29 Temmuz 2019 Pazartesi

SA7862/KY1-CÇ657: Caligula

"Caligula'nın cellat dalkavukları, bürokrat dalkavukları, şair ve kalem erbabı dalkavukları yanında en zararsız olanlarıdır.. cellat ve bürokrat dalkavuklar Caligula ile birlikte vardır, ölünce onlar da ölür.. oysa şair ve kalem erbapları Caligula'yı geleceğe taşır.. dayatmalarının sonraki kuşaklarda da yaşamasını sağlar.. Bunu da süslü söylemlere borçludurlar."


Toplumsal değişim doğal bir süreçtir. Tıpkı dünyaya gelen her hangi bir canlının varlığını sürdürdüğü süreç gibi doğal bir süreç. Doğan ölür. Var olan toplum da değişir. Bireylerin toplamından fazlası olan toplumdaki değişim bireylerde bir takım sıkıntıları doğurur. Çünkü bireysel ben toplumsal benin hasmıdır. Her iki ben birbirinin hasmı. Bireyler toplumdaki işleyişten rahatsız olduklarında toplumsal bende değişim için kolları sıvar. Düşünsel veya edimsel olarak bu değişimi kovalamaya başlar. 

Düşünsel savaşımı veren öncü sıkıntısız bir değişimin –ki halihazırdaki mevcut siyasal erk buna direndiğinde devrim kaçınılmaz olur, tüm toplum bireyleri bu devrimin içinde yer alır- oluşması için kolları sıvar. Değişim evrimseldir ve toplumsal benlikte her hangi bir yara açmadan değişim gerçekleşir. Toplumsal benin hasmı kimi bireysel benler (Caligula’lar) evrimsel yol almayı göz ardı eder. Dayatmalara – Caligula şu ya da bu vesile (savaş-kalkışma vb) ile siyasal erki eline geçirdiğinde- başvurur. Toplumsal benlik yaralanır. 

Toplumsal dayatmalar düşüşe yol açar. Düşüşten kasıt dayatının muhatabının (toplumun) ne o ne öteki olmasına bir olanak bulamamasıdır. Dayatmada niyet iyi olsa da, istendik olana erişme amacı güdülse de akıbet ziyandır. Ziyandan öte bir son görülmeyecektir. Dayatma istendik olana –belki dayatma olmasa varış evrimsel olarak dayatanın umduğu yeredir.- götüren değil aksine istendik olanın yolunu kesendir. Düşünsel öncülerin aksine, edimsel öncü diyeceğimiz Caligulalar bu yüzden –düşüşe yol açması- görece başarılı olmuş, gerçekte  yenilmiş yok olmuşlardır. Caligula’nın tüm dayatmalarına karşın toplumsal benlik bir süre şaşkın ve perişan yol almış ve fakat yeniden doğal mecrasında seyrü seferine devam etmiştir. Her dayatıcı Caligula dayatılarıyla birlikte yok olacaktır. Ve fakat Caligula’nın muhatabı toplumsal benlik de epey bir yalpalayacaktır. Kimi Caligula’ların dayatmaları kendi ömürleriyle sınırlı olurken, kimi görece daha uzun bir ömür sürmüştür. Sürmektedir. 

Kimi Caligula’lar salt cellat ve bürokrat dalkavuklara sahip oldukları için dayatmaları kendi ömürleriyle sınırlı kalmıştır. Belki hırsının kurbanı oluşları, gelecekte de var olma ham hayali- hevesi kurmadıkları, kuramadıkları için böyle olmuştur. Oysa kimi Caligula’lar cellat ve bürokrat cellatları yanında şair ve kalem erbabı dalkavuklar da edinmişlerdir. 

Caligula'nın cellat dalkavukları, bürokrat dalkavukları, şair ve kalem erbabı dalkavukları yanında en zararsız olanlarıdır.. cellat ve bürokrat dalkavuklar Caligula ile birlikte vardır, ölünce onlar da ölür.. oysa şair ve kalem erbapları Caligula'yı geleceğe taşır.. dayatmalarının sonraki kuşaklarda da yaşamasını sağlar.. Bunu da süslü söylemlere borçludurlar. 

Caligula’nın şair ve kalem erbapları bunu hakkıyla yerine getirir, her biri sözcük fırıldağıdır, sözcüklere bin takla attırır. Hiçbir dayatma süslü söylemlerden beri değildir. Süslü söylemlerden yana pek bir zengindir. İnsanlık tarihinde bir karşılığı olan kavramlarla öyle olmayanı öyle olmuş gibi yapmanın yolu süslü söylemlerdir, tehditler de cabası. Öyleymiş gibi göstermenin yolu süslü söylemler, süslü söylemlerde örtülü tehditlerin duyumsatılmasından geçmektedir. Dayatılanın tek zenginliği belki sadece süslü söylemlerdir. 

Şair ve kalem erbabı dalkavuklar süslü söylemlerle dayatılanı aklileştirip, en olmazı bile en ilgisiz teviller yaparak toplumda infialin, isyanın önünü almanın peşinde olmuşlardır. Caligula’nın işret âlemlerinde savurduğu hezeyanlarda bir hikmet olduğunu işlemenin her dem yolunu bulmuşlardır. Yapıp ettiklerinde müteali bir dünyanın izleri olduğunu göstermeyi başarmışlardır, bir ölümlüden ölümsüz varlık icat etmişlerdir. Bunun sürdürülmesinin gereğince kendilerinden sonraki dalkavuklar için –gelecekteki şair ve kalem erbabı dalkavuklar- imler, yollar bırakmışlardır.

Caligula’nın yaşadığı dönemde şair ve kalem erbabı dalkavuklar maddi çıkar, makam ulufesi peşindedirler ve her akıl almaz övgüleri bunu sağlamıştır. Sonraki dalkavuklar –şair ve kalem erbabı dalkavuklar- bu maddi ulufeden –hepten olmasa da, ticari bir meta oluştuğu için görece bir kazanç sağlarlar yine de- çok manevi ulufe peşindedir. Psikolojik bir tatmin, nefsinin okşanması parmakla gösterilmeleri peşindedir. Belki bilinçli belki bilinçsiz. 


Cemal Çalık, 29.07.2019,  Konuk Yazar, Sonsuz Ark, Deneme, Sözcüklerin Düş Hâli


Facebook Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı