1 Mayıs 2019 Çarşamba

SA7629/KY13-AO246: Türk Solu, CHP, Taşeron Solculuk, PKK, Terör ve Batı

"Batı’da toplumun vicdanı olarak ortaya çıkan sol düşünce, ne yazık ki ülkemizde milli bir kimliğe bürünebilmekten oldukça uzaktır.."


Türkiye solu üzerine bir kaç söz söyleyecek olursak;

Türkiye solu, ülkemize özgün bir model olma yerine, Batı’nın goygoyculuğuna dayalı bir düşünce üretimine sahiptir. Türkiye solu denilen ve CHP’ye kadar indirgenen kitle aslında aşırı sol dediğimiz bir öbeğin kontrolü altındadır. Aynı zamanda beyaz Türk kategorisinde yer alan solun öncüleri her ne kadar kapitalizm karşıtlığı üzerinden düşünce üretseler de, kapitalizmin bir batı ürünü olduğunu önemsemezler.

Batı’yı uygarlığın beşiği görürler ve İngiltere İşçi Partisi'nin sınıfsal söylemlerini kendilerine şiar edinen bir dalganın etkisindedirler. 

Özetle; Türkiye solu Batıcıdır, Batı öykünmecisidir.

Batı, bu özellikleriyle solu hep çıkarları için diri tutmuştur.

“Batı türü yaşam” yani (sözde) özgürlük, uygarlık, gelişmişlik adına bu kitleler her an harekete geçebilecek hazır kıta halinde hazırdır. Batı bu sinerjiyi iktidarlara karşı kullanarak, siyasete yön vermek ister.

Kendisini iyiliklerin öncüsü olarak imtiyazlı bir konuma sokmak isteyen bu blok, sandıkta hiçbir zaman halkın desteği bulamadığı için, üstlendiği rol iktidarlara karşı Batı tarafından kullanılmak olmuştur.

ABD için bunlar iktidarların sopasıdır. Çeşitli derin güçlerle de güç birliği içine sokulan bu blok ihtiyaç duyulduğunda darbeler için de kullanılır. Geçmiş darbelerdeki rolleri ortadadır.

Batı’nın çıkarlarına uygun bir pozisyona oturmuş bulunan Türk Solu, sadece merkeze doğru uzanan solu değil, etnik solu da kontrolü altında tutar. O nedenle bütün etnik/sol gruplar da Türk solu tarafından yönlendirilir.

Buradan bakıldığında PKK, Türk Solu'nun Batı taşeronluğu için kontrolü altına aldığı etnik silahlı bir terör örgütüdür. PKK’nın asıl gücü sistem içindeki legal sol güçlerdir.

Legal görüntüye bürünmüş bu odaklar kontrol altına alınmadan terörün sonunun getirilmesi oldukça zordur. Bunlarla mücadelede iyi bir noktaya gelinse de, kullandıkları maskeler onların tespiti ve etkisizleştirilmesini zorlaştırmaktadır.

Batı’da toplumun vicdanı olarak ortaya çıkan sol düşünce, ne yazık ki ülkemizde milli bir kimliğe bürünebilmekten oldukça uzaktır..

Eğer bugün ortada milli bir sol düşünce olabilseydi ilk yapacağı şey bu taşeron solculuğa karşı koymak olacaktı...


Adnan ONAY, 01.05.2019, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Gündem'in Düşündürdükleri

Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı