11 Ağustos 2018 Cumartesi

SA6644/KY13-AO195: Dünya, Siyonizm Tehdidiyle Karşı Karşıya

"Siyonizm'in ne denli tehlikeli bir inanç, bir ideoloji olduğunu görebilen Dünya’nın geri kalanı bu delilere gerçeği ezberletmeli, göstermeli.."


Dünya, küresel sermayenin kontrolündedir. Küresel sermaye ise (ağırlıklı olarak) yahudi kökenli ailelerin tekelindedir.

Kendilerinin üstün yaratılmış bir ırk olduğuna inanan ve bu üstün ırkın yaptıkları hatalar yüzünden dünya hakimiyetini ele geçiremediklerini, böylece Tanrı’ya layık olamadıklarını düşünen yahudiler, bu durumu değiştirmeye, Dünya'yı hakimiyet altına alarak seçilmişliğin gereğini yerine getirmeye iman etmişlerdir. 

Bunun İçin ev ödevleri vardır ve bu ödevin en sonu ise bir hakimiyet savaşıdır..

Bütün yahudiler elbet bu saçmalığa inanmazlar. Ancak sadece İslâm adına ortada olan inançların kitleler üzerindeki etkisine ve onları nerelere sürükleyebildiğine bakarsak dahi, buradan Kabala inancının yahudileri ne denli etkileyebileceğini anlayabiliriz. Üstelik; İslâm'ın üstünlüğü takvada aradığını, ırkçılığı reddettiğini dikkate alırsak, ırkçılığı, seçilmişliği esas alan bir inancın içinde yer alan kavmin bu inançtan ne derece etkileneceğini kestirmek mümkün.

Belki de bu durum nedeniyledir ki; bazıları yahudilerin tümünü aynı kefeye koyar ve her yahudiye siyonist gözüyle bakar..

Oysa doğrusu; kendini üstün ırk ideolojisine adayan yahudiler diğerlerinden ayrıdır ve bunlar dinle bütünleşmiş olan bir ideolojiye inanmaktadırlar. Bunların ideolojisi siyonizmdir..

Siyonistler, dünyanın kontrolünü ele almadıkları, Tanrı’nın kendilerine bahşettikleri üstün ırk olma görevini yerine getirmedikleri takdirde kendilerini Tanrı’ya ihanet etmiş sayarlar.

Yaptıkları her şeyi yaratılış özellikleriyle yapmak zorunda olduklarına inandıkları İçin de bu yolda yaptıkları, yapacakları her şeyin mübah olduğuna, hatta Tanrı adına şart olduğuna inanırlar.

Siyonistler, Tanrı’nın kendilerine verdiği görevi yerine getirmeleri için en önemli enstrümanın para olduğunu tespit etmişlerdir. Onlara göre dünyayı esaret altına almak ancak para hakimiyetiyle mümkündür. 

Böylece para, siyonistler için Tanrı’ya layık olup, üstün ırkın gereği olan dünyaya hakim olmanın ilkil aracı haline gelmiştir. O nedenle; arz-ı mevud muhtevası itibarıyla dini bir inanç, realize edilişi ise para üzerindendir, para ideolojisidir.

Parayı, dünya hakimiyeti için ilkil araç olarak gören, değerlendiren siyonistler, seçilmişliğin gereğini yerine getirmek için sermayelerini büyük bir toprak parçasında toplamak, ardından kendilerine ait bir devlet kurmak ve bu devleti, sermayelerini bulundurdukları büyük devletin gücüyle entegre ederek dünyayı hakimiyetlerine alabilmeyi projelendirmişler, protokol haline getirmişlerdir.

Bu amaçla; başta İngiltere olmak üzere bir çok ülkedeki siyonist sermayedarlar ABD’ye göç etmiş, bu ülkenin parasını dünya hakimiyeti için güçlü bir finansal argüman yapmaya çalışmışlardır. Bu devletin güçlenmesiyle, asıl etkili oldukları İngiltere desteğiyle de İsrail devletini kurmuşlardır.

ABD içindeki siyonist güç doları dünyada yaygınlaştırarak kendi sermaye güçlerini küresel hale getirmiştir. Bugün küresel sermaye dediğimiz sermaye siyonistlerin kontrolündeki sermayedir.

Siyonistler büyük devletleri ABD’yi sadece sermayelerine esir etmiş değillerdir. Hıristiyanlığı da kendi inançlarına yaklaştıracak yeni inançların serpilip, büyümesine de öncülük etmişlerdir. Evanjelizm bu çalışmalarla ortaya çıkmış bir inançtır. O nedenle kimileri Evanjelizme siyonist hıristiyanlığı demektedir.

Siyonizm dolar üzerinden sermayesini küre üzerinde hakimiyet aracı yapabilmek için çeşitli küresel kurum ve kuruluşlar kurarak sermaye hareketlerini bunlar aracılığıyla kolayca yapabilmeyi hedefledi, bunlara uygun hukuki zeminler oluşturdu. O kadar ki, bu kuruluşların ön gördükleri yolu takip etmeyenler dünya piyasalarında yer alma hakkını elde edemedi. Bu ağa takılanlar ise ülke kontrollerini siyonizmin çıkarlarına teslim etmek zorunda kaldı..

Bugün geldiğimiz noktada; ABD’nin başına bir Evanjelist gelmiş, Kudüs’ü İsrail’in baş şehri kabul etmiş, büyükelçiğini Kudüs’e taşımıştır.. İsrail ise yasal olarak kendini dünya Yahudiliğinin yani siyonizmin merkezi olarak ilan etmiştir..

Bunun anlamı şudur; Artık dünya İsrail’den yönetilmektedir..

Sermaye hareketleri buradan gelen direktiflere uygun olarak şekillenmektedir.

Bu işin son aşamasında ise bir savaşla; seçilmiş ırk olan yahudilerin yani küresel sermayenin Tanrı’nın gazabından kurtulmak, seçilmiş ırk pozisyonuna gelmek için tüm insanları, dünyayı hakimiyet altına alacakları bir savaş olan Armageddon savaşıyla dünyayı ele geçirme planı, ütopyasıdır..

Bu savaşın bir an evvel yapılması siyonistler kadar onların hıristiyan benzerleri olan Evanjelistlerin inançları için de gereklidir..

İşte dünyamız böyle bir tabloyla karşı karşıya...

Dünya, din adına ortaya çıkmış olan bu delilerin tehditleriyle karşı karşıya.

Bu delilerin akıllarını başlarına toplamaları gerek..

Bunun için de ilk görev dünyanın akıllılarına düşüyor..

Siyonizm'in ne denli tehlikeli bir inanç, bir ideoloji olduğunu görebilen Dünya’nın geri kalanı bu delilere gerçeği ezberletmeli, göstermeli..

Onların anladığı dil ne olursa olsun bunu savaşsız yapabilmek maharetini gösterebilmek de bu “geri kalan” için önemli bir ödev...


Adnan ONAY, 11.08.2018, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Gündem'in Düşündürdükleri


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı