10 Temmuz 2018 Salı

SA6466/SD1056: "darlık çemberi" /11.04.2005/ 343. patika...insanlardan ufku dar olanlara dair o kadar çok laf üretilmiştir ve akıl zamanları harcanmıştır ki...
...üretenlerin ise dikkat etmeli, ufukları çok geniştir...
...ve ne hikmetse bu genişlik, ufku dar olanların dar sokaklarından kurtulmak için verilen mücadeleye genişlik kazandırmaz...
...korkunç ve hakaretamiz eleştirilerin gelip durduğu yer yine dar ufuklu olanların kelimeleridir...
...geniş ufuklular dar ufukluların kelimelerinde saplanıp kalırlar...
...farkları kesintiye uğrar...
...böyle bir paradoksun sürekli güncelleşmesi hazindir; ama galiba insanın yeryüzü serüveni bunu lüzumlu kılıyor...
...dar ufukluların darlık manzumeleri hangi ölçeklere göre belirlenmiştir?...
...geniş ufukluların genişlik katsayılarını belirleyen kimdir?...
...mutlaka bu durum epey soru sormayı gerektiriyor...
...ve bu gerektirme de yeni bir paradoksun içiçeleştiği diğer soruları ve gerçekleri varlaştırıyor...
...eleştiri boyutlarının farklılığı, belki de eleştirenin kendi darlığını reddetmesi endişesi ile mevcut olmuş bir kaçış sendromudur...
...yani, darlığı tarif edebiliyorsa kendisi darlığın dışındadır, demektir...
...çıkarımların vardığı yer bu ise, bu daha hâzindir...
...çünkü; her darlık çemberi diğer darlık çemberinin içindedir ve sonsuza doğru uzanan çap uzunlukları farkı ve bu farkların ölçümleri darlığın üst limitini sonsuza taşımaktadır...
...kolay yani; hiçbir insanın ufku geniş değildir ve olamaz da...
...kuşkusuz darlık çemberlerinden içte olanı, dışta olandan daha dardır; ama bu göreli darlık var iken diğeri asla sürekli genişlik özelliklerini hâiz olamaz...
...el hak; muhakkak ki dar ufuklular vardır...
...buna karşılık geniş ufuklular da olacaktır...
...lâkin bu durum, kimsenin sürekli eleştirilmesini gerektirecek bir durum değildir...
...herkes kendi kadar varlığını sürdürür ve darlıklar ile genişlikler ufukların çeşitliğini sağlar...
...bu ise ilahî sistemin ne kadar detaylı ve kusursuz olduğunu kanıtlayan basit bir gerçektir...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar


Seçkin Deniz Yazıları


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı