13 Kasım 2018 Salı

SA7119/SD1194: Sonsuz Ark Sohbetleri 26

"Dış politik hareketliliklerle birlikte iç politik hareketlilikler de artarak sürecektir; ancak bugüne dek engelleyerek, aşarak geldiğimiz uygulamaya konmuş her türlü terör, kaos, iç savaş ve darbe senaryoları sahipleri tarafından asla rafa kaldırılmış değildir."


Doğal olmayan yollarla sistem değişikliği yaşayan toplumlarda, değişimi gerçekleştiren güçlü azınlıkların yeni sistemin yerleşmesi için değişikliklere muhatap kılınan toplumun bütününün onayını almak gibi bir sosyolojik kaygıya sahip olmadıkları açıktır. Türkiye, yönetim sistemi sorunlarıyla iki yüzyıldan fazla bir süredir (1808 ve sonrası) meşgul bir ülke olarak tarihte ilk kez 16 Nisan 2017 referandumuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kendi iradesiyle kabul etmiş geniş bir topluma sahiptir. 

Bu toprakların insanları derin ve sessiz bir muhasebe dönemini güçlü bir irade ile tamamlamış durumdadırlar; ancak toplumu oluşturan bireylerin bütününün anayasa ve yasalarla kendilerine sağlanan hakların farkında oldukları söylenemez. 

16 Nisan referandumunda sistem değişikliğine karşı çıkan oy verenlerin önemli bir kısmı da görüşlerine sunulan değişikliğin kendilerine neler kazandırdığının farkında değildi. Her şeyin farkında olanlar yine her iki kesimin bilinçli ve etkin olma refleksleri gelişmiş olan bireyleriydi. Hayır diyen kesimin yönetici kısmı olarak tanımlanabilecek eski beyaz azınlık, hem 16 Nisan öncesi hem de 16 Nisan sonrası sistem özelliklerinin açık bir şekilde farkındaydılar. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, eski beyaz azınlığın ürettiği, ellerinden bütün hakları alınmış bireylerden oluşan niteliksiz ve edilgen toplum yapısına karşı engelleyici bir teklif üretecekti. Halkın dilediği şeyler yönetim tarafından gerçekleştirilecek, yeni sistemle de devlet vatandaşların hizmetinde çalışacak, onların ihtiyaçlarını giderecek şekilde davranacaktı. 

Halk sistem üzerinde doğrudan etkin bir güç olarak beyaz azınlığın ellerinden devlet gibi güçlü bir aracı almıştı. Devlet beyaz azınlığın tahakküm aracıydı ve vatandaşlarının hemen hiçbirinin haklarını öğrenmesine ve (öğrense de) kullanmasına izin vermeyecek şekilde programlanmıştı. Kanunlar beyaz azınlığın dilediği zaman yararlanacağı dilediği zaman da vatandaşın aleyhinde değerlendirebileceği bir esneklikte, yargıçlara çok geniş bir alan açmaktaydı. Artık yeni sistemde bu sorunların halkın yararına kesin-net bir şekilde çözülmesi gerekiyor.

Halkın taleplerine duyarlı olarak tasarlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin mimarı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, anaokulunda animasyonlarla başlayarak lisedeki teorik eğitime kadar her eğitim-öğretim kademesinde 'Temel Hukuk'un uzmanları tarafından 'ders' olarak okutulmasını ve kanunların yargıçların temel hukuka aykırılık içerecek şekilde karar vermelerini engelleyici bir açıklıkta ve sınırlılıkta yeniden elden geçirilmesini sağlamakla mükelleftir.

İçinde yaşadığımız gün, 16 Nisan 2017'den sonra yaşanan ikinci yıl olmasına rağmen eski sistemin alışkanlıkları ile verilen bazı yargı kararları birey hak ve özgürlüklerini ihlal edecek ya da halkın adalet duygularını ve beklentilerini rahatsız edecek şekilde çıkabilmektedir. Kuşkusuz sistem değişiklikleri devlet erkini temsil eden her kurumda eş zamanlı ve doğru olarak istenen sonuçları vermeyebilir, ancak bu durumun sık görülmesi rahatsız edici olabilir; eski sistem sorunlarının toplumdaki huzursuzluğu arttıracak düzeye çıkmadan engellenmesi ve ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Dış politik hareketliliklerle birlikte iç politik hareketlilikler de artarak sürecektir; ancak bugüne dek engelleyerek, aşarak geldiğimiz uygulamaya konmuş her türlü terör, kaos, iç savaş ve darbe senaryoları sahipleri tarafından asla rafa kaldırılmış değildir.

Devlet dikkatli, titiz, hızlı ve adil olmalıdır; halkına, devlete karşı kaybettiği iki yüz yıllık güven duygusunu yeniden kazandırmalıdır.

Selam ve Sevgiyle...Seçkin Deniz, 13.11.2018, Sonsuz Ark, Sonsuz Ark SohbetleriSonsuz Ark'tan  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı