3 Mart 2019 Pazar

SA7481/SD1304: Afrika'daki Başarısızlığın Utanç Verici Bir Şekilde Küçültülmesi; Denetlenmeyen Pentagon Yetmezliği

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, ABD Ordusu’nda Afganistan ve Afrika’da çok sayıda savaş tecrübesi olan eski bir psikolojik operasyon subayı olan Ellis Domenech'e aittir ve ABD Özel Kuvvetleri personelinin iyi eğitilmediğini, yeterince donatılmadığını ve sahada yeterli destek alamadıklarını ve başarısız operasyonların sorumluluğunun da küçük rütbeli subaylara yüklendiğini, generallerin kariyerlerine odaklandığını, askerlerini ve görevlerini fazla önemsemediklerini, bu durumun da orduya güveni azalttığını, Ekim 2017'de, Nijer'in Tongo Tongo Köyünde pusuya düşürülen ABD Özel Kuvvetleri (Pusu'nun detayları için lütfen 8 Aralık 2017 tarihli çevirimize bakınız: SA5294/Sonsuz Ark-YD68: Özel Kuvvetler; Yeni Amerikan Savaş Yolu- The New American Way of War-) özelinde irdelemekte ve orduya güvenin yeniden sağlanması gerektiğini iddia etmektedir. Ancak sorun analistin iddia ettiği gibi sadece generallerin ve siyasetçilerin sorumsuzluğu ile sınırlı değildir. 20.04.2018'de yayınladığımız SA5991/ÇY4-DB125: Yirmi Yıllık Savaş, Amerika Birliklerinin Moralini Tüketti -1- başlıklı çeviriye yazdığım giriş notunu tekrarlıyorum: "Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz The Atlantic dergisinin Mayıs ayında yayınlanacaktır ve Amerikan Ordusu'nun yaşadığı büyük travmanın detaylarını anlatmakta, Amerikan Ordusunun tıpkı Roma İmparatorluğu ordusunun kaybettiği savaş yeteneğine benzer bir şekilde özgüvenini, birliğini ve amacını kaybetmiş olduğunu açık bir şekilde anlatmaktadır. Amerikan Yüzyılı'nın bittiğine, ABD'nin çöktüğüne dair en net yorum analizin şu cümlesinde saklıdır: "Eğer savaşta genç erkek ve kadınların cesareti gerçekten sivil toplumumuzun kalitesine bağlıysa, çok endişelenmeliyiz."
Seçkin Deniz, 03.03.2019


Shameful Scapegoating Of Africa Failure Underscores Unchecked Pentagon Incompetence

"A
z eğitimli ve az donanımlı Amerikalı erkekler ve kadınlar, kongre denetimi az ve ABD stratejileri için küçük çıkarlar sağlayan ihtilaflarla mücadele etmek üzere hâlâ uzak ülkelere gönderiliyorlar."


Geçtiğimiz yıl, Ekim 2017'de, Nijer'in Tongo Tongo bölgesinde Özel Kuvvetler biriminin düşürüldüğü pusuyla ilgili olarak ordunun en üst seviyelerinde sayısız liderlik başarısızlığı yaşandı. Sonuncusu, takım lideri Yüzbaşı Michael Perozeni'ye yönelik suçlamaların yeniden gündeme getirilmesi... 

Pusudan bu yana, dört yıldızlı generaller, emirlerinin başarısızlığı ile ilgili sorumluluk almaktan kaçınmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bunun yerine, suçu mümkün olan en düşük seviyelere indiriyor, umutsuzca suçu kariyerlerinden ve hizmetlerdeki sistemik başarısızlıklardan saptırmak için günah keçileri arıyorlar. Çözüm, askerleri ateş altında tutmamak, fakat evrensel sorunları daha yüksek emirlerle çözmektir.

Ordu Komutanlığı Politikası, “Komutanlar emirleri sonucunda yapılan veya yapılmayan her şeyden sorumludur. Bununla birlikte, komutanlar sorumluluk ve otoriteyi paylaşır ve çeşitli alt komutanları ve personeli sorumlu oldukları bölümlere atarlar. Bu şekilde, her bir komuta kademesinin doğasında uygun bir sorumluluk derecesi olur. Komutanlar, görevlerini yerine getirmeleri için emir komuta zincirindeki askerler için yeterli yetkiye sahiptir ve komutanlar bu Askerleri eylemlerinden sorumlu tutabilirler. Subaylarına sorumluluk ve yetki veren komutanlar, komutlarının eylemleri için genel sorumluluğu taşımaya devam ederler." der.

Pentagon, sorumluluğun yalnızca en düşük seviyedeki komutanların omuzlarında olduğuna inanıyor gibi görünüyor. Nijer'de, amirlerine, biriminin görevini yerine getirmesi için tam donanımlı olmadığını ya da desteklenmediğini söyleyen Perozeni idi. Daha sonra komutanlarının emirlerini dinledi ve dört askeri öldürüldü. Ayrıca kendisi de vuruldu. Sahada çok kötü bir performans sergiledi ve Silver Star-Gümüş Yıldız alması teklifi yapıldı..


Eski savunma bakanı James Mattis'in, üst düzey liderlerin neden sorumlu tutulmadığını soran komuta yapısındaki tek kişi olması şaşırtıcı değil. Aralık ayında, New York Times, sadece takım liderini suçlamaktan ötürü generallerde ve sivil liderlerde öfke patlaması yaşandığını yazdı.


Bu haber sonuç alınmasını sağladı, Perozeni’nin cezası iptal edildi ve nihayetinde birimin geri çekilmesi gerekmesine rağmen misyonun ilerlemesini emreden sonraki üst düzey komutan Albay David Painter cezalandırıldı. Albay Painter, bir sonraki görevi olan Afganistan'a konuşlandırılması planlanan bir Tavsiye ve Yardım Taburunun komutasından alındı, böylece sorun daha da geliştirildi.


Albay Painter suçlanmayı hak ediyor, fakat ya bu görevin yapılması için emir vermediyse ve bu onların hedefindeki Naylor Road kodlu Doundou Chefou tek görev ise? Ya diğer saldırıları yapmak için uzaklaştıysa?


Şimdi Mattis gitti, generaller intikamlarını almakta özgürler. Perozeni'nin azabı, birimini konuşlandırma ve tanımlanan görev için hazırlayamadığı iddiasıyla eski haline geldi. Ancak Perozeni, konuşlandırılmadan sadece iki ay önce takıma gelmişti ve eğitimle çok az ilgisi vardı. Ayrıca sağlık sorunları nedeniyle bundan birkaç hafta önce üsde değildi.


Perozeni ve Painter arasındaki sıralı komutan olan Allen Van Saun, zaten kariyerine son veren, kalıcı bir kınama mektubu almıştı. Ancak görev sırasında çocuğunun doğması nedeniyle kıtada bile değildi. Görev yerinde sadece iki ay çalışmıştı ve USSOCOM-zorunlu egzersiz Jade Helm tarafından kesintiye uğratılan eğitim takvimi ile ilgisi yoktu.


İşin garibi, o sırada üçüncü Özel Kuvvetler Grubu komutanı, güçlerini eğitememesi, donatmaması ve onlara komuta etmemesi yüzünden hiçbir ceza almadı. Tüm Batı Afrika özel harekatlarının komutanı Albay Brad Moses, tüm suçlamalardan kaçtı. Özel harekat sektöründe yükselen bir yıldızdı ve generalliğe terfi etmesi beklenmekteydi. Ayrıca Ordu Özel Harekat Komutanlığı şefiydi. Üçüncü Grup komutanı Başçavuşla aynı kalibrede sayılmadı ve rahatlatıldı.


Tek üst düzey suçlama, yine emekli ve özel bir günah keçisi olan Özel Operasyonlar Afrika komutanı tümgeneral Marcus Hicks’e yönelikti. Çekirdekten yetişme bir Hava Kuvvetleri subayı olan Hicks herhangi bir savaş durumuna göre daha az hava varlığına sahip bir alanda güçlerine komuta ediyordu. 


Eski komutan emekli Orgeneral Don Bolduc'un bile ismi kir içinde yüzüyor. Operasyonel gereklilikleri koruyarak üstlerinin operasyonlarını düzgün bir şekilde tamamlama konusundaki başarısızlıkları açıkça eleştirdiği biliniyordu. Kariyeri süresince bunun için çok acı çekti. Bununla birlikte, Ortak Kıta ve Savaş Komutanlarının Afrika kıtasındaki sayısız görevi yerine getirme konusundaki başarısızlıklarına dikkat çekerken eksikliklerini itiraf ediyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, Afrika'daki bütün operasyonlardan sorumlu olan organizasyon, General Thomas Waldhauser'in komutasındaki AFRICOM, AFRICOM’un sahadaki durum bilgisi ve destek eksikliği ile ilgili strateji eksikliği konusunda garanti altına almak için pusu soruşturmasını yürütmek üzere kendi kurmay başkanını göndermesine izin verildi.

Pentagon, “her seviyede iyileştirme yaptığını” bildirdiği halde mevcut operasyonlara katılan memurlar bu sorunları çözecek hiçbir değişiklik görmediler. Az eğitimli ve az donanımlı Amerikalı erkekler ve kadınlar, kongre denetimi az ve küresel stratejilerimiz için küçük çıkarlar sağlayan ihtilaflarla mücadele etmek üzere hâlâ uzak ülkelere gönderiliyorlar.

Aslında, aynı insanlar hala komuta ediyor.  Görev alanına gönderilmeden önce tüm özel kuvvetleri eğitmek ve donatmakla yükümlü olan USASOC’ta bulunan korgeneral Francis Beaudette ve USSOCOM’daki general Tony Thomas suçu üstlenmekte çok hızlı davrandılar.

Bunlar konuşlandırılan ilk özel operasyon ekipleri değildi. Şu anda tüm dünyada ekipler tehlikeli görevler üstleniyor. Bu, diğer bazı ülkelerde de kolayca gerçekleşebilirdi.


Pusuya düşen askerler için Gümüş Yıldız ve Değerli Hizmet Haçı dahil çok sayıda ödül verildi, ancak bu ödüller idari süreçlerde kilitli kaldılar. Mattis Şubat ayında, cesaret ödülleri işlemlerini kolaylaştırmak için yönlendirdi ve her bir komuta onayı için on günlük bir süre sınırı getirdi.

Diğer hizmetlerde de başarısızlıklar gördük. ProPublica’nın olağanüstü haberleri sayesinde, Donanma Sekreteri Ray Mabus’un kararlarının, yetersiz personel, az eğitimli ve fazla çalışan deniz subaylarına nasıl yol açtığını gördük. Donanma, Yedinci Filo komutanını rahatlattı, fakat bu aynı zamanda günah keçisi olarak da görüldü. USS McCain ve USS Fitzgerald Denizcileri, beceriksizliğin standart olduğunu ve bir kaza meydana gelmesinin sadece bir an meselesi olduğunu söylediler. Haberler, mürettebatın çok fazla çalıştığını ve yeterince eğitilmediğini gösteriyor."Anneler ve babalar çocuklarını görev için gönderdiklerinde, onlardan sorumlu mümkün olan en iyi liderlere sahip olduklarını bilmek isterler."

Askerlik becerileri berbat. En iyi ve en parlak ve özel olarak seçilmiş ve eğitilmiş olan operasyon görevlileri ,% 40 civarında bir beceri oranına sahipler. 
Kariyerleri kadar askerlerini ve misyonlarını önemsemeyen kıdemli görevliler tarafından çürümeye bırakılmış bir meslekte kalmıyorlar.


Ayrıca düşmanın çatışmada söz sahibi olması bekleniyor. Planlarınız ne kadar iyi olursa olsun, düşman sizi hala şaşırtabilir. Siyasi ve askeri liderler silahlı görevlilerimizi yabancı bölgelerdeki ve açık denizlerdeki misyonlara gönderdiklerinde, görevlilerin hazırladığı bir PowerPoint sunumdaki risk azaltma önlemleri ne olursa olsun, her an öldürülebilir olma ihtimalleri var. Belki de bazı düşmana yönelik bazı suçlamalara da dinlemeliyiz.

Amerika, 40 yıldan fazla bir süredir gönüllülerden oluşan bir kuvvete sahiptir. 
Anneler ve babalar çocuklarını görev için gönderdiklerinde, onlardan sorumlu mümkün olan en iyi liderlere sahip olduklarını bilmek isterler. Ordu, yıllarca olağanüstü derecede yüksek bir kamuya güvene ve inanca sahipti.


Maalesef, orduya olan güven, diğer kuruluşlarla aynı seviyedeki beceriksizlikten etkileniyor. Amerikan halkının güveni yeniden gerçekleştirmesinin zamanı geldi ve seçilmiş liderlerimizi askeri alanda daha fazla ilgi göstermeye ve sorumluluk almaya zorladı. Bu büyüklükteki liderlik başarısızlıkları, silahlı görevleri reddeden ve devam etmelerine izin verilmeyen oğullarımıza ve kızlarımıza saygısızlık demektir.Ellis Domenech, 11.02.2019, The Federalist


(Ellis Domenech, ABD Ordusu’nda Afganistan ve Afrika’da çok sayıda savaş tecrübesi olan eski bir psikolojik operasyon subayıdır.)Seçkin Deniz, 03.
03.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı