23 Haziran 2018 Cumartesi

SA6367/SD1033: ABD'nin Nükleer Politikası Tam Olarak Nedir?

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, ellerin nükleer bombaların düğmelerine kadar uzandığı sanısı oluşturulan yüksek gerilimli bir yıllık tiyatrodan sonra 12 Haziran 2018 de Singapur'da, ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jung-un arasındaki yapılan görüşme sonrası Trump'ın, "Artık Kuzey Kore bir nükleer tehdit değil. Şimdi herkes kendini daha güvende hissedebilir" şeklindeki açıklamasının temellerinin klasik ABD politikalarının, yeni sekiz yıllık Nükleer Durum İncelemesi'nin bir sonucu olduğunu kanıtlamaktadır. Trump'ın, ABD'nin emperyal jandarma rolünün sürmesi için yeni bir boz-yap oyunu oynadığı, yerleşik düzenin-derin devletin emirlerini yerine getirdiği açıktır. Maalesef Dünya ABD-Rusya arasındaki nükleer gerilim presine mahkum olmaya devam edecektir. Aşağıdaki analizi okumadan önce 19 Haziran 2018 Salı günü yayınladığımız SA6340/SD1029: 2018 Nükleer Durum İncelemesi (NPR); ABD Nükleer Politikasında Süreklilik ve Değişim başlıklı çeviriyi okumanızı, ABD'deki nükleer tartışmaların boyutlarını görmek açısından yararlı buluyoruz.
Seçkin Deniz, 23.06.2018


What is US nuclear policy, exactly?

ABD Nükleer Durum İncelemeleri (NPR), ülkenin nükleer silah politikasının ana ifadeleridir ve her biri özel olarak tartışılmıştır. Bununla birlikte, 2018 NPR alışılmadık bir durumdur, çünkü sadece politikalarının rektifikasyonu hakkında tartışılmakla kalınmamış, aynı zamanda bu politikaların gerçekte ne olduğu da tartışılmıştır. 

Basındaki yayınlar, incelemenin ABD politikasında bile kayda değer, hatta endişe verici değişiklikler sağladığını iddia etse de, Real Clear Defense'ın (ABD Nükleer Politikasında Süreklilik ve Değişim) dört önemli uzman yazarı yakın zamanda bize belgenin “açıkça ABD nükleer politikasının ana akımında” olduğuna dair güvence verdi. Bu yaygın olarak farklı basın yayınlarının, sadece eksik bilgi veya uzmanlık dışı olmasından değil, aynı zamanda NPR yazarları ve diğer üst düzey savunma yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda- ABD'nin nükleer silahları, mevcut güçlerin kapasitesini ve önerilen iki nükleer seçeneğin gerekliliğini ve misyonunu kullanmayı düşündüğü koşullar dahil olmak üzere- çeşitli konularda tutarsızlıklar ortaya koymasından kaynaklanmaktadır. ABD Genelkurmay Başkanları'nın stratejik planlarından ve politikalarından sorumlu müdür yardımcısı Greg Weaver, Twitter'da şöyle yazdı: "[ABD hükümetinin] politikası, NPR'nin belirttiği şeydir. Aksini söyleyen biri her zaman vardır." (Weaver, bir anahtar) NPR'ye katkıda bulunmuştu, Twitter hesabını sildi, ancak Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'ndan Hans M. Kristensen tweetlerinin çoğunu arşivledi )

2018 NPR sürümü tarihsel standartlara göre zordu. 11 Ocak'ta medyaya “ön karar” taslağı sızdırıldı. Bu da, Savunma Bakanlığı yetkililerinin brifingler verebilmeleri ve niyetlerini netleştirmek adına açıklama yapabilmeleri için ilk analizlerin gerçekleştiği anlamına geliyordu. Büyük ölçüde gözden geçirilmiş taslağı, resmi olarak 2 Şubat'ta resmen yayınlanmasından hemen sonra Savunma Bakanlığı, Çin ve Rusya'nın sırasıyla Tayvan ve Japon topraklarını elinde tuttuğunu gösteren bir tabloyu düzeltmek için web sitesinden geri çekmek zorunda kaldı. (Savunma Bakanlığı daha önce Kuzey Kore'yi tüm Kore yarımadasında kontrol sahibi olarak gösteren haritanın bir kısmını düzeltmişti). Washington Post'ta The Fact Checker sütununu yazan Glenn Kessler, raporun son versiyonunda “çarpıtıcı” ve “çok yanıltıcı” gibi görünen başka bir çizelge aradı ve “bu kadar dayanıksız istatistikten kötü politikaların doğabileceği” uyarısında bulundu. Bir taslağın sızdırıldığına üzülmekle birlikte, müttefikler ve rakipler, son versiyondaki dili anlamanın ipuçlarını okuyacaktı.


Maddeler alışılmadık bir çizim süreci ile karmaşıktı. Devlet ve Enerji Departmanları ile Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nden paydaşlar katkı sağlamıştı, ancak medya eleştirileri açık-net bir metin önermektedir. Amerikan Muhafazakâr Ulusal Kamu Politikası Enstitüsü başkanı Keith Payne yazısını yazarken, Franklin Miller, Robert Joseph ve Richard Mies gibi diğer eski hükümet yetkilileriyle görüştüğünü yazdı. Defense News'te yazan Antwerp Üniversitesi siyaset bilimcisi Tom Sauer, Brad Roberts ve John Harvey ile birlikte Payne ve Miller'i şu anki NPR'nin “hayalet yazarları” olarak adlandırdı.


Haberlere konu edilen bu altı katılımcının rolü resmi olarak kabul edilmemiş veya açıklanmamıştır; bu da içeriğin imtiyazlı veya resmi bir şekilde yapılan hesapları kimin sızdırdığını söylemeyi zorlaştırmıştır. İncelemenin (taslağın) içeriğinin ne anlama geldiğini anlamak için, müttefiklerin ve düşmanların benzerleri hakkında çelişkili açıklamalar yapıldığında, NPR'nin arka plandaki amacını ayırt etmek için bu yetkililerin önceki ve sonraki yorumlarını inceleyebilirsiniz. Üstelik, yerli ve yabancı izleyiciler, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin potansiyel düşmanlara karşı nükleer bir üstünlük arayışında olduğunu ve bazı durumlarda da inceleme metniyle çelişebileceğini ima eden yorumların etkisiyle NPR’yi yorumlayacaklar.


ABD'nin nükleer politikasına dair netlik, sağlıklı demokratik gözetim ve tartışmayı sağlamak için gereklidir ve aynı zamanda müttefiklerin güvence altına alınması, caydırıcı kaldıraç oranının en üst düzeye çıkarılması ve ABD'nin niyetleri ile ilgili yanlış anlamaları önlemek açısından da önemlidir.


Süreklilik mi, değişim mi? Şubat ayı başında piyasaya sürüldüğünden beri, kıdemli savunma yetkilileri incelemenin içeriği hakkında birkaç brifing verdi. Onların kapsayıcı mesajı, 2018 NPR'nin ana akım bir belge olmasıydı. Örneğin, Siyasi Savunma Müsteşarı John Rood, ilk gözden geçirmede, yeni gözden geçirmenin geçmiştinkiyle aynı olan“çok fazla süreklilik” ve “deklarasyon politikası” olduğunu söyledi; Süreklilik unsurlarını vurgulamak ve değişimleri mütevazı ve evrimsel olarak ya da deklarasyon politikası örneğinde olduğu gibi, gizlemek için tutarlı bir çaba gösterilmiştir.


Bir bakıma, gözden geçirmenin geçmiş politika ile süreklilik sergilediğini söylemek doğrudur: Belgenin tonundaki dramatik değişimlere rağmen, zorlayıcı yapıya yönelik önerilen eklemeler önemli yeni seçenekler içermektedir; ancak kendi içlerinde dönüşümsel değildirler. Washington'un nükleer silah kullanacağı koşulları belirten deklarasyon politikası, 2010 NPR'den bir paragrafı olduğu gibi kopyalıyor. Yeni dil çoğunlukla, Soğuk Savaş esnasında meydana gelenler de dahil olmak üzere önceki caydırıcı tartışmalardan gelen argümanları yansıtıyor.


Yine de resmi ifadeler çoğu zaman süreklilik derecesini abartmıştır. 2018 NPR, büyük bir Pentagon politika belgesine yönelik olağandışı bir karar olan 2010 NPR'den ayrılması konusunda dikkat çekici bir şekilde öne çıkıyor. Gözden geçirmenin temel argümanı, yeni tehditlerin ABD politikasında yeni bir çalışma zamanı gerektirdiğidir. Tekrarlanan paragrafa rağmen, belge, aslında, beyan politikasında değişiklikler yapmaktadır. Aynı zamanda ABD'nin nükleer kuvvet yapısına iki ek yapılmasının - mevcut Trident II D5 (Seçkin Deniz'in notu: Trident II D5, son derece başarılı Polaris, Poseidon ve Trident I C4 programlarının ardından ABD Deniz Kuvvetleri denizaltı filosu balistik füzelerinin son neslidir. İlk olarak 1990 yılında kurulan Trident II D5 füzesi şu anda OHIO sınıfı ve İngiliz VANGUARD sınıfı denizaltılarında bulunuyor) denizaltından atılan balistik füze (SLBM) için düşük verimli bir savaş başlığı seçeneği ve yeni bir savaş gemisinden atılabilir seyir füzesi (SLCM) - yeni tehditleri karşılamak için gerekli olduğunu söylüyor.


Dahası, yönetimin ABD'nin nükleer silah politikasının temel ilkelerine bağlılığı konusunda ciddi sorular var. Örneğin, yönetim Rusya ile karşılıklı saldırmazlığı kabul ediyor mu? Stratejik istikrarı, ABD'nin eylemleriyle tehdit edebileceği stratejik bir ilişkinin bir ürünü olarak mı yoksa sadece düşmanları caydırma yeteneği olarak mı anlamalı? Eğer ABD, başkanın önerdiği gibi, diğer nükleer güçlere karşı üstünlük ararsa, bu soruların cevaplarını etkileyebilir ve ABD nükleer politikasında devrimci bir değişimi potansiyel olarak temsil edebilir.


Üst düzey yetkililerin ve NPR'nin ilgili yazarlarının ifadelerine ilişkin bir anket, nükleer olmayan stratejik saldırıların tanımı, mevcut güçlerin kapasitesi ve yeni önerilen sistemlerin gerekliliği ve misyonu dahil olmak üzere ABD politikasının merkezi unsurları üzerinde önemli tutarsızlıklar olduğunu ortaya koymaktadır. 


Deklarasyon politikası. NPR'ye katkıda bulunanlar, kamuoyu açıklamalarında, Obama yönetiminin açıkladığı politikadaki sürekliliği vurguladı. Örneğin, ilk 2 Şubat'taki brifingde Müsteşar Rood, 2018 NPR politikasının bir bölümüne vurgu yaparak,  “ABD'nin, müttefiklerin ve ortakların hayati çıkarlarını savunmak için yalnızca aşırı koşullarda nükleer silahlar kullanacağız” dedi ve devam etti: “Konuştuğum şeyler, Başkan Obama'nın yönetimi tarafından yayınlanan 2010 Nükleer Durum İncelemesinde görülenlerle aynı. Yani, bu anlamda, açıklanan politika ile arasında hiçbir fark yoktur.”


Bu cevap, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silahlara karşı, nükleer olmayan saldırılar veya bunların komuta kontrol ve uyarı sistemleri dahil olmak üzere, nükleer olmayan stratejik saldırıları sınıflandırabileceğini açıklayan 2018 tarihli metne eklenmiştir. “Aşırı koşullar”. “Nükleer olmayan stratejik saldırının” tam anlamı NPR'de iyi tanımlanmamıştır.


Rood daha sonra bu ekleri “nükleer kullanım koşullarını genişletmeyen ve nükleer eşiği düşürmeyen bir açıklama” olarak nitelendirdi. Ancak 2018 NPR metni, yönetimin ABD'nin kullanmayı düşüneceği iki ek koşul eklediğini öne sürüyordu. Nükleer silahlar: ABD’ye karşı büyük siber saldırılar ve ABD’nin nükleer komuta-kontrol sistemlerine karşı nükleer olmayan saldırılar.


ABD'nin nükleer silahlarla büyük bir siber saldırıya tepki verip vermeyeceği sorusu kayda değer bir endişe ve tartışmaya konu olmuştur. Ocak 2018'de, taslak NPR'nin çekilmesinden birkaç gün sonra, New York Times, üç eski üst düzey hükümet yetkilisine teyit ettirerek, ABD'ye karşı büyük bir siber saldırının nükleer bir tepkiye yol açabileceğini doğruladı.


NPR'nin sızdırılmış taslağında şu cümleler vardı: “Başkan, şu anda ABD’ye yönelik saldırıları da içerebilecek Rus nükleer ve nükleer olmayan stratejik saldırıları güvenilir bir şekilde caydırmak için Uzay ve siber uzayda [Nükleer Komuta, Kontrol ve İletişim] sınırlı ve kademeli seçeneklere sahip olacak." Önemli kamuoyu tepkisinin ardından, bu cümle revize edildi ve “uzayda ve siber alanda” ifadesi, çıkarılarak NPR'nin son versiyonu Şubat ayında yayınlandı. Yine de, sızan taslakta yer alması, yazarların başlangıçta ABD'nin büyük bir siber saldırıya karşı misilleme yapacağı bir senaryoya yer vermek için “nükleer olmayan stratejik saldırılar” kategorisini hedeflediklerini göstermektedir.

Yayımlanan belge “aşırı koşullar” olarak siber saldırıları içermemesine rağmen, bir siber saldırıya karşı nükleer bir tepki olasılığını açıkça dışlamamaktadır. Ayrıca, NPR, nükleer kuvvetlerin karşı karşıya kalması gereken “nükleer olmayan stratejik tehditler” listesinde siber saldırıları da içermektedir. 2018 NPR'nin son taslağı, 2010 NPR 'ndan, "ABD nükleer silahlarının nükleer olmayan saldırıları - geleneksel, biyolojik ya da kimyasal olarak - caydırıcı rolünün önemli ölçüde azaldığını" söyleyen dili de içermiyor. Bu ihmal, geçerli olanın mevcut tanımını gevşetiyor. “Nükleer olmayan saldırılar”


Hükümet yetkililerinin çelişkili kamuoyu açıklamaları, ABD politikasının gerçekte ne olduğuyla ilgili kamu algısını harekete geçirdi. Sızan taslağın ardından, resmi 2018 versiyonu yayınlanmadan önce, gazetecilere konuşan Genelkurmay Başkan yardımcısı Orgeneral Paul Selva “Biz hiç siber demedik” diye ısrar etti ve aksine “tam olarak doğru olmayan” bilgiler verdi. 


Benzer şekilde, Savunma Bakan Yardımcısı Robert Soofer “nükleer olmayan stratejik saldırı” tanımını tartıştı: “Sivil toplumlara karşı, altyapıya karşı felaket saldırıları olabilir. Nükleer komuta ve kontrol [veya] erken uyarı uydularımıza karşı nükleer olmayan bir silah kullanılarak saldırı yapılabilir. Ama biz siber hakkında konuşmuyoruz.”


Twitter hesabını silen Genelkurmay Başkan Yardımcısı Direktörü Weaver, NPR'de yer alan deklarasyon politikasının “radikal bir değişim olmadığını” savundu. Ancak raporun yayınlanmasından sonra Rood, “ABD altyapısına siber fiziksel bir saldırı” durumunda nükleer silahların kullanımını reddetmeyi reddetti. Bunun, sızan taslakta ya da nihai metinde özel olarak ele alınmamış bir senaryonun “bir saldırı bağlamına” bağlı olacağını söyledi.


Tahmin edilebileceği gibi, tutarsızlıklar basında farklı anlatımlara yol açmıştır. Örneğin aynı günde Savunma Bakanlığı “Hayır, ABD Nükleer silahlarla Siber Saldırıya Cevap Vermeyecek” başlıklı bir makale yayınlarken, Fifth Domain şöyle yazdı: “Evet, bir siber saldırı, Başkanı nükleer bir saldırı başlatmaya teşvik edebilir.” İki makamdaki iki savunma yetkilisinden biri, "belgede yer alan dilin 2010 yılında Obama NPR tarafından ortaya konan tavrı değiştirmek için hiçbir şey yapmadığını" öne sürmesine rağmen, bunlardan biri, bir siber saldırının nükleer bir tepkiye neden olabileceğini açıkça doğruluyordu.


Bir boşluk var mı? NPR'ye bağlı yetkililer ve katkıda bulunanlar, mevcut ABD nükleer kuvvetlerinin sınırlı nükleer kullanımı engellemek için yeterince yetenekli, güvenilir ve esnek olup olmadığı konusunda da zıt değerlendirmelerde bulundular.


NPR metni, Rusya'nın “yanlış inanç” taşıdığını ve ilk kullanımın sınırlı olabileceğini ancak “bu yanlış Rus algısının düzeltilmesinin stratejik bir zorunluluk olduğunu” söylüyor. Rus algısı yanlışsa, bu, ABD güçlerinde Rusya'nın misillemeden kaçınmak için kullanabileceği bir boşluk olmadığını gösteriyor. Yine de, NPR, ima ettiği bir boşluğu doldurmak için çabalıyor: “Artık esnek ABD opsiyonlarını genişletmek, düşük verim seçeneklerini de içerecek şekilde genişletmek, bölgesel saldırganlığa karşı güvenilir caydırıcılığın korunması için önemlidir.” Rusya'nın ABD güçlerindeki bir boşluk algılaması yanlışsa, neden inandırıcı caydırıcılık ABD seçeneklerini genişletmeyi gerektiriyor?


NPR ile ilgili ilk kamuoyu açıklamalarında, STRATCOM komutanı General John Hyten, “Nükleer durumumuzu karşılaştığımız tehditler ışığında değerlendirdiğimizde, bugün güçlü olduğunu gördük. Bugünün tehditlerini ele almak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Ama gelecek için potansiyel olarak eksiktir." dedi ve “Şimdi harekete geçmezsek” bir boşluk açılabileceğini dile getirdi. Her nasılsa bir ay sonra, NPR'ye katkılarda bulunanlardan biri olan Miller, Washington'daki bir konferansta “bildiğimiz bir boşluk var” dedi. 


Twitter'da yazan Weaver, düşük verimli SLBM'yi “yeni nesil sistemlere ulaşana kadar gelişmiş hava savunmalarına ihtiyaç duyulan yakın ve nispeten ucuz bir cevap” olarak tasvir etti. Ayrıca, “mevcut duruşumuzun yeterli olduğunu nasıl söyleyeceğinizi bilemiyorum” diye yazmıştı, “sınırlı ilk Rus saldırısına nasıl cevap verileceği” önerisi olmaksızın. Soofer, “kayıt programının yeterli olmadığını” öne sürüyor. 


NPR sürecindeki katılımcıların birçoğu, Nisan 2017 belgesinde, ancak eliptik olarak boşluklara atıfta bulunan dil de dahil olmak üzere mevcut güç yapısının yetersizliği hakkında kamuoyuna çok sık yansıyan konuşmalarda NPR ile bir “sömürülebilir boşluk” konusundaki Rus algıları hakkında NPR dilini paylaştılar ve NPR'de ortaya çıkan ek yeteneklerin her ikisini de önerdiler.


Bu yetkililerin birçoğunun yakın geçmişte söyledikleri ile ABD cephaneliğinin yeterli olduğunu ileri süren ifadeleri karmaşıktır. 2018 NPR'nin yayınlanmasından bir yıldan az bir süre önce General Hyten, “Yanıt seçeneklerimizin esnekliğinden dolayı çok rahatım… artık nükleer tepkiler kadar geleneksel tepkilere sahibiz.” demişti. 2009 yılında, Weaver, ABD kuvvetlerinin “başkanın kullanımları için gerekli seçeneklere sahip olmasını sağlamak için yeterince farklı ve operasyonel olarak esnek olmaları gerektiğini” savunarak, "Güçlerimiz bugün bu özelliklere sahipler.” demişti. Ancak bu yıl Twitter'da, “Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna'daki davranışlarının ve silah kontrol yükümlülüklerinin ihlali sonucunda, ABD'nin [stratejik olmayan nükleer silahların] dengesizliğinin yol açtığı tehdit algısı değişti” dedi. Yirmi yılı aşkın süredir, ABD ve Rus olmayan stratejik nükleer kuvvetlerin sayısı ve türünde asimetri vardı; son birkaç yıl içinde bu boşluğun tehdit altında olduğu yönünde yaygın tartışmalar gördük.

Son aylarda ve yıllarda stratejik dengenin ABD'de yanıt seçeneklerinde bir boşluk yaratması için nasıl değiştiği net değildir. Rusya'nın komşularına yönelik saldırganlığındaki ilk çıkış, 2008'de Gürcistan'ı işgalinden bu yana arttı ve Rus yetkilileri, NATO müttefiklerine karşı nükleer doktrin ve nükleer baskıya karşı sorumsuz beyanlarda bulunmaya devam ettiler, ancak stratejik güçlerin maddi dengeleri büyük ölçüde değişmedi. ABD'nin düşmanca Rus eylemlerine karşı daha hızlı bir şekilde hazırlanması gerektiği doğru olsa da, ABD nükleer kuvvet yapısının neden birdenbire yetersiz olduğu konusu net değildir. Kısacası, yönetim, bir boşluğun var olup olmadığı ve eğer öyleyse neden olduğu konusunda çelişkili açıklamalarda bulunmuştur


Yeni füzeler için çözümleri deşifre teklifleri. Düşük verimli deniz yoluyla fırlatılan balistik füzenin ve denize indirilen düşük verimli seyir füzeleri ile ilgili askeri misyonların açıklamaları da geniş çapta değişmiştir. Bir başka tutarsızlık konusu, önerilen bu takviyelerin “yeni” olup olmadığıdır. Rood, “yeni bir ek ya da yeni tip olmayacaklarını ve yeni nükleer silahların üretilmesini içermediğini” savundu. Görünüşe göre NPR sürecine katkıda bulunan eski yetkililerden biri olan Harvey,  kamuoyuna Trident II D5 için önerilen düşük verim seçeneğinin “kesinlikle” yeni bir savaş başlığı ve “yeni bir askeri kabiliyet” olmadığını açıklıyordu, çünkü Pershing II orta menzilli füzelerin, 1980'lerin sonunda, düşük verimli savaş başlığı vardı. Bununla birlikte, önerilen sistemler bugün cephanede mevcut değildir ve yeni bir tehdide karşı koymak için gerekli adımlar olarak gerekçelendirilmiştir.

İdari yetkililer, bu füzelerin, mevcut seçeneklerin yapamadığını yapabilecekleri, tehdit edebilecekleri hedef türlerinin tam ve yetkin bir açıklamasını henüz yapmamıştır.. Yine de, bu sistemlerin misyonu ve amacı hakkında bir sürü açıklama yapıldı. Geçen yıl, Harvey düşük verimli balistik bir füze savaş başlığının “Birleşik Devletler riske girdiğinde, bir zamanlar, düşman liderleri tarafından son derece değer verilmiş mobil komuta mesajlarına olanak sağlayacağını” öne sürmüştü.


Savunma Politikaları Müsteşar Yardımcısı David Trachtenberg'e göre, önerilen düşük verimli sistemlerin “Çatışmakla veya savaşmakla ilgilenmeyeceğini veya hatta bir savaşta bile sınırlı bir şekilde kullanılabileceğini” öne sürüyorlar. Savunma Bakanı Jim Mattis, bu silahların veriminin nükleer tırmanışı kontrol altına almaya yardım edemeyeceğini söyledi. Kongre'de, “Taktik bir nükleer silah gibi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir zamanda kullanılan nükleer silahlar stratejik bir oyun değiştiricidir." dedi. 

Aynı zamanda, yetkililer ve NPR metni, hem yeni füze sistemlerini, sınırlı kullanım senaryolarında tırmanmayı kontrol etmek için gerekli seçenekler olarak gerekli bulmaktadır. Hyten ayrıca şunları söyledi: "Eğer cevap vermek zorunda kalırsak, aynî cevabı vermek isteriz ve çatışmayı kontrol dışına çıkacak şekilde daha fazla tırmandırmayız." Weaver benzer şekilde (artık silinen başka bir tweet'te) "düşük verimli SLBM özelliklerinin Rusya'nın mevcut düşük verimli seçeneklerine kıyasla işleri daha da zor hale getireceğini bu nedenle ABD'nin bir Rus saldırısına “aynî” yanıt vereceği konusunda daha güvenilir." olduğunu yazdıNPR, “nükleer silahlarla savaşmayı” mümkün kılmadığını ya da sağlamayı amaçlamadığını belirtse de, Askeri avantaj için bu tür sınırlı nükleer değişimde, bu terimin tipik olarak ne anlama geldiği açıkça anlaşılmaktadır.


Öte yandan Miller, “Değiştirilmiş Trident II savaş başlıklarının seçimi, ABD'nin, Rus liderliğinin önemli hedeflerine karşı saldırı yapacağını açıkça gösterdiğini.” öne sürdü. Eğer bu doğruysa, sistem Rus saldırılarına sınırlı bir senaryoda aynî müdahalede bulunmayı amaçlamamakta, daha ziyade Rus anavatanının derinlerindeki kentsel hedeflere yönelik ABD seçeneklerini genişletmek anlamına gelmektedir.


Düşük verimli Trident’in hedef kümesinin özelliklerinin açık ve tutarlı bir açıklaması olmadan, yönetim, Kongre yetkililerine açık bir gerekçe ve Birleşik Devletlerin kendi alanlarında nükleer kullanım hakkında ne düşündükleri konusunda müttefiklere kafa karıştırıcı bir tablo sunuyor. Aynı zamanda mevcut sistemin caydırıcı etkisini de zayıflatıyor.


Düşük verimli SLCM ile ilgili olarak, Nükleer Durum İncelemesi (NPR) aynı zamanda sistemin ABD müttefiklerini (özellikle Asya'da) güvence altına alacak bir “stratejik olmayan bölgesel mevcudiyet” sağlayacağını ve “Rusya, silah kontrol yükümlülüklerine uymaya" karar verirse ABD "SLCM'nin takibini yeniden gözden geçirebileceğini” belirtmektedir.


SLCM önerisini savunan Mattis, ayrıca, “... bizim müzakerecilerimizin, anlaşmaya varmaları gereken bir şeyleri olduğu”nun Rusya'ya INF ihlali konusunda yaklaşımlarında önemli olduğunu savundu. Hyten, “hem Rusya'da hem de Çin'de bir dizi tehdide yanıt vermek için SLCM yeteneğine sahip olmamız gerektiğine inanıyoruz. Sekreter Mattis haklıydı, müzakerecilerimizin konuşacak bir şeyleri yoksa müzakere etmeleri çok zor” dedi. Bu yeni yetenek, dünyadaki ABD'nin caydırıcılık ve güvence ilişkileri için kritik öneme sahipse, gerçekten Rusya ile müzakereler için mi masaya geliyor?


Nükleer eşiğin düşürülmesi? Silah kontrol gruplarının iddiaları ile çelişen yönetim yetkilileri ve destekçileri sürekli olarak savundular, “Bu Nükleer Durum İncelemesinde nükleer eşiğin düşürülmesi yok”, diye ama doğrusu “rakiplerin yanlış hesaplama potansiyelini azaltarak nükleer eşiği yükseltmeyi amaçlıyor.”

Bununla birlikte, bu iddia nükleer eşiğin düşürülmesinin ne anlama geldiğine dair kabul edilen tanıma aykırıdır: ABD'nin nükleer silahları kullanmayı düşündüğü koşulları genişletmek veya daha düşük verim veya savaş amaçları için uygun nükleer yetenekler geliştirmek.“Nonstrategic-Stratejik olmayan” nükleer silahların güvenilirliğini arttıran eylemler aynı zamanda nükleer eşiğin düşürülmesine de hizmet eder: inandırıcı olmak için, bir rakip bu sistemleri düşük seviyedeki tırmanma seviyelerinde kullanılabilir olarak algılamalıdır. NPR'nin savunucuları ve muhalifleri, Rus sınırlı saldırısını önlemek için daha güvenilir seçenekler aradığını kabul etmiyorlar; basit olarak taraftarların “nükleer eşiğin düşürülmesi” terimini kullanmayı reddediyorlar ve onu yeniden tanımlamaya çalışıyorlar. Eğer 2018 NPR, nükleer kullanımın eşiğini gerçekten yükselttiyse, ABD'nin nükleer silahları kullanmayı düşüneceği ve “nonstratejik” güçleri geri çekeceği durumlar dizisini azaltacaktır.

Ayrıca, NPR'nin yeni düşük verimli nükleer silahlar için ek seçenekler sunarken Rusya'yı da aynı yaklaşımı benimsemek için eleştirmesi dolayısıyla bir kopukluk var gibi görünüyor. NPR, Rusya'nın “potansiyel olarak düşük verimli silahlar da dahil olmak üzere sınırlı nükleer ilk saldırının [Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine karşı] bir avantaj sağlayabileceğine” kısmen de “Moskova'nın daha fazla sayıda ve stratejik olmayan nükleer sistem çeşitliliğinin, krizlerde ve daha düşük çatışma seviyelerinde zorlayıcı bir avantaj sağladığı anlayışı”na inandığını belirtiyor ve tartışmaya devam ediyor, “Bu gelişen nükleer silah doktrini hakkındaki son Rus bildirilerinde, Moskova'nın nükleer silahların ilk kullanımının eşiğini düşürdüğü görülüyor”. Yeni ABD düşük verimli nükleer silahlar eşiği yükseltirken, yeni Rus düşük verimli nükleer silahları nükleer eşiği nasıl düşürebilir?

Nükleer silah politikasında, doğru koşullar altında belirsizlik iyi olabilir, maliyetlerden kaçınırken fayda sağlamaya devam edebilir. Örneğin, muğlak bir nükleer tehdit rakip bir ülkeyi nükleer bir tepkiye girmekten caydırabilir.

Yine de belirsizlik maliyetli olabilir. Brookings Enstitüsü'nde kıdemli bir kişi olan Robert Einhorn'un dediği gibi “belirsizlik kafa karıştırıcı olabilir ve ABD'deki bazı muhaliflerin, ABD'nin geleneksel bir çatışmada nükleer savaşı başlatmaya gerçekten hazır olduğu konusunda yanlış bir sonuca varmasına neden olabilir.” Belirsizlik aynı zamanda açık güvence sinyalleri arayan müttefiklerin kafasını da karıştırabilir veya güvenlik alarmı verebilir, hatta zımni veya açık nükleer tehditlerin etkinliğini azaltabilir (eğer bir rakip, tehdidin zaten masada olduğunu varsayarsa). Alternatif olarak, bir rakip belirsiz bir tehditten şüphe duyabilir çünkü açık bir şekilde yapılmamıştır.


Çelişkili ifadeler, kasıtlı bir belirsizlikle aynı değildir ve daha yüksek maliyetlere sahip olabilir. Eğer yetkililer aynı fikirde değilse, belirtilen politikayı reddederler veya resmi politikanın kabul edilen anlayışlarıyla çelişirse, bu politikanın faydalarını silebilirler ve maliyetlere katlanabilirler. Trump yönetimi, özellikle Kuzey Kore'ye yönelik politikasında tutarlılık ve çelişki konusunda zorluk yaşamıştır. Bu karışıklık, hem net hem de tutarlı bir nükleer politika ortaya koymanın önemini ve zorluğunu arttırmıştır.


NPR uygulamasının ilk ayları düzensiz olsa da, yönetim nükleer politikasının açık ve tutarlı bir tanımını geliştirebilir; bunu yapmalıdır.


İlk adım, içeriği hakkında imtiyazlı veya resmi açıklama yapma hakkına sahip olan ve olmayan NPR'ye yazıp katkıda bulunanları aydınlatmaktır. Yönetim yukarıdaki alıntıların bazılarını imtiyazlı veya resmî olarak kabul etmeyebilir, ancak müttefikler ve rakipler kamuya açık haberlere dayanarak karar verebilirler. Hiç kimse nükleer politikadan yanlış sonuçlar çıkartan bu izleyicilerden biri ile ilgilenmez.


İkinci adım, özellikle deklarasyon politikası ve ABD cephanesine önerilen ilaveler konusunda NPR'deki politika girişimleri için açık, eksiksiz ve otoriter açıklamalar geliştirmektir. Açıklamalar hemen ve doğrudan ABD müttefiklerine bildirilmelidir.


Üçüncüsü, NPR'nin başkanın genel açıklamaları bağlamında okunacağını kabul etmeliyiz. NPR, geçmiş nükleer politikadan ayrılmasa bile, müttefikler, düşmanlar ve Amerikan halkı, ABD'nin nükleer üstünlük aradığı, silahlanma yarışını kucakladığı ya da Rusya ile karşılıklı saldırmazlıktan rahatsızlık duyduğuna dair işaretler konusunda uyarıda bulunacaktır. 2018 NPR, bu endişeleri pek az değerlendirmekte ve pek çok durumda bunları doğrulamaktadır (sizin anlayışınız muhtemelen yazılarını okuduğunuz kişilere bağlı olacaktır). Kamu yararı için yönetim desteklenmelidir. Ama mesajı belirginleştirmek için yapılması gereken işler var.


Adam Mount- Abigail Stowe-Thurston, 18 Nisan 2018, The Bulletin, Bulletin of The Atomic Scientists


(Adam Mount, Stanton Nükleer Güvenlik Üyesi DC., Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'ndaki Savunma Duruşu Projesinin kıdemli üyesi ve yöneticisi ... Abigail Stowe-Thurston, Amerikan Bilim Adamları Federasyonu Savunma Duruşu Projesi araştırma görevlisidir.)

Seçkin Deniz, 23.06.2018, Sonsuz Ark, Çeviri

Çeviriler ve Yansımalar
Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı