13 Şubat 2021 Cumartesi

SA9074/SD1964: Euro Bölgesi Reformu Sadece Malî Kurallarla Sınırlı Değil

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, 1977 ile 2011 yılları arasında Alman Federal Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nda çalışan, son 13 yıldır Ekonomi ve Maliye Politikası Departmanında genel müdür yardımcısı olarak görev yapan, eski OECD ve AB Ekonomi Politikası Komitesi üyesi Willi Koll'a aittir ve  Avrupa Birliği'nde yapılacak olan kapsamlı reformlara odaklanmakta ve Reformun sadece mali kurallarla sınırlanmaması gerektiğini vurgulamakta, makro ekonomik politikalara ve hem Euro Bölgesi hem de üye devletlerde koordineli olarak uygulanacak olan reformlara yönelik önerilerde bulunmaktadır. Analizde, hantal yapısıyla ve yönetişim yetersizliği nedeniyle hemen hiçbir alanda eşgüdümlü çalışamayan Avrupa Birliği'nin gittikçe gerilediğini, vatandaşlarının elde ettiği kazanımları hızla kaybettiği bir döneme girdiğini görmek mümkündür. Avrupa Birliği'ni standartlarının temel ölçülerinden uzaklaştığı günümüzde Türkiye için böyle bir birliğe üyeliğin cazip olmadığı da açıktır.
Seçkin Deniz, 13.02.2021


Eurozone reform—it’s not just the fiscal rules

"Makroekonomik dengesizliklerin önlenmesi ve düzeltilmesi için prosedür reformu en az onun kadar önemlidir."

Covid-19 salgını, Avrupa Komisyonu tarafından Şubat (2020) ayında başlatılan Avrupa Birliği ve Euro bölgesinin ekonomi-politika çerçevesinin genel revizyonunu gölgede bıraktı. Bununla birlikte, kapsamlı ekonomik yönetişim reformu acil ve vazgeçilmez olmaya devam etmektedir.

İstikrar ve Büyüme Paktı Reformu (SGP) ve Makroekonomik Dengesizliklerin Önlenmesi ve Düzeltilmesi Yönetmeliği (MIP), Avrupa Dönemi'nin 'altılı paket' ve 'iki paketli' ve diğer düzenlemeler çerçevesinde, - en geç - pandeminin sonuçları ele alınır alınmaz, yine tartışmaların merkezinde olacak.

Yoğun tartışma

Tartışmanın odağı görünüşte geçmişte olduğu gibi mali kurallar olacak. Şu anda, Maastricht anlaşması sonrası bütçe açığı ve borç kuralları askıya alınmış durumda, 'her zamanki gibi çalışmaya' dönüş imkansız görünüyor ve alternatifler yoğun bir şekilde tartışılıyor.

En iyi ihtimalle - en azından üye devletlerin farklı tutumları nedeniyle - sadece mali kurallarda bir revizyon olacağı endişesi var. Ancak bu gerçekleşirse, ekonomik yönetişim reformu parçalanacak ve üye devletlerde ve bir bütün olarak Euro bölgesinde sürdürülebilir, istikrar ve istihdam odaklı makroekonomik kalkınmanın gereklerinin çok gerisinde kalacaktır.

Mali kurallar ekonomik performansın yalnızca bir kısmını kapsarlar ve kendi başlarına karmaşık ve sorunludurlar. Döngüsel uyumun iyi bilinen sorunlarıyla ve özellikle de potansiyel çıktıların ölçümleriyle ilgili 'yapısal' bir açık tahminine güvenirler. Doğal kusur, kamu yatırımlarının finansmanında “altın kuralın” dışlanmasıdır.

Son olarak, açığın döngüsel bileşeni her halükarda doğrudan makroekonomik bağlamla bağlantılıdır. Döngüsel fazlalık veya açık, genel makroekonomik gelişmeden ve 'otomatik dengeleyicilerin' çalışmasından kaynaklanmaktadır. İsteğe bağlı mali önlemler, diğer taraftan döngüyü dengeleyebilir. Mali ve euro bölgesi krizleri gibi büyük ekonomik dalgalanma ve şok zamanlarında ve şu anda yaşanan koronavirüsün bir sonucu olarak, mali sonuçların döngüsel bileşeni etrafındaki bu karşılıklı etkiler büyük önem taşımaktadır.

İsteğe bağlı önlemler

Pandeminin ardından, kısa vadede reform düşünceleri, Yeni Nesil AB programı dahilinde iki büyük ihtiyari tedbirle, 2021-27 Çok Yıllı Mali Çerçeve ve özellikle Kurtarma ve Dayanıklılık Kolaylığı (RRF) ile değiştirildi. Ancak, güçlü ve odaklanmış etkilere sahip olmak için bunların koordineli ve makroekonomik zorluklarla uyumlu olması gerekir.

RRF'nin hacmi ve tahakkuk eden ek borçlar oldukça fazladır. Bunların hiçbiri muhtemelen tekrarlanamayacağından, başarı sağlanmalıdır.

Birincisi ve en önemlisi, tesis üye devletler arasındaki makroekonomik farklılık ve dengesizlikleri azaltacak ve kesinlikle şiddetlendirmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Yakın tarihli bir politika özeti olumlu bir tahmin sunuyor. Genel olarak, sürdürülebilir ve istikrarlı iyileşmeyi teşvik etmelidir.

Ancak RRF bu görevleri tek başına gerçekleştiremez. Mutlak miktar olarak eşi görülmemiş olsa da, kapsamı, Euro bölgesi makroekonomik toplamlarının hacmine göre nispeten sınırlı kalmaktadır. Her üye devlette ve avro bölgesi ve AB seviyelerinde tüm karar vericiler tarafından tüm makroekonomik araçların sürdürülebilir bir politika karışımına tutarlı bir şekilde yerleştirilmelidir.

Makroekonomik kümeler

MIP, tüm makroekonomik kümeleri hedeflemektedir. Bu, onu yalnızca mali toplamları hedefleyen İstikrar Paktı'ndan ayırıyor ve bunlar, en azından onları etkiledikleri kadar makroekonomik kalkınma ve politikaya da bağlı.

Komisyonun Ekonomik Yönetişim İncelemesine ilişkin programatik makalesinde ve bilimsel ve politik tartışmada MIP, İstikrar ve Büyüme Paktı'na kıyasla yalnızca küçük bir yer kaplıyor. Bu ağırlıklandırma tersine çevrilmelidir.

Yüksek rütbeli aktörlerin artık kabul ettiği gibi, yaklaşık on yıl önce Euro bölgesindeki krizden alınacak ders budur. Avrupa İstikrar Mekanizmasının (ESM) şu anki başkanı Klaus Regling, 2010 gibi erken bir tarihte, "Öncelikle kamu maliyesine odaklanmak bir hataydı. Daha geniş bir makroekonomik parametre yelpazesini izlemeliydik… birim işgücü maliyetlerinin gelişimi, cari açıklar, emlak balonları. Komisyonun, aşırı kamu borcuyla mücadele ettiği gibi, bu dengesizliklerle de mücadele etmek için bir yetkiye ihtiyacı olurdu." demişti.

MIP ile, Regling tarafından tanımlanan temel hatanın dramatik sonuçlarıyla birlikte tekrar olmasını önlemek için artık böyle geniş tabanlı bir kurallar dizisi var. Ancak bu, prosedürün reformunu, özellikle göstergeler için üst ve alt sınırların simetrik hizalanmasını ve bunların ekonomik politikanın etkileyebileceği dışsal değişkenler üzerindeki yoğunlaşmasını gerektirir.

Makroekonomik ücret ve fiyat eğilimleri burada merkezi bir rol oynamaktadır. Reel faiz oranı dahil olmak üzere bir dizi etki yoluyla, ücret ve fiyat gelişmelerinin iç talep, istihdam ve bütçe dengesi üzerinde belirleyici etkileri vardır. İç talebin yol açtığı ilave ithalatlar da hesaba katıldığında, fiyat rekabetçiliğinin ödemeler dengesi üzerindeki etkisi de vardır.

Bilgi değişimi

Ayrıca, MIP düzenlemeleri hedeflenen bir şekilde uygulanmalıdır. Prosedürün kapsamlı yaklaşımı nedeniyle, makroekonomik açıdan sorumlu tüm aktörler buna katılmalıdır.

Euro bölgesi düzeyinde bunlar arasında Avrupa Merkez Bankası, komisyon, tüm üye devletlerin maliye bakanları ve sosyal tarafların temsilcileri yer alır. Her üye ülkede benzer bir organ kurulmalıdır. Her iki oluşum, makroekonomik dengesizliklerin ve farklılıkların önlenmesi ve gerekirse düzeltilmesi, istikrarlı bir büyüme ve istihdam yolunun yeniden kazanılması ve bu hedeflere yönelik RRF kaynaklarının kullanılması hakkında dahili olarak ve birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunmalıdır.

Uygun bir format, üye ülkeler düzeyinde bir Makroekonomik Diyalog ve bir tane de Euro bölgesi çerçevesinde olabilir. Her ikisi de, yeni bir forum oluşturarak veya mevcut olanlar üzerine inşa ederek mevcut AB Makro Diyaloğu üzerine modellenebilir.

Euro bölgesi ve AB'nin ekonomik politika çerçevesinde yapılacak olan pandemiye karşı ve kapsamlı reformun ardından getirilen ihtiyari tedbirler eş zamanlı ve tutarlı bir şekilde koordine edilmelidir. En azından mali kuralların reformu kadar önemli olan, makroekonomik dengesizliklerin önlenmesi ve düzeltilmesi için prosedür reformu ve ardından karşılıklı koordinasyonudur.

Bu makalenin Almanca versiyonu, ‘Reform der Eurozone; nicht nur die Fiskalregeln reformieren ’, Makronom'da yayınlandı

Willi Koll, 17 Aralık 2020, Social Europe

(Willi Koll, 1977 ile 2011 yılları arasında Alman Federal Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nda, son 13 yıldır Ekonomi ve Maliye Politikası Departmanında genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Aynı zamanda OECD ve AB Ekonomi Politikası Komitesi üyesi ve AB Makroekonomik Diyaloğu üyesiydi.)


Seçkin Deniz, 13.02.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı