9 Aralık 2019 Pazartesi

SA8192/KY1-CÇ691: Yanlış

"Başkasında kusur olan sende bende ötekinde de kusur oluyorsa sağlıklı bir birliktelik içindeyiz demektir."


Duyulan -sözel- yapılan -fiili- herhangi bir yanlıştan mustarip olmayan yoktur. Hele bir yanlışta diretenden yakınmayan hiç yoktur. Yanlış bir aykırılık değildir -ki kimi aykırılıklar yanlış diye adlandırılıp önü alınmaya çalışılır, konumuz bu olmamakla birlikte yeri gelmişken değinmekte fayda var. Bir vakitler sorun çözme manivelası olan nice ölçüt, kuram, yargı günü gelir çözümsüzlüğün kendisi olur. Bu durumda onlara aykırı olan ve çözüm yolu açan ölçütler, kuramlar, yargılar dillendirilir. Bu dillendirilenler aykırıdır ve fakat yanlış olup olmadığı sınanmadığı için yanlış denemez. Ve fakat genel geçer tutkunları, yerleşik olanın müntesipleri yanlış olduğu savıyla aykırının önü alınmaya çözümsüzlük içinde debelenmeyi sürdürmeye gayret ederler. bu ‘yanlış’ çıkışın yersizliği bir süre sonra anlaşılır.- ki savunusu yapılsın. Yanlış yanlıştır.

Yanlış, hilaf-ı hakikatin bir başka görünüşüdür. Bir başka görüntüsüdür. Yanlışa yanlış dediğin vakitlerde içinde bulunduğun halet-i ruhiyeyi incelediğinde -böyle bir çabaya girip çözümlediğinde- nasıl bir durumla karşılaşıyorsun? Yanlış hep başkalarında mı? Yanlış zaman zaman -hiç olmazsa zaman zaman- senin de kapını çalmış mı? Böyle bir tespiti yapabiliyor musun? Yanlış çirkindir. Evet! Ve fakat sende hiç yanlış yoksa bu yanlış değil midir? Yanlışa ilişkin ölçütünde, ölçütlerinde bir tuhaflık yok mu sence de? Yanlış hep başkalarının uğradığı, uğrayabildiği bir durum mudur? Yanlış dediğin şeylerde yanlış olmayanların olabilme olasılığı sendeki yanlışlığın bir imi, bir izi değil midir?

Yanlış başkalarından sadır olan, başkalarına özgü olan değildir. Yanlışla muhatap olmayacak hiçbir etten kemikten insan yoktur. Sen nasıl muaf olabilmektesin? Muaf olduğunu düşünmektesin? Bir başkasında yanlışı dillendirirken gösterdiğin yiğitliği, gözü pekliği, emniyeti kendine karşı gösterebiliyor musun? Hiç bu sorunun yanıtını aradın mı? Böyle bir sorgu yaptın mı? Bunun gerektiğine ilişkin herhangi bir muhasebeye kalkıştın mı? Yanlışın peşinde koşarken kendinde yanlışlara tesadüf ettin mi? Değilse daha en başında bir yanlışın içinde olduğunu söylesem dil çıkarıp kızar mısın? Öfkeni kusar mısın? Bir teşekkürü çok görüp hor görü silahına mı sarılırsın? 

Yanlış bir başkasında kötü olan değildir. Yanlış bir başkasında olunca dönülmesi gerektiği söylenen değildir. Yanlış bir başkasında ise kaçınılması gereken değildir. Olan bitenin karşısında takınılacak tavır hakkaniyet olmalıdır. Bu da senin de benim gibi yanlış yapabileceğine, bir yanılsamaya düşeceğine ilişkin oldukça bariz, sarih bir karinedir. Bu karineye sırtını dönüp dönmediğine bir bakman, bir bakmam, bir bakmamız gerekmektedir. Başkasında kusur olan sende bende ötekinde de kusur oluyorsa sağlıklı bir birliktelik içindeyiz demektir.


Cemal Çalık, 09.12.2019,  Konuk Yazar, Sonsuz Ark, Deneme, Sözcüklerin Düş Hâli


Facebook Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı