21 Nisan 2022 Perşembe

SA9637/TG368: Büyük Sıfırlama ve Dördüncü Sanayi Devrimi İçin Bir Oyun Alanı Olarak Metaverse-I

       Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, daha önce, Batı Afrika'daki Ganaian Chronicle'da muhabir ve Güney Amerika'daki Colombia Reports'ta editörü olan ve hükümetler, seçilmemiş küreselciler, düşünce kuruluşları, büyük teknoloji şirketleri, savunma departmanları ve istihbarat teşkilatları tarafından önerilen kamu ve özel politikalara ilişkin bakış açılarıyla teknoloji ve toplumla ilgili analizler yapan Sociable editörü Tim Hinchliffe'a aittir ve Metaverse olarak adlandırılan, arttırılmış gerçeklik, nesnelerin ve bedenlerin interneti, veri, dijital kimlikle kuşatılmış olan insanın hacklenebileceği ve özgürlüğünü tamamen yitireceği, tasarımını Satanist Dünya Ekonomi Forumu (WEF) patronlarının yaptığı 4. Sanayi devrimi ile ilgili gelişmelere odaklanmaktadır. "Onları düşünerek bir şeyleri gerçekleştirmenizi” sağlayan cihazlar, Bedenlerin İnterneti (IoB) olarak bilinen birbirine bağlı cihazlardan oluşan büyüyen bir ekosisteme aittir. İnsan vücudunu, kişisel verileri birlikte çalışabilir ağlar üzerinden aktarabilen çok sayıda sensörle birleştiren Bedenlerin İnterneti (IoB), yeni bir transhümanizm çağıdır." diyen analistin, "“Biz insanlar artık gizemli ruhlar olmadığımız fikrine alışmalıyız; artık hacklenebilir hayvanlarız," diye uyarıyordu Harari. Bir şey hacklenebiliyorsa, yeniden programlanabilir. Bu insan için de geçerlidir." ve "Sanal Gerçeklik (VR), bölmelerinde oturup programlanabilir dijital para biriminin bir sonraki Evrensel Temel Gelir maaşını bekleyen kullanıcıları, hiçbir şeye sahip olmamanın ve "vatandaş merkezli bir refah devleti" altında yaşamanın sert gerçeklerinden uzaklaştıracak olsa da, Arttırılmış Gerçeklik Metaverse anlamında bir veri toplama altın madenidir." cümleleri ile somutlaştırdığı gelecekteki transhümanist insan evreni şu şekildedir: "Gösterişli manzaraların ve seslerin bulunduğu ekmek ve sirk siyasetinin ötesinde, tatsız ve kokusuz bu ortamın birincil işlevi; hayatınızın en mahrem ayrıntılarını, toplumun ve küresel ekonominin büyük sıfırlanması fikrine kapılan seçilmemiş teknokratlara gönüllü olarak bırakırken sizi Metaverse'e bağlı tutmaktır. Metaverse olgunlaşarak kendi kendine büyüdükçe, teknolojik olarak geliştirilmiş ve genetik olarak düzenlenmiş transhümanizmin insan sonrası geleceğini yönlendirecek, Bedenlerin İnterneti (IoB) olarak bilinen giyilebilir, vücuda yerleştirilebilir ve/veya tüketilebilir cihazlardan oluşan birbirine bağlı ekosistem sayesinde dijital ve fiziksel dünya arasındaki çizgi bulanıklaşacaktır." "Türkiye'nin Metaverse ile ilgili ön alıcı ve korumacı ulusal kontrol çerçevesi oluşturacak çalışmalar yapmak amacıyla mı, WEF direktifleri doğrultusunda mı Metaverse ile ilgili çalıştaylar yaptığı" sorusu net bir şekilde cevaplanması gereken büyük ve çok önemli bir sorudur. 21 Mart 2022'de Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Metaverse Çalıştayının ana sloganı, "Gelecek, onu tasarlayana aittir" olsa da İnternet'in ve bahse konu ekosistem unsurlarının benzersiz ve küresel yapısı yeterli bir cevap alınmasının önündeki en büyük engeldir.
Seçkin Deniz, 21.04.2022, Sonsuz Ark


The metaverse as a playground for the great reset & the fourth industrial revolution

Metaverse'deki avatarınız dijital kimliğiniz olacak; sanal bir vudu bebeği: perspektif

Facebook, yani yeni adıyla Meta şirketi, Dünya Ekonomik Forumu'nun büyük sıfırlama gündeminin doğrudan işine yarayacak, avatarınızın dijital kimliğiniz için sanal bir vudu bebeği haline geldiği, Bedenlerin İnterneti'nin en kişisel verilerinizin her zaman kaydedildiğini garanti ettiği bir metaverse tasavvur ediyor. Burada, davranışınızı kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek amacıyla verilerinizi toplayan ve izleyen kamu ve özel kuruluşları tarafından oluşturulan genişletilmiş bir gerçeklikte, fiziksel değeri olan hiçbir şeye sahip olmayacaksınız.


Image: Nurudeen Alidu

Metaverse, sanal ve artırılmış gerçekliklerin internetle arayüz oluşturmak için birincil teknolojiler olduğu bir dijital ekosistem olmayı vaat ediyor ve Mark Zuckerberg'in “varlık duygusu ve paylaşılan fiziksel alan” dediği, iş ve oyunun yeni zirvelere taşınacağı şeye imkan sağlıyor.

Sanal Gerçeklik (VR), bölmelerinde oturup programlanabilir dijital para biriminin bir sonraki Evrensel Temel Gelir maaşını bekleyen kullanıcıları, hiçbir şeye sahip olmamanın ve "vatandaş merkezli bir refah devleti" altında yaşamanın sert gerçeklerinden uzaklaştıracak olsa da, Arttırılmış Gerçeklik Metaverse anlamında bir veri toplama altın madenidir.

Gösterişli manzaraların ve seslerin bulunduğu ekmek ve sirk siyasetinin (*) ötesinde, tatsız ve kokusuz bu ortamın birincil işlevi; hayatınızın en mahrem ayrıntılarını, toplumun ve küresel ekonominin büyük sıfırlanması fikrine kapılan seçilmemiş teknokratlara gönüllü olarak bırakırken sizi Metaverse'e bağlı tutmaktır.

Bu cesur yeni sanal dünyada gezinmek, sanal bir avatar kılığında bir dijital kimlikten başka bir şey olmayan özel bir pasaport türü (dijital ikiz) gerektirecektir.

Metaverse olgunlaşarak kendi kendine büyüdükçe, teknolojik olarak geliştirilmiş ve genetik olarak düzenlenmiş transhümanizmin insan sonrası geleceğini yönlendirecek, Bedenlerin İnterneti (IoB) olarak bilinen giyilebilir, vücuda yerleştirilebilir ve/veya tüketilebilir cihazlardan oluşan birbirine bağlı ekosistem sayesinde dijital ve fiziksel dünya arasındaki çizgi bulanıklaşacaktır.

Ve mevcut linç kültürü iklimi, internetin nereye gittiğine dair herhangi bir gösterge ise, o zaman metaverse ortamında söyledikleriniz ve yaptıklarınızın gerçek dünyada size karşı kullanılacağı söylenebilir - bunların tümü, metaverse’in nasıl yönetildiğine ve kimin tarafından yönetildiğine bağlıdır.

Burada, Bedenlerin İnterneti'ni, dijital kimliği ve Metaverse’deki hayatın bir gününün, WEF'in sözde dördüncü sanayi devrimi ile ilgili büyük sıfırlama gündeminin merceğinden nasıl görünebileceğini inceliyoruz.

Metaverse'de Hacklenebilir İnsanlar ve Bedenlerin İnterneti

WEF Kurucusu Klaus Schwab, yıllardır, sözde dördüncü sanayi devriminin fiziksel, biyolojik ve dijital kimliklerimizin kaynaşmasına yol açacağını iddia ediyor. Metaverse, bu iddiayı yerine getirmeyi vaat ediyor.

"Sinir arayüzlerinin, arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle nasıl etkileşimde bulunduğumuzun önemli bir parçası olacağına inanıyoruz" - Mark Zuckerberg, 2021

Sanal ve artırılmış gerçekliğin ötesinde, meta veri tabanında etkileşimde bulunduğumuz cihazlar, veri toplama noktasında daha da kişisel ve istilacı bir yapıya sahip olacak.

Zuckerberg'in Connect 2021 açılış konuşmasında söylediği gibi, "Cihazlarla etkileşim kurmanın çok daha "doğal" olan yeni yolları olacak. "Yazmak veya dokunmak yerine, ellerinizle hareket edebilecek, birkaç kelime söyleyebilecek ve hatta sadece düşünerek bir şeyleri gerçekleştirebileceksiniz."

“Dördüncü Sanayi Devrimi'nin yol açacağı şey, fiziksel, dijital ve biyolojik kimliklerimizin bir birleşimidir” - Klaus Schwab, 2019

“Onları düşünerek bir şeyleri gerçekleştirmenizi” sağlayan cihazlar, Bedenlerin İnterneti (IoB) olarak bilinen birbirine bağlı cihazlardan oluşan büyüyen bir ekosisteme aittir. İnsan vücudunu, kişisel verileri birlikte çalışabilir ağlar üzerinden aktarabilen çok sayıda sensörle birleştiren Bedenlerin İnterneti (IoB), yeni bir transhümanizm çağıdır.

2020'de yayınlanan bir RAND şirket raporuna göre, IoB cihazı şu özelliklere sahip bir cihaz olarak tanımlanır:

  • Yazılım veya bilgi işlem yetenekleri içerir.
  • İnternete bağlı bir cihaz veya ağ ile iletişim kurabilir.
  • Aşağıdakilerden birini veya her ikisini karşılar:

  • Kişiye ait sağlık verilerini veya biyometrik verileri toplar.
  • Kullanıcının vücudunun performansını artırma veya değiştirme anlamına gelen insan vücudunun işlevini değiştirebilir. Bu, bir beyin-bilgisayar arayüzü tarafından sağlanan bilişsel iyileştirme ve bellek iyileştirmesindeki bir değişiklik veya kullanıcının bir kamerayla göz içi lens aracılığıyla gördüklerini kaydetme yeteneği şeklinde olabilir.

Zuckerberg, Connect 2021 açılış konuşmasında metaverse bağlamında IoB ekosistemine atıfta bulundu: "Sinir arayüzlerinin, arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle ve daha spesifik olarak, bağlamsallaştırılmış yapay zekâ ile birlikte bileğinizdeki kaslardan gelen elektromiyogram (EMG) girdisi ile nasıl etkileşimde bulunduğumuzun önemli bir parçası olacağına inanıyoruz."

Zuckerberg: “Sadece parmaklarınızı hareket ettirmeyi düşünerek kısa mesaj gönderebileceksiniz” diye ekledi.

IoB'den yeterli biyolojik veri toplandığında, insanlar hacklenmeye başlayabilir.


Bedenlerin İnterneti (IoB) Örnekleri, RAND Corporation

“Artık gizemli ruhlar değiliz; artık hacklenebilir hayvanlarız” -Yuval Harari, WEF, 2020

Davos'taki yıllık WEF toplantılarında tarihçi Yuval Harari, insanları hacklemek için gereken tek şeyin biyolojik veri ve bilgi işlem gücü olduğunu yıllarca tekrarladı.

Hatta “21. yüzyılda yaşamın tanımlayıcı denklemi olabileceğine” inandığı bir formül bile buldu: B x C x D = AHH; bu, Biyolojik bilgi çarpı Bilgisayar gücü çarpı Veri eşittir İnsanları Hack Yeteneği anlamına geliyordu.

“Biz insanlar artık gizemli ruhlar olmadığımız fikrine alışmalıyız; artık hacklenebilir hayvanlarız," diye uyarıyordu Harari. Bir şey hacklenebiliyorsa, yeniden programlanabilir. Bu insan için de geçerlidir.

Harari, "İnsanları hackleme gücü elbette çok daha iyi sağlık hizmetleri sağlamak gibi iyi amaçlar için kullanılabilir" diye ekledi, "Ancak bu güç 21. yüzyıl Stalini'nin eline geçerse, sonuç en kötü totaliter rejim olacaktır. 21. yüzyıl Stalini'nin işi için zaten çok sayıda başvuru var.”

İnsanları hacklemek, Harari'nin terimleriyle, hükümetlerin ve şirketlerin sizin hakkınızda, sizin kendi hakkınızda bildiğinizden daha fazlasını bildiği ve bu nedenle karar verme sürecinizi tahmin edip manipüle edebileceği anlamına gelir.

Toplumu büyük ölçüde sıfırlamanın, egemen sınıfa toplumun her bir üyesini hackleme gücü vermekten daha iyi bir yolu var mı?

Metaverse ne kadar çok cihaz bağlanırsa, o kadar fazla veri toplanır.

Cihazlar ne kadar özel olursa, veriler de o kadar özel ve verileri kullananlar da o kadar fazla kontrol sahibi olur.

“Eğer bu güç 21. yüzyıl Stalini'nin eline geçerse, sonuç insanlık tarihinin en kötü totaliter rejimi olur” - Yuval Harari, WEF, 2020

"[Benim internetim-The Internet of Me], biyolojik ve bilişsel yaşamımızı izlenebilen, paylaşılabilen ve şekillendirilebilen veri akışlarına dönüştürüyor" - WEF Gündemi, 2015

“Bedenlerin İnterneti” terimi popüler isimlendirme haline gelmeden önce, kısaca “Benim İnternetim” [The Internet of Me], olarak adlandırılıyordu - her ikisi de Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramından yararlanan ve onu insan vücudunu içerecek şekilde genişleten terimlerdir.

“The Internet of Me", zihinlerimizi ve bedenlerimizi çevrimiçi dünyaya bağlayan teknolojiyi gevşek bir şekilde ifade ediyor. 2015 tarihli bir WEF gündem gönderisine göre, biyolojik ve bilişsel yaşamımızı izlenebilen, paylaşılabilen ve şekillendirilebilen veri akışlarına dönüştürüyor.

“Artık Bedenlerin İnterneti zamanı. Bu, fiziksel verilerimizi implante edilebilen, yutulabilen veya basitçe takılabilen ve sağlıkla ilgili büyük miktarda bilgi üreten cihazlar aracılığıyla toplamak anlamına geliyor” - WEF Agenda, 2020


Bedenlerin İnterneti (IoB) Teknolojileri, WEF örnekleri

“Sadece parmaklarınızı hareket ettirmeyi düşünerek kısa mesaj gönderebileceksiniz” - Mark Zuckerberg, 2021

Bir arttırılmış gerçeklik gözlüğü kadar basit Bir IoB cihazından toplanan verilerle, herhangi bir hükümet veya şirket tam anlamıyla ne gördüğünüzü ne yaptığınızı ve gerçek zamanlı olarak nereye gittiğinizi görebilirken yüz tanıma, coğrafi konum takibi veya temas takibine kim ihtiyaç duyar ki?

Bedenlerin İnterneti, yalnızca insanların bedenlerinde olan her şeyi izleme ve takip etmeyi vaat etmekle kalmaz; aynı zamanda toplanan veriler, manipülasyonu kimin ve hangi amaçla yaptığına bağlı olarak insanların davranışlarını hem iyi hem de korkunç şekillerde değiştirmek için kullanılabilir.

RAND raporuna göre, "İnsan bedenlerini ve davranışlarını izlemek, analiz etmek ve hatta değiştirmek için insan vücuduna eklenen, içine yerleştirilen veya insan vücuduna alınan benzeri görülmemiş sayıda "sensör" göz önüne alındığında " IoB ile birlikte gelen etik ve yasal hususları ele almak için acil eylemlere ihtiyaç var.”

“IoB ile birlikte gelen etik ve yasal hususları ele almak için acil eylemler gerekiyor." -RAND Corporation, 2020

Haziran 2020 tarihinde WEF Üyesi Xiao Liu şöyle diyordu: “Artık Bedenlerin İnterneti zamanı. Bu, fiziksel verilerimizi implante edilebilen, yutulabilen veya basitçe giyilebilen ve sağlıkla ilgili büyük miktarda bilgi üreten cihazlar aracılığıyla toplamak anlamına geliyor. Bu tür teknolojiler aracılığıyla toplanan veri seli, insan davranışının, yaşam tarzının ve çevresel koşulların sağlığımızı nasıl etkilediğine dair anlayışımızı geliştiriyor. Bu durum ayrıca sağlık hizmeti kavramını hastane veya ameliyatın ötesine ve günlük hayata da genişletti”.

Biyolojik, dijital ve fiziksel alemleri kaynaştırırken, Metaverse’de gezinmek, her kullanıcının oturum açmak ve kendisini tanımlamak için kişisel avatarına - dijital bir kimliğe - sahip olmasını gerektirecektir.

Metaverse’de avatar kılığına girmiş dijital kimlik

Metaverse’deki avatarınız, dijital kimliğinizin sanal bir şekilde cisimleştirilmiş hali olan dijital ikiziniz olacak.

Dijital kimlik, sosyal medyada paylaştığınız şeyler, ziyaret ettiğiniz web siteleri, kredi geçmişiniz, sağlık durumunuz ve akıllı telefonunuzun coğrafi konumu dahil olmak üzere çevrimiçi yaptığınız her şeyin kaydını tutar.

“Bu dijital kimlik, hangi ürünlere, hizmetlere ve bilgilere erişebileceğimizi veya tam tersine bize nelerin kapalı olduğunu belirler” - World Economic Forum, 2018

Dijital kimliğiniz, ehliyetiniz, sigorta kartınız ve kredi kartlarınız gibi normalde fiziksel bir cüzdanda bulacağınız tüm kimlik bilgilerini de barındırabilir. WEF'in dijital kimlikle ilgili 2018 tarihli bir içgörü raporuna göre , "Bu dijital kimlik, hangi ürünlere, hizmetlere ve bilgilere erişebileceğimizi veya tam tersine bize nelerin kapalı olduğunu belirler."

Ek olarak, "Kimliğimiz, kelimenin tam anlamıyla, kim olduğumuzdur ve Dördüncü Sanayi Devrimi'nin dijital teknolojileri ilerledikçe, kimliğimiz giderek dijitalleşmektedir."
Tim Hinchliffe, 17 Mart 2022, The Socaible

(Sociable editörü Tim Hinchliffe, hükümetler, seçilmemiş küreselciler, düşünce kuruluşları, büyük teknoloji şirketleri, savunma departmanları ve istihbarat teşkilatları tarafından önerilen kamu ve özel politikalara ilişkin bakış açılarıyla teknoloji ve toplumu kapsar. Daha önce Tim, Batı Afrika'daki Ganaian Chronicle'da muhabir ve Güney Amerika'daki Colombia Reports'ta editördü. Bu günlerde sadece kendi adına yazdığı ve yayınladığı makalelerden sorumludur.)


Tamer Güner, 21.04.2022, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri

Çevirenin Notu: 

(*) Ekmek ve sirk siyaseti (veya sadece "ekmek ve sirk"): Roma İmparatorluğu'nda ve sonrasında Doğu Roma İmparatorluğu'nda Roma ve Konstantinopolis gibi şehirlere cazibe kazandırmak ve böylelikle şehirlerin nüfusunu arttırmak amacıyla halka temel gıda maddelerini iaşe olarak bedava vermek ve halkın güvenliğini garanti etmek gibi ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra halkı eğlendirmeye yönelik etkinliklerin düzenlenmesinin de devletin görevlerinden biri kabul edilmesi siyasetine verilen isimdir.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.Seçkin Deniz Twitter Akışı