6 Ağustos 2019 Salı

SA7884/SD1448: "sapaklar" /20.11.2004/ 287. patika...dinleri şöyle yekten, aynı zaman aralığında hiç incelediniz mi?...
...ve her dinde türeyen kabul görmüş görmemiş görüş ayrılıklarını ve bu ayrılıklardan sonra temel direnç ayaklarından sapan ya da sapmayan insanları gördünüz mü?...
...bir baksanız, insanın tarih içindeki 'aptalca sapkınlıklarını' fark edersiniz...
...semâvî dinlerden yola çıktığınızda, size hemen yahudilik, hıristiyanlık ve islâm dinlerinden bahsederler...
...ne kadar ahmakça bir yaklaşım değil mi?...
...ahmaklığı ağır hakaret telakki etmeyiniz; bu eksik düşünenler için söylenir...
...sözün başlangıcında adem'e öğretilen ve adem'le musa arasında sürekli elçiler araclığıyla insana indirilen ilahi bildiriler nerede peki?...
...onları semâvî olmayan dinler sınıfına mı koydular?...
...bu ahmaklık değil midir, sizce?...
...inançların tümü bilgiye dayalıdır..
...bilginin dünyada ilk var oluşu ilâhî kaynaklı olduğuna göre var olan her şey semâvî (göksel) dir...
...göksellikten kasıt ilâhî olanlar ise, sizce ilâhî olmayan ne var?...
...kesinlikle duracağımız yer var, evet; ilâhî olanla olmayan arasındaki ayrımı 'gerçek' ten sapmalar belirliyor, diyeceksiniz...
...peki, sizce semâvî dinlerden hangisi 'gerçek'ten saptırılmamıştır?...
...bence sadece islâm...
...eğer; sapmaklık ölçüyse, yahudilik ve hıristiyanlık nasıl semâvî olabilir?...
...ya da sapmaklık ölçü değilse, diğer dinlere neden semâvî denmemektedir?...
...ben insanlardaki sınıflandırma merakının aslında pek ciddi olmadığını düşünüyorum...
...tek tanrılı din ise semavî olmaklığın sebebi; hıristiyanlık tek tanrılı din olarak sınıflandırılamaz -mezheplerine girmeden, geçtik-...
...yahudilerin tanrı'sı ise sadece kendilerinindir...
...sınıflandırma merakına geçeyim tekrar...
...evet; insan, beğenmediği ve nefsine zor gelen her şeyi yok sayıp yerine kolaylıklar sistemi oluşturmuş ve bu sistemi kendisi gibi düşünenleri organize ederek 'dinleştirmiştir'...
...güçsüzlüğünü saklamak için tanrı'yı yok etmiş kendince...
...ya da tanrı'nın tek güç olmasından rahatsızlık duymuş; bir'den çok tanrı oluşturmuş...
...keyfine göre tanrılarına görevler vermiş...
...sonra ,her şey sona ereceği vakitten, ölümden sonrasından korkmuş...
...bu bilmezlikten değil aslında; insan bildiğinden korkar...
...ve insan dünyadaki korkularını saklamak için ölümden sonrasını reddettiğini ilan etmiştir...
...çünkü; ölümün son olduğunu sanacak kadar aptal değildir, insan...
...sapkınlıkların detaylarını size bıraksam ben...
...ne dersiniz?...

seçkin deniz


pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı