4 Mayıs 2019 Cumartesi

SA7637/KY13-AO247: Siyonist Sermaye ve Emperyalizm

"'Yeni Dünya Düzeni' dedikleri düzen, siyonist sermayeyle palazlanmış ABD sermayesinin tamamladığı proje üzerinden bölgeleri, devletleri emperyalizm çerçevesinde dizayn etmeye çalışmasıdır.."


Emperyalizm ve yeni dünya düzeni hakkında bazı ana konulara değinmekte yarar var. Üzerine yüzlerce kitap yazılan bu konuyu bu mecrada özetlemek zor elbet…

Dünyada olup biten her şey (kirli) sermayenin daha çok kazanmasına yöneliktir. Dünya sermayesi ağırlıklı olarak, ticareti ve parayı elinde tutan Yahudi sermayesince şekillenmektedir. İngiltere’yle bütünleşmiş olan Yahudi sermayesi, bu ülkenin varlıksal gücüyle ABD’yi kendine yurt edinmiştir.

Bu sermaye aynı zamanda Bolşevik ihtilalinde de önemli rol oynamıştır. İki kutuplu dünya sistemiyle Batı organizasyonunun hedeflerine ulaşması kolay hale gelmiştir. Doğu bloku teorisini İngiliz işçi hareketlerinden alan sosyalist bir sistemin öncüsü olurken, Batı Bloku özgür düşüncenin, serbest para hareketinin, liberalizme giden piyasa düzeninin öncüsü olmayı hedeflemiştir.

Batı, Fransız ihtilali ve sanayileşmeyle birlikte Avrupa devletlerin kendi arasında yaşadığı din, mezhep ve çıkar kavgalarını bu düşünce etrafında birleştirmek için çeşitli süreçleri takip etmiştir. 1. Paylaşım savaşıyla imparatorluklar parçalanıp yeni sınırlar çizilirken, 2. Paylaşım savaşıyla Batı’nın kendi aralarında anlaşmasının zorunlu olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Siyonist sermayeye dayalı ABD bankerleri Avrupa’nın yeniden inşası ve modern sistem adına yeni bir model oluşturmak için Avrupa ülkelerine yayılarak buralarda gelişmenin itici gücü oldular. Avrupa’da sistem oturtulurken, ABD öncülüğünde kurulan çeşitli düzenleyici örgütler bu ülkelerin birlikteliğini ve sermayenin bu ülkelerde sistemsel bir ağ kurmasına öncülük ettiler. Avrupa onarılırken, ABD sermayesi diğer bölgeleri çeşitli yollarla kontrol etmek için her bir bölgede ayrı çalışmalar yürüttü.

Bir plan çerçevesinde yürütülen projelerle, her bölge ayrı ayrı kodlandı. Kimi bölgeler paranın geleceği için güvenli bölgeler kılınırken, kimi bölgeler ihtilaflı bölgeler olarak şekillendirildi. Sistemli fakirlik, din ve mezhep yapılanması gibi bazı faktörler, ileride kullanılacak şekilde yapılandırılmaya çalışıldı.

Bu arada Ortadoğu’ya çizilen rolün gerçekleşmesi için İsrail, Ortadoğu’nun göbeğine yerleştirildi. Böylece bu bölgede sürekli istikrarsızlığın önü açıldı. Aynı zamanda bölge mezhep ve etnik çatışmalara da imkan verecek şekilde göç dalgalarına, çevresel etnik yığılmalara uygun hale getirildi. Buna kabile çatışmaları da eklendi.

Avrupa, ABD’nin öncülüğünde AB’ye adım attı ve ortak bir gelişme modeliyle Dünya'ya örnek olacak bir modeli gerçekleştirdi. Bu ülkeler adeta ABD sermayesinin pazarı oldu. Artık ABD sermayesi kendine büyük, sağlam bir yapı oluşturmuş oldu.

Bu model 'mükemmel bir model' olarak kolayca diğer devletlerin albenisine mazhar oldu. Özgür, sistemli, modern, gelişmiş bir ülke elbet geride kalanların ilgisini çekecekti. Bu noktaya gelişin formülü; sekülerizm, sermayenin serbestliği, piyasa düzeni, gelişmiş demokrasi, sosyal demokrasi gibi kavramlarla yol almak olarak sunuldu. Böylece küresel model ortaya çıkmış oldu.

Artık, kurulan bu dünya düzeni içerisinde geriye sadece oyun kurmak kalıyordu. Hedef ülkeler, hedef bölgeler uygun projeler devreye sokularak sonuç alınmaya başlandı. Savaş gereken yere savaş, darbe gereken yere darbe, parayla girilmesi gereken yere parayla, modern kavramlarla girilmesi gereken yerlere bu kavramlara uygun yapılanmalarla, yani demokrasi vs gibi iddialarla girildi.

Sonuç olarak; 

'Yeni Dünya Düzeni' dedikleri düzen, siyonist sermayeyle palazlanmış ABD sermayesinin tamamladığı proje üzerinden bölgeleri, devletleri emperyalizm çerçevesinde dizayn etmeye çalışmasıdır..

Bütün bu yazdıklarımın tarihsel, kurumsal, sabit, rakamsal dayanakları mevcuttur. Dileyen bu doğrultuda tüm bilgilere tüm dönemsel materyallere ulaşabilir…


Adnan ONAY, 04.05.2019, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Gündem'in Düşündürdükleri

Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı