4 Eylül 2020 Cuma

SA8830/SD1798: Fosil Yakıt İçermeyen Bir Gelecek Elinizin Altında… Eğer AB İsterse...

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz,  Avrupa Çevre Bürosu'nda AB politika direktörü Patrick ten Brink ve yenilenebilir kaynaklar, iklim ve şebekeler politika görevlisi Jonathan Bonadio'nun ortak çalışmasıdır ve çevre ve iklim temelli bir yaklaşımla fosil yakıtlar dışında yeni enerji kaynaklarına odaklanarak, Avrupa Birliği'nin isterse 2040'tan 10 yıl önce 2030'da hedefine ulaşabileceğini iddia etmektedir. Analistlerin, "Enerji ve iklim ile ilgili bilim temelli hedefleri kurtarma mekanizmaları, kurtarma ve teşvik paketleriyle birleştirerek geçişi hızlandırabilir ve felaket iklim değişikliğini önleyebiliriz." şeklindeki yaklaşımları Fosil yakıt temelli Avrupa endüstrileri için bir anlam ifade edebilir mi, bu belirsiz, ancak Avrupa'nın yenilenebilir enerji kaynakları için yatırım yapabilecek siyasî perspektife ve ekonomik yeterliliğe sahip olmadığı açıktır. Türkiye bu alanda attığı dev adımlarla Avrupa Birliği ile arasındaki makası daha da açacaktır ve belki de bu anlamda Avrupa'ya liderlik edecek bir vizyona sahiptir.
Seçkin Deniz, 04.09.2020

A fossil fuel-free future is close at hand … if the EU wills it
"STK liderliğinde bilime dayalı bir senaryo, Avrupa Birliği'nin 2040 yılına kadar iklim açısından tarafsız hale gelebileceğini gösteriyor. Eksik olan tek şey siyasi irade."

AB’nin amiral gemisi Avrupa Yeşil Anlaşması, 2050 yılına kadar Avrupa iklimini nötr hale getirmeyi amaçlıyor. Bu hedef genellikle 'iddialı' olarak tanımlanıyor ve bugünkü duruma göre de iddialı.

Bununla birlikte, başarabileceğimizi düşünerek karşılaştırma yaptığımızda, daha iddialı olmayı göze alabiliriz. Bu, sivil toplum, Avrupa Çevre Bürosu ve İklim Eylem Ağı tarafından yürütülen bir modelleme çalışmasıyla kanıtlanmıştır.

AB'nin, hükümetler ve kurumlar tarafından kabul edilenden 2040'tan 10 yıl önce iklim tarafsızlığına ulaşabileceğini tespit ediyor. Ayrıca, bloğun, mevcut AB hedefi olan yüzde 40'ın aksine, 2030 yılına kadar emisyonları yüzde 65 oranında azaltabileceğini ortaya koyuyor.

Bu, aşırı ısınan gezegenimiz için iyi bir haber. Bu şekilde iklim eyleminin hızlandırılması, AB'yi Paris Anlaşması çerçevesindeki taahhütleri ve Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin önerileriyle uyumlu hale getirecek, bu da iklim değişikliğinin insanlık için yıkıcı sonuçlardan kaçınmak için acil olarak 1.5C veya daha düşük seviyede durdurulması gerektiğini vurgulayacak, doğa ve gezegen.

İklim eyleminin bu şekilde hızlandırılması, AB'yi Paris Anlaşması kapsamındaki taahhütlerine ve Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin tavsiyelerine uygun hale getirecek, insanlık, doğa ve gezegen için yıkıcı sonuçlardan kaçınmak için iklim değişikliğini 1.5 ° C'de veya daha düşük seviyede durdurmanın acil olduğunu vurgulayacaktır.

Heyecanlandırıcı olanaklar

Ürettiğimiz senaryo, şebeke operatörleri, endüstri temsilcileri, ekonomistler ve araştırmacılar ile işbirliği içinde sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilecek tamamen yenilenebilir enerjilere dayanan ilk senaryodur. "Enerji altyapısı için Paris Anlaşması ile uyumlu senaryolar" projesi bağlamında oluşturulmuştur.

Bu, bazı AB üye devletlerinin taleplerine karşılık geliyor. Bu yılın başlarında, Avusturya, Danimarka, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg ve İspanya hükümetleri, Avrupa Komisyonu'nu uzun vadeli iklim projeksiyonlarına yüzde 100 yenilenebilir enerji senaryosunu dahil etmeye çağırdı.

Fakat bu nasıl işleyecek?

Doğru politikalar uygulandığında, güneş ve rüzgar enerjisinden yeşil hidrojene kadar yenilenebilir kaynaklar, 2030'da AB nihai enerji tüketiminin yarısını ve 2040'ta yüzde 100'ünü oluşturabilir.


Ancak sorun sadece yenilenebilir enerji üretimi meselesi değil. Senaryomuza göre, enerji tasarrufu tek başına AB'nin enerji talebini 2040 yılına kadar yarıya indirebilir. Bunlar, temel olarak Avrupa'nın eskimiş ev ve ofislerinin derinlemesine yenilenmesini ve yalıtımını, artan araç verimliliğini, endüstriyel üretim süreçlerinin modernizasyonunu, ev aletlerinde enerji verimliliği kazanımları ve atık önleme, yeniden kullanma ve geri dönüşümün "döngüsel ekonomi" ilkelerini uygulayarak hammadde talebinde azalmayı içerecektir.


Fosil yakıtları tarihe gömün

Bununla birlikte, bu senaryonun işe yaraması için yakın gelecekte fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılması için  net bir zaman çizelgesi gerekiyor. AB'nin 2030 yılına kadar kömürü aşamalı olarak kaldırması, 2035 yılına kadar fosil gazı kullanmayı bırakması ve 2040 yılına kadar petrol ürünlerinin kullanımına son vermesi gerekiyor.

Modelimiz ayrıca fosil yakıtların arka kapı kullanımını hariç tutmaktadır. Örneğin, yenilenebilir şekilde üretilen 'yeşil hidrojen' kabul edilebilirken, fosil yakıtlardan veya diğer yenilenemeyen kaynaklardan çıkarılan diğer hidrojenin formları söz konusu değildir.

Burada en büyük engel ve sorun yatıyor. Senaryomuzun açıkça gösterdiği gibi, 2040 yılına kadar fosil yakıtları tamamen ortadan kaldırmak tamamen mümkün, ancak fosilleşmiş sistemimiz buna engel teşkil ediyor.

AB’nin yenilenebilir bir gelecek taahhüdüne rağmen, eski sistemlerin ataleti, belirli endüstri segmentlerinden gelen direniş ve lobi faaliyetleri ile birleştiğinde, Avrupa hırslarının kanatlarını paramparça ediyor. Bu acilen değişmeli.

Yenilenebilir irade

Covid-19 krizi topluma bir ayna tutuyor, güvenlik açıklarını ve kırılganlıklarını keskin bir odak noktasına taşıyor. Acilen daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmemiz gerekiyor. Bunu yapmak, fosil yakıtsız bir geleceğe geçişi hızlandırmamızı gerektiriyor.

Fosil yakıtların olmadığı yenilenebilir bir geleceğe geçişi sağlayacak bilgi, teknoloji, kaynak ve sistemlere sahibiz. Son yirmi yılda, yenilenebilir enerji maliyetlerinin fosil yakıt alternatiflerinden daha ucuz olacak kadar düştüğünü de gördük. Eksik olan, dönüşümle birlikte tam yol ileri gitmek için  gerekli olan siyasi iradedir.

Politika yapıcıları, yatırımları fosil yakıtlardan uzaklaştırmaya ve temiz enerji altyapısına, enerji ve kaynak verimliliğine ve sürdürülebilir iş uygulamalarına kaydırmaya çağırıyoruz.

Şimdi fırsat, kurtarma planı, AB bütçesi, Avrupa Yeşil Anlaşması ve çok yakın gelecekte alınacak stratejik kararlar dizisi ile ilgili yapılan tartışmalarda; Hidrojen Stratejisi, Yenileme Dalgası, Piller Direktifi ve Açık Deniz Rüzgar Stratejisi bunlardan sadece birkaçı.

Üye devletler düzeyinde, ulusal iklim ve enerji planları bu önceliklere ulaşmak için anahtar araçlar olacaktır. Ve karbon vergileri, Emisyon Ticareti Sistemi ve sübvansiyon reformu konusundaki tartışmalar hem ulusal hem de AB düzeyinde önemli olacaktır. Ekonomik sinyaller doğru olmadığı sürece, yatırımların yeşil geçişe akmasını bekleyemeyiz.

Enerji ve iklim ile ilgili bilim temelli hedefleri kurtarma mekanizmaları, kurtarma ve teşvik paketleriyle birleştirerek geçişi hızlandırabilir ve felaket iklim değişikliğini önleyebiliriz. Yüzde 100 yenilenebilir bir senaryo 'iddialı' olarak değil - çoğunlukla gerçekçi olmadığı için üstü kapalı olarak ele alınmalı - daha ziyade zorunlu olarak görülmelidir.

(Khaled Diab da bu makaleye önemli bir katkıda bulundu)

 Patrick ten Brink, Jonathan Bonadio, 8 Temmuz 2020, Social Europe

(Patrick ten Brink, Avrupa Çevre Bürosu'nda AB politika direktörüdür. Jonathan Bonadio yenilenebilir kaynaklar, iklim ve şebekeler politika görevlisidir.)


Seçkin Deniz, 04.09.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı