zamanda düştüğü için, bu deneyle ilk kez su içerikleri ölçülmüş oldu. UMD jeoloji yüksek lisans öğrencisi Liam Peterson, magnezyum, demir, kalsiyum ve silikon seviyelerini ölçmek için bir elektron mikroprobu kullandı, ardından ikincil iyon kütle spektrometresi cihazıyla su içeriklerini ölçmek için Carnegie Bilim Enstitüsü Dünya ve Gezegenler Laboratuvarı'nda Newcombe'a katıldı.

Carnegie Bilim Enstitüsü'nden bilim insanı Conel Alexander, "Son derece kuru malzemelerde su analizi yapmanın zorluğu, numunenin yüzeyindeki veya ölçüm cihazının içindeki herhangi bir karasal suyun kolayca tespit edilebilmesi ve sonuçları bozmasıdır" diyor.

Kirlenmeyi azaltmak için araştırmacılar önce yüzey suyunu gidermek üzere numuneleri düşük sıcaklıkta vakumlu fırında pişirdi. Numuneler ikincil iyon kütle spektrometresinde analiz edilmeden önce, numunelerin bir kez daha kurutulması gerekiyordu.

Newcombe, "Karasal suyu yeterince çekebilmek için numuneleri bir aydan uzun bir süre boyunca turbo pompanın (gerçekten yüksek kaliteli bir vakum) altında bırakmak zorunda kaldım" diyor.

Meteorit örneklerinin bazıları, Dünya'nın bulunduğu ve koşulların genellikle sıcak ve kuru olduğu varsayılan iç güneş sisteminden geldi. Diğer, daha nadir örnekler ise gezegen sistemimizin daha soğuk ve buzlu dış bölgelerinden gelmiştir. Genel olarak suyun Dünya'ya dış güneş sisteminden geldiği düşünülse de, bu suyu güneş sistemi boyunca ne tür nesnelerin taşımış olabileceği henüz belirlenmemiştir.

WHOI'den Nielsen, "Çok sayıda dış güneş sistemi nesnesinin farklılaşmış olduğunu biliyorduk, ancak dış güneş sisteminden oldukları için çok fazla su içermeleri gerektiği dolaylı olarak varsayılıyordu" diyor. "Makalemiz durumun kesinlikle böyle olmadığını gösteriyor. Göktaşları erir erimez, esasen geriye hiç su kalmıyor."

Akondrit meteorit örneklerini analiz eden araştırmacılar, suyun kütlelerinin milyonda ikisinden daha azını oluşturduğunu keşfetti. Karşılaştırma yapmak gerekirse, en ıslak meteoritler - karbonlu kondritler olarak adlandırılan bir grup - ağırlıkça yaklaşık %20'ye kadar su içerir veya Newcombe ve ortak yazarlar tarafından incelenen meteorit örneklerinden 100.000 kat daha fazladır.

Bu, gezegenimsi cisimlerin ısınması ve erimesinin, bu gezegenimsi cisimlerin güneş sisteminin neresinden geldiğine ve ne kadar suyla başladıklarına bakılmaksızın, neredeyse tamamen su kaybına yol açtığı anlamına geliyor. Newcombe ve ortak yazarlar, yaygın inanışın aksine, tüm dış güneş sistemi nesnelerinin su açısından zengin olmadığını keşfettiler. Bu da onları suyun Dünya'ya muhtemelen erimemiş ya da kondritik meteorlar aracılığıyla taşındığı sonucuna götürdü.

Newcombe, bulgularının jeolojinin ötesinde uygulamaları olduğunu söyledi. Birçok disiplinden bilim insanı -özellikle de ötegezegen araştırmacıları- yaşamla olan derin bağlantıları nedeniyle Dünya'daki suyun kökeniyle ilgileniyor.

Newcombe, "Su, yaşamın gelişebilmesi için bir bileşen olarak kabul ediliyor, bu nedenle evrene bakarken ve tüm bu dış gezegenleri bulurken, bu gezegen sistemlerinden hangilerinin yaşam için potansiyel ev sahibi olabileceğini anlamaya başlıyoruz" diyor. "Bu diğer güneş sistemlerini anlayabilmek için kendimizinkini anlamak istiyoruz."

Araştırma, Maryland Üniversitesi (UMD) Jeoloji Bölümü Yardımcı Doçenti Megan Newcombe ve Carnegie Bilim Enstitüsü'nden diğer ortak yazarlar tarafından yürütülmüştür.


WOODS HOLE OCEANOGRAPHIC INSTITUTION, 18 Mart 2023, SciTechDaily


Mustafa Tamer, 19.04.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Bilim ve Teknoloji, Aklın Merdivenleri


Mustafa Tamer Yayınları

Aklın MerdivenleriReferans: Abigail E. Bryson, Emily R. Lanier, Kin H. Lau, John P. Hamilton, Brieanne Vaillancourt, Davis Mathieu, Alan E. Yocca, Garret P. "Lamiaceae'de bir miltiradien biyosentetik gen kümesinin ortaya çıkarılması dinamik bir evrimsel yörüngeyi ortaya koyuyor" Miller, Patrick P. Edger, C. Robin Buell ve Björn Hamberger, 20 Ocak 2023, Nature Communications. DOI: 10.1038/s41467-023-35845-1


Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı