3 Eylül 2018 Pazartesi

SA6758/KY1-CÇ537: Sabr

"Yığınların anladığı, yığınlara anlatılan sabr hem iç hem dış engeller karşısında bir eylemde bulunmamayı salık vermektedir. Oysa sabr tam da bunun karşıtında bir haldir."


Sabrı bilmeye, sabrı yaşamaya, sabrı solumaya muhtacız. Muhtacız zira dertler, sıkıntılar, olumsuzluklar, yokluk ve yoksulluklar, zulümler tüm dünyanın, insanlığın, etten kemikten varlık olan insanın içinde bulunduğu açmaz her gün, her an kat be kat büyümekte, devasa boyutlara ulaşmaktadır. 

Dünya çölleşmekte, yaşanmaz hale getirilmektedir. Yeryüzünde var olan neredeyse tüm toplumlar soyguncuların, düzenbazların, fesat ehlinin bin bir türlü oyunlarıyla, aldatışlarıyla bir örümcek ağına düşmüş her hangi bir böcek haline getirilmiş ve getirilmekte ve bu hale uyum sağlamlarını da kendilerine öğretilen sabr sağlamakta. Her bir nefs kendilerine öğretilen bu tahrif edilmiş sabrla mutmain.

Sabrı bilmiyoruz ve fakat bilmediğimizin ayrımında olmadan sabra sarıldığımızı, sabrı yaşadığımızı sanarak olan karşısında elimiz ayağımız bağlı durumda soluk alıp duruyoruz. 

Sabr katledilmiş bir sözcük. Sabr tahrife uğramış kavramlarımızdan biri. Diriliş erlerinin, hakikat yolcularının hasletlerinden olan sabr kavramı yığınların elinde lime lime olmuş, olanı onaylama, olana boyun olarak algılanmış, böylece zalimlerin, fesat ehlinin, düzenbazların düzenlerini sürdürmesinde bir manivela durumuna gelmiştir. 

Yıkılmış, talan edilmiş, geri bıraktırılmış, ezilmiş, sömürülmüş ve sömürülmekte olan toplumların haklı başkaldırışlarını engellemek, olanı onaylayıp, olana boyun eğmenin bir zorunluluk, kaçınılmaz bir yazgı olduğunu dikte ederek yoz düzenlerinin devamını sağlar duruma getirmek için tahrif ettikleri sabr düzenbazların, zalimlerin, kan içen canavarların vazgeçilmezidir artık. 

Tahrif edilen sabr kavramıyla yığınlara istenildiği gibi yön verilmekte, istenildiği gibi yığınlar güdülmektedir. Yığınlara olanı onaylama, olana boyun eğmeyi buyuran sabrın yığınlara sağladığı esef verici rahatlık yığınların daha bir çürümesine, yozlaşmasına, bozulmasına, sömürülmesine, heder edilmesine yol açtığı gerçeği apaçıkken yığınlar kapıldıkları uyuşuklukla günlerini tüketmekte bir beis görmemektedir. 

Yığınların anladığı, yığınlara anlatılan sabr hem iç hem dış engeller karşısında bir eylemde bulunmamayı salık vermektedir. Oysa sabr tam da bunun karşıtında bir haldir. 

Sabr içte ve dışta var olan engeller karşısında direnmek, köklü bir kararlılık ve güçlü bir istençle engelleri aşarak yol almaktır. Bu hakikatin bilincinde olan diriliş erleri, hakikat yolcuları böylece olanı kabullenmekten, olanı onaylamaktan hep bir uzak durmuşlardır, uzak kalmışlardır.

Sabr içteki korkulara karşı kişiye direniş olanağı sunarken dış engellere karşı da kararlılığın olmazsa olmaz olduğunu buyurarak yılgınlığa, boyun eğmeye, geri dönmeye, vazgeçmeye karşı dirençli olmasını sağlamaktadır. 

Sabr içte umudu diri tutarken, dışta da bozgunculara, zalimlere korku salmaya yol açacak eylemleri buldurarak olanı olması gerekene çevirmenin olanaklarını kazandırmaktadır. Sabr ölçütleri olan diriliş erleri, hakikat yolcuları için bir bengisudur. Diri kalmasını sağlayan gıdadır. Sabr aceleciliğin, kolaycılığın önünü alarak diriliş erlerini hakikat yolcularını vahim yanlış ve yanılgılardan uzak kalmalarını sağlar.Cemal Çalık, 03.09.2018,  Konuk Yazar, Sonsuz Ark, Deneme, Sözcüklerin Düş Hâli
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı