19 Aralık 2019 Perşembe

SA8220/SD1569: Almanya Batı'ya Karşı Çin'i Seçti

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Alman Marshall Fonu Asya Programı'nda çalışan kıdemli bir isim olan Janka Oertel'e aittir ve Çin'in Avrupa, özellikle Almanya ile kurduğu teknolojik işbirliğine odaklanarak, Amerikan çıkarlarını savunan bir perspektifle yazılmıştır. Janka Oertel'in, "Alman parlamentosu harekete geçemezse, Berlin'in, tehlikeli seçimlerden kaçınarak, güvenliğini ve rekabetçiliğini risk altında bırakarak, müttefikleri tehlikeye sokarak, tehlikeli yaklaşımını sürdürmesi ve en önemlisi, Avrupa’nın Çin’e (ve ABD’ye) karşı yürüttüğü teknolojik özerklik mücadelesinde genel konumunu zayıflatması neredeyse kaçınılmazdır." şeklindeki cümlesi, soruna bakarken gözlerimizi kapatmamızı, bildiklerimizi unutmamızı ve Almanya'nın Çin'e sağladığı neredeyse sınırsız imkanın bağımsız (!) Alman kurumlarınca alınan kararlara bağlı olduğuna inanmamızı istiyor. Oysa Küresel Satanist Çete, Avrupa ve ABD'nin bütün teknolojilerini Çin'e transfer ettirerek 2000 sonrası 20 yılda Çin'e taşındı; güç merkezini çürüyen Batı'dan Çin ve Hindistan'a taşıdı. Şimdi de aşağıdaki gibi analizlerle bu taşınmanın planladıkları bir şey olmadığına inanmamızı sağlamaya çalışıyorlar. Türkiye bu sorunu bütün yönleriyle analiz etmeli ve gelecek projeksiyonlarını özel olarak belirlemelidir.
Seçkin Deniz, 19.12.2019

Germany Chooses China Over the West
"Berlin'in Huawei’yi 5G ağlarından çıkarmayı reddetmesi, Avrupa’nın Pekin’e karşı durma ihtimalini zayıflatıyor."

ABD ve Avrupa Birliği itirazları üzerine, Alman hükümeti, Alman beşinci nesil hücresel ağlar için teknoloji sağlayan Çinli telekomünikasyon firmaları Huawei ve ZTE'ye net bir sınır koymayan yeni hazırlanmış güvenlik gerekliliklerini yerine getirmeye hazırlanıyor.
15 Ekim'de Zürih'te düzenlenen 10. Küresel Mobil Geniş Bant Forumu'nda sergilenen Huawei Lego modeli. STEFAN WERMUTH / AFP / GETTY IMAGES

Huawei, hücresel ağlar oluşturmak için gereken en iyi parça üreticisidir ve veri hızında ve düşük gecikmeyle birlikte dönüştürücü artışlar vaat eden 5G'yi uygulamak için dünya çapındaki kapışmadan galip çıkacak şekilde konumlandırılmıştır. Ancak şirket, ABD’yi ve AB’yi, Çin’in şirketi istihbarat toplamak ve dünyadaki mobil ağların bütünlüğüne engel olmak için kullanacağı endişesiyle karşı karşıya bıraktı.

Yeni Alman düzenlemeleri şimdi danışma sürecinden geçmelidir. Avrupa’nın en önemli telekomünikasyon pazarında Huawei’nin baskın bir rol oynamaya devam etmesi adil bir şans. Bununla birlikte, Alman 5G ağlarının geleceği hakkındaki tartışmalar henüz bitmedi. 

Çin şirketlerinin etkisini azaltma çabalarını içerecek kararlı ve cesur bir politika oluşturmadaki başarısızlık, Berlin’in Çin’e yönelik daha geniş yaklaşımının bir göstergesi ve özellikle iki yönü yansıtıyor: Alman ekonomisine zarar verebilecek ekonomik kriz korkusu ve Alman hükümetinde Çin’e nasıl yaklaşması gerektiği konusundaki ciddi bölünmeler. 

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Pekin’i neredeyse tüm maliyetleriyle yabancılaştırmaktan kaçınıyor ve uzun vadeli stratejik, güvenlik ve ekonomik çıkarların ve Avrupa'nın çıkarlarının en tepesine acilen ekonomik çıkarlarını koymaya istekli görünüyor. 

Almanya'nın, Çin şirketlerinin etkisini azaltma çabalarını içerecek kararlı ve cesur bir politika oluşturmadaki başarısızlığı, Berlin'in Çin'e yönelik daha geniş bir yaklaşımının göstergesidir.

Şimdiye kadar Alman hükümetindeki 5G tartışması çoğunlukla bürokrasi tarafından ele alınıyordu. Alt düzey kuruluşlara, siyasi bir soruna teknik bir çözüm bulma imkansız görevi verilmiştir. Ve onlar da bu imkansız çözümü bulamıyorlar.

Sürece öncülük eden Alman ajansları, Federal Bilgi Güvenliği Ofisi (BSI) ve Federal Ağ Ajansı (BNetzA), Berlin'den çok uzak olmayan Bonn'da bulunuyor. Başkan Vekili Arne Schönbohm'un öncülüğünde BSI, özellikle sorunu çözecek siyasi içgüdülerden yoksun olduğunu gösterdi. Schönbohm, risklerin yönetilebilir olduğunu ve test ekipmanlarının sorunu çözebileceğini belirten açıklamalarda bulunuyor. 

BSI, Berlin’deki herhangi birinin ağ güvenliğinin ayrıntılarıyla ilgilenmeye başlamasından çok önce Huawei’nin dikkatini çekmişti. Huawei, BSI testi için teknolojisine ve hatta kaynak koduna erişim sağlama konusunda işbirliğine son derece açıktı ve geçen yıl Bonn'da bir güvenlik laboratuarı açtı ve Schönbohm, “Huawei ve BSI arasında siber güvenliğin gelecekteki zorluklarını ele almak için daha ileri ve daha derin teknik değiş tokuş yapmasına izin vermenin” büyük bir fırsat olduğunu söyleyerek, övgüde bulundu.

Bonn, aynı zamanda, Alman ağının yüzde 50'sinden fazlası halihazırda Huawei ekipmanlarından oluştuğu için, büyük muazzam lobi gücünü kullanan değil, aynı zamanda Huawei tartışmasında önemli çıkarları bulunan Avrupa'daki en büyük telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom'un merkezine de ev sahipliği yapıyor. Şirketin planı, Berlin ve Münih de dahil olmak üzere bazı Alman şehirlerinde denemeye başlamış olan 5G'nin piyasaya sürülmesi için Çinli tedarikçi ile yakın çalışmaya devam etmektir. Huawei dışlansaydı, marjlar ve kârlar tehlikede olacaktı.

BSI ve BNetzA, 5G ağları için güvenlik kriterlerinin kapsamlı bir gözden geçirmesinden sorumluydu. Sürecin çeşitli noktalarında, Alman hükümeti hiçbir satıcının yalnızca menşeine bağlı olarak dışlanmayacağını açıkça belirtti. Bu öncül yapışmaya devam ediyor.  Bu aynı zamanda Avrupa Komisyonunun, iddia edilen özel şirketler için bile, yönetişim modelinin ve Çin'deki yasal ve adli çevrenin ortaya koyduğu zorlukların dikkatli ve açık bir şekilde kabul edilmesiyle varsayılan pozisyonu olmuştur,  Bu ay AB, bu durumu açıkça netleştiren bir risk değerlendirmesi yayınladı. Brüksel, 5G uygulamasının fiyatını artırmaya istekli olmakla birlikte, üye ülkeler birlikte oynamak istemiyorsa bunu yapma kapasitesine sahip değil.

Almanya'nın bu süreçteki rolü kritik. Mevcut taslak güvenlik gereksinimleri, çok az veya hiç zorlama potansiyeli olmayan teknik şartnamelerden oluşuyor. Mülkiyet yapısını, finansmanın şeffaflığını, geçmiş yanlış davranışı veya bir şirketin tabi olduğu yasal çerçeveyi değerlendiren herhangi bir inceleme veya denetim mekanizması olmadan tedarikçilerin iyi niyetine güven duyuyor. Alman hükümeti, Avrupa genelinde Huawei gibi tedarikçilere ciddi güvenlik sorunları getirebilecek makul güvenlik ve ekonomik kaygılara adaletsiz standartlar koymak istiyor. Bu yeni paradigma altında, Almanya yalnızca Avrupa tartışmasında geri kalmayacak, bundan böyle potansiyel ortak bir Avrupa politikası oluşturulmasına liderlik edecek.

Paris veya Stockholm gibi diğer Avrupa başkentlerinde tanıtılan yasama yaklaşımlarıyla karşılaştırıldığında, Alman hükümeti şimdiye kadar Merkel’i takip edebilecek olan yasama organını tartışmaların dışında tuttu. Huawei'nin iş modeli sorunu ABD baskısı nedeniyle ciddi stres altında. Kasım ayında, Huawei ile çalışan ABD şirketleri yasağı tam anlamıyla yürürlüğe girdiğinde, ABD Ticaret Bakanlığı'nın önlemlerinin Çin'i ne ölçüde etkileyeceği açıkça ortaya çıkacak. Aynı zamanda, Avrupa genelinde, Avrupalı ​​teknoloji şirketlerinin uzun vadeli ekonomik rekabetçiliğinin ve refahının sürdürülmesinin önemi hakkında ayrı bir tartışma ortaya çıkmış durumda.

Ve şimdi Pekin, Almanya ve güçlü silahları olan Merkel'in ekonomik kaldıraçlarını Huawei'nin lehine açık bir duruş sergilemesi için etkin bir şekilde tehdit etse de, diğer Avrupa ülkeleri manevra için daha fazla alan bırakarak daha ince bir yaklaşım sergilediler. 

Örneğin, İsveç parlamentosu, 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek ve nihâî kararı  istihbarat teşkilatına ve silahlı kuvvetlere bırakacak ve telsiz ağları işletme lisansları söz konusu olduğunda posta ve telekomünikasyon ajansını ulusal güvenlik gerekçelerini dikkate alarak yönetecek olan bir yasayı onayladı. Mekanizmanın çerçevesi kasıtlı olarak geniş tutulmuştu. Parlamento 5G'yi ve mevcut radyo ağlarını, ilgili kurumların Çinli satıcılarla ilgili tüm özenli ve ayrıntılı bilgilere ulaşmalarına olanak tanıyan bir ulusal güvenlik meselesi olarak belirlemeye karar vermiştir. Bu tam bir yasak değil, eldeki karmaşık güvenlik sorununun onaylanmasıdır.

Almanya parlamentosu, şu ana kadar belirlemekte isteksiz olduğu 5G'nin yasal çevresini şekillendirmede önemli bir rol talep edebilir. Büyük koalisyon, altı yıl boyunca, hükümeti sorumlu tutma seçenekleri sınırlı küçük bir muhalefetle kritik meseleler üzerine gerçek bir tartışma başlattı. Ancak direniş, önde gelen sosyal demokrat ve muhafazakar yasama makamları arasındaki yönetim koalisyonunu içeriden zorluyor. Bu konuda büyük potansiyel var, çünkü yasal değişiklikler temel olarak bürokrasinin güvenliği ve uzun vadeli stratejik kaygıları feda etmek için önemli sınırlamalar getirmesine neden olabilir. 

Mevcut telekomünikasyon yasasını değiştirme amaçlı bir iki taraflı girişim, Almanya'yı AB önerilerine daha uygun hale getirebilir. Brüksel, Avrupa Konseyi tarafından başlatılan ve yıl sonunda risk yönetimi için bir araç kutusu sunarak 5G ağlarının güvenliğine yönelik ortak bir yaklaşım arayan süreci sona erdirecek. Üye devletler tarafından istenirse, komisyon düzenleme ortamını düzene sokmada çok daha önemli bir rol oynayabilir.

Alman parlamentosu harekete geçemezse, Berlin'in, tehlikeli seçimlerden kaçınarak, güvenliğini ve rekabetçiliğini risk altında bırakarak, müttefikleri tehlikeye sokarak, tehlikeli yaklaşımını sürdürmesi ve en önemlisi, Avrupa’nın Çin’e (ve ABD’ye) karşı yürüttüğü teknolojik özerklik mücadelesinde genel konumunu zayıflatması neredeyse kaçınılmazdır.

Janka Oertel, 21 Ekim 2019, Foreign Policy (FP)


(Janka Oertel, Alman Marshall Fonu'nun Asya programında kıdemli bir çalışandır.)Seçkin Deniz, 19
.12.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı