23 Ekim 2018 Salı

SA7016/SD1175: Sonsuz Ark Sohbetleri 23

"Türkiye, artık geri döndürülemez bir yükseliş sürecine girmiş durumda ise daha güçlü bir devlet mekanizması oluşturmalı ve buna dair gelenekler inşâ etmeli, gelecek nesillere sağlam bir temel bırakmalıdır."


Gelişmiş herhangi bir devlette kurumsallaşmış Stratejik Perspektif İnşâ Süreçleri, herhangi bir soruya ya da soruna yönelik cevaplar ya da çözümler arama kaygısıyla başlar. Soru ya da sorunla ilgili tanımlamalar, yeterlilikler, gereklilikler, tesbitler bütün ayrıntıları ile ve oluşturulan simulasyonlarla test edilmiş alternatifli öneriler eşliğinde, nesnel bir analiz tekniği ile ilgili alt kurumlarda sıralı sorumluluklarla işlerinde uzman unsurlar tarafından raporlara dönüştürülerek üst kurullara ya da kurumlara iletilirler; gönderilen bu raporlar üst kurumlarda stratejik analizlere temel teşkil ederler. 

Stratejik analiz yapan daha yetkin ve yetkili unsurlar sorunun cevabına ya da sorunun çözümüne yönelik önerileri ve riskleri daha önceden belirlenmiş Stratejik Hedefler doğrultusunda inceler ve sağalttıkları sonuçları karar vericilere/politika yapıcılara iletirler. 

Karar vericilerin yaptıkları ilk şey kendilerine ulaşan sonuçları alanlarında uzman bağımsız ve nesnel eleştirmenlere inceletmektir. Eleştirmenlerin görüşleri de alındıktan sonra aranan cevap veya çözüm son haline getirilir ve uygulama aşamasına geçilir. İç-Dış muhaliflerin ya da toplumun ilgili soru veya sorunu bütün yönleri ile inceleyeceği ve karar vericilerin yaptığı seçimi eleştireceği kuşkusuzdur. 

Kurumsallaşmış  Stratejik Perspektif İnşâ Süreçleri karar vericilerin yanlış karar vermelerine, eksik, yanlış ve telafisi güç stratejik adım atmalarına ve haklı eleştirilerin artmasına engel olurlar. 

Türkiye, Erdoğan liderliğinde 16 yıllık zorlu yolu, kimi açıdan bin yıllık, kimi açıdan iki yüz yıllık, kimi açıdan da yüz yıllık birikmiş soru ve sorunların baskısıyla yürüdü. Bulunan cevaplar ve çözümler günün o gün doğru gelen yaklaşımları ile değerlendirildi ve kurumsallaşmamış bir devlette karar verici olmanın zorlukları ile sık sık karşılaşıldı. 

Kronik hastalıklarla ünlü siyaset kurumları, askerî-sivil bürokrasî, yargı, akademi ve diğer alanlardaki uzman unsurlar karar vericilerin ihtiyaç duyduğu temel raporları hazırlamakta gerek ideolojik nedenler gerekse meslekî olgunluklar açısından yetersizdi. Bundan dolayı da karar vericilerin yaptığı seçimlerin sonuçları ile birlikte aldıkları sorumluluklar da sınırlıydı; görünüşte yürütülen devlet mekanizması, Cumhurbaşkanı ve Başbakan dahil hiç kimseye doğrudan sorumluluk yüklememek üzere programlanmıştı. 12 Eylül 1980 askerî darbesi ile ortaya konan devlet buydu.

24 Haziran 2018 seçimleri ile birlikte Türkiye artık sorumlulukları açıkça üstlenen bir Cumhurbaşkanı'nın olduğu Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçti. Ancak devlet mekanizması, eski ve köhne amatör alışkanlıklarından kurtulmak için sistemdeki değişikliği doğru algılayabilecek reflekslere sahip değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeyden önce beklediği ancak bir türlü bulamadığı çözüm tekliflerinden muzdarip olmaya devam ediyor; bu sıkıntıyı gidermek için gerekli olan adımları atarken de yalnız.

Sonsuz Ark olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, gelişmiş bir devlette mutlaka olması gereken Stratejik Perspektif İnşâ Süreçleri'ne dair standartları belirleme çalışmaları yaptırmasını ve hemen her  bakanlığın Stratejik Perspektif İnşâ Süreçleri'nin ilkelerini uygulamak zorunda kalacağı bir yol haritası çıkarması gerektiğini öneriyoruz ya da hatırlatıyoruz.

Eleştirilecek yönleri azaltılmış ve neredeyse kusursuz hale getirilmiş cevaplar ve çözümlerle ilerlemediğimiz sürece, büyük emek verdiğimiz bu yolculuk en küçük bir kesintide büyük bir hayal kırıklığı ile birlikte yok olacak ve geleceğimizde yer almayacaktır.

Türkiye, artık geri döndürülemez bir yükseliş sürecine girmiş durumda ise daha güçlü bir devlet mekanizması oluşturmalı ve buna dair gelenekler inşâ etmeli, gelecek nesillere sağlam bir temel bırakmalıdır.

Selam ve Sevgiyle...Seçkin Deniz, 23.10.2018, Sonsuz Ark, Sonsuz Ark SohbetleriSonsuz Ark'tan  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
.
.

Seçkin Deniz Twitter Akışı