21 Mayıs 2018 Pazartesi

SA6173/KY1-CÇ499: Müslüman

"Elhamdülillah müslümanım!"


Kimi klik, meşrep ve mektebin hakkımızdaki hükmünü, tanımı verdik.. peki ben kendimi nasıl tanımlıyorum? Öyle ya.. hakkımda ittifak edilen 'kâfir' nitelemesine karşın benim kendimi tanımlayışım, kendimi nasıl gördüğüm daha önemlidir.. zira beni bağlayacak başkalarının değil kendi yargım, kendi tanımlamamdır..


Efendim, ben, kendimi ve kendimi içinde bulduğum varlığın bir var edici tarafından var edildiğime inanıyorum.. kendiliğindenliği ussal bulmuyorum.. niçin ussal bulmadığım üzerine ontolojik bir takım çözümlemelere görüşlere yargılara girişecek değilim, zira burası yeri değil.. sadece şu kadarını söyleyeyim ki Russel gibi (Russel'ın deist olduğunu söyleyenler var ve onun 'duyma bilgisi olmayanın kulak yapması olanaksızdır!' mealinde bir yargısı olduğu dile getirilir zaman zaman) 'duyma bilgisi' sahibi varlığı zorunlu bir varlık, varlığı var etmiştir, diyorum.. 


Russel'la buraya kadar hemfikirim.. Russel peygamberlerin haberini verdiği yaratıcıyı değil de usla vardığı var ediciyi kabul ederken ben kendilerinden burada ayrılıyor, peygamberlerin haber verdiği Allah'ı beni ve içinde bulunduğum tüm varlığı yarattığına inanıyorum.. Kur'anda adı geçen peygamberlerin haber verdiği Allah'a iman ediyorum ve O'nun bana seçtiği adla kendimi tanımlıyorum.. 'müslüman' (Hacc; 78)

Allah tektir.. eşi ve benzeri yoktur, İhlas Suresi itikâdımı belirler, İhlas Suresi'ni; "O töz değildir, ilinek değildir.. O hiç bir kalıba konmamıştır.. hiç bir şeye benzer değildir, hiç bir şey de O'na benzer değildir. 'ne kadar'lık, 'nasıl'lık ve 'ne biçimliliğin' O'na yolu yoktur.. düşlenen ve anıdan geçen nitelik ve nicelikten her ne varsa O bunlardan ötedir.. bütün bunlar O'nun yarattıklarının sıfatıdır ve O hiç bir yaratılmışın sıfatında değildir.. vehim ve hayalin tasavvur ettiği ne varsa O bunların yaratıcısıdır.. küçüklük büyüklük ve miktarın O'na yolu yoktur.. bunlar bütün varlığın var edilmişlerin cisimlerin sıfatlarıdır.. O cisim değildir.. O'nun hiç bir cisimle ilgilis yoktur.. yer üzerinde değildir, yer içinde de değildir.. kendisi asla yer tutucu ve yer kabul edici değildir." böyle yorumluyorum.. bu yorumu onaylıyorum..


Son peygamberin -tıpkı diğerleri gibi- salt postacı olmadığını, din hakkında, ayetler hakkında yorumlar yaptığını, o yorumların bugüne kadar geldiğini kabul ederken; yorumları, yargıları, ayetlerle, dinin özüyle çelişmediği sürece kabul ediyorum..


Hadis'le Ayet'in neshedilemeyeceğine inanıyorum.. böyle bir anlayışın peygambere iftira olduğuna inanıyorum..


Elhamdülillah müslümanım!Not: İster misin yeni bir yargıya yol açsın bu paylaşım ve "la adam katmerli gavur.. baksana Allah hakkında neler uydurmuş.. uyduruyor!" der mi.. niye demesin.. nasılsa anlamadan söyleyecek.. dilin kemiği yok ya😂
Cemal Çalık, 21.05.2018,  Konuk Yazar, Sonsuz Ark, Deneme, Sözcüklerin Düş Hâli
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı