13 Eylül 2022 Salı

SA9836/SD2529: CNAS: Ayakta Kalmak İçin StartUp Yapmalıyız

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Center for a New American Security (CNAS) Teknoloji ve Ulusal Güvenlik programının ortak üyesi Alexandra Seymour'a aittir ve küresel rekabette gerileyen ABD'nin teknoloji araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının yetersizliğine ve StartUp zorunluluğuna odaklanmaktadır. Büyük bir panikle geride kaldığını ve yol alması gerektiğini düşünen Demokrat Biden yönetiminin hazırladığı 2022 tarihli CHIPS ve Bilim Yasası'nın Senato tarafından kabul edilmesinin gösterdiği gibi, ABD inovasyonunu desteklemek önemli bir ulusal güvenlik önceliği haline gelmiştir. Analistin, özel sektör girişimcilerinin desteklenmesindeki temel ilkelere odaklanarak yaptığı yorum şöyle bitmektedir: "Amerika'nın yenilikçi ruhu, Silikon Vadisi'nin dünya için bir model olmasını sağlayan şeydir ve ABD'nin sürdürmesi gereken stratejik bir avantajdır. Teknoloji yarışına ayak uydurmak, yeni başlayanların başarılı olmak için ihtiyaç duydukları VC finansmanına erişmelerini sağlamak anlamına gelir."
Seçkin Deniz, 13.09.2022, Sonsuz Ark 

To Keep Up, We Must Startup

Teknoloji araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarındaki yıldan yıla yaşanan artışların ve 2022 tarihli CHIPS ve Bilim Yasası'nın dün Senato tarafından kabul edilmesinin gösterdiği gibi, ABD inovasyonunu desteklemek önemli bir ulusal güvenlik önceliği haline geldi.

Yine de, teknoloji hızlandırma ve koruma konusundaki tüm yutturmacalara rağmen, ABD bir paradoksla karşı karşıya: En önemli finansman kaynağı kuruyor.

Girişim sermayesi (VC) finansmanı, birçok şirketin, özellikle erken aşamalardakilerin belkemiğidir. On yıl boyunca, yatırımcılar gelecek vaat eden girişimlere 1,3 trilyon dolar akıtarak birçok şirketin milyar dolarlık değerlemeler elde etmesini sağladı. Yalnızca 2021'de VC'ler  ABD genelinde 414 Kongre Bölgesinde 14.400'den fazla şirketi destekledi. Bu aynı zamanda, 1990 ve 2020 yılları arasında VC destekli olmayan şirketlere kıyasla VC destekli şirketler için işlerde 8 kat daha fazla büyüme oranının kanıtladığı gibi, onları önemli bir istihdam kaynağı haline getiriyor.

Ancak birçok VC, yükselen enflasyon ve faiz oranları ile şiddetlenen teknoloji hisselerinin çökmesine yansıyan risk alma yaklaşımlarını yeniden düşünüyor. VC'ler, kavram kanıtı oluşturma ve işe alma gibi şirket büyüme girişimlerini finanse etmek yerine, yatırım döngüsünün başlarında yatırım getirisini (ROI) inceliyorlar, bundan dolayı iş kayıpları iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve Coinbase gibi şirketler teklifleri iptal ettiler. Bu durum, artan fidye yazılımı saldırılarının sıklığına ve karmaşıklığına ülke çapında ilgi gösterildiğinde, teknoloji yatırımları için bir esneklik alanı olarak görülebilecek siber güvenlik sektörünü bile etkiledi.

Günümüz ekonomik koşulları yatırımcının pozisyonunu anlamayı kolaylaştırıyor; çökmekte olan bir borsa risk almak için uygun değildir. Bu zihniyet, daha büyük şirketlerin sunduğu iş istikrarı nedeniyle  Büyük Teknoloji (Big Tech) şirketlerinde iş aramaya başlayacak olan çalışanları da kapsıyor.

Bununla birlikte ABD, ABD hükümetinin özel sektörle artan işbirliği ve ticari teknolojilerin satın alınması dahil olmak üzere, inovasyon tabanını güçlendirmeye odaklandığından, teknolojileri hızlı bir şekilde üretmek ve Çin'i geride bırakmak için gerekli olan ölçeklerde VC risk alma eğilimlerine dikkat etmelidir. 

Basitçe söylemek gerekirse, risk almak yeniliği besler, bu nedenle yeniliğin geliştiği yerler startuplardır. Başarılarının anahtarı, potansiyel müşterilerle etkileşimle doğrulanan başarısızlığa yer açmaktır. Bu, özellikle yapay zeka uygulamaları ve kuantum hesaplamadaki ilerlemeler gibi piyasada hala gelişmekte olan teknolojilerin peşinden giden ve/veya isim tanıma kazanan erken aşamadaki şirketler için geçerlidir. Sonuç olarak, şirketlerin yatırım getirisini daha erken göstermelerini talep etmek, yenilikçi fikirleri test etme ve geliştirme yeteneklerini engeller ve bunun sonucunda VC finansmanında meydana gelen azalma, yalnızca başarısızlık olasılıklarını artırır.

Azaltılmış VC finansmanı, bir şirketin en iyi yetenekleri çekme ve elde tutma yeteneğini de engeller. Daha küçük şirketler artık  ellerinde nakit paraya ihtiyaçları olduğu  için rekabetçi çalışan paketleri sunmakta zorlanıyorlar ve teknoloji piyasasındaki çöküş, öz sermaye değerini sorgulanabilir hale getiriyor. Teknoloji yeteneklerine olan talebin artmaya devam ettiği bir zamanda, her ikisi de inovasyona ilham veren çalışan moralini etkileyen bu işe alma mücadelelerini ve işten çıkarmaları görmek ironiktir.

ABD hükümeti, VC'lerin paralarını nasıl ve nereye yatırdıklarını dikte edemez ve etmemelidir. Bununla birlikte, riski azaltılmış VC finansmanının ABD inovasyonuna yol açtığını kabul ederek, ABD şimdi VC risk almayı destekleyen koşullar üretme fırsatına sahiptir. 

Yönetim, teknoloji yatırımları için öncelikleri konusunda daha net rehberlik sağlayarak başlayabilir. Şu anda Beyaz Saray  Kritik ve Gelişmekte Olan Teknolojiler listesi, ulusal güvenlik açısından önemli görülen 19 alandan oluşuyor ve bunların tümü alt alanlar içeriyor. Hepsi önemli olmakla birlikte, VC'lerin hangi teknolojilerin yakın ve uzun vadeli en iyi yatırımlar olduğunu belirlemesi için çok fazla şey var. Bu listeye öncelik vermek, VC'ler için daha iyi bir talep sinyali oluşturacak ve bu da yatırımlarına odaklanmalarına ve risk algılarını azaltmalarına yardımcı olacaktır. Odaklanmış finansman, yalnızca inovasyonun hızını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda yatırımları ABD'nin stratejik hedefleriyle uyumlu hale getirecektir.

Ek olarak, ABD hükümeti, ulusal güvenlikle ilgili önemli teknolojik ihtiyaçları karşılayan gelecek vaat eden yeni şirketler için finansman fırsatlarını arttırmaya ve iyileştirmeye odaklanmalıdır. Kongre, programlardaki (haklı olarak incelendikleri Çin ile olan bağlar gibi) zayıflıkları belirlemek ve ele almak, amaçlarını tanımlamak ve süreçleri iyileştirmek için mevcut SBIR/STTR yeniden yetkilendirme tartışmasını kullanarak başlayabilir. Bu şekilde ABD, ABD teknolojilerini otoriter rejimlerden korurken, Amerikan inovasyonunu desteklemeye devam edebilir ve VC yatırımı arayan şirketler için bir yatırım getirisi gösterme fırsatı sağlayabilir.

Amerika'nın yenilikçi ruhu, Silikon Vadisi'nin dünya için bir model olmasını sağlayan şeydir ve ABD'nin sürdürmesi gereken stratejik bir avantajdır. Teknoloji yarışına ayak uydurmak, yeni başlayanların başarılı olmak için ihtiyaç duydukları VC finansmanına erişmelerini sağlamak anlamına gelir.

Alexandra Seymour, 28 Temmuz 2022,  Real Clear Policy, CNAS

(Alexandra Seymour, Center for a New American Security'de Teknoloji ve Ulusal Güvenlik programının ortak üyesidir.)


Seçkin Deniz, 13.09.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı