4 Ocak 2019 Cuma

SA7351/SD1238: Sonsuz Ark Sohbetleri 33

"Unutulmamalıdır; Tasavvuf en büyük şeytan eseri bir 'izm'dir. Tasavvuf'un tek düşmanı Kur'an ve onun anlattığı İslam'dır."


Bütün kıtalarda yaşayan insanlara umut ve yeniden inşâ süreci adına Türkiye'nin üreteceği stratejik akıl için insan temelli bir yaklaşım gerekiyor, Anadolu'nun bu anlamda kendine özgü bir değeri yok çünkü karşımızda şeytan var ve biz bu insanı Allah'a kul olma bilincine ulaştırdığımızda bugün insanı ve insanlığı sefaletin dibine çeken bütün beşerî sorunlar çözülecektir. Çünkü Şeytan'ın Krallığı'nın hüküm sürdüğü bir yer kürede ulusal ya da coğrafi merkezler anlam ifade etmez, Anadolu bir şey olsaydı bu sefaleti yaşamazdı.

Oysa insan her yerde, şeytan her yerde ve Allah her yerde yer kürede, insanlar Anadolu'ya hayran değil, insanlar Anadolu'da egemenlik kuran ve müslüman olan bir medeniyete hayran, ama o medeniyet 1580'de çöktü; Takiyüddin'in rasathanesi, yapımı için 1577'de emir veren III. Murad'ın üç yıl sonra devlete egemen olan şeyhlerin etkisinde kalarak Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa'ya verdiği emirle tophaneden ateş eden toplarla yıkıldığı gün çöktü. 

Ama ondan önce tam 700 yıl insan aklı imanla ilişkisini olgunlaştırmadı, Allah'ın gönderdiği son elçi Muhammed'den sonra akıl Kabalistik-Satanist yahudi aklın güdümüne girdi, Emevi'lerde, Abbasi'lerde ve sonraki tüm 'Hilafet' ve 'Saltanat' merkezlerinde egemen olan bu akla net bir şekilde, kökleri Firavun'un büyücülerine kadar uzanan 'gizli ilimler' maskesiyle yer altında yaşayan ve güç elde ettiğinde de gerçek bir faşizm için gerekli olan tüm araçları meşrulaştıran 'Tasavvuf' diyebilirsiniz. 

1580 Sufizm ile medresenin payitahttaki hüküm savaşında medresenin mağlubiyeti adına önemlidir... Osmanlı'yı güçsüzleştiren Sufizm'in devlette yer bulması ve devleti yönetmeye başladığı tarihtir. 2. Osman'ı taciz edip öldüren de sufizm şeyhlerinin verdiği akıldır. Sufizmi iyi sorgulamanız gerekiyor, ama maalesef bugün Anadolu İrfanı adı altında öne çıkarılan budur; Sufizm'dir. 

1908'de Osmanlı Devleti'ni çökerten darbenin tasarımcıları da sufistler ve kabalistlerdir; satanist masonlardır. Anadolu'yu, Asya'yı, Afrika'yı Batılı 'Batıl' azgınların emirlerine itaat eder hale getirenler tasavvufun her yere yayılmış olan şeyhleridir...

Unutulmamalıdır; Tasavvuf en büyük şeytan eseri bir 'izm'dir. Tasavvuf'un tek düşmanı Kur'an ve onun anlattığı İslam'dır. 'Anadolu İrfanı' adı altında dünyaya taşıyacağınız tasavvuf olacaksa, Batı'nın ürettiği kaostan daha fazlasının sorumlusu olacak ve İslam'ı karanlık perdelerin gerisinde bırakacaksınız...

Selam ve Sevgiyle...Seçkin Deniz, 04.01.2019, Sonsuz Ark, Sonsuz Ark Sohbetleri


  

Sonsuz Ark'tan 
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı