17 Nisan 2018 Salı

SA5970/SD951: Sonsuz Ark'ta Bir Çizgi Ustası-Bir Karikatürist; Erhan Yalvaç

Erhan Yalvaç, geçmişin NATO bağımlısı Türkiye'sini çok iyi bilen, yukarıda anlattığımız süreçlerin tamamını yaşamış ve bugün bağımsızlık, bütünlük, demokrasi mücadelesi veren ülkesinin, vatanının ve halkının çıkarlarını önemli bulan bir sanatçı olarak doğru, güvenilir içerikle yüklü eleştiriler yapan karikatürleriyle zamana çok değerli katkılarda bulunuyor;  hayata, gerçeğe dokunuyor ve yansıtıyor; yüzlerce sözcükten daha fazla etki uyandıran çizgileriyle tarihi özetliyor.

 

ABD'nin, Avrupa'nın medya tröstlerinin, istihbarat örgütlerinin kontrolünde olan klasik medyayı ve ürettiği tasarlanmış içeriklerle bütün dünyayı yönettiği bir yüzyıldan, sosyal medyanın kontrol edilemez akışıyla ABD'yi, Avrupa'yı sarstığı bir yüzyıla; basılı medya araçlarından dijital medya araçlarına geçerken değişmeyen tek şeyin içerik olduğunu görüyoruz. 

İçeriğin kağıt, tual ve türevlerine basılı ya da çizili olması ile dijital ekranlarda var olması, hedef kitlenin algılarını etkilemek adına hiç de farklı sonuçlar üretmiyor; aksine dijital medya klasik medyadan çok daha fazla ulaşılabilir olduğu için daha geniş bir alanda daha fazla sayıda insana ulaşma imkanına sahip. 


Daha fazla insan, daha fazla süzgeç, daha fazla eleştiri, daha fazla etkilenme süreçler açısından pozitif bir değer üretse de, içeriklerin kalitesi, doğruluğu, güvenilirliği insanlık adına endişe verici olmaya devam ediyor; 'fake-yalan' diyebileceğimiz manipülatif ve spekülatif içeriklerin ürettiği negatif dalgalanmalar bireyleri, toplumları ve devletleri sarsabiliyor. ABD, Facebook gibi bir sosyal medya devini fake haberler, kişisel verilerin ticareti ve seçim güvenliği açısından sorguluyor, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) hazırlıyor.

Ülkeler çıkarlarını korumaktan asla vazgeçmiyorlar, ancak bireylerin kendilerini korumaları aynı oranda mümkün değil, doğal olarak da içerikleri denetleyecek olan bir vicdandan bahsetmek zorundayız; o içerikleri üretenlerin vicdanının asıl denetleyici olduğunu söylemek zorundayız. Bu nedenle sanat, evrensel olanın, aynı zamanda doğru ve güvenilir olan demek olduğunu bilen bir vicdanla ortaya konduğu zaman insan ve insanlık yararına değerli olabilir. 

Vicdanlı ve erdemli bir sanatçının eleştirisi bireyden topluma, toplumdan devlete ve uluslar arası ilişkilere denetleyici bir güçle katkı sağlayabilir; mağdur edilenin, zulme uğrayanın, öldürülenin, tecavüz edilenin, mülteci ya da köle olarak hayatı gasbedilenin, özgürlüğü elinden alınanın, sömürülenin haklarını dillendirecek olan da bu sanatçıdır ve sanatıdır.

Sanat'ın en ilkel topluluklardan en gelişmiş topluluklara kadar her toplumda simgelerin, imgelerin diğer objelerle girdiği yazılı ve çizili ilişkileri özetle, özle yansıttığını biliyoruz, karikatür de bu anlamda geçmişten günümüze değerini korumuştur ve halen etkin bir şekilde algılarda istendik dalgalanmalar oluşturmakta tartışılmaz bir şekilde güçlü bir sanat dalıdır.

Türkiye toplumunda özellikle 70'li yıllardan sonra yaygın bir şekilde gazete ve dergilerle insanlara ulaşan karikatür, maalesef çoğunlukla negatif algı ürettiği ve ulaşmak istediği toplumu aşağıladığı için toplum tarafından çok fazla önemsenmedi ve saygın bulunmadı. Ancak bu durum diğer sanat dallarında da çok farklı değildi, sinema, televizyon, tiyatro ve edebiyat aynı şekilde toplumdan uzaktı, toplumu olumsuz anlamda iğneleyen nitelikleriyle müzik ve şiir kadar sıcak karşılanmıyorlardı.

80'li yıllar daha özgür ve bağımsız sanatçıların yetişmesi için göreli olarak daha verimliydi, fakat 90'lı yıllar siyasî ve ideolojik kamplaşmaların daha da kötüleştiği laik-antilaik kurguların vulgarize ettiği bir dönem olarak sanatçının elinden özgürlüğünün alındığı bir dönemi temsil etti. 2000'li yıllarda güçlenen, güçlendikçe küresel kurumlara bağımlılıklarını azaltan devlet, halkının, sanatçısının özgürlük alanını genişletti. Böylece sanat, kendi özel akışında erdemli ve vicdanlı sanatçıların da özgürce sanatlarını icra edebilecekleri bir imkana kavuştu.

Erhan Yalvaç, geçmişin NATO bağımlısı Türkiye'sini çok iyi bilen, yukarıda anlattığımız süreçlerin tamamını yaşamış ve bugün bağımsızlık, bütünlük, demokrasi mücadelesi veren ülkesinin, vatanının ve halkının çıkarlarını önemli bulan bir sanatçı olarak doğru, güvenilir içerikle yüklü eleştiriler yapan karikatürleriyle zamana çok değerli katkılarda bulunuyor; hayata, gerçeğe dokunuyor, yorumluyor ve kendi sanat gücüyle seçip özetlediklerini yansıtıyor; yüzlerce sözcükten daha fazla etki uyandıran çizgileriyle tarihi özetliyor.


Sonsuz Ark'ta karikatürlerini paylaşmak istediğimizi ifade ettiğimizde, Erhan Bey, o özel nezaketi ile bu isteğimizi olumlu karşılaşmış, kısa bir özgeçmiş istediğimizde de şöyle bir cümle ile kendisini tanıtmıştı: 'Erhan Yalvaç. Mevsimlik çizer. İtina ile çizer, hemen teslim eder.'


Sonsuz Ark'ın bu toprakların ruhunu, bu toprakları ve bu toprakların insanlarını inceleyerek, anlamayı, anlatmayı ve insana, tarihe, sanata bakmayı ve bu bakışı geliştirmeyi hedefleyen manifestosuyla yolları kesişen Erhan Yalvaç, 69. konuk yazarımız olarak  Çizgilerin Dili etiket adı verdiğim karikatürlerinden 18 Ocak 2018 Perşembe günü yayınladığım 'SA5501/KY69-EY1: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili' başlıklı ilk karikatüründen bu yana bir ressam, bir çizgi ustası, bir yazar, bir eş, evlat, insan ve vatandaş olarak gören, uzmanlığını, medyayı ve sosyal medyayı ülkesi yararına kullanan, dikkatli, meraklı, araştırmayı seven, olayları, olguları değerlendirirken kendi özgün yorumları ve çizgileriyle fark üreten, Türkiye'nin ve dünyanın genel gündemini ve gündemdeki değişiklikleri hiç sektirmeden takip ederek öne çıkan olaylara, olgulara ve kişilere dair olanı özünden yakalayarak özel çizgileriyle somutlaştıran, soruşturan ve bizlerle paylaşan duygusal ve sanat refleksi yüksek bir akla sahip olarak 76 karikatürü ile Sonsuz Ark’a katkıda bulundu; kendisine ve fedakarlıklarına müteşekkiriz, onu yetiştiren anne-babasına, onu öylece koruyan, destekleyen eşine ve ailesine bu babda teşekkür etmek istiyorum.

Sonsuz Ark çıktığı sonsuza doğru yolculuğunda kişiliğine, kimliğine ve mesleğine olan saygısı net olan dostlarla yürümeye devam edecek.

Bu vesile ile Erhan Yalvaç Beyefendi'ye ve ailesine sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat diliyoruz.Seçkin Deniz, 17.04.2018, Sonsuz Ark, Eleştiri, TeşekkürSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.


Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı