11 Şubat 2022 Cuma

SA9551/SD2322: Almanya, Başarısız Enerji Politikalarını AB'nin Geri Kalanına Dayatmayı Bırakmalı

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, BrusselsReport.eu, genel yayın yönetmeni Pieter Cleppe'a aittir ve Avrupa Birliği'ndeki enerji politikalarına odaklanarak yeni nükleer santraller açan Fransa ve 3 nükleer santral kapatan Almanya arasındaki gerilimde, Fransa'nın nükleer enerji yanlısı tutumunu desteklemekte ve Almanya'nın 'yeşil enerji' ısrarıyla nükleer karşıtı doğal gaza geçiş rejimini eleştirmektedir. Rusya-Ukrayna geriliminde Rus gazına bağımlı hale gelen Almanya'nın Rus yanlısı ve Ukrayna karşıtı bir tutum sergilemesi Almanya'nın doğal gaza bağımlı hale gelen enerji politikalarının daha sert bir şekilde eleştirilmesine neden olmaktadır. Avrupa Birliği'nin yaşadığı enerji-elektrik krizi sosyolojik fay hatlarını hareketlendirmekte ve birliğin kurumlarının geleceğini tehlikeye atmaktadır. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 10 Şubat 2022'de, Brüksel'de gerçekleştirilen "AB Sanayi Günleri" etkinliğinde, mevcut jeopolitik (Ukrayna-Rusya) gerilimlerin bir bedeli olduğunu, Rusya'nın çok yüksek fiyatlara rağmen Avrupa'ya daha fazla doğal gaz gönderme niyetinde olmadığını söylerken, Almanya'nın Rusya yanlısı tutumunu sorgulamaktadır. Türkiye, Avrupa Birliği'nin yaşadığı bu derin krizleri dikkatle izlemeli, Avrupa Birliği'ne üyelik perspektifini sorgulamalı ve üyelik görüşmelerini Avrupa Birliği ile müzakere ederek askıya almalıdır.
Seçkin Deniz, 11.02.2022, Sonsuz Ark


Germany needs to stop imposing its failed energy policies on the rest of the EU

Avrupa Komisyonu, yılbaşı gecesi gece yarısından sadece saatler önce, doğal gaz ve nükleer enerji projelerinin “yeşil” yatırımlar olarak kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin uzun zamandır beklenen yasa tasarısını AB üye ülkelerine gönderdi. Tasarı, önerilen “taksonomi” kuralları için, “fosil gaz ve nükleer enerji sektörlerinin Birlik ekonomisinin karbondan arındırılmasına katkıda bulunabileceğinin kabul edilmesi gerektiğini” belirtiyor.


Almanya Başbakanı Olaf Scholz (SPD)

Doğal gaz ve nükleer enerji projelerinin belirli koşullara tabi olarak “yeşil” yatırımlar olarak etiketlenmesi, “Orta ve Doğu Avrupa'da yeşil enerjiye yapılan gerekli yatırımlara karşı” olduğunu iddia eden yeşil gruplar arasında öfkeyle karşılandı.

Ancak duyuru sürpriz olmadı. Daha Ekim ayında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "AB'nin düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi yönetirken istikrarlı enerji kaynakları olarak nükleer güce ve gaza ihtiyacı olduğunu" söylemişti.

Yenilenebilir Enerji yeterli olmayacak

Bu bağlamda, yıllarca sübvansiyonlara rağmen, rüzgar ve güneş enerjisinin hala küresel enerji üretiminin yalnızca yüzde 10'undan daha azını oluşturduğunu, ilkinin yalnızca bir parçası olan elektrik üretimi ile karıştırılmaması gerektiğini belirtmek önemlidir. Biyokütle gibi başka yenilenebilir enerji kaynakları da var. İkincisi, eskiden olduğu gibi odun yakılması anlamına geliyor ve çoğu, bunun “yenilenebilir” olduğunu düşünmüyor.

Bu, gelecekte kömür, gaz ve nükleer olmadan yapabileceğimiz bir dünyaya “geçişin” çok uzakta olabileceğini herkese açıkça göstermelidir. Yeşil gruplar, görünüşe göre, tamamen merkezi olmayan enerji üretimi ile bu ideal senaryoyu, başka herhangi bir enerji türünü yasaklayarak yakınlaştırmak istiyorlar. Bu tutumun neden ciddiye alındığı şaşırtıcı, ancak büyük ölçüde bu yıl yeniden seçilmeye hazırlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron sayesinde, AB Komisyonu şimdi doğal gazın aksine neredeyse hiç CO2 salmayan nükleerde ayrımcılık yapmamayı kabul etti.

Fransa'ya karşı Almanya

Doğal gaz, üç nükleer santrali daha kapatan Almanya tarafından tercih ediliyor; bu ülkenin kalan nükleer kapasitesinin neredeyse yarısı. Pek çok eleştirmen arasında, bu kararı bir "felaket" olarak nitelendiren Washington Post da var:

“Almanya yenilenebilir kaynaklara büyük yatırım yapmış olsa da, ekonomisini ayakta tutmak için 2011'den bu yana büyük miktarlarda kömür yakmak zorunda kaldı. Nükleer olmadığı için Almanya, Rusya'nın otoriter hükümetine kaldıraç sağlayan derin bir jeopolitik kırılganlık olan Rus doğalgazına da daha fazla bağımlı.”

Rusya'ya daha fazla bağımlılığın tehlikeleri, yeni Şansölye Olaf Scholz'un sosyal demokrat partisinin ikna olacağı bir şey değil. Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin ile “nitelikli yeni bir başlangıç” aramak istediğini ve böylece hem AB'ye hem de yeşil koalisyon ortağına açıkça karşı çıkmak istediğini belirtti.

Yeni Alman hükümeti, AB Komisyonu'nun hem nükleer hem de gaz yatırımlarını çevre dostu olarak değerlendirmeye yönelik yeni tekliflerine karşı tepkisinde de bölünme belirtileri gösteriyor. Yeşil ekonomi bakanı Robert Habeck bunu “yeşil yıkama” olarak reddetti ve liberal meslektaşı Maliye Bakanı Christian Lindner Komisyonun gaz konusundaki hoşgörülü duruşunu memnuniyetle karşıladı: "Almanya'nın gerçekçi bir şekilde geçiş teknolojisi olarak modern gaz yakıtlı elektrik santrallerine ihtiyacı var çünkü kömür ve nükleer enerjiden vazgeçiyoruz."

Alman hükümetinin nükleer karşıtı duruşu Avusturya ve Lüksemburg tarafından desteklendi. Avusturya'nın iklim ve enerji Bakanı Leonore Gewessler, Viyana'nın Almanya'nın takip etmeyeceği  girişim konusunda AB Komisyonu'na dava açmayı düşüneceği konusunda uyarılarda bulundu; Lüksemburg'un enerji bakanı Claude Turmes ise nükleer enerjinin dahil edilmesini “provokasyon” olarak nitelendirdi.

Ancak günün sonunda diplomatlar, nükleer karşıtı AB üye ülkelerinin AB Konseyi'ndeki sınıflandırmayı veto etme yetkisine sahip olmadığını düşünüyorlar. O zaman Avrupa Parlamentosu da bu konuda söz sahibi olacak.

AB devlet yardımı bağlamında Nükleer hâlâ ayrımcılığa maruz kalıyor

Komisyon'un tavizlerine rağmen, konu devlet yardımına geldiğinde, politikalarının hala nükleer karşıtı olduğu biraz eksik bildiriliyor.

Michel Gay ve Dominique Finon'un Contrepoints üzerine yazdıkları gibi, 21 Aralık 2021'de AB Komisyonu - özellikle Rekabetten Sorumlu Komisyon Üyesi Margrethe Vestager - enerji geçişine katkıda bulunan teknolojiler için sübvansiyonları kapsayan yeni düzenleyici rejim sundu. Burada nükleer enerji, CO2 salmamasına rağmen, Avrupa'nın 2030 ve 2050'deki iklim hedeflerine ulaşmasını amaçlayan “iklim, çevre koruma ve enerji için devlet yardımı kılavuzları”nın dışında tutuluyor. Ancak gazla çalışan elektrik santralleri de buna dahildir.

Yazarlar, dikkatin sınıflandırma üzerinde olmasına rağmen, “DG Rekabet, hükümetlere gerçek bir danışma olmaksızın, şimdiye kadar yalnızca yenilenebilir enerjileri kapsayan bu “kılavuzların” reformunu kendi başına uyduruyordu…. İnce ve teknik olmasına rağmen, (iklim ve enerji için geçerli olan) devlet yardımı rejimi ile sınıflandırma arasında büyük bir fark vardır. Taksonomi, bankalardan alınan yeşil fonlarla projelerin düşük oranlarda finanse edilmesiyle ilgilidir, oysa kılavuzlar, özellikle nükleerle ilgili olan devlet yardımları ve “fark sözleşmeleri” ile ilgilidir. Yeni yönergelere göre, nükleer santral inşaat projeleri için sözleşmeler yalnızca vaka bazında onaylanabilir ve bu da hantal müzakere süreçlerine, daha uzun sürelere ve yüksek ek maliyetlere yol açar.”

Uyarıyorlar:

“Devlet yardımı rejiminin kapsamı konusu, sınıflandırmaya dahil edilmekten çok daha önemlidir, çünkü nükleer santrallerin inşasının finansmanı, ilk yatırımın ve dolayısıyla üretilen elektriğin maliyet fiyatının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. ”

Avrupa Komisyonu'nun burada “finansmanını bastırmak için devlet yardım rejiminden nükleer enerjiyi çıkardığı, bunun da onu öldürmek anlamına geldiği” sonucuna varıyorlar. Şaşırtıcı bir şekilde, bu devlet yardımı belgesi, çok çeşitli sürdürülebilir teknolojileri dahil etmenin gerekçeleri hakkında kesin olsa da, nükleerin hariç tutulmasını asla haklı çıkarmaz. Almanya, “konu gaz olduğunda, kaprisli rüzgar türbinleri ve güneş panellerine dayalı enerji geçişinin eksikliklerini telafi etmek için bu önlemden yararlanacağından” açıkça tüm bu tutarsızlıkların arkasındadır. [Almanya] bu nedenle nükleer karşıtı politikasını diğer Üye Devletlere empoze etmeye çalışıyor.”

Ayrıca, yeni devlet yardım rejiminin AB üye devletlerinin söz sahibi olabileceği bir şey olmadığına işaret ederek, Fransa'yı AB Komisyonu politikasını değiştirmek için AB Başkanlığını kullanmaya çağırıyorlar.

Uygun bir piyasada nükleer enerji için sübvansiyonlara izin verilmemelidir, ancak AB belirli enerji kaynakları için sübvansiyonlara izin verdiğinde, nükleer enerjiye karşı kesinlikle şaibeli kriterler temelinde ayrımcılık yapmamalıdır.

Mikro yönetim enerji politikası AB'nin işi olmamalıdır

AB üye ülkeleri açısından riskler göz önüne alındığında, nükleer AB düzenleyici mekanizması aracılığıyla zarar görmese bile, bu tür kararların AB düzeyinde alınması şüphelidir. Almanya, diğer AB üye devletlerini nükleer enerjiyi tercih etme yeteneğinden mahrum etmeye çalışmak için ateşle oynadığının farkına varmalıdır.

Bu, AB düzeyinde iddialı CO2 azaltma programlarının uygulanıp uygulanmamasıyla ilgili değildir. AB düzeyinde iddialı bir CO2 azaltım hedefi desteklense bile bu, AB düzeyinin bu hedefe nasıl ulaşılacağını da dikte etmesi gerektiği anlamına gelmemelidir.

Özellikle, yenilenebilir enerjilerin kullanımı son yıllarda neredeyse durgun kaldığı için kömür kullanımının arttığını gören Almanya, diğer AB üye ülkelerine istikrarlı bir enerji arzının nasıl güvence altına alınacağı ve CO2 emisyonlarının azaltılması konusunda ders verme konusunda özellikle kötü bir konumdadır.

Avrupa'da gaz fiyatlarındaki büyük artış - bir noktada yıllık %800'e varan artış - Avusturya ve Almanya'daki yönetimlerindeki yeşilleri akla getirmeyecekse, hiçbir şey olmayacaktır. Bu bağlamda, ithal gaza daha fazla bağımlılığın, açıkça, AB'nin desteğe ihtiyaç duyan güvenilmez enerji kaynaklarına daha fazla desteğinin ve Angela Merkel'in başarısızlığının bir sonucu olarak, "Energiewende" artan fiyatın nedeninin bir parçası olduğu belirtilmelidir.  Neyse ki, gaz fiyatları, daha sıcak hava nedeniyle ve aynı zamanda yeşillerin nefret ettiği başka bir şey olan Amerikan kaya gazı ithalatı nedeniyle yeniden yükseldi.

Sonuç olarak, Alman ve Avusturya demokrasilerinde çoğunluk bunun enerji açısından en uygun yol olduğunu düşünüyorsa, onlara iyi şanslar. Aslında, umalım ki, enerjinin merkezi olmayan bir şekilde üretildiğini, büyük hükümetten kurtarıldığını ve artık Orta Doğu ve Avrasya'daki otoriter hükümetlere bağımlı olmadığını görmek gerçekten harika olurdu.

O zaman, açıklandığı gibi, rüzgar ve güneş hala dünyanın enerji karışımının sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor. Avrupa Komisyonu, bunun rüzgar değirmenleri ve güneş panelleri tarafından üretilen enerji için bir tür depolama tesisi olarak hizmet edebileceğini varsayarak umutlarını hidrojene bağlıyor; bu da gaz, kömür veya nükleer gibi daha güvenilir bir enerji biçimine olan ihtiyacı ortadan kaldıracak.  Bununla birlikte, eski AB Komisyonu yetkilisi ve ULB Profesörü Samuele Furfari konuyla ilgili bir kitapta bunun “verimsiz” bir teknoloji üzerine oynanan bir kumar olduğunu açıklıyor.

Nükleer rönesans

Nükleer, gaz ve kömürü hurdaya çıkarmak büyük bir kumardır. Bazı yeşiller bunu anladılar. Finlandiya'da nükleer enerjiyi destekliyorlar. Ülkede yeni bir nükleer santral devreye alındı. Üç büyük istikrarlı enerji kaynağının kömür, gaz ve nükleer olduğu düşünüldüğünde, CO2 seviyelerini düşürmeye yönelik herhangi bir ciddi girişim, bu nedenle, CO2 nötr olan bu üç enerji kaynağından yalnızca birini içermelidir: nükleer enerji.

Yeşil STK'ların kamuoyu üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, nükleer enerji ağır bir şekilde düzenleniyor ve düşmanca bir siyasi iklimden muzdarip. Buna rağmen, bir anket gösterdi ki, hükümette yeşillerin varlığı nedeniyle nükleer santrallerini de kapatmak üzere olan Belçika'da, nüfusun en az %85'i bu santrallerin kapatılmasına karşı çıkıyor.

Avrupa'da, yeni Hollanda hükümeti ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yeni nükleer santrallerin inşa edileceğini duyurması ve Hollanda hükümetinin Belçika'dakilerden daha eski olan bir nükleer santralin ömrünü uzatmasıyla aşağıdan yukarıya yeni bir nükleer rönesans ortaya çıkıyor gibi görünüyor.

Avrupa Komisyonu ve Almanya'nın geri adım atma zamanı

Avrupa Komisyonu Fransız baskısına boyun eğdi, ancak bu açıkça onun mutlu olduğu bir şey değil, yeni devlet yardımı rejiminin doğalgazı tercih ettiği ve nükleere karşı ayrımcılık yaptığı açıkça görülüyor. İklim değişikliğiyle başa çıkmak için bir dizi aşırı öneriden oluşan “Avrupa yeşil anlaşmasından” sorumlu Komisyon Üyesi Frans Timmermans, Macron'a katılmadan önce nükleere karşı eleştirilerde bulunuyordu.

Alman hükümetinin nükleer karşıtı duruşu Avusturya ve Lüksemburg tarafından desteklendi. Avusturya'nın iklim ve enerji Bakanı Leonore Gewessler, Viyana'nın Almanya'nın takip etmeyeceği  girişim konusunda AB Komisyonu'na dava açmayı düşüneceği konusunda uyarılarda bulundu; Lüksemburg'un enerji bakanı Claude Turmes ise nükleer enerjinin dahil edilmesini “provokasyon” olarak nitelendirdi.

Ancak günün sonunda diplomatlar, nükleer karşıtı AB üye ülkelerinin AB Konseyi'ndeki sınıflandırmayı veto etme yetkisine sahip olmadığını düşünüyorlar. O zaman Avrupa Parlamentosu da bu konuda söz sahibi olacak.

15.000'den fazla kişi, ünlü – ama aynı zamanda güçlü bir şekilde AB tarafından finanse edilen –Hollanda Üniversitesi TU Delft'i, Timmermans'a “fahri doktora” vermemeye  çağıran bir dilekçe imzaladı. Dilekçeyi başlatan bazı mezunlar, Üniversite planında ısrar ederse derecelerini geri vereceklerini söylediler. Dilekçede şöyle yazılıydı: "Frans Timmermans, biyokütle santrallerinin savunucusu ve nükleer enerjinin çok pahalı olduğunu ve bir santral inşa etmenin 20 yıl sürdüğünü iddia ediyor."

Yine, buradaki sorun, Timmermans'ın enerji politikası gibi inanılmaz derecede karmaşık bir şey hakkında yeterince bilgili olmaması veya hatta politika fikirlerinin yanlış olması değildir. Sorun, enerji politikasının Brüksel tarafından yukarıdan aşağıya dikte edilmemesi gerektiğidir, kesinlikle enerji politikasını yönlendirmesi gereken teknolojik ve bilimsel tartışmanın karmaşıklığı dikkate alınmamalıdır.

Perde arkasında Almanya, kendi “Energiewende”sini kurtarmak için umutsuz bir çaba içinde AB'yi nükleere karşı koymaya zorluyor ve görünüşe göre yenilenebilir kaynaklar için daha fazla sübvansiyonun ve nükleer gibi rekabetçi CO2 nötr enerji kaynaklarının yasaklanmasının hayatta kalmasına yardımcı olabileceğine inanıyor. Almanya taksonomide kaybetmiş olabilir, ancak savaş uzun sürecek. Diğer AB üye devletlerinin Alman hükümetine, Almanya'nın enerji tedarikiyle ilgili riskli deneylere girişmesinin sorun olmadığını, ancak başarısız enerji politikalarını AB'nin geri kalanına dayatma girişimlerini durdurması gerektiğini söylemesinin zamanı geldi.

AB politika düzeyi, üye devletlerin birbirlerinin enerji şirketlerinin birbirlerinin pazarlarına girmesine izin vermelerini ve sübvansiyon dağıtmaktan veya enerji şirketlerine devlet müdahalesinden kaçınmalarını sağlamaya odaklanmalıdır. Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu'nun, bir kez daha derinden politize olduğu kanıtlanmış olan belirsiz varsayımlara dayanarak yatırımları “yeşil” veya değil olarak sınıflandırmaya başlaması için hiçbir gerekçe yoktur. AB Komisyonu korumacılığı ve adam kayırmacılığı ulusal enerji piyasalarından ayıklamaya odaklansaydı, zaten yeterince işi olurdu.

Pieter Cleppe, 4 Ocak 2022, Brussels Report

(Pieter Cleppe, BrusselsReport.eu, genel yayın yönetmenidir.)


Seçkin Deniz, 11.02.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı