14 Temmuz 2018 Cumartesi

SA6489/SD1060: Üst Düzey Beyaz Saray Yetkilisi Trump Doktrini'ni Tanımlıyor: 'Biz Amerika'yız, Orospuyuz'

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız düşünce kuruluşu Atlantic'in baş editörü Jeffrey Goldberg'e ait analizi okuduğunuzda, Trump'ın daha büyük bir planın parçası olarak seçildiğini görmekle birlikte, Trump Doktrini olarak adlandırılan şeyin aslında ABD'nin yeniden büyük bir güç olarak inşa edilmek üzere eski yüklerinden kurtulması gerektiğini düşünen derin bir aklın ürünü olduğunu da anlayacaksınız. Obama Doktrini'nin ürettiği ve dünyaya yaydığı şiddet sonrası Trump Doktrini daha farklı ve daha 'kaba' bir yöntemle dünyayı tehdit etmeye devam edecek. 11 Temmuz 2018 Brüksel NATO Zirvesi'nde Rus-Çin-İran tehdidi üreterek NATO üyesi Avrupa ülkelerini ve Türkiye'yi 'NATO'dan ayrılırız' diyerek tehdit eden Trump, üyelerin NATO bütçesine katkılarını arttırmalarını istemiş ve genel sekreter aracılığı ile NATO'nun Ortadoğu'da İran ve esamesi bile okunmayan DAEŞ'e karşı yeni bir üs ve acil müdahale gücü kurması gerektiğini dikte etmiştir. Trump NATO'yu Amerikan çıkarlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirecek olan bir 'Tetikçi'ye dönüştürmek ve bunun ekonomik ve askeri maliyetini de üyelere yüklemek istemektedir. Analiz,  'Biz Amerika'yız, Orospuyuz' şeklinde özetlenen Trump Doktrini'ne bazı basit itirazları olsa da Atlantic ve Brookings Enstitülerinin bu doktrin masallarının destekleyicileri olduğunu göstermektedir.
Seçkin Deniz, 14.07.2018

A Senior White House Official Defines the Trump Doctrine: ‘We’re America, Bitch’

"Başkan, ABD'nin kimseye, özellikle de müttefiklerine bir şey borçlu olduğuna inanmıyor."

Donald Trump'u eleştirenlerin çoğu, hem subliterate (Seçkin Deniz'in notu: 
subliterate, yetersiz okuryazarlık becerilerine sahip olmak) olmayı hem de tarihsel olarak tutarlı bir dış politika doktrinini bir cumhurbaşkanına atfetmeyi zor buluyor. Bir Trump Doktrini, Trump Düşüncesinin kanıtını gerektirirdi ve böyle bir düşüncenin kanıtı, yetersizdir. Bu görüş kısmen kıskançlık duygularının etkisi altındadır, ancak merhametsiz değildir. 


Dış politika doktrinini derinlemesine incelediğim Barack Obama, serebral (beyinsel) bir hataydı; onu başaran adam, belki de Amerikan tarihinin en glandüler (beze gibi) başkanıdır. Obama'dan farklı olarak, Trump bir dış politika felsefesine benzeyen hiçbir şeyi açıklayabilme yeteneğine sahip değildir. Ama bu onun fikirsiz olduğu anlamına gelmez.

Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, Trump Doktrini'ni neyin oluşturabileceğine dair kısa açıklamalar almak için başkana yakın birkaç kişiye sorular sordum. Daha büyük bir projenin parçası olarak, Trump'ın dünya meselelerine yaklaşımının devrim niteliğini anlamaya çalışıyorum. Bu görev, hafta sonu, Trump'ın ABD öncülüğündeki Batılı ittifakı ortadan kaldırmak için en iddialı hamlesini (Kuzey Kore) yaptığı zaman daha da ilginç hale geldi; Trump'ın numarası, hazırlık veya temel bilgiler olmaksızın, büyük olasılıkla fanatik ve tuhaf bir rejimle karmaşık bir nükleer müzakerede ortaya çıktığında daha da ilginç hale geliyor.


Trumpian kaos, 
bir dizi uzmanın ısrarına göre, aslında anlaşılabilir bir dünya görüşü tarafından destekleniyor. Brookings Enstitüsü'nden (ve sık sık Atlantic'e katkı yapan) Thomas Wright, Ocak 2016 tarihli bir makalesinde Trump'ın görüşlerinin hem ayırt edilebilir hem de açıklanabilir olduğunu yazdı. 


Analizini, dış politika kuruluşlarındaki çoğu kişinin, Trump'ın adaylığını maskaralık olarak gördüğü bir zamanda yayınlayan Wright, Trump'ın liberal uluslararası düzenden nefret ettiğini ve başkan olarak buna karşı çalışacağını;Amerika'nın askeri ittifaklarını sevmediğini ve onlara karşı da çalışacağını; küresel ekonominin ABD'ye adaletsiz olduğuna kemiklerine  kadar inandığını; son olarak, Trump'ın “otoriter diktatörler”e karşı doğuştan bir sempatisi olduğunu yazdı.


(Her şeyi bilen) Wright peygamberdi. Trump'ın, geçen haftalarda yaptığı eylemlere, hükümet yetkilileri ve Trump'un iş arkadaşları ile yaptığım görüşmelere göre, başkan, başkanlığının ilk yılında yaptığından daha hızlı-acil ve odaklanmış bir şekilde kendi inançlarına göre hareket edecek ve felaketle sonuçlanma potansiyeli olan bozulmanın hızı önümüzdeki günlerde artacak. Ve bundan dolayı, Trump'ın dış politika doktrinini anlamak her zamankinden daha önemli hale gelmiş durumdadır.


Trump Doktrini'nin, birkaç hafta önce öğle yemeğinde üst düzey bir hükümet yetkilisi tarafından özetlendiği gibi en iyi üçüncü paketleme biçimi şuydu: “Arkadaş Yok, Düşman Yok.” Bu yetkili, ABD'nin kalıcı dostlarını değil, yalnızca ittifakları değiştirdiği şeklindeki realpolitik nosyonun bir varyantı olarak açıklanamadığını söyledi.


Bu yetkiliye göre Trump, ABD'nin herhangi bir ittifakın parçası olması gerektiğine inanmıyor. Yetkili, "Geçmişte bizimle birlikte çalışan ülkelerin bizden belli bir düzeyde sadakat beklediğini ona açıklamak zorundayız, ancak bunun denklemi etkilemesi gerektiğine inanmıyor"  


Üst düzey bir ulusal güvenlik görevlisinden duyduğum Trump Doktrini'nin ikinci en iyi öz-tanımı da bu: “Sürekli istikrarsızlık Amerika için avantaj yaratıyor.” 


Bunu bana anlatan yetkili, Trump'ın, müttefiklerin ve düşmanların sürekli olarak dengede olmamalarının, dünyanın hâlâ en güçlü ülkesi olan ABD'ye yarar sağladığına inandığını söyledi. Amerika’nın düşmanlarının, Amerika’nın müttefiklerinden çok daha az istikrarsızlık yaşadığını belirttiğimde, yetkili stratejik sabrı savundu: “Zaman içinde, bizimle tartışmanın para etmediğini görecekler.”


Buna rağmen, duyduğum Trump Doktrini'ni en iyi damıtma şekli, başkana ve düşüncelerine doğrudan erişimi olan üst düzey bir Beyaz Saray görevlisinden geldi. Birkaç hafta önce bu kişiyle konuşurken, konuya giriş amacıyla, ona kesin bir Trump Doktrini'ni ayırt etmek için çok erken olabileceğini düşündüğümü söyledim.


“Hayır,” dedi yetkili. “Kesinlikle bir Trump Doktrini var.”


“Nedir?” Diye sordum. İşte aldığım cevap:


“Trump Doktrini “Biz Amerikayız, Orospuyuz”dur. Trump Doktrini budur.”


Trump'ın ekibindeki üyelerin ve Trump'ın kendilerinin dünyadaki rollerini anladıkları şeklin en akılcı ve dürüst bir şekilde açıklanması neredeyse beni hemen etkiledi.


Bu yetkiliden düşüncesini açıklamasını istedim. “Obama her şey için 
herkesten özür diledi. Her şey hakkında kötü hissediyordu.” dedi. Başkan Trump, bu yetkilinin dediğine göre,“Amerika'nın yaptığı her şeyden dolayı özür dilemesi gerekmiyor.” diyor.  Daha sonra doktrini “Biz Amerikayız, Orospuyuz” olarak değil de, “Biz Amerikayız, Orospularız” olarak işleyen başka bir üst düzey yetkiliye 2004 filmi Team America'nın tema şarkısı olan Dünya Polisi “America, Fuck Yeah!”den haberinin olup olmadığını sordum.


“Tabi ki” dedi gülerek. “Başkan, Amerika olduğumuza inanıyor ve insanlar onu alabilir veya terk edebilir.”


“Biz Amerika'yız, Orospuyuz” sadece karakteristik olarak doğru bir kolektif kendini değerlendirme değil 
-gangster yüzü, arızi kadın düşmanlığı, dayanılmaz özgüven- aynı zamanda Rorschachian (Seçkin Deniz'in notu: İsviçreli Freud'cu psikiyatrist ve psikanalist Hermann Rorschach (1884-1922)'ın psikolojik değerlendirme yapmak, kişinin yaptığı yorumlara ait kendisi ilgili bilgileri ya da duygusal işleyişini veya bilinçsiz zihin durumunu keşfetmek için ürettiği test). Bu artık Amerika'nın gücüne ve ayrıcalığına saygı duymayan Trump’ın takipçileri için, “Biz Amerikayız, Orospuyuz”-We’re America, Bitch”, soğuk ve adaletsiz bir dünyaya yönelen bir orta parmak olarak anlaşılabilir.  Ancak dünyanın büyük bir kısmı ve kesinlikle yabancı ve ulusal güvenlik politikalarının çoğu uygulayıcısı tarafından, “Biz Amerika'yız, Orospuyuz”, kendi kendini tecrit etme ve kendini sabote etme olarak anlaşılacaktır.


“Biz Amerikayız, Orospuyuz”un altında yatan tutumun herhangi bir faydası olmadığını savunuyorum. Kör bir duruşun -1979 İran rehinesi krizi akla geliyor-  yararlı olabileceği veya en azından geçici olarak tatmin edici olacağı durumlar vardır. Başkan Obama, Amerikan müttefiklerinin, ortak savunma masraflarının adil payları olarak görülen kısmı ödememesi konusunda başarısızlığından duyduğu hoşnutsuzluğu - kontrollü bir retorikle- dile getirdi.


Dış politika yapımında özgüvene yer olmadığını öne sürmek istemiyorum. İran nükleer anlaşması kısmen eksikti, çünkü Obama yönetimi zaman zaman süreci İran'ın yürütmesine izin veriyordu. Bir gün, Trump yönetimi, bir tür kalıcı bir dış politika zaferine sahip olabilir. Kuzey Kore zirvesinin, felaketle olmasa bile, anlaşmazlıkla sona ermesi muhtemeldir. Ancak, yararlı bir müzakere turunun başlangıcını gösterebilecek küçük bir şans var. 


Ve ben, Jared Kushner’in Ortadoğu barış sürecinde oynadığı rol için alay etmeyeceğim. Sürecin başarıya ulaşması neredeyse imkansız, ancak büyük uzmanların hepsi denenmiştir ve başarısız olmuşlardır, o halde neden başkanının damadı bir deneme yapmasın?


Ama esas olarak “Bizler Amerika'yız, Orospuyuz” ile ilgili ilginç olan şey onun kurgusal niteliğidir. Donald Trump, Batı ittifakını zayıflatacak, Rusya ve Çin'i güçlendirecek ve dünya çapında özgürlük arayan insanları demoralize eden politikalar izliyor. Trump Doktrini'nin uygulanması Amerika Birleşik Devletleri'ni 
- belki de kalıcı olarak- daha zayıf  hale getirebilir.


Son günlerde konuştuğum hükümet yetkililerinin ve Trump'ın arkadaşlarının aksine, tam tersi olduğuna inanıyorum: Trump, sekiz yıllık bir kasıtlı-bilinçli dağılmanın ardından Amerikan gücünü yeniden inşa ediyor. Trump'ın bir arkadaşı bana, “İnsanlar [Trump] 'ı Obama'nın yaptığı her şeye karşı olduğu için eleştiriyorlardı, ama onun politikalarını iptal ederken haklıyız,” dedi. Bu arkadaş Trump Doktrini'ni mümkün olan en basit şekilde anlattı. "Obama Doktrini, ‘Fuck Obama’ Doktirini'dir.” dedi. "Biz ‘Fuck Obama’ Doktriniyiz.”Jeffrey Goldberg, 12 Haziran 2018, The Atlantic


(Jeffrey Goldberg, Atlantic'in baş editörüdür.)Seçkin Deniz, 14.07.2018, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar

Çeviriler ve Yansımalar
Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı