22 Ocak 2019 Salı

SA7387/SD1255: Avrupa Birliği'nde Kriz; Güvencesiz Çalışma İstikrarsız Hayatlara Yol Açar

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, University College Dublin'den Sosyoloji alanında doktora yapmış, çalışma koşulları ve güvencesiz çalışma konularında uzmanlaşmış, 'Sosyal Değişim Eyleminde Düşünme' Kuruluşunda (TASC) kıdemli bir araştırmacı olan Sinead Pembroke'a aittir ve Avrupa Birliği genelinde yaygın bir şekilde yaşanan işsizlik, güvencesiz iş ve artan yoksulluğun İrlanda'daki boyutlarını irdelemektedir. Metin, Avrupa Birliği ve üye ülkelerin, çalışanlarının ev, evlilik, çocuk, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını, hemen hepsinin ücretsiz yardım kriterlerinin biraz üstünde gelire sahip oldukları için de devletlerden evrensel standartlarda beklenen bu tür hizmetleri alamadığını ifade eden bu analiz, "İş gereksinimlerinin işçilerin gereksinimlerinden önce gelmemesi gerektiğini söylemekten korkmamalıyız: sadece iş ödemesi değil, iş aile yaşamına elverişli olmalı ve her işçinin zihinsel ve fiziksel iyiliği sağlanmalıdır." beklentisi ve önerisi ile sona ermektedir. Görülmektedir ki; Türkiye, işçilerine ve vatandaşlarına, ev, evlilik, güvenceli iş, sağlık ve çocuk gibi konularda  Avrupa Birliği standartlarının çok üstünde hizmet üretmektedir.
Seçkin Deniz, 22.01.2019

Precarious work leads to precarious lives
"İrlanda'da evrensel sağlık ve çocuk bakımının olmaması, güvencesiz çalışmanın güvensizliğini daha da arttırmaktadır."

Çoğu zaman, politika yapıcı anlatıların işsizlik rakamlarının azaldığına odaklanmasına rağmen, özellikle güvencesiz işlerle işyerinde yoksulluk riski yaşayan veya gittikçe daha fazla sayıda bu risk altında olan işçi görüyoruz. Güvencesiz Çalışma, Güvencesiz Hayatlar: FEPS ve İrlandalı düşünce kuruluşu TASC tarafından yakın zamanda yayınlanan politika nasıl daha fazla güvenlik yaratabilir?  sorusuna cevap arayan bir rapor, güvencesiz çalışmanın iş piyasasının ötesinde sonuçlara ulaştığı için nasıl bir işgücü piyasası meselesi olmadığını açıklamaktadır.

İrlanda'da yaşayan güvencesiz işçilerden elde edilen kanıtlara dayanan rapor, bu tür güvensizliğin Avrupa genelinde yaygın olmasına rağmen, İrlanda'da sağlık hizmetleri ve çocuk bakımı gibi devlet hizmetlerine evrensel erişim eksikliği nedeniyle farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor.

İrlanda'da “iki aşamalı” bir sosyal destek sistemi vardır: devlet tarafından sübvanse edilecek araçlar tarafından test edilmiş uygunluk kriterlerini karşılayanlar ve karşılamayanlar var. Sağlık hizmetlerini karşılayamayacakları varsayılanlar. İrlanda'nın konut güvenliği  -örneğin bir sosyal konut programı ve uygun fiyatlı bir kiralama modeli- eksikliği güvencesiz işçilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor.

Raporda, sağlık hizmetlerine erişim söz konusu olduğunda, güvencesiz çalışmanın, sağlıksızlığın üçlü mali yükü nedeniyle olumsuz bir etkisi olduğu görülüyor: ücretsiz hastalık izinleri, Genel Pratisyenlik (GP) ücreti ve ilaç veya randevuların takip maliyeti. Bu sorunlar genellikle ücreti ödeyebilmek için yiyeceği kısmak gibi zor seçimlerle sonuçlanıyor. Güvencesiz çalışanların çoğu, bir aile üyesi ödeme yapmadıkça, özel sağlık sigortasını göze alamıyor. Bu nedenle, İrlanda'da pek çok insan ne kamu ne de özel sağlık hizmetleri kapsamındadır, çünkü ücretsiz erişim sağlayan tıbbi veya GP kartı eşiğinin hemen üzerinde bulunuyorlar.

Bir ev temin etmek söz konusu olduğunda, güvencesiz işçiler mülk satın almanın engellendiğinden bahsediyor, birçoğu ailelerinin evlerinde yaşamaya zorlanıyor, çünkü kiralamak veya satın almak için paraları yetmiyor. Diğerleri için, uygun olmayan, sürdürülemez ve güvensiz olarak görülse de, kiralama tek seçenek. Yükselen kiraların ve zorla tahliyelerin birleşimi, çok uzun süredir gizli evsizlik dönemlerine neden olmaktadır.

Sonunda, çoğu güvencesiz iş durumları nedeniyle çocuk sahibi olmaya başladı. Bu nedenle, aile kurmak, güvencesiz işçiler için artık kişisel bir tercih değildir, çünkü iş durumlarına göre seçim yapmak zorunda kalmaktadırlar. Çocuk sahibi olanlar için, çocuk bakım maliyetleri uygun değildir ve bazen ebeveynlerin çocuklarına tam gün bakmaları için işlerini bırakmasıyla sonuçlanmaktadır..

AB eylem planı

Güvencesiz işler insanları yoksulluktan kurtarmakta başarısız olursa, hangi değişiklikler gereklidir? Bu fenomen hakkında bir şeyler yapılması gerektiğine dair AB düzeyinde bir fikir birliği olsa da, güvencesiz işlerin yaygınlığı her ülkede farklıdır. Ayrıca, her birinin kendi yasama sistemi, yasaları ve sosyal destek mekanizmaları vardır. AB düzeyinde, direktifler, güvencesiz işleri düzenlemek için kullanılan baskın araç olmasına rağmen, bu tür yasaların / düzenlemelerin nasıl uygulanacağına karar vermek her üye devletin görevidir.

Güvencesiz çalışmaları ele almak için bir önlem kombinasyonuna ihtiyaç vardır:
  • AB direktifleri ve ulusal mevzuat, standart istihdam ilişkisini korumalı ve standart dışı istihdam, düşük ücret ve düşük çalışma saatleri ile ilgili güvensizlik ve öngörülemezlikle yüzleşmelidir;
  • AB'deki hayati sağlık ve çocuk bakımının evrensel standartlarda kapsamındaki yetersizliğe, konut kriziyle mücadeleye yönelik politika çözümleri eşlik etmeli;
  • Avrupa genelindeki sosyal koruma sistemleri, sadece çalışanları değil, iş arayanları düşük ücretli ve güvencesiz işleri almaya zorlamak için cezai önlemler kullanmak yerine, iş kalitesi yaklaşımını teşvik etmeli; ve
  • Endüstriyel ilişkiler ve sendikalar, güvencesiz çalışmanın azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır; uygulayıcı kurumların gücünü ve kaynaklarını güçlendirmek ve işçilerin ve sendikaların pazarlık gücünü pekiştirmek için mevzuat gereklidir.
Güvencesiz çalışmalar politika düzeyinde tartışıldığında, işverenler için 'esnekliğe' ihtiyaç duyulduğunu sık sık duyuyoruz. Ancak bu güvensiz ve öngörülemeyen çalışma koşullarının halkların yaşamları üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulmuyor. İş gereksinimlerinin işçilerin gereksinimlerinden önce gelmemesi gerektiğini söylemekten korkmamalıyız: sadece iş ödemesi değil, iş aile yaşamına elverişli olmalı ve her işçinin zihinsel ve fiziksel iyiliği sağlanmalıdır.

Sinead Pembroke, 14 Ocak 2019, Social Europe

(Sinead Pembroke, çalışma koşulları ve güvencesiz çalışma konularında uzmanlaşmış, 'Sosyal Değişim Eyleminde Düşünme' Kuruluşunda (TASC) kıdemli bir araştırmacıdır. University College Dublin'den Sosyoloji alanında doktora yapmıştır.)Seçkin Deniz, 22.01.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar

Takip et: @Seckin_Deniz


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı