17 Mart 2019 Pazar

SA7519/Sonsuz Ark-DD4: Terörist Brenton Tarrant'ın Masonik Haçlı Propagandası

"Yeni Zelanda'da camide katliam yaparak 50 kişiyi şehit eden aşırı ağcı terörist Brenton Tarrant'ın saldırıyı gerçekleştirdiği tüfeğin şifreleri çözülmüştü. Tarrant, Müslümanlar'la mücadele eden Hristiyan komutanlar ile terör eylemleri düzenleyenlerin isimlerini silahına yazarak eylemini meşrulaştırmak istedi." 

Yeni Zelanda'da katliam yapan terörist Brenton Tarrant'ın tarihi kodları

Yeni Zelanda'da yapılan katliam Batı'da uzun süreden beri körüklenen göçmen nefreti ve düşmanlığının sonucu olan ırkçı bir saldırıdır.

Brenton Tarrant, tarih boyunca Müslümanlar'la mücadele eden Hristiyan komutanlar ile günümüzde terör eylemleri düzenleyenlerin isimlerini silahına yazarak kendini de o listeye dahil edip, eylemini meşrulaştırmaya çalışmıştır.


Manyak katilin listesindeki isimlere ve olaylara bakıldığında çoğunun asırlarca İslam'ın bayraktarlığını yapan Türkler'le ilgili olduğu görülür. Bu kadar tarihi bilgi akademik destek ve örgütsel bir yapı olmadan kolay kolay bir araya getirilemez. Katil her milletin tarihindeki önemli devlet adamı veya komutanı o dilde zikretmiştir.
Örneğin, Vizigot Pelayo'yu İspanyolca'da yazıldığı gibi değil Batı İber dili Asturyasca'daki telaffuzu olan Pelayu şeklinde yazmıştır.

Sarıkamış Ermenice, Gürcü krallarını Gürcüce, Macarları Macarca, Sırpları Sırpça, Rusları Rusça, Bulgarları Bulgarca kendi alfabeleriyle yazmayı tercih etmiş. Bu yazımlarda Wikipedia'yı kullanmış olabilir.

Silahlardaki isim ve terimleri aşağıya listeledik:
* Astruriaslı Pelayu/Pelayo (685-737): 711'de Emeviler'in İspanya'yı fethetmesi üzerine 718'de Müslümanlara karşı direnebilmek için Astrurias Krallığı'nı kuran Vizigot asilzade. Reconquista'yı başlatmıştır.


* Büyük Odo (öl. 735): Fransa'nın güneybatısında yer alan Akitanya'nın Dükü. 721'de Emevileri Garonne'de mağlup etmiştir. Puvatya Muharebesi'ne de katılmıştır.


* 732 Tours (Puvatya/Poitires): Charles Martel komutasındaki Frank ordusunun, Abdurrahman el-Gafiki komutasındaki Emevi ordusunu yendiği muharebedir. Avrupa'daki İslam ilerleyişini durdurmuştur. İslam kaynakları savaşa Belâtüşşühedâ (şehidler yolu) ismini vermişlerdir.


* Charles Martel (686-741): Çekiç Şarl diye bilinir. Frank Krallığı'nda komutandır. Ekim 732'deki Puvatya Muharebesi'yle Araplar'ın Avrupa'da ilerleyişini durdurmuştur.


* Clavijo 844: Aslında gerçekleşmemiş olan hayali bir savaştır. Efsaneye göre Asturyas Kralı I. Ramiro ile Kurtuba Emiri II. Abdurrahman arasında gerçekleşmiş olup, savaş Hristiyanlar'ın zaferi ile neticelenmiştir.


Bu efsanenin kökeni, Havarilerden Saintiago'nun (Aziz James) bir anda belirerek, Müslümanlarla olan savaşa yardım etmesini anlatan 12. yüzyıla ait bir kilise kitabına dayanmaktadır. Bu hayali savaş İspanya ulusal kimliğinin oluşmasındaki en önemli ideolojik simgelerdendir.


HAÇLI KOMUTANI BOHEMOND


* Antakyalı Bohemond I (1054-1111): I. Haçlı Seferi'nin komutanlarından olup, Norman asıllıdır. Antakya'da Haçlı Kontluğu kurmuştur.


*1098 Antioch/Antakya: 1. Haçlı seferinde Haçlılar'ın kuşatıp, şehri işgalleri.


* Gaston IV/Bearn Vikontu Gaston IV: 1090-1131 arasında hüküm sürmüştür. I. Haçlı Seferi'ne katıldığı için lakabı Haçlı'dır. 1098'deki Antakya'nın ve 1099'da Kudüs'ün işgaline katılmıştır.


* David Soslan (öl. 1207): Gürcistan Kraliçesi Tamarra'nın kocasıdır. İldeniz Atabeyliği ve Türkiye Selçukluları'yla savaşmıştır. 1202'de bir Selçuklu ordusunu yenip, Kars'ı işgal etti.


* David Ağmaşenebeli/David IV (1073-1125): 12 Ağustos 1121'de Selçuklu ordularını Tiflis'in 40 km batısında Didgori Savaşı'nda mağlup ederek Gürcistan'dan çıkartan ve daha sonra "aziz" ilân edilen Gürcü Kralı'dır.


* Akkâ 1189: III. Haçlı seferi sırasında Haçlılar'ın 1189-1191 yılları arasındaki kuşatması. Haçlılar, Selahaddin Eyyubi'nin elindeki Akra'yı işgal etmişlerdir.


OSMANLIYA KARYI İSYAN ETTİ


* Konstantin II Asen (1370-1422): Şişman sülalesinin son temsilcisi Bulgar Kralı'dır. Vidin Çarı İvran Sratsimir'in oğlu. Kuzeni Frujin ile 1404'te Bulgaristan topraklarını geri almak ve Tırnova Çarlığı'nı yeniden canlandırmak için Osmanlılara karşı isyan etmiştir.


* Frujin (1380-1460?): Tırnova Çarı İvan Şişman'ın oğludur. 1404'te kuzeni II. Konstantin Asen ile birlikte Osmanlılara karşı isyan etmiştir. Varna Savaşı dahil birçok Haçlı faaliyetinde yer almıştır.


* Miloş Obiliç: 1389'da I. Murad'ı şehit eden Sırp askeri.


* Stefan Lazar (1329-1389): Osmanlılara karşı yapılan 1389'daki Kosova Savaşında öldürülen Sırp kralıdır.


* Luxemburglu Sigismund (1368-1437): Macaristan Kralı ve 1433-1437 yıllarında Kutsal Roma-Cermen İmparatoru'dur. 1396'daki Niğbolu Savaşı'na katılmış ve daha sonra da II Murad'la mücadele etmiştir. Türkler'le savaşanları taltif eden beyaz üzerine Kırmızı Haçlı Dragon nişanını ihdas etmiştir.


* Horogszegi Szilágyi Mihály (1400-1460): General ve Macaristan Kral naibi. Kız kardeşi Elizabeth, Hünyadi'nin eşi. 1456'da Belgrad'ı savunanlardandır. 1460'ta Baziaş'a yakın savaşta Mihaloğlu Ali Bey tarafından yakalanarak, İstanbul'a getirilip idam edildi.


* Gjergj Arianiti (George Aryaniti) (1383-1462): Arianiti sülalesine mensup bir Arnavut asilzadesi. Osmanlı'ya karşı 1432'de Arnavutluk'ta meydana gelen isyanın elebaşılarından. İskender Bey'in müttefiki ve kayınpederi.


* Hünyadi Yanoş (John Hünyadi) 1406-1456: II. Murad ve Fatih dönemlerinde Macar ordularının komutanıdır. Macarlar arasında Türk Döğen Hünyadi olarak bilinse de 1444 Varna Savaşı'nda harp meydanından zor kaçmış, 1448'de II. Kosova Savaşı'nda da mağlup olmuştur. 1456'da Belgrad kuşatmasında aldığı yaralar sonucunda ölmüştür.


* İskender Bey (1405-1468): II. Murad ve Fatih'e karşı vur-kaç taktikleriyle Arnavutluk'un fethini engellemek için mücadele eden Arnavutlar'ın en önemli tarihi simalarındandır.


* Stefan cel Mare: Fatih ve II. Bâyezid'e karşı Boğdan'ı (bugün Romanya'da) savunan ve aziz ilan edilen prenstir.


* Malta 1565: Osmanlılar'ın başarısız Malta kuşatması.


* 1571: Haçlılar'ın Osmanlı donanmasını mağlup ettikleri İnebahtı Deniz Savaşı.


* Marcantonio Colonna (1535-1584): 1571'deki İnebahtı Savaşı'nda Papalık kuvvetlerinin amiralidir.


* Marco Antonio Bragadin (1523-1571): Osmanlılar'ın 1571'de Magosa'yı fethinden sonra, kaledeki Müslüman esirleri öldürdüğü için Lala Mustafa Paşa tarafından idam ettirilen Venedikli komutandır.


* Sebastiano Venier (1496-1578): İnebahtı Savaşı'nda Venedik donanmasının komutanıdır. 1577-1578'de Venedik Dojluğu yapmıştır.


* 1621 Hotin: Genç Osman komutasındaki Osmanlı ordusu ile Büyük Hatman Jan Karol Chodkiewicz komutasındaki Leh ordusunun savaşı. Hatman savaşta ölmüş, ancak Osmanlı Ordusu Hotin kuşatmasını kaldırmıştır.


* Viyana 1683: Osmanlılar'ın mağlup olduğu İkinci Viyana kuşatması.


* Ernst Rüdiger von Starhemberg (1638-1701): 1683'teki II. Viyana kuşatması sırasında Viyana'yı savunan ve daha sonra da Türkler'le savaşan komutan.


EL ALTINDAN DESTEK VERDİ


* Şerban Kantakuzen (1640-1688): 1678-1688 yılları arasında Eflak voyvodası. II. Viyana kuşatması sırasında Osmanlı ordusunda yer almasına rağmen, Avusturyalılar'a el altından destek verdiği, Osmanlılar'ı Avrupa'dan atmayı ve İstanbul'a askeri sefer planladığı söylenir.


* 1684 Vac: 27 Haziran 1684'te Charles de Lorraine komutasındaki Avusturya ordusunun Kara İbrahim Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu mağlup ettiği Macaristan'daki muharebedir.


* Salankamen: Ludwig von Baden komutasındaki Avusturya ordusu, 19 Ağustos 1691'de Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu mağlup etmiş, sadrazam şehid düşmüştür.


* Feliks Kazimerz Potocki: Leh asilzadesi ve daha sonra Lehistan tacının büyük hatmanıdır. 1673 Hotin Savaşı ve 1683'deki İkinci Viyana kuşatmasında Türkler'e karşı savaşmıştır. 1698'de Podhajce'deki (Ukrayna'da) Kaplan Giray'a bağlı Kırım birliklerini püskürtmüştür.


* Bajo Pivlyanin (1630-1683): 17. yüzyılda yaşamış meşhur bir haydut. Girit'in fethi sırasında Hersek topraklarında Venedik emrinde Osmanlılar'a karşı savaşmıştır. "Türk Öldüren Bajo Pivlyanin" isimli bir resim vardır.


* 1770 Kagula/Kartal Muharebesi: Kont Romanzov komutasındaki Ruslar, Sadrazam İvazzâde Halil Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu 1 Ağustos 1770'de mağlup etmiştir.


* Dimitri Senyavin (1763-1831): 1787-1792 Osmanlı- Rus Savaşı'nda Rus cephesi amirallerindendir. 1788 Özi'yi kuşatan ve 1807'deki Çanakkale'deki Deniz Savaşı'nda bize karşı savaşmıştır.


* Edward Codrington (1770-1851): Yunan isyanı sırasında, Osmanlı-Mısır Donanması'nı 1827'de Navarin'de yakan Rus-İngiliz Fransız ortak donanmasının İngiliz komutanı.


SIRP İSYANINI BAŞLATTI


* İvankovac Savaşı: İvankovac Köyü'nde 18 Ağustos 1805'de Osmanlılara karşı ilk Sırp isyanı başlatılmıştır.


* Marko Milyanov Popoviç (1833-1901): Karadağlı yazar, komutan ve voyvodadır. "Kahramanlık ve İnsanlık Örnekleri" adında bir kitabı vardır. Türk düşmanıdır. 1861- 1862 ve 1877-1878 savaşlarında Osmanlı'ya karşı savaşmıştır.


* Şıpka Geçidi: 1877-1878 Savaşı'nda (93 Harbi, Ağustos 1877'de Rus-Bulgar kuvvetleri Şıpka'da Osmanlı birliklerini mağlup etmiştir.


* Iosif Gurko (1828-1901): 93 Harbi'nde Osmanlı kuvvetlerini Şıpka Geçidi'nde mağlup eden Rus komutandır.


* Novak Voyoşeviç: 1876'da Karadağlılar ile Osmanlılar arasında Karadağ'daki Fundina Savaşı'na katıldı. 28 kişiyi şehid ettiği için Rus Çarı tarafından ödüllendirildiği söylenir.


* Turkofagos: Yunanca'da "Türk yiyici" demektir. 1821'den itibaren Osmanlılar'la savaşan Yunan isyancılardan Nikitas Stamatelopoulos'un (1781-1849) lakabıdır. Tripoliçe katliamı başta olmak üzere birçok Türk'ün öldürülmesinde rol oynamıştır.


* 1913 Bolayır Muharebesi: I. Balkan Savaşı sırasında 26 Ocak 1913'te General Georgi Todorov komutasındaki Bulgar birlikleri ile Fahri Paşa'nın komuta ettiği Osmanlı birlikleri arasında gerçekleşen ve mağlup olduğumuz savaş.


* Sarıkamış Cephesi (22 Aralık 1914-4 Ocak 1915): Osmanlı ordusunun Rus ordusuna karşı Kafkas cephesinde kış mevsiminde giriştiği ve büyük bir hezimetle biten Sarıkamış harekâtı.


* Rotherham için- Kuzey İngiltere'de Rotherham (Güney Yorkshire) kasabasında bulunan bir kentte yaşanan taciz ve tecavüz olaylarına atıf yapmaktadır. Olayın failleri olarak Pakistan kökenli İngiltere vatandaşları gösterilmiştir.


NEO-NAZİ İSPANYOL DAZLAK


* Josue Estebanez: 11 Kasım 2007'de Madrid'de Carlos Palomino'yu bıçaklayarak öldüren ve Neo-Nazilerin kahraman ilân ettikleri İspanyol dazlak.


* Anton Lundin Pettersson: 2 Ekim 2015'te İsveç'te iki göçmen çocuğu öldürdü.


* Alexandre Bissonette: 29 Ocak 2017'de Kanada Quebec'deki İslam Kültür Merkezi'ndeki camiye saldıran 6 Müslümanı katleden 19 kişiyi yaralayan teröristtir.


* Luca Traini: İtalya'da Macerata'da Şubat 2018'de Afrikalı 6 göçmeni yaraladıktan sonra yaşasın İtalya diyerek Nazi selamı veren ırkçıdır.


* Here's Your Migration Compact (İşte sizin göç sözleşmeniz): BM Genel Kurulu tarafından onaylanan Güvenli, Düzenli ve Düzenli Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne atıf yapıyor. Irkçılar bu sözleşmeye karşılar.


* 14: Amerikalı ırkçı David Lane'nin 14 kelimelik "Beyaz çocuklar için halkımızın varlığını ve geleceğini güvence altına almalıyız" sloganı. Slogan, Hitler'in Kavgam isimli eserindeki bir pasajdan türetilmiştir.


* Black Sun (Kara Güneş): Eski İskandinav ve Kelt kültürlerinde Sonnenrad adıyla veya güneş tekerleği ismiyle ortaya çıkmış semboldür. Daha sonra Naziler ve günümüzde de Neo-Naziler tarafından saf beyaz ırkın sembolü olarak kullanılır.


* Dog Tags (Künyeler): Bir tanesi Kelt Haçı'nın beyaz üstünlüğüne vurgu yapan versiyonudur. En sık kullanılan beyaz ırkçılık sembollerinden biridir. Diğeri ise Viking güneş tekerleği tasarımıdır. Kelt ve Viking sembolleri, saf beyaz ırkı temsil ettiğine inanıldığından ırkçı gruplar tarafından benimsenmiştir.


* Kebab Remover (Kebab Kaldırıcı): Sırp kökenli ırkçıların kullandığı ve şarkı olarak da dinlenen "kebab kaldır" denilen bir slogandır.


* Deus Vult (Tanrı bunu istedi): Haçlı seferlerinin sloganı.Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Takvim, 17.03.2019 

***

Yeni Zelanda'daki katliamı yapan teröristin manifestosunda detay: "Amerikan ordusunda eğitim aldım!"

Cuma namazı sırasında Yeni Zelanda'da bulunan iki camiye saldırı düzenleyen Brenton Tarrant isimli teröristin 50 kişiyi katletmesinin yankıları sürerken, teröristin daha önceden hazırladığı manifestonun şifreleri de çözülüyor. 

Yeni Zelanda'da iki camiye saldırı düzenleyerek internet üzerinden bu anları yayınlayan terörist Brenton Tarrant, 50 kişiyi acımasızca katletti. Olay sonrası emniyet güçleri tarafından hemen yakalanan teröristin geçmişi araştırıldığında ise çok ilginç bağlantılar ortaya çıkarıldı. Yakın bir dönemde 70 sayfalık manifesto yayınlayan ve yayınladığı manifestoda Türkleri ve Başkan Erdoğan'ı da açıkça tehdit eden teröristin kaleme aldığı yazının şifreleri çözülüyor.

Dün ilk kez hakim karşısına çıkarılan teröristin hazırladığı manifestoda özellikle bir kısım dikkat çekti. Bu kısımda daha önce Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde görev aldığını söyleyen terörist birliğin en iyi keskin nişancısı olduğunu ve El-Kaide operasyonları sırasında 300 kişiyi öldürdüğünü söylüyor. Yine bu kısımda Amerikan ordusunun cephanesine erişim izni olduğunu açıklayan terörist, ABD'deki gizli casus ağıyla da iletişimde olduğunu itiraf ediyor.

İŞTE MANİFESTODAKİ O KISIM

"ABD Deniz Kuvvetleri'nden üstün başarı derecesiyle mezun oldum ve El-Kaide'ye yapılan birçok operasyonda görev aldım, 300'den fazla kişiyi öldürdüm. ABD ordusunun en iyi keskin nişancısıyım. Siz benim için sadece başka bir hedefsiniz! Sizi bu dünyada daha önce hiç görülmemiş yöntemlerle öldüreceğim! ABD'deki gizli casus ağıyla iletişim kurabiliyorum ve IP'nizi takip edebiliyorum. İstediğim zaman istediğim yerde olabilir ve birçok yolla öldürebilirim. Siz ölüsünüz! Sadece silahsız dövüş konusunda eğitim almadım! ABD Deniz Kuvvetleri'nin tüm cephaneliğine erişim yetkim var ve bunu bu kıtadaki sizleri öldürmek için kullanacağım! Bedelini ödeyeceksiniz gerizekalılar! Öfkenizin içinde boğulacaksınız! Siz ölüsünüz."

TÜRKİYE'YE DE GELMİŞ!

Terörist Brenton Tarrent'ın Türkiye'ye de iki kez geldiği ortaya çıktı. Emniyet yetkilileri teröristin Türkiye ziyareti sırasında iletişim kurduğu kişileri araştırırken, konu ile ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Takvim, 17.03.2019 


***


Saldırı için İstanbul'da keşif yapmış

Yeni Zelanda'da savunmasız Müslümanları Cuma namazı kılarken katleden Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın geçmişi araştırılırken ortaya ilginç bağlantılar çıktı. Tarrant'ın İstanbul'a ilk gelişi 2016 'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce oldu. İkinci gelişinde ise 43 gün kaldığı ve İstanbul’da saldırı planları yaptığı değerlendiriliyor.

Camide 50 kişiyi katleden Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın 2016'da iki ayrı tarihte Türkiye'de olduğu belirlendi. Tarrant ile ilgili Sırbistan ve Bulgaristan'dan açıklamalar geldi. Terörist Brenton Tarrant, saldırılar öncesi yayımladığı manifestosunda, Hristiyan-Batı kültürünün tarih içindeki en büyük düşmanlarından biri olarak Osmanlıları gördüğünü söylemişti.

Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın bağlantıları araştırılıyor

ÖNCE KEŞİF, SONRA SALDIRI PLANI...

Tarrant'ın İstanbul'a ilk gelişi 2016 'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce oldu. 17-20 Mart'ta Türkiye'de bulunan Tarrant'ın şehirde keşif yaptığı ihtimali üzerinde duruluyor. Tarrant 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da İstanbul'a geldi.

İKİNCİ GELİŞİNDE 43 GÜN KALDI

13 Eylül'de şehre giriş yapan terörist İstanbul'da tam 43 gün kaldı. Yetkililer, terörist Tarrant'ın ilk gelişinde bölgeyi tanıyıp keşif yaptığını tahmin ederken, ikinci gelişinde ise 43 gün kalarak bir terör ya da suikast operasyonu gerçekleştirmek için burada bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

BALKANLARDAKİ OSMANLI'YI GEZMİŞ

Saldırı öncesi Balkanlardaki Osmanlı coğrafyasını gezdiği de ortaya çıkan Terörist Brenton Tarrant, yayımladığı manifestosunda, Hristiyan-Batı kültürünün tarih içindeki en büyük düşmanlarından biri olarak Osmanlıları gördüğünü söylemişti.

Tarrant, 2018 yılının Kasım ayında Orta ve Doğu Avrupa'da birçok ülkeyi kapsayan uzun bir seyahate çıkmış.

BULGARİSTAN-ROMANYA-MACARİSTAN...

Dubai üzerinden önce Bulgaristan'a gitmiş, daha sonra da başka ülkelere geçmiş. Bulgar makamları, bu ziyaretle ilgili resmi bir soruşturma başlattı. Tarrant'ın 9-15 Kasım arasında Bulgaristan'da kaldığı açıklandı.

Bulgaristan Başsavcısı Sotir Cacarov, Tarrant'ın ülkedeki savaş meydanlarını ve ulusal kahramanların müzelerini ziyaret ettiğinin saptandığını açıkladı.

Soruşturmaya göre Tarrant daha sonra Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan uçakla Romanya'nın başkenti Bükreş'e geçmiş.

Ardından da birkaç gün sonra otomobil kiralayarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitmiş. Tarrant'ın Romanya ve Macaristan'da neler yaptığı henüz aydınlatılmadı.

DOLAŞMADIĞI ÜLKE KALMAMIŞ

Avustralya'da yayın yapan ABC News'in haberine göre de Avrupa, Güney Doğu Asya ve Doğu Asya'ya ziyaretler gerçekleştirdiği ortaya çıkan terörist Tarrant'ın 2018'de de Pakistan'da bulunduğu belirlendi. Haberde ayrıca Tarrant'ın Kuzey Kore'de de bulunduğunu gösteren fotoğraflara yer verildi.

BAĞLANTILARI, PEK ÇOK ŞEYİ AYDINLATABİLİR

Şimdi en önemli soru, onun Orta ve Doğu Avrupa'ya yaptığı ziyaretlerin bireysel girişimler mi, yoksa bazı örgütsel bağlantılar sonucu mu gündeme geldiğinin ortaya çıkarılması.

Son yıllarda ırkçı eğilimlerin ve radikal hareketlerin Doğu Avrupa ülkelerinde hızla güçlendiği biliniyor.

Tarrant'ın Orta ve Doğu Avrupa ilişkileri, şimdiye dek gölgede kalan pek çok şeyi aydınlatabilir.

Sabah, 17.3.2019  


***

Furkan KINIK @furkankinik:

Dünkü saldırıyı yapan terörist arkasında 74 sayfalık bir manifesto bıraktı. Bu manifestoda adeta saldırı sonrası sorgulanıyormuş gibi kendi ile soru cevap yapmış. Metnin tamamını okudum ve kendimce önemli gördüğüm yerleri çevirdim ve özetledim. Bu floodda bunu paylaşacağım.

Bu hastalıklı zihniyet sadece bu teröristin değil, binlerce belki de daha fazla kişinin ortak paydası. Bu insanlık düşmanlarını tanımak gerek diye düşünüyorum. Metindeki ifadeler teröristin tercüme edilmiş ifadeleridir. Sürekli tekrarlanan işgalciyi göçmenler için kullanmaktadır.

Saldırı sebepleri:

-Avrupalıların düşük doğum oranları ve göçmenlerin yüksek doğum oranları ile Avrupalıların gelecekte sayıca az duruma düşüp istilaya uğrayıp yok olacak olmaları.


-Batı toplumunu kutuplaştırıp, dengesizleştirerek, nihilist, hedonist ve bireyselci oluşumu yok etmek.


-Türkleri Nato dışına atıp Nato’yu tekrar bir Avrupa ordusu haline getirmek. Türkleri tekrar yabancı ve düşman bir güç haline getirmek.        

-Amerikan anayasasının 2.maddesi ile tanınmış silahlanma hakkına karşı olan gruplar üzerinde baskı kurup gücünün engellemesine izin vermemek.


-Abd'nin Kosova’da yaptığı gibi müslümanlarin yanında yer alıp Müslüman işgalcileri Avrupa'dan silmeye çalışan Hristiyan Avrupalılari katletmesi gibi şeylerin yasanmaması.

Ne istiyor?

-Bizim insanlarımız ve beyaz çocuklarımızın varlığını ve geleceğini garanti altına almak.


Sen kimi temsil ediyorsun?

-Kendi kültürleri ve gelenekleri ile, kendi insanları ile kendi topraklarında yaşamak isteyen milyonlarca Avrupalı ve etnik milliyetçiyi temsil ediyorum.


Herhangi bir siyasi grup ya da hareketle bağın var mı?

-Yok ama bağışta bulunup temasa geçtiğim bir sürü milliyetçi grup var.


-Tapınak Şövalyeleri (Knights Templar) beni kutsamaları için saldırı öncesinde iletişime geçtim ve kutsandım.


Bu gruplarda kimler var?


-Milyonlarca insan ve yüzbinlerce topluluk var. Günlük hayatın her yerinde bu insanlar var. Avrupalı ordular içerisinde ve karar alıcı mekanizmalar içerisinde de yüzbinlerce etnik milliyetçi askerin olduğunu tahmin ediyorum.


Neden bu insanları hedef aldın?

-Çünkü onlar sağlam sosyal güveni ve kültürel bağları olan, güçlü, yüksek doğum oranları olan ve bizim topraklarımızı elimizden alabilecek, göz önünde, işgalci bir topluluktu. 


Ne kadardır bu saldırıyı planlıyorsun?


-2 yıldır


Neden silahla saldırdın?


-Böylece yaptığım yayın birçok kişi tarafından görülecekti ve medya bombalı bir saldırıya nazaran çok daha detaylı haber yapacaktı. Böylece eylemim daha çok duyulacak ve ABD'de bireysel silahlanmayı kaldırmak isteyen sol kanata yeterli baskı olacaktı.


Bu camileri neden seçtin?

-Çünkü bunlar kiliseden çevrilmiş işgalci camilerdi.                     


Pişman mısın?


-Hayır, sadece keşke daha fazla işgalci öldürebilseydim diyorum. 


Müslümanlardan ve yabancılardan nefret ediyor musun?


-Kendi topraklarında yaşadıkları sürece hayır. Ama benim topraklarım üzerinde yaşıyorlarsa evet nefret ediyorum.


-En çok sonradan müslüman olanlardan nefret ediyorum çünkü onlar hainler.


Bu saldırın İslam düşmanlığı temelli mi?

-İslam ülkeleri en yüksek doğum oranlarına sahip, bu sebep başlı başına dinden ve ırktan bağımsız olarak benim motivasyonum ama 1300 yıllık savaşın intikamını almak da benim sebebim.


Aşırıcılığı ve şiddeti bilgisayar oyunlarından/filmlerden/müziklerden mi öğrendin?

-Evet, Sypro The Dragon 3 bana etnik milliyetçiliği öğretti. Fortnite ise beni daha iyi bir katil olmam için eğitti.


Hapisten çıkacağından neden bu kadar eminsin?

-Sadece hapisten çıkmayı değil bir Nobel Ödülü de bekliyorum. Terörist Nelson Mandela’ya verdikleri gibi. Aynı onun gibi benim insanlarım başa gelince, onun gibi 27 yıl tutuklu kaldıktan sonra.


Çocuklar her zaman masumdur. Masum bir çocuğu öldürmenin canavarlık olduğunu düşünmüyor musun?

-İşgalcilerin çocukları çocuk kalmaz, büyür çoğalır ve bize karşı oy kullanır. Öldürdüğün her işgalci, yaşı fark etmeksizin azalmış bir düşman demektir. 


-Kendi topraklarınızda yaşayabilirsiniz, ama boğazın batı tarafına, Avrupa toprakalrına geçerseniz sizi öldürüp süreceğiz. Konstantinopolis için geliyoruz, her camiyle minareyi yıkacağız. AyaSofya tekrar minaresiz olacak, Konstantinopolis tekrar Hristiyan toprakları olacak.

-AyaSofya minarelerinden temizlenmediği sürece Avrupalı erkekler sözde erkekler olacaktır. 

Batılıların radikallesmesi

-Bu onların beyinlerinin yıkandığı değil, dejenerasyonlarının ve soylarının tükenmesinin rasyonel bir sonucudur ve böyle olmalıdır.


Yüksek seviyeli düşmanları öldürmeliyiz

-Merkel. Anti Alman ve Beyaz karşıtı ve her şeyin başı. Listenin başında o var. 


-Erdoğan en eski düşmanlarımızdan birinin ve Avrupa'nın en buyuk Müslüman topluluğunun lideri.


-Sadiq Khan, Londra Belediye Baskanı. Bu Pakistanlı Müslüman işgalci şu an Londrali İngilizlerin temsilcisi olarak o koltukta oturuyor. 

Bir askerin Savaşı


1683'te Viyana’daki büyük zaferimizde bile 14.000 adamımız ölmüştü. Siz onlardan daha mi iyisiniz? 


-Savaş ve ölümler olur.

İşgalci Tehlikesi

-60 tane silahlı işgalciyi öldürürseniz kahraman ilan edilirsiniz ama silahsız  işgalcileri öldürürseniz  bir canavar ilan edilerek hapse atılırsınız. Ancak silahsız işgalciler daha tehlikeliler. O yüzden silahsız işgalcileri öldürmek daha faydalıdır. 


Avrupalılar için Avrupa

-İşgalciler Avrupa'dan temizlenmelidir. Afrikalı, Hintli, Türk veya başkaları, fark etmez. Nereye gidecekleri bizim sorunumuz değil, bizim topraklarımız onların evi değil.


***

‏Çevirirken bazı ifadeler bana tanıdık geldi. “Bu topraklar onların değil, nereye giderlerse gitsinler” ya da “Doğum oranları cok yüksek, sayıları bizi geçecek, bunu önlemeliyiz”. Bunlar ülkemizde de maalesef kullanıldı,bu zihniyete hizmet etmek için terör saldırısı yapmaya gerek yok.
Seçkin Deniz, 17.09.2019, Sonsuz Ark, Düşünce Dünyası'ndan, 
Seçkin Deniz Yazıları


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı