19 Haziran 2018 Salı

SA6340/SD1029: 2018 Nükleer Durum İncelemesi (NPR); ABD Nükleer Politikasında Süreklilik ve Değişim

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, ellerin nükleer bombaların düğmelerine kadar uzandığı sanısı oluşturulan yüksek gerilimli bir yıllık tiyatrodan sonra 12 Haziran 2018 de Singapur'da, ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jung-un arasındaki yapılan görüşme sonrası Trump'ın, "Artık Kuzey Kore bir nükleer tehdit değil. Şimdi herkes kendini daha güvende hissedebilir" şeklindeki açıklamasının temellerinin klasik ABD politikalarının ,yeni sekiz yıllık Nükleer Durum İncelemesi'nin bir sonucu olduğunu kanıtlamaktadır. Trump'ın, ABD'nin emperyal jandarma rolünün sürmesi için yeni bir boz-yap oyunu oynadığı, yerleşik düzenin-derin devletin emirlerini yerine getirdiği açıktır. Maalesef Dünya ABD-Rusya arasındaki nükleer gerilim presine mahkum olmaya devam edecektir.
Seçkin Deniz, 19.06.2018

Continuity and Change in U.S. Nuclear Policy

Son yıllarda, her yeni Başkan, ilk döneminin başında, ABD nükleer politikaları, durumu ve programlarının geniş kapsamlı bir incelemesini yaptı.

Her iki partiden (Cumhuriyet-Demokrat) de Başkanlara hizmet eden her birimiz, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana tamamlanan dört gözden geçirmeden bir veya daha fazlasına yönelik politikanın geliştirilmesine ve uygulanmasına öncülük etmişlerdir (1994 yılında Clinton, 2001'de Bush, 2010'da Obama ve şimdi 2018'de Trump).Her birimiz, yakın tarihte yaklaşık sekiz yıl süren nükleer çağın evrimleştiği ABD Savunma Bakanı Mattis'in ABD nükleer politikasının ana akımında açıkça yer aldığı 2018 Nükleer Durum İncelemesi'ni (NPR) değerlendiriyoruz.

2018 NPR, değişimden çok daha fazla süreklilik yansıtıyor. NATO uçakları tarafından taşınan ABD nükleer bombalarının Avrupa üsleri ile birlikte, kara -ve deniz- temelli füzelerin ve bombardıman uçaklarının stratejik bir 'Üçlü' olarak gerekliliğini onaylıyor. Bu kabiliyetler, savaşa karşı caydırıcı olmak ve güvenliğe yönelik ABD taahhütlerinin mevcut müttefiklerinin güvence altına alınması için temel oluşturuyor.


2018 NPR, caydırıcılığın yalnızca ABD nükleer kuvvetlerinin varlığına değil, en çok rakiplerin değer verdiği risk varlıklarına sahip olma yeteneklerine dayanamayacağını kabul ediyor. Böylece, ABD kuvvetlerinin sayıları ve yetenekleri önemlidir ve caydırıcı gereksinimler olarak ayarlanmaya ihtiyaç duyabilirler, rakipler ve tehditler değişerek zaman içinde değişirler.


ABD’nin, savaş başlıkları veya dağıtım sistemleriyle ilgili beklenmedik teknik sorunlara ya da olumsuz jeopolitik değişimlere derhal yanıt verebilecek bir nükleer silah girişimini sürdürmesi gerektiğini doğruluyor.


2018 NPR, önceki değerlendirmelerde olduğu gibi, nükleer silah testleriyle ilgili moratoryumu sürdürüyor, geleneksel negatif güvenlik güvencelerini yineliyor ve silah kontrol anlaşmalarında kurulan nükleer kuvvetlerin sınırlarına uymaya söz veriyor; Rusya bu sınırlara da bağlı kalıyor. Gerçekten de, Rusya nükleer tehlikeleri azaltmak için Rusya'nın ABD ile birlikte çalışmaya hazır olup olmadığı konusunda çalışmak niyetinde olduğunu doğruluyor.


2018 NPR, nükleer bir saldırıyı caydıran, ABD'nin nükleer silahlarının tek amacı değil, uzun vadeli politikayı onaylıyor. Bunu yaparken, nükleer silahların rolünü genişletmiyor, ancak biyolojik silahların düşmanca kullanımı veya kritik ulusal altyapıya yönelik bir saldırı dahil olmak üzere, büyük bir nükleer saldırıda ortaya çıkanlara benzer kitlesel ABD veya müttefik kayıplarına yol açan “nükleer olmayan stratejik saldırıları” engellemedeki rolünü açıklığa kavuşturuyor. Amerikan halkı böyle feci bir saldırıya tepki olarak masadan herhangi bir askeri seçeneği almaya çalışamazdı.


On yıllar boyunca, 2018 NPR tarafından onaylanan bu nükleer politikanın temel ilkeleri, ayrıntılar üzerindeki ruhsal tartışmalara rağmen, iki partili geniş destek sağladı.


2018 NPR'deki ABD duruşunda önerilen değişiklikler mütevazıdır ve 2010 raporundan bu yana küresel güvenlikte önemli değişikliklerle devam etmektedir. Bunlar arasında en önemlileri, Rusya'nın Avrupa güvenlik düzenini açık bir şekilde hor görmesi, Kırım'ın işgalinde olduğu gibi sınırları değiştirmek için güç kullanması, ABD müttefikleri için nükleer tehditler, nükleer silahların on yıldan uzun süren modernizasyonu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması'nın ihlali ve Rusya'nın güvenlik duruşunda nükleer silahların artan rolüdür.


Rusya'nın nükleer stratejisi, bu anlaşmazlığı Moskova'ya uygun koşullarda sona erdirmek için bir araç olarak NATO ile devam eden geleneksel bir çatışmada nükleer silahların ilk kullanımını sınırlandırdı. Bazıları buna “kazanmak için tırmandır” stratejisi diyor. Son zamanlarda bu strateji Rus doktrinine, askeri tatbikatlarına ve Rusya'nın taktik nükleer silahlar için süregelen modernizasyon programlarına yansımıştır. Rusya'nın liderleri, Moskova'nın nükleer risk almadan önce nükleer kullanımda bulunabileceğine inanıyor gibi görünüyor. ABD böyle tehlikeli ve istikrarsız inançları düzeltmek için çalışmalıdır.


ABD yeteneklerinin mevcut karışımı, oldukça sağlam olmasına rağmen, bu Rus nükleer dengesizliğini engellememiştir. Sonuç olarak, 2018 incelemesi iki girişimi geliştirdi: (1) denizaltından atılan balistik füzeler (SLBM) için düşük patlayıcı verim seçeneği ve (2) nükleer savaş gemilerinden atılan cruise füzelerinin (SLCM) restorasyonu. Diğer ABD nükleer yeteneklerini tamamlarken, bu girişimler, nükleer silahların herhangi bir şekilde kullanılmasının Moskova'ya hiçbir avantajı olmayan, yalnızca kabul edilemez sonuçlar sağlayacağı mesajını iletiyor. Bu caydırıcılığın özüdür.


Rakipler, düşük verimli bir SLBM savaş başlığının “yeni”, “maliyetli” ve “tehlikeli” olduğunu ve nükleer savaşın nükleer silah kullanımını daha da azaltacağını düşünüyorlar. Öyle değil. Bu silahlar, Rusya'yı, bu tür kullanımın risklerinin herhangi bir olası güvenlik kazanımından çok daha fazla olduğuna ikna ederek, ilk kullanımın sınırlandırılmasını sağlayacak. Dahası, bu yetenek yeni değildir ve yeraltı nükleer testlerine gerek duymadan mevcut bir savaş başlığına küçük, nispeten düşük maliyetli bir modifikasyonla kazandırılabilir.


Nükleer SLCM'lerin restorasyonu (2010 yılında emekli) diğer iki amaca hizmet etmektedir. SLCM bir güvenlik maliyeti yaratır ve bu nedenle Rusya'ya uyum sağlamak için önemli bir teşvik sağlar. Bunu yapmak için ABD'nin SLCM programını basitçe durdurma seçeneği vardır.


İkincisi, SLCM hem Avrupa hem de Asya müttefiklerinin güvencesini arttırır. Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine ve füze fırtınalarına güçlü bir şekilde tepki gösteren Japonya ve Güney Kore, ABD'nin çözülmesinin bir işareti olarak bölgedeki rutin bir ABD nükleer varlığına değer verecek. SLCM, ABD nükleer savaş başlıklarının denizaşırı toprak tabanına ihtiyaç duymadan bunu başardı; bu tartışmalar, müttefik halklara karşı yıkıcı olabilir.


Önemlisi, 2018 NPR, planlanan hizmet hayatlarının sonuna kadar yaşlanan nükleer güçlerin yerine geçmek için Obama yönetiminde başlatılan programı ve bazıları 1940'lardaki Manhattan Projesi'ne kadar uzanan, savaş başlığı üretim altyapısını yeniden inşa etmeyi sürdürüyor. 


Bu program uygunsuz olarak eleştirildi. Bununla birlikte, bu modernizasyon döngüsünün zirvesinde, nükleer kuvvetler ve nükleer komuta ve kontrol, yıllık savunma bütçesinin % 7'sinden daha azını tüketecek ve modernizasyon rüzgarlarının % 3'üne inerken, daha önceki modernizasyon döngülerinin yatırım seviyelerinin oldukça altına düşecektir. Savunma Bakanı Mattis'in dediği gibi “hayatta kalmayı sağlayabiliriz”.

2018 NPR daha önce olanlarla tutarlıdır. Amerika ve müttefiklerini güvende tutacak ABD duruşunun ihtiyatlı, mütevazı bir güncellemesi. İki partili desteği hak ediyor.John R. Harvey , Franklin C Miller , Keith B. Payne ve Bradley H. Roberts, 07 Şubat 2018, Real Clear Defense


(Yazarlar arasında ABD hükümetinin nükleer silah politikaları ve programlarını denetleyen üst düzey görevlerde bulunanlar, Savunma ve Enerji Departmanlarında Harvey, Savunma Bakanlığı'nda Miller ve NSC Personel Bölümünde Payne ve Roberts onlarca yıllık deneyime sahipler.)

Seçkin Deniz, 19.06.2018, Sonsuz Ark, Çeviri

Çeviriler ve Yansımalar
Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı