30 Mayıs 2021 Pazar

SA9222/SD2087: CNAS: İsrail-Filistin Çatışması için Yeni Bir ABD Stratejisi

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi (CNAS) çalışanları Ilan Goldenberg, Michael Koplow ve Tamara Cofman Wittes koordinatörlüğünde hazırlanan, birçok yazar tarafından ele alınan farklı başlıklar altında, ABD'nin İsrail-Filistin anlaşmazlığına yaklaşımına odaklanan ve farklı bir ABD yaklaşımını öneren bir çalışma setinin yönetici özet sunumudur. Biden yönetimindeki ABD'nin aşağıdaki önerileri önemsediğini ve uygulamaya başladığını, 25 Mayıs 2021'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurması ile görmek mümkündür. Bir önceki ABD Başkanı Trump'ın temellerini attığı kaosta, Ramazan ayının son günlerinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli Müslümanlara yönelik saldırgan tutumu sonrası ortaya çıkan çatışmada, Erdoğan'ın, İsrail'e silah satışına onay veren İsrail'in dostu ABD Başkanı Biden'a "Kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz" demesine neden olan ABD'nin İsrail yanlısı yaklaşımının sorgulanması ve Akdeniz ile Ürdün Nehri arasında, taraflar arasında müzakere edilen gelecekteki iki devletli anlaşmanın koşullarının geliştirilmesinin önerilmesi önemlidir. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi öldürülmüş, en az 75 bin kişi yerinden olmuş ve 1800 konut tamamen yıkılmıştır. İsrail'e verilen koşulsuz desteğin tartışıldığı derin bir vicdanî sorumluluğun baskısı altında kısmen gösteri amaçlı da olsa bir çok analizin yapıldığı ABD'de ve dünyanın her yerinde yaşanan protestolar İsrail'i durmak zorunda bırakmıştır.  Yayınladığımız yönetici özetinde her ne kadar Türkiye'den bahsedilmemiş olsa da, Filistinlilerin Erdoğan'a çağrı yaptığı günümüzde tarihin değişmesi için gerekli olan zeminin de yavaş yavaş ortaya çıktığı görülmektedir. Erdoğan'ın vahşi İsrail saldırılarının sürdüğü günlerde yürüttüğü telefon diplomasisi ve askerî seçeneklerin tartışılması, gelecekte atılacak olan adımların da altyapısını oluşturmaktadır. Türkiye barış amaçlı girişimlerini sürdürmeye devam etmeli ve gerektiğinde de askerî seçeneği kullanmaktan çekinmemelidir.
Seçkin Deniz, 30.05.2021


A New U.S. Strategy for the Israeli-Palestinian Conflict

Yönetici Özeti

Anahtar Önerme

Bugünün gerçekleri ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasına yaklaşımını değiştirmesini talep ediyor. Şu anki odak noktası, ABD'nin merkezi arabulucu olduğu kalıcı bir anlaşmayı hedefleyen yüksek profilli diplomatik girişimlerdir. Bunun yerine, Amerika Birleşik Devletleri, Akdeniz ile Ürdün Nehri arasında yaşayan tüm insanların özgürlüğünü, refahını ve güvenliğini artıracak ve aynı zamanda taraflar arasında müzakere edilecek gelecekteki iki devletli bir anlaşmanın koşullarını geliştirecek, hem sahada hem de diplomatik olarak somut adımlar atmaya odaklanmalıdır.

Genel Bakış

Bu rapor baskıya giderken, İsrail-Filistin çatışmasına bir çözüm olasılığı uzak görünüyordu. İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işgalini ve bölgesel genişlemesini sürdürüyor; yüzbinlerce yerleşimci şu anda 1967 sınırlarının ötesinde yaşıyor ve İsrail parlamentosunun çoğunluğu prensip olarak Batı Şeria topraklarının tek taraflı ilhakını desteklemek için hazırlanıyor. Filistin yönetim kurumları aşınmış, şeffaflıktan uzak ve hesap veremez haldeyken, Filistin siyasi liderleri ve halkı Gazze'deki aşırılık yanlısı Hamas ile Batı Şeria'da zayıflayan El Fetih liderliğindeki Filistin Yönetimi (PA) arasında bölünmüş durumda. İsrailliler ve Filistinliler arasındaki ekonomik ve siyasi eşitsizlik, en bariz biçimde Gazze'de olmak üzere, aralarındaki çatışmayı daha da şiddetlendiriyor. İsrailliler ve Filistinliler giderek ayrı yerlerde yaşarken, çatışmanın her iki tarafındaki görüşler sertleşiyor.

Aynı zamanda, Amerika’nın İsrailliler ve Filistinliler arasında birincil arabulucu rolü dramatik bir şekilde değişti. İsrail-Filistin çatışmasının ele alınması, gelecekteki yönetimler için ABD'nin çıkarlarını ilgilendirmeye devam edecek, ancak COVID-19, iç krizler ve ABD rekabetinin yaşandığı bir dünyada, öncelik sırası düşecek ve aynı düzeyde başkanlık ve kabine düzeyinde ilgi görmeyecek. ABD hükümeti için Çin ile ilgili acil endişeler ortaya çıktı. Bölge nüfusunun büyük kısmı bu konuyu Arap hükümetleri arasında önemli görmeye devam etse de, İsrail, Bahreyn, Fas, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkileri normalleştirmek için yapılan son anlaşmaların kanıtladığı gibi, İsrail-Filistin çatışmasının çözümü artık olmazsa olmaz bir koşul olarak görülmemektedir. 

Donald Trump yönetimi, tek taraflı bir yaklaşım benimsedi, onlarca yıldır Arap-İsrail barışının altında yatan temel ilkeleri reddetti ve Filistinlilerle ilişkileri dondururken ABD politikalarını İsrail aşırı sağ politikalarıyla uyumlu hale getirerek, ABD'nin İsrail-Filistin arasında barışı sağlamadaki rolünün altını çizdi. Ancak Trump öncesi dönemde, ABD Başkanı Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama yönetimindeki ABD politikası da kalıcı barış sağlamada başarısız oldu ve bu politikalara basit bir şekilde geri dönüş başarılı olmayacak. ABD iç siyasetinin de Amerikan rolünü değiştirmesi muhtemeldir. Siyasi kutuplaşma, Amerikan halkının İsrail'e karşı tutumunu ve çatışmadaki politikalarını renklendirirken, ABD politikası için hem yeni kısıtlamalar hem de fırsatlar üretiyor.

İsrail-Filistin çatışmasına yönelik yeni bir ABD politikası aşağıdaki hedeflere odaklanmalıdır:

 • Çatışmayı önleyin ve ABD ortaklarının istikrarını ve güvenliğini koruyun.
 • Akdeniz ile Ürdün Nehri arasında yaşayan tüm insanlar için hem kısa vadede hem de nihai bir İsrail-Filistin anlaşmasında özgürlüğü, güvenliği ve refahı teşvik edin.
 • İsrailliler ve Filistinliler arasında karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış bir çatışmanın sona ermesini sağlayacak müzakere edilmiş bir çözüm vizyonunu koruyun ve ilerletin.
Bu hedeflere dayanan bu rapor, üç ana çaba çizgisine odaklanan bir plan ortaya koymaktadır:
 • Çatışmanın ele alınmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin yapıcı bir rol oynamasını önleyen herhangi bir ilerleme olasılığını tehdit eden acil konuları ele alın.
 • İsrailliler ve Filistinliler için özgürlüğü, güvenliği ve refahı anlamlı bir şekilde iyileştirmek ve orta vadede anlaşmazlığa iki devletli bir çözüm olasılığını geliştirmek için somut adımlar atın.
 • ABD'nin bu konuda hem taraflarla hem de dünyanın geri kalanıyla nasıl ilişki kuracağını ve kendi politika oluşturma sürecinin nasıl organize edildiğini ayarlayarak daha fazla kalıcılık ve etki için ABD'nin rolünü yeniden şekillendirin.

ABD'nin Güvenilirliğini Yeniden Oluşturmak İçin Acil Eylemler

Amerika Birleşik Devletleri, hem taraflarla hem de diğer önemli uluslararası paydaşlarla İsrail-Filistin çatışmasında arabulucu olarak güvenilirliğini yeniden tesis edecek bir dizi eylemde bulunmalıdır. Bu çabanın merkezi parçası, ABD büyükelçiliğini 2017'nin sonlarında Kudüs'e taşıma kararından ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki ofislerinin kapatılmasının duyurulmasından bu yana Trump yönetimiyle ciddi bir şekilde meşgul olmayan liderliğiyle kanalları yeniden açarken ABD ile Filistin halkı arasındaki bağların yeniden kurulmasını içermelidir.

Üç temel ilke ABD politikasına yön vermeli ve yeni başkan veya dışişleri bakanı bunları dünyaya duyurmak için acele etmelidir: birincisi, İsrail-Filistin müzakerelerinin BM kararlarına ve geniş ölçüde tanınan uluslararası görev tanımlarına dayandığının kabulü - her şeyden önemlisi barış için toprak kavramı - şu anda bu tür müzakereler verimli olmasa bile, taraflar arasında kalıcı bir anlaşmaya varmanın tek yolu olmaya devam etmektedir; ikincisi, ABD politikası, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün attığı adımlarda hem de gelecekteki herhangi bir anlaşmada, tüm İsrailliler ve Filistinliler için özgürlük, güvenlik ve refah sağlamayı amaçlamaktadır; ve son olarak, ABD’nin müzakere edilmiş iki devletli çözüme bağlı kalmasıdır. Çatışmanın iki devletli sonucunun uygulanabilirliği giderek daha fazla sorgulanmaktadır, ancak her iki tarafın hükümetlerinin resmen taahhüt ettiği ve çevresinde uluslararası fikir birliğinin var olduğu tek yaklaşım olmaya devam etmektedir.

ABD, Trump yönetiminin ABD-Filistin ilişkilerini baltalayan bir dizi adımı tersine çevirmek zorunda kalacak. Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliğini Tel Aviv'e geri götürmemeli, Washington her iki tarafın da başkentlerinin Kudüs'te olmasına imkan veren bir sonucu desteklediğini ve Kudüs'ün statüsünün müzakerelerle çözülmesi gereken bir konu olduğunu açıkça belirtmelidir.

Amerika Birleşik Devletleri ayrıca Filistin halkı ve hükümetleriyle bağlarını yenilemeli ve Filistinlilerle diplomatik angajmanı İsrail ile ABD bağlarının bir yan kuruluşu haline getirme politikasını tersine çevirerek Filistinlilerle bağımsız bağlara olan bağlılığını göstermelidir. Bu, Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ABD misyonunun yeniden açılması ve Batı Şeria'daki Başkonsolosluğa ve Filistin Yönetimi ile ilişkilere geri dönülmesi anlamına gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca Washington'daki FKÖ misyonunun yeniden açılmasına izin vermelidir, ancak bu Kongre ile çalışmayı gerektirecektir.

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'nin karşı karşıya olduğu insani kriz ve ekonomik zorlukları çözmek için acil adımlar atmalıdır. Bu çabanın bir kısmı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin halkına ekonomik yardım programlarını yeniden başlatmasını ve Birleşmiş Milletler Filistin Mültecileri için Yardım ve Çalışma Ajansı'nın (UNRWA) finanse edilmesini içermelidir, her ikisi de son dört yılda kesilmiştir. Filistin Yönetimi'nin de yardımcı olmayan bir rol oynadığı, iki milyon insanın Hamas ile İsrail arasında sürekli bir şiddet döngüsüne saplanıp kaldığı Gazze'ye özel olarak odaklanılmalıdır. Ortaya çıkan abluka hem ekonomik hem de insani kalkınmayı boğmuştur. İlk adımlar, herhangi bir ekonominin can damarı olan Filistinliler için hareket özgürlüğünü iyileştirmeye odaklanmalı ve aynı zamanda kabul edilemez derecede kıt olan temiz su ve elektriğe erişime yatırım yapmalıdır.

Bir başka erken adım, Filistin Yönetimi ve / veya Filistin Kurtuluş Örgütü'nün İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli mahkumlara ve İsrail hedeflerine yönelik saldırılar sırasında İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin ailelerine tazminat ödeme sistemini reformdan geçirmek olmalıdır. Filistin Kurtuluş Örgütü, bir ulusal kurtuluş hareketi olarak, özellikle aile üyeleri İsrail’in, İsrail’e saldıran Filistinlilerin evlerini yıkma politikası nedeniyle sık sık yerlerinden edildiği için, ulusal bir kurtuluş hareketi olarak, halkına bu şekilde tazminat ödeme hakkına sahip olduğunu savunuyor. Ödeme sisteminin İsrailli ve Amerikalı karşıtları, sistemin şiddeti teşvik ettiğini ve ödüllendirdiğini savunuyorlar. Pratik gerçek şu ki, bu durum kongrenin uygulamaya yönelik ezici muhalefetiyle ABD-Filistin ilişkilerinde önemli bir engel haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri, şiddet içeren suçlar için mahkumiyetle ilgili her türlü tazminatı ortadan kaldırarak sistemi yeniden düzenlemek için PA ile birlikte çalışmalı ve bunun yerine sistemi temel sosyal refaha dönüştürmelidir. Filistinliler bu değişikliği yaparsa, Başkan Kongre'ye FKÖ'nün artık terör eylemlerini uygulamadığını veya desteklemediğini daha kolay onaylatabilir ve böylece FKÖ ve FY'nin ABD yasalarına göre hala terörist örgütler olarak kabul edildiği 1987 tarihli anakronik Terörle Mücadele Yasasını kaldırabilir. Böyle bir reform, Capitol Hill'de Filistinlilerle ilişkileri ve yardımı kısıtlayan yasaları değiştirmede daha fazla esneklik yaratabilir ve Washington'daki FKÖ misyonunun ABD'ye yeniden açılmasını kolaylaştırabilir. Bu yaklaşımın bir parçası olarak, Birleşik Devletler İsrail'e, bir tür toplu cezalandırma işlevi gören saldırganların evlerini yıkmasına son vermesi için baskı yapmalıdır.

Amerika Birleşik Devletleri, her ikisine de açık bir muhalefet göstererek İsrail'in ilhakını ve yerleşim genişlemesini caydırmak için acil adımlar atmalıdır. ABD'nin yerleşim faaliyetlerine yönelik tutumunu gevşeten Trump yönetiminin politikalarını ve hukuki görüşlerini tersine çevirmeli ve 1967'de İsrail ile işgal ettiği topraklar arasında ABD politikasını ve davranışını net bir şekilde ayıran uzun süreli pozisyonlara dönmelidir. 

Bu yaklaşımın bir parçası olarak, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i yerleşim inşası gibi ABD politikasına aykırı eylemlerde bulunduğunda karşılaşabileceği uluslararası sonuçlardan korumayacağını açıkça belirtmelidir. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca İsrail'e dört tür İsrail eyleminin özellikle güçlü bir ABD tepkisini tetikleyeceğini açıklamalıdır:
 1. E-1, Givat HaMatos, E-2 ve Atarot gibi özellikle iki devletli bir sonucun uygulanabilirliği ile ilgili alanlarda evler inşa etmek için planlar yapmak veya ilerletmek;
 2. Filistinli toplulukları bu veya diğer alanlardan herhangi birinden transfer etmek veya kovmak;
 3. Batı Şeria içindeki yollar gibi yerleşimler ile İsrail arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi amaçlayan büyük yeni altyapı inşa etmek; veya
 4. İsrail tarafından 2015'te yeniden teyit edilen Harem-i Şerif/Tapınak Dağı'ndaki tarihi statükoda herhangi bir değişiklik yapmak.
Son olarak, Amerika Birleşik Devletleri kalıcı bir anlaşma için agresif bir şekilde yeni müzakereler yürütmeyeceğini açıkça ortaya koysa bile, Washington, ABD başkanları tarafından ana hatları çizilen ve barış için toprak kavramları ve uzun süredir müzakerelerin başlangıç ​​noktası olan “savaş yoluyla toprak edinilmesinin kabul edilemezliği” de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 242 sayılı Kararına önceden bağlılığını yeniden teyit etmelidir.

Bu parametreler arasında karşılıklı olarak mutabık kalınan toprak takasları ile 1967 hatlarına dayanan destekleyici sınırlar; her iki tarafın ihtiyaçlarını karşılayan ve askerden arındırılmış bir Filistin devletine dayanan güvenlik düzenlemeleri; mülteciler için adil ve kabul edilmiş bir çözüm; ve Kudüs'te iki başkent. Amaç, yeni bir müzakere çabası için bir temel oluşturmak değil, sadece tüm taraflara dengesiz ve işe yaramaz Trump planının artık nihai bir anlaşma için ABD vizyonunun bir parçası olmadığını açıkça belirtmek olacaktır.

Özgürlüğü, Güvenliği ve Refahı Artırmaya ve İki Devlet İçin Koşulları Belirlemeye Yönelik Orta Vadeli Eylemler

Amerika Birleşik Devletleri, yukarıda belirtilen acil öncelikleri takip ederken, aynı zamanda daha uzun sürecek ve başarılması daha zor olacak bir dizi girişimde bulunmalıdır. Bununla birlikte, başarılı olursa, bu adımlar sahadaki durumu temelden değiştirecek, yenilenen müzakereler ve iki devletli bir anlaşma için koşulların oluşturulmasına yardımcı olurken, aynı zamanda İsrailliler ve Filistinliler için güvenlik, refah ve özgürlüğü artıracaktır.

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te daha fazla özgürlük sağlayacak bir dizi adımı desteklemelidir. Bu süreç, özgürlüğü genişletmek ve Filistinliler için önemli ekonomik fırsatlar oluşturmak, ev yıkımlarını sona erdirmek ve İsrail'i, tamamen İsrail tarafından kontrol edilen ve C Bölgesi olarak bilinen Batı Şeria'nın yüzde 60'ının bölümlerini, İsrail-Filistin kontrolündeki ortak B Alanına dönüştürmeye çağırarak başlamalıdır. İsrail aynı zamanda bugünkü B Bölgesi'nin bir kısmını Filistinlilerin tam kontrolüne sahip olduğu varsayılan A Bölgesi'ne kaydırmalıdır. Bu, özellikle polislik ve güvenliği iyileştirmek için faydalı olacaktır. İsrail, Filistin ekonomisini boğan ticaret ve düzenlemeler üzerindeki kısıtlamaları da gevşetmelidir. Ve Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria'da iki ayrı ve eşitsiz hukuk sistemiyle karşı karşıya olan İsrailli ve Filistinli siviller arasındaki muamele, süreç ve sonuçlardaki eşitsizlikleri azaltmaya çalışmalıdır. Çatışmaya müzakere edilmiş bir çözüm bulunana kadar ve İsrail, Filistinliler üzerinde nihai kontrolü elinde tutmaya devam ettiği sürece, Batı Şeria'da yaşayan herkes, İsrail'in vatandaşlarına veya yabancı ziyaretçilere verdiği hakları bir ölçüt olarak kullanarak, aynı temel hakka sahip olmalıdır.

Şu anda Filistin kurumları aşınmakta ve Hamas ile El Fetih ve Gazze ile Batı Şeria arasındaki bölünmeler İsrailliler ile Filistinliler arasında ilerlemenin önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Filistin halkı ve liderleri, İsrail ile barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt eden bağımsız bir devleti yönetebilecek bir liderlik içinde birleştirmelidir; ancak Amerika Birleşik Devletleri politikaları ve yaklaşımlarıyla bu çalışmayı destekleyebilir veya engelleyebilir. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer dış oyuncular, Filistin hükümetinin İsrail'in ve onun meşruiyetinin tanınmasına, çatışmayı çözmenin tek yolu olarak barışçıl müzakerelere ve şiddetin reddedilmesine yönelik temel taahhütleri yerine getireceği beklentisi de dahil olmak üzere standartları iletebilirler. Ayrıca Filistin Yönetimine, seçimleri de içeren bir süreç yoluyla yolsuzluğun ve demokratik olmayan davranışların üstesinden gelmesi için baskı yapmalıdır.

Yaklaşımdaki bu değişikliğin bir parçası olarak ABD, Filistinlilerin oluşturduğu ve seçtiği hükümetin bileşimi konusunda daha esnek hale gelerek Filistin içi uzlaşmayı teşvik etmelidir. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca Mısır ve Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü (UNSCO) ile yakın koordinasyon içinde çalışarak Gazze için iki temele dayalı sürdürülebilir bir siyasi düzenlemeyi teşvik etmek için daha fazlasını yapabilir: 
 1. Filistin Yönetimi ve Hamas'ın Batı Şeria ve Gazze'nin kademeli olarak yeniden entegrasyonu, Filistin Yönetimi'nin Gazze ve Hamas'ın FKÖ'ye entegre edilmesinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi; ve 
 2. İsrail ile Hamas ve El Fetih'i içeren ve FKÖ'nün onayına sahip bir grup Filistinli grup arasında uzun vadeli bir ateşkes anlaşması. Bu anlaşma, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın önemli ölçüde gevşetilmesini içerecektir. Kritik olarak, bu sadece daha fazla Filistin kaynaşmasına yol açmakla kalmayacak, aynı zamanda Gazze'de İsrailli sivillere yönelik sürekli roket saldırılarını sona erdiren çok daha istikrarlı bir durum oluşturarak İsrail güvenliğini önemli ölçüde artıracaktır.
Amerika Birleşik Devletleri, şu anda Hamas'ın yaptığı gibi şiddeti destekleyen siyasi partilerin yetkilileriyle iletişime geçmeyeceğini de açıkça belirtebilir. Ancak Hamas'ı da içeren bir Filistin hükümetiyle çalışmanın bir yolunu bulması gerekebilir. Son olarak, eğer ilerleme kaydedilirse ve Filistinli gruplar seçimlerin yapılması konusunda anlaşırlarsa, ABD onları desteklemeli, sonuca saygı duyacağını açıkça belirtmeli ve 1996 ve 2005'te olduğu gibi Doğu Kudüs'te oylamaya izin vermesi için İsrail'e baskı yapmalıdır. 

Daha önce tartışılan ilhak ve hassas yerleşim faaliyeti gibi acil sorunların ötesinde, Amerika Birleşik Devletleri yerleşimleri caydırmak için etkili bir uzun vadeli yaklaşım inşa etmelidir. Bu, yukarıda açıklanan yerleşim genişlemesine açık bir muhalefet yaklaşımına sadık kalmayı içerebilir, ancak diğer iki seçenek de titizlikle değerlendirilmelidir: Başka bir alternatif, kısmi, ancak katı bir uzlaşmanın dondurulmasıdır. Daha da önemlisi, kısmi bir donma, İsrail tarafından tek taraflı olarak çizilen ve Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki bariyer içindeki en tartışmalı bölgelerden bazılarını içeren güvenlik bariyerinin yolunu temel alamaz. Genişleyen yerleşim yerleri için yeşil ışık yaratan “blokların” yorumlanmasına izin vermek yerine herhangi bir kısmi donmanın da çok net bir şekilde tanımlanması gerekecektir. Ve ABD, Filistinlilerin böyle bir düzenlemeyi kabul etmesini beklememelidir, ancak her iki tarafla da yakın istişarelerde bulunabilir. 

Yeni ABD yönetiminin, her iki tarafla istişarede bulunduktan sonra kendi önerdiği nihai durum haritasını ortaya koyması ve bunu politikasının temeli haline getirmesi bir başka seçenek olabilir. Bu yaklaşım, uygulanamaz ve dengesiz Trump haritasının yerini alacaktır. Yeni bir harita, Filistinliler için eşit takas alanlarını da içerebilir ve ABD, İsrail Yeşil Hattın batısındaki takas alanlarını Filistinlilere devretmek için adımlar atmadıkça, İsrail'in herhangi bir yerleşim faaliyetine itiraz etmeye devam edebilir. Bu seçeneklerin ABD politikası açısından avantajları ve dezavantajları vardır, ancak nihai bir anlaşma olmasa bile İsrailliler ve Filistinliler için özgürlük, güvenlik ve refahı ilerletme genel hedefi bağlamında dikkate alınmayı hak etmektedir.

Son olarak, Birleşik Devletler, İsrail ve Filistin toplumu içinde bir arada yaşama ve müzakereler için desteği yeniden inşa etmek için daha uzun vadeli bir çabaya yatırım yapmalıdır. Çatışmanın bu alanı uzun zamandır Amerikalı politika yapıcılar tarafından sonradan düşünülen bir şey olarak görülmektedir. Bunun değişmesi gerekiyor. Amerikalı yetkililerin, siyasi ve toplumsal liderlerin yanı sıra sivil toplum da dahil olmak üzere, İsrail ve Filistin toplumunun tamamıyla etkileşime girmesi için çok daha tutarlı, odaklanmış ve kaynaklara dayalı bir strateji öneriyoruz. Strateji ayrıca, Kongre'den önce 250 milyon dolarlık Barış için Ortaklık Fonu'nu da içermesi gereken insandan insana katılıma da odaklanmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca aşırılıkçı sesleri marjinalleştirmeyi, kışkırtmayı resmi söylemden uzaklaştırmayı ve her iki tarafta bir hoşgörü ve bir arada yaşama kültürünü teşvik etmeyi amaçlayan teşvikler ve destek mekanizmaları sunabilir. Son olarak, Amerika Birleşik Devletleri, informal ve gayri resmi ortamda potansiyel müzakerelerin özünü keşfetmek için İkinci Parça diyalogu adı verilen çabaları teşvik etmelidir.

Daha Fazla Süreklilik ve Etki için ABD'nin Rolünü Yeniden Şekillendirin

ABD, hem İsrail-Filistin çatışması konusunda dünyanın geri kalanıyla ilişki kurma şeklini hem de ABD hükümeti içinde politika yapma biçimini değiştirmek için bir dizi adım atmalıdır. ABD geleneksel olarak İsrail-Filistin barışını sağlamayı tekelleştirmeye çalıştı ve diğer aktörlere liderliğini takip etmeleri için baskı yaptı. Ancak onlarca yıllık başarısızlık, başarılı kısa vadeli müzakereler için zayıf beklentiler ve diğer acil önceliklerle karşı karşıya olan bir ABD liderliği göz önüne alındığında, bu yaklaşımı yeniden gözden geçirmenin zamanı geldiği görülmektedir. Uluslararası ortaklığa daha esnek bir yaklaşım, belirli konularda benzersiz erişime veya avantaja sahip olanların veya tarafların Washington ile koordinasyon içinde ilerlemelerini sağlayabilir. Örneğin, Gazze örneğinde, Mısır ve Birleşmiş Milletler Özel Koordinatörü sahadaki durum hakkında en büyük etkiye ve bilgiye sahipken, Amerika Birleşik Devletleri hala İsrail ile en büyük etkiyi ve en büyük uluslararası toplanma ve örgütleme gücünü koruyor. Bu üçü tarafından ortaklaşa yönetilen ve daha sonra diğer uluslararası aktörlerin katılımını sağlayan bir girişim, tek taraflı ABD stratejilerinden daha etkili olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel oyunculara yönelik yaklaşımını da ayarlaması gerekiyor. Ürdün, İsrail ile Filistin Yönetimi arasındaki kötüleşen statükonun sonuçlarına diğer Arap devletlerinden çok daha fazla açıktır. Amman, yıllar boyunca çatışmayı sona erdirmeye çalışırken tutarlı bir ilgi gösterdi ve yapıcı bir rol oynadı. Yine de Ürdün, Trump yönetimi tarafından ihmal edildi ve İsrail-Ürdün ilişkileri bugün muhtemelen İsrail-Ürdün barış anlaşmasının imzalanmasından bu yana en kötü noktasında. Amerika Birleşik Devletleri, çatışmayı ele alırken Ürdün ile işbirliğini yeniden canlandırmaya öncelik vermelidir.

ABD, İsrail ile Körfez Arap anlaşmalarını uygun bir bağlama oturtmalıdır. Bu devletler ile İsrail arasındaki yakınlaşma, ilgili hükümetler için olumludur ve Ortadoğu'ya daha fazla istikrar ve ekonomik refah getirme potansiyeli ile birlikte İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki bağlantıları önemli ölçüde geliştirir. Bu anlaşmalar zamanla İsrail-Filistin barışı için yeni fırsatlar yaratabilirken, nihayetinde Arap devletleri değil, İsrailliler ve Filistinliler arasındaki bir çatışmayı dönüştürmeyecektir. Körfez Arap'ın İsrail'e açılması Filistinlilere duyulan endişeden kaynaklanmıyor ve hatta Filistinlilerin pozisyonlarını baltalayabilir. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri hükümetleri, Filistinlileri taviz vermeye ikna etmek için İsrail ile yeni bağlarını güçlendirecek iyi bir konumda değiller ve İsrail ile işbirliğini Filistinlilere yönelik politikalarına şart koşacak gibi görünmüyorlar. Gerçek şu ki, Ortadoğu genelinde Filistin haklarına sempati önemini koruyor ve Körfez devletlerinin İsrail'in ilhak edilmesi ihtimaline verdiği yanıt, İsrail-Filistin çatışmasının kendi çıkarlarını tehdit ettiği yollar olduğunu anladıklarını açıkça gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri, bu Körfez hükümetlerini çatışmaya yapıcı Körfez angajmanı fırsatlarını araştırmak için angaje etmelidir.

Amerika Birleşik Devletleri, politikasının kendi içinde yapılış şeklini de değiştirmelidir. Geleneksel olarak, İsrail-Filistin meselesi hükümetin en üst kademelerinde dışişleri bakanının ve başkanın düzenli kişisel katılımı ve bazen grup düşüncesine yol açan veya yeterince geniş bir ses yelpazesini dahil etmeyerek fırsatları kaçıran gizli bir politika oluşturma süreci ile ele alındı. Tarafların kendileri hassas diplomatik müzakereler yürütürken ve ABD sürecin merkezinde olduğunda bu anlaşılabilir bir durumdu, ancak çatışmanın şu anda nerede olduğu ve bu makalenin savunduğu strateji türü düşünüldüğünde pek bir anlam ifade etmiyor. 

Bunun yerine, ihtiyaç duyulan şey, kilit kurumları sürece dahil etmek için politika öz kaynakları ve araçları gerektiren daha düzenli ve kapsayıcı bir kurumlar arası süreçtir. Ayrıca, politikanın günlük icrasını yönetmek için Yakın Doğu İşleri Bürosu ile yakın koordineli bir Dışişleri Bakanlığı özel temsilcisini içermelidir. Sorun, ABD hükümetinin üst düzeylerinden - en önemlisi başkan ve dışişleri bakanı - liderlik ve destek gerektirecektir. Ancak belirlediğimiz gündemi takip etmek, onların günlük katılımlarını gerektirmez. Bu nedenle İsrail-Filistin çatışmasının Başkan'ın öncelik listesinde geçmişte olduğundan daha düşük olduğu bir dünyada bile uygulanabilir.

Alternatif Yaklaşımların Ele Alınması

Yaklaşımımızı geliştirirken, İsrail-Filistin çatışmasını ele almak için diğer olası üç stratejiyi ciddi olarak inceledik: (1) Çatışma yönetimi; (2) İsrail-Filistin barışında ilerlemenin katalizörü olarak Arap devletleri ile İsrail'in normalleşmesiyle "dıştan içe" bir yaklaşım; ve (3) iki devletli çözüme bağlılıktan uzaklaşmak. Sonuçta, üçünün de eksik olduğunu gördük.

Çatışma yönetimi

Bazı analistler şu anda İsrailliler ve Filistinliler arasında müzakere edilmiş bir çözüm bulunmadığını ve bu nedenle ABD'nin başka konulara odaklanıp sadece çatışmayı yönetmek ve şiddet olaylarını önlemek için çalışması gerektiğini savunuyor. Biz anlaşamadık. İsrailliler ve Filistinliler arasındaki ve İsrail hükümeti ile Filistin Yönetimi arasındaki mevcut durum istikrarlı değil; bu raporda ayrıntılı olarak açıklanan şekillerde kötüleşiyor. Bu gerileme, çatışmada yaşayan İsraillilere ve Filistinlilere şiddet dahil olmak üzere günlük zararlar veriyor ve aynı zamanda Filistin ulusal hareketinin önümüzdeki dönemde yüksek riskli bir liderlik halefiyetine gireceği bağlamı şekillendiriyor. Filistinliler günlük işgal aşağılamalarıyla yaşamaya zorlanırken, İsrailliler için işgali sürdürmek demokratik değerlerin aşınmasına ve derin iç siyasi kargaşaya neden oluyor. Geçtiğimiz on yıldaki çatışmayı yönetmek, İsrail ile Hamas arasında üç büyük ve birkaç başka küçük yangını, cana mal olan savaşları, insani gelişmeyi, fiziki altyapıyı tahrip eden ve ekonomik büyümeyi bozan çatışmaları içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri, gelecekteki müzakereler için daha elverişli koşullar oluştururken, şimdi İsrailliler ve Filistinliler için yaşam kalitesini iyileştirmek için daha fazlasını yapabilir ve yapmalıdır.

Dıştan içe

Son aylarda, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas arasında yapılan normalleşme anlaşmaları, birçok analistin Arap Körfez ülkeleri ile İsrail arasındaki diplomatik açılımın İsrail-Arap dinamiğini altüst ettiğini iddia etmesine ve çatışmayla ilgili Amerikan diplomasisinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini talep etmesine neden oldu.  Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrailliler ve Filistinlilerin ilgisini çekme konusundaki geleneksel odak noktasından uzaklaşması ve bunun yerine çatışmayı ve iki kilit partiyi etkilemek için bölgeyle, özellikle de Körfez ile birlikte çalışması gerektiğini savunuyorlar. Bu görüşe gömülü olan, Filistin uzlaşmazlığının diplomatik ilerlemenin önündeki başlıca engel olduğu tezi ve Arap Körfezi'nin Filistin görüşlerini yumuşatmak için en iyi şekilde konumlandırılması önerisidir. Aynı zamanda, Filistin halkına Arap Körfezi ekonomik desteğinin aşılanmasının İsrail-Filistin çatışmasının üstesinden gelmede merkezi bir rol oynayabileceğini ima ediyor. Bu görüşü savunan pek çok kişi, Arap devletleri onlardan uzaklaştıkça Filistinlilerin gittikçe daha fazla izole edilmesiyle, İsrail ile müzakere masasına zayıf bir pozisyonda geri dönmekten başka çarelerinin olmayacağına dair bir inancı da ifade ediyor.

İsrail'in Arap devletleriyle yaşadığı yeni yakınlaşma bölge, İsrail güvenliği ve Amerikan çıkarları için olumludur. ABD, on yıllardır olduğu gibi, İsrail ile Körfez ülkeleri arasında daha derin resmi ve gayri resmi diyaloğu ve ekonomik, siyasi ve güvenlik işbirliğini artıran programları desteklemeye ve desteklemeye devam etmelidir.

Bununla birlikte, İsrailliler ve Filistinliler arasında büyük tepkilere yol açan bu normalleşme anlaşmalarına şüpheyle yaklaşmak için birkaç neden var. Körfez ülkeleri Filistin meselesini öncelik olarak görmüyorlar, tam da bu yüzden İsrail ile normalleşiyorlar. İsrail kamuoyuna ve liderliğine gelince, bu anlaşmaları Filistinlileri atlatmanın bir yolu olarak görüyorlar; onlarla çalışmanın bir yolu olarak değil. Filistin halkı ve liderliği, normalleşen devletlerin Filistin tutumlarını veya politikalarını etkileyebileceği ihtimalini azaltarak bu normalleşme anlaşmalarına şiddetle karşı çıktılar. Son olarak, Arap Körfezi'nin İsrail'e diplomatik açılımı, sonraki bölümlerde özetlenen İsrail, Filistin ve Amerikan dinamiklerinde bariz olan barışa yönelik önemli zorlukların üstesinden gelmiyor veya bunları geçersiz kılmıyor. Bu gerçekler göz önüne alındığında, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasına yönelik politikasını bu normalleştirme anlaşmalarında sabitlemek pek mantıklı değil. Arap Körfezi-İsrail angajmanı zamanla bu hedefi ilerletmek için yeni diplomatik olanaklar sunabilir ve ABD hükümeti bu olasılıklara karşı canlı olmalıdır. Ayrıca Filistin liderliğini bazı Arap Körfezi ülkeleriyle bağlarını onarmaya teşvik etmelidir. Ve şimdi İsrail'de daha büyük bir etkiye sahip olabilecek Körfez Arap devletlerini yapıcı bir rol oynamaya ve tarafları barışa doğru itmeye teşvik etmelidir. Ancak gerçek şu ki, İsrailliler ve Filistinliler arasında doğrudan angajman ve uzlaşma olmaksızın çatışmanın çözülemeyeceği gerçekliğini koruyor.

İki Devletten Uzaklaşmak

Pek çok analistin aynı fikirde olmadığı temel bir yargı, iki devletli bir sonucun İsrail-Filistin çatışmasını barışçıl bir şekilde çözmek için en uygun ve etkili araç olup olmadığıdır. Batı Şeria'daki demografik ve bölgesel değişiklikler, Gazze ile Batı Şeria arasındaki siyasi bölünme, liderlerin uzlaşmazlığı ve her iki tarafta iki devletli çözüme verilen desteğin azalması, tek taraflı İsrail ilhakı olasılığı ve İsrail'in herhangi bir yerleşim biriminden çekilme konusundaki isteksizliği: Hepsi, müzakere edilmiş iki devletli bir sonuca ulaşmak için önemli zorluklar ortaya koyuyor ve bağımsız bir Filistin devletinin yaşamasına engel teşkil ediyor. Bununla birlikte, bizim görüşümüze göre, sıklıkla alıntı yapılan alternatif müzakere edilen sonuçlar daha gerçekçi veya kalıcı değildir. İki devletli sonuç, aynı zamanda, uluslararası toplumun ve İsrailliler ve Filistinliler de dahil olmak üzere bölgenin bir dereceye kadar fikir birliğini koruduğu, genel olarak anlaşılan bir çözümdür.

Bu bizi üç sonuca götürür. İlk olarak, iki devletli çözümün ABD politikası için tercih edilen sonuç olarak kalması gerektiğine inanmaya devam ediyoruz. İkincisi, gelecekte iki devletli bir sonucun peşinde koşmanın, Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda Akdeniz ile Ürdün Nehri arasında yaşayan tüm insanların özgürlüğünü, refahını ve güvenliğini artırmaya yönelik adımları ertelemesine yol açmaması önemlidir. Son olarak, iki devletli bir sonucun artık elde edilemeyebileceğini veya gelecekte gerçekleşebileceğini kabul ederek, ABD hükümetinin alternatif senaryoların olası sonuçlarını araştırması, bu senaryolar için acil durum planlaması yapması, müzakere hedefi olarak iki devletli paradigmada olası ayarlamaları incelemesi ve barış içinde yan yana yaşayan iki bağımsız devlet vizyonunun ötesine geçen ABD politikasına rehberlik edecek ilkeleri açıkça belirlemesi ihtiyatlı  bir tutum alması demek olur. Özellikle, Amerikalı politika yapıcıların bu asırlık çatışmanın herhangi bir sonucunun hem İsraillilere hem de Filistinlilere özgürlük, demokrasi ve eşit haklar sağlaması gerektiği konusunda net olmaları gerektiğine inanıyoruz.


Ilan Goldenberg, Michael Koplow ve Tamara Cofman Wittes, 16 Aralık 2020, CNAS

(Ilan Goldenberg, Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi'nde Orta Doğu Güvenlik Programının Kıdemli Üyesi ve Direktörüdür. İran'ın nükleer programını, İsrail-Filistin çatışmasını ve Orta Doğu'nun karşı karşıya olduğu daha geniş zorlukları kapsayan kapsamlı hükümet tecrübesine sahip bir dış politika ve savunma uzmanıdır. Bay Goldenberg, CNAS'tan önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail-Filistin Müzakereleri Özel Temsilcisi Kurmay Başkanı olarak görev yaptı. Bu pozisyonda, Bakan Kerry'nin İsrailliler ve Filistinliler arasında kalıcı statü barış müzakereleri yürütme girişimini destekleyen küçük ekiple kilit bir liderlik rolü oynadı.

Michael Koplow, İsrail Politika Forumu'nun Politika Direktörüdür. Ayrıca Shalom Hartman Kuzey Amerika Enstitüsü Kogod Araştırma Merkezi'nde Kıdemli Araştırma Görevlisi olarak hizmet vermektedir. İsrail Politika Forumu'na gelmeden önce İsrail Enstitüsü'nün kurucu Program Direktörüydü. Siyasi gelişme ve ideoloji ve Orta Doğu devletlerinin siyaseti konusunda uzmanlaştığı Georgetown Üniversitesi'nden hükümet doktorası aldı. İsrail Politika Forumu'nun haftalık Koplow Köşesini yazıyor ve İsrail ve Amerikan Yahudiliği üzerine yorum ve analiz için önde gelen bir kaynak olan İsrail Politika Borsası'nın editörlüğünü yapıyor

Tamara Cofman Wittes, Brookings Enstitüsü'nde Orta Doğu Politikası Merkezi'nde Kıdemli Araştırmacıdır ve burada ABD'nin bölgedeki stratejisine odaklanmaktadır. Kasım 2009'dan Ocak 2012'ye kadar Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı ve ABD Dışişleri Bakanlığı için Ortadoğu'da demokrasi ve insan hakları politikasını koordine etti. Wittes, dış politika ve ulusal güvenlik konuları üzerine haftalık bir podcast olan Rational Security'nin ev sahiplerinden biridir. Ulusal Güvenlikte Kadın Liderlik Konseyi'nin kurucusudur ve Ulusal Demokratik Enstitü'nün yönetim kurulunda görev yapmaktadır.)

Seçkin Deniz, 30.05.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
 1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
 2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
 3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
 4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı