9 Kasım 2018 Cuma

SA7100/AS70: Çocuklarınız ve Hurâfeler'den Deizm'e Şeytan'ın Yolu

"Şimdi söyleyin; çocuklarınız soru sordukları ve sizi günahlarınızda suçüstü yakaladıkları için mi suçlular, yoksa aslında birer müşrik olarak, Allah'a iftira atanlar olarak bu günahlarınızı çocuklarınıza da taşımaya çalıştığınız için siz mi suçlusunuz?"


Gençlerin sorularını ciddiye almazsanız, ezberlerinizle, yanlışlarınızla, maslahat kaygınızdan dolayı saçma olduklarını bile bile kabullendiğiniz Hurâfelerle onlara karşı çıkarsanız, onlar da sizi ciddiye almazlar. Ne sizi ne de inandığınız her şeyi kendilerine ait kılmayı düşünürler. O halde, Allah'ın yarattığı fıtratın gereği olarak davranan gençlerinize, Allah'tan korkarak, doğru olan Din'i, Kur'an'ın anlattığı dini öğretin ki, onları inkar edemeyecekleri Allah'ın varlığını sorgulamaya sürüklemiş olmayın. 

Kur'an'ın anlattığı Din, insan aklına ve fıtratına en uygun olan dindir; sizin bozduğunuz ve akıl dışılıklarla dolu, efsanelerle, masallarla kardığınız, riyakârlıkla bezediğiniz, çıkarlarınıza uydurduğunuz ve birbirinizle ilişkilerinizde asla size rehber olamayacak bir şekle dönüştürdüğünüz ve çocuklarınıza da öğretmeye kalktığınız ve adına Din dediğiniz, çocuklarınızın kabul etmediği şey din değildir.

Çocuklarınıza anlattığınız, daha açık ifadeyle dayattığınız Din'e şöyle bir bakın... 'Namaz kıl, Oruç tut, Kurban kes, Hacca git' gibi sınırlı üç-dört emirle yaşadığınız Din'dir... İslam'ın, Kur'an'ın anlattığı Din olan İslam'ın emirleri bu üç-dört emirden ibaret değildir. Kur'an'ın bütünü İslam'ın ta kendisidir. Siz Kur'an'ı terk ettiğiniz için yaptığınız ve inandığınız akıl dışı işleri Kur'an'a mal edemediğiniz gibi hiç sıkılmadan, rahatsız olmadan çocuklarınıza da aynısını yapmayı öğütlüyorsunuz....

Hayır; onlar sizi dinlemeyecekler, onlar fıtratlarına aykırı olan Hurâfelerinize inanmayacaklar; ancak sizin yüzünüzden Allah'ı da inkâr etmeyecekler; sizin ölülere veya sevap kazanma maksadıyla Arapçasından okuduğunuz ve anlamak gayreti gütmediğiniz Kur'an'ı da sizin gibi okumayacaklar. Çünkü; onların cevaplanması gereken soruları var; çünkü bu soruları sizin Hurâfelele dolu din dediğiniz şeyler üretiyor ve aklı durduran, ferdi yok eden, sürüleştiren bir faşizmin koruyucusudur o şeyler; Sufizm'in (Tasavvuf) ürettiği mürşid-şeyh faşizmine bu yüzden itaat etmeyecekler; ısrar ettiğiniz için size de itaat etmeyecekler ve siz çocuklarınızın Allah'ın "Anne-babaya itaat edin" emrine uymalarına engel olduğunuz için bir kez daha sorguya çekileceksiniz...

Çocuklarınız soruyor, Kader diye Sufizm Dini'nin getirip İslam'a sokuşturduğu en akıl almaz şey olan, Kur'an'da hakkında hiçbir delil bulunmayan ve sizin bir türlü izah edemeyip 'tartışılmaz' hale getirdiğiniz Kader, ' insanın yaratılmadan önce yapıp edeceği her şeyin yazılı olduğu ve insanın bunun dışına çıkamayacağı' saçmalığı, inanç olarak pazarlanıyor; İman'ın şartı olarak işe koşuluyor. 

Şimdi söyleyin; Kader'e inanan bir çocuk, bir genç bir yetişkin başka hiçbir şeye inanmasa, onu nasıl sorumlu tutacaksınız? Kader'de yazılı olduğunu iddia ettiğiniz için Kader'i de değiştiremeyeceğini söylediğiniz için, o insanı çaresizliğe sürükleyen siz değil misiniz? Bu da sizin riyakarlığınızın delili değil midir?

Eğer çocuğunuz sizin ona imanın şartı diye dayattığınız Kader'inde, Allah'a inanmayacağı, müslüman olmayacağı, namaz kılmayacağı, oruç tutmayacağı, Kur'an okumayacağı, Hacca gitmeyeceği, 99 kişiyi öldüreceği, sizi parçalarınıza ayırıp her bir parçanızı bir dağın tepesine gömeceği yazılı olduğu için bunları yapacaksa, siz onu nasıl suçlayacaksınız? 

Ve çocuğunuz asla sorumlu olmadığı bu şeylerden dolayı neden cehenneme gidecek? Siz, Allah'ın apaçık düşmanınızdır dediği Şeytan'ın, insanı kışkırtmak için kıyamete kadar çabalayacağını bilmiyor musunuz? İnsanın yaptığı tüm fiillerden sorumlu olduğunu bilmiyor musunuz? Çıkardığınız kanunların hepsi insanları cezalandırmıyor mu? Hangi akılla siz Kader diye bir cehennem çukuruna çocuğunuzu bağlayabiliyorsunuz? Hangi vicdanla, hangi delille?

Kur'an varlığı ile Kader dediğiniz şeyin asla olmadığının, olmayacağının delili değil midir? Allah Kur'an'ı neden insana göndermiştir? Kader'i Kur'an'a niye sormuyorsunuz da ne idüğü belirsiz birilerinin getirip 'imanın şartı' diye dayattığı köksüz, mesnedsiz şeytan işi bir şerri çocuklarınızın dünyasına ve ahiretine cehennem azabı olarak fırlatıyorsunuz?

Nahl Suresi 89. ayette Allah apaçık buyuruyor: 

"Yine o gün her ümmetin içinden kendileri hakkında birer tanık çıkaracağız; seni de bu kimseler hakkında tanık yapacağız. Bu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Allah’a gönülden bağlananlar için bir müjde olarak indirdik."

Çocuğunuz size karşı çıkarak Allah'a attığınız iftiralara karşı sizi uyarıyor bir nevi, ama siz onu anlayacağınıza ve kendinizi hesaba çekeceğinize, kalkıp hiç utanmadan, arlanmadan çocuğunuzun Din'den uzaklaştığını iddia ediyorsunuz.

Bakara Suresi 177. ayette Allah şöyle buyurmuyor mu?: 

"Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz Birr (iyilik, erdemlilik) değildir. Asıl erdemli kişi Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı kılıp zekâtı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takvâ sahipleri bunlardır."

Allah'ın "Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden" dediği beş temel şarta o şeytanlar, o sufizmin şeytanları 'Kaza ve Kader'i ekleyerek altı ile sınırlamışlar ve ayetin kalan kısmındaki "sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı kılıp zekâtı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takvâ sahipleri bunlardır." şartlarını yok saymış ve daha sonra Kur'an'ı ve emirlerini  hayatlarından tamamen çıkarmışlardır. Kur'an'ı rehber olarak almaktan herkesi vazgeçirmişlerdir; yetmemiş Kur'an'ın anlaşılmaz olduğunu iddia ederek mürşitsiz, rehbersiz, kendilerinden izinsiz okunmasını yasaklamışlardır.

Şimdi söyleyin; çocuklarınız soru sordukları ve sizi günahlarınızda suçüstü yakaladıkları için mi suçlular, yoksa aslında birer müşrik olarak, Allah'a iftira atanlar olarak bu günahlarınızı çocuklarınıza da taşımaya çalıştığınız için siz mi suçlusunuz?

Cehaletinize karşı çıkan çocuklarınız, fıtratları gereği Allah'ın emirlerine uyuyorlar, eğer mürşrik ve kafir değilseniz, sadece cahilseniz onları rahat bırakın ve Kur'an'ı okuyup anlamalarını salık verin.

 Allah, Bakara Suresi 170. ayette buyuruyor: "Onlara, "Allah’ın indirdiğine uyun" denildiğinde, "Hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız" dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa!"

Eğer, Allah'ı  dinlemez ve gönderdiği son kitabı Kur'an'ı okumaz, anlamaz, buna karşılık Hurâfelerinizi çocuklarınıza İslam diye dayatmaya devam ederseniz, Deizm, Ateizm, Teizm veya başka bir izm çocuklarınızın gideceği yolu belirler; o yol da sizin farkında olmadan din diye tuttuğunuz, ama aslında şeytanın yolu olan Satanizm'dir... Müsebbibi de siz olursunuz. 

Ötekiler ve siz çoğulsunuz, çocuklarınız tekil; artık kendinize de onlara da zulmetmekten vazgeçin. Çocuklarınızı ve kendinizi Şeytan'ın karşısında Allah'ın yardımından mahrum bırakmayın.Alper SELÇUK, 09.11.2018, Sonsuz Ark, Çoğul Ötekiler ve Tekil Bizler
Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı