28 Nisan 2020 Salı

SA8549/SD1683: Çin'in Siyasi Sistemi ve Coronavirus

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Dünya Bankası'nın araştırma departmanı eski baş ekonomisti, bir gelişim ve eşitsizlik uzmanı olarak New York Şehir Üniversitesi Mezunlar Merkezi (CUNY) başkanlık profesörü ve Lüksemburg Gelir Çalışması'nda (LIS) bağlı kıdemli misafir bir akademisyen olan Sırp asıllı Amerikan vatandaşı Branko Milanoviç'e aittir ve Covid-19 Salgını sonrası Çin'in salgındaki sorumluluğunun araştırılmasına odaklanmaktadır. Ne var ki, "Çin'in siyasi sistemi, sonuçta sadece Çin'i değil tüm dünyayı etkileyen bir tehdide etkili bir şekilde yanıt veremezse, bunun tekrar olmamasını sağlamak için en iyi yaklaşım ne olmalıdır?" diyen Branko Milanoviç salgından birkaç ay öncesine kadar ABD-Çin ortak virüs araştırmalarının sürdüğünü söylemekte ve muhtemel bir ortak araştırma sonucunda Çin'in suçlanmasını, incitilmesini ve hedef haline getirilmesini istememektedir. Analizden çıkarılacak sonuç, sorumluluğu olan her devletten ve gruptan hiç kimsenin virüsün nasıl ortaya çıktığının ve yayıldığının anlaşılmasını 'gerçekten' istemediği gerçeğidir... ABD liberal bir devlet olarak Komünist Çin'le ortak virüs araştırmaları yapabiliyorsa, konu politik sistemlerle ilgili değildir; sistem tartışmalarına göre her iki devlet de 'haydut devlet' özelliği taşımaktadır; herkesin gözü önünde kavga etmelerine rağmen ABD ve Çin'in gizli işbirlikleri ile dünyaya karşı tehdit üreten faaliyetlerde bulunduğu anlaşılmaktadır. "Bu çok talihsiz bir durum çünkü uluslararası kurallar sadece zayıf aktörler için geçerlidir, asla güçlü aktörler için geçerli değil" diyerek gerçeği ürkek bir şekilde dile getiren kafası karışık bir profesörün nasıl savrulabildiğini görmenizi, Batı'nın artık bütünüyle bu şekilde 'ilkesiz' bilim adamlarınca yönlendirildiğini görmenizi umuyoruz.
Seçkin Deniz, 28.04.2020

China’s political system and the coronavirus
"Branko Milanoviç, salgının Çin'in uluslararası sorumluluğunu nasıl vurguladığını ve bu küresel “dışsallıkların” nasıl hesap verebilir hale getirileceğini araştırıyor."

Amerikalı politik filozof John Rawls 1999 yılında Halklar Yasasını yayınladığında, meşruiyet kaynakları aynı olmayan farklı hükümet türleri arasında bir arada yaşayan küresel siyasi yaşamın nasıl organize edileceğine dair bir 'el kitabı' olarak hizmet etmesi bekleniyordu. Rawls hükümetleri dört türe ayırdı: liberal, istişari hiyerarşiler, “yüklü-ipotekli” ve “haydut-kanun kaçağı” devletler. (Beşinci kategori, 'hayırsever mutlakiyetçilik', kitapta hiçbir rol oynamadı.)

Liberal hükümetler olağan liberal demokrasilerdi. İstişare hiyerarşileri, demokratik olmayan ancak parlamentoların seçildiği ve ciddi sivil hak ihlali bulunmayan Fas veya Ürdün gibi ülkelerdi. 'Yüklü' toplumlar, yoksulluklarının liberal toplum haline gelmesini engellediği yoksul ülkelerdi (örneğin Somali). Ve 'haydut' devletleri Rawlsian uluslararası düzeninin bir parçası değildi.

Rawls'un kitabı 1990'ların tek kutuplu anını çok fazla yansıtıyordu; Francis Fukuyama'nın ünlü 'tarihin sonu' tezinden daha az değildil. Ancak Rawls'un düzeni, barışın yalnızca benzer düşünen demokratik uluslar arasında mümkün olduğunu iddia eden 'demokratik barış teorisi' den daha çeşitli siyasi sistemlerin bir arada var olmasının daha gerçekçi bir temsilini sağlamaya çalıştı. Rawls, dünyanın sadece bu tür uluslardan oluşma olasılığının düşük olduğunu ve yine de farklı devletler arasında bir tür modus vivendi (yaşam biçimi)'nin bulunması gerektiğini kabul etti.

Böylece hem liberal toplumları hem de istişare hiyerarşilerini 'iyi davranmış' olarak gördü, birbirlerinin farklı iç düzenlemelerini kabul etti ve kendi kurumlarını dayatmaya çalışmadı. 'Yasa dışı devletler' keşfedilmeden bırakıldı. Rawls'un sınıflandırmasının başlıca zayıf noktalarından biridir: bu toplumlar hatta toplumlar değil, sadece devletlerdir. Ancak Rawls'a göre, kendi iç kurumları dünyanın geri kalanını tehdit ediyordu.

Bu nokta Covid-19 bağlamında araştırılmaya değer. Bir ülkenin iç siyasi kurumları ne zaman böyle bir tehdit oluşturur?

Olumsuz etkiler

Birinin diğer insanların siyasi işlerine müdahaleye ve dolayısıyla 'rejim değişikliği' arayışındaki felaket maceralarına karşı olduğunu varsayalım. Soyut bir anlamda, bir ülkenin iç kurumlarının bir 'dışsallık' haline gelmesine, yani diğer ülkeler üzerinde olumsuz etkilere sahip olmasına izin verilmelidir.

Birçok insan I. Dünya Savaşı sırasında, Almanya'daki askeri ve topraklı aristokrasinin gücünün ülkenin politikalarını sistematik olarak agresif hale getirdiğini düşünüyor. Bazıları Sovyetler Birliği ve Komintern üzerindeki gücünün de aynı şeyi yaptığını düşünüyor. Ve çoğu insan, Ulusal Sosyalizmin sadece Almanya için değil, dünya için kötü olduğunu düşündü. Ancak bunlar belki de aşırı örneklerdir: Neyse ki, benzer 'dışsallıkların' bulunduğu bir dünyada yaşamıyoruz.

Yine de, Çin siyasi sistemi salgının sorumluluğunu üstlenmek zorunda mı? Birkaç şekilde yapabilir.

Çok açık

En önemli başarısızlık, enfeksiyonun oluşmasına izin vermektir. 2003 SARS koronavirüs epizodundan sonra, tehlikeli virüslerin hayvanlardan insanlara bulaşması ciddi bir risk oluşturuyordu. Birçok uzman  tarafından, vahşi yaşam türlerinin karışımıyla, özellikle bu tür hayvandan insana 'sıçramalar' üretmesi muhtemel Çin ıslak pazarları seçildi.

Çin gibi büyük politik ve kurumsal kaynaklara hakim olan bir ülke bunları vahşi veya nesli tükenmekte olan hayvanlarda ticareti durdurmak için kullanmış olmalıdır. Örneğin, 2018'de sorunlu doğu DRC'sinde ortaya çıkan Ebola salgını durumunda aynı tür ihmal nedeniyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni eleştiremeyiz, çünkü Kongo devletinin icra kapasitesi minimumdur. Ancak Çin devletinin icra kapasitesi muazzamdır; ve bu kapasiteyi kullanamadı.

İkinci başarısızlık, salgının başlangıçta Hubei eyalet yetkilileri tarafından gizlenmesi idi. Burada, Çin siyasi sisteminin hem eski hem de yeni bir özelliği ile uğraşıyoruz. Hong Kong Üniversitesi profesörü Chenggang Xu tarafından “bölgesel olarak merkezi olmayan otoriterizm” olarak adlandırılmıştır: Eyalet ve alt düzey hükümetler önemli ölçüde özerkliğe sahiptir ve liderlerin bu özerkliği ekonomik büyüme ve azaltılmış kirlilik gibi belirli ulusal hedefleri daha iyi kullanmak için ne kadar iyi kullandıklarına karar verilir. Sonuç olarak, il rakamları, merkezi kızdırmamak ve kendi siyasi kariyerlerini tehlikeye atmamak için olumsuz gelişmeleri bildirmemekle ilişkiliydi.

Bu, Çin yönetiminin yeni bir özelliği değildir. Jacques Gernet, 13. yüzyılda Güney Song Çin hakkında bir kitap olan Moğol istilasının arifesinde Çin'de Günlük hayatta şöyle yazıyor:

"Çin'deki tüm idari sistemin altında yatan ilke, her şeyden önce barışın hüküm sürmesi gerektiğiydi. Hiçbir sorun karıştırılmayacaktı: bölgelerinde rahatsızlıkların ortaya çıkmasına izin veren bir alt vali ... kötü bir yöneticiydi ve rahatsızlığın kaynağı ne olursa olsun suçlanırdı ..."

Mevcut sistem farklı değildir ve bu aynı zamanda salgının başlangıçta kontrolsüz yayılmasına da katkıda bulunmuştur.

O zaman soru şu olur: Çin'in siyasi sistemi, sonuçta sadece Çin'i değil tüm dünyayı etkileyen bir tehdide etkili bir şekilde yanıt veremezse, bunun tekrar olmamasını sağlamak için en iyi yaklaşım ne olmalıdır?

Uluslararası inceleme

İdeal olan, yanlış giden şeylerin ortak bir şekilde incelenmesi olacaktır. Hata sadece Çin’in değil: Amerika Birleşik Devletleri Çin'le ortak virüs araştırmalarını salgından sadece aylar önce askıya aldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün sürekli Batı'ya yönelik durgun finansman politikası onu zayıflattı ve krizin başlangıcında Çin'in görüşlerini tartışmasız bir şekilde desteklemeye daha duyarlı hale getirdi; bunun yanlış veya yanıltıcı olduğu ortaya çıksa bile.

İdeal olarak, çeşitli alanlardan partizan olmayan uzmanlardan oluşan uluslararası bir komisyon, krizin patlak verdiği zamanı ve ilgililerin tepkilerini incelemelidir. Çin'i sanık konumuna sokmamalı çünkü krizin ölümcül etkilerinden tek başına Çin sorumlu değildir; hepsi olmasa da çoğu hükümet çok kötü tepki gösterdi. Ancak, Çin'in krizin kökenini ele almasına odaklanmalı, açık bir hedefi kimseyi açık bir hedef haline getirmek, utandırmak ya da cezalandırmak değil, mümkün olduğunca tekrarın asla gerçekleşmemesini sağlamak.

Elbette, diğer süper gücün herhangi bir askeri ya da diğer eylemlerinin uluslararası incelemeye tabi tutulmasına isteksiz olması nedeniyle, böyle bir şeyin olacağına kuşkuyla bakılabilir. Bu çok talihsiz bir durum çünkü uluslararası kurallar sadece zayıf aktörler için geçerlidir, asla güçlü aktörler için geçerli değil.

Belki de Çin böyle bir soruşturmada biraz fayda görecektir: Büyük ve güçlü aktörlerin bile uluslararası kurallara uyduğunu göstermek için kullanabilir; belki de Çin böyle bir soruşturmada biraz fayda görecektir: büyük ve güçlü aktörlerin bile uluslararası kurallara uyduğunu göstermek için kullanabilir; belki de başkalarını şekillendirerek, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya veya Avrupa Birliği'nin gelecekteki benzer bir durumda bazı faaliyetlerinin dış gözetimini kabul etmesine yardımcı olabilir.


Bu makale Social Europe  ve  IPS-Journal'ın ortak yayınıdır 


Branko Milanovic, 20 Nisan 2020, Social Europe 
(Branko Milanoviç Sırp-Amerikan ekonomistidir. Bir gelişim ve eşitsizlik uzmanı olarak New York Şehir Üniversitesi Mezunlar Merkezi'nde (CUNY) başkanlık profesörü ve Lüksemburg Gelir Çalışması'nda (LIS) bağlı kıdemli misafir bir akademisyendir. Daha önce Dünya Bankası'nın araştırma departmanında baş ekonomistti.)


Seçkin Deniz, 28
.04.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı