6 Mart 2018 Salı

SA5750/SD913: ABD Faiz Oranları Neden Yüksek ve Neden Yükseliyor?

Sonsuz Ark'ın Notu:
Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmin temel aracı olan kapitalizmi ve ilgili paradigmaları, her paradigmadaki karmaşık parametreleri, yaklaşık olarak yüz yıl boyunca dünyanın bütün ülkelerine müdahale ve sömürü aracı olarak kullandı, şimdi kendisi aynı çarkın kurbanı olarak öğütülmeyi bekliyor. Bütçe açıkları ve sürekli borçlanma zorunluluğu tarihteki tüm imparatorlukları yıktığı gibi ABD'yi de yıkıyor, bu iki temel ekonomik çatlak bütün ABD ekonomisini yüksek enflasyon, yüksek faiz ve işsizlik gibi patlamaya hazır nükleer bombaya dönüştürüyor. Kapitalizmin kendisini kendi kurallarıyla yıl yıl nasıl yediğini izlemenizi tavsiye ederiz.
Seçkin Deniz, 06.03.2018Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun vadeli faiz oranları artıyor ve muhtemelen yukarı yönlü bu akış devam edecek. Geçtiğimiz 20 ay boyunca, on yıllık Hazine tahvillerindeki getiri, % 1.38'den% 2.94'e iki katından fazla artmıştır. Peki, bu artış neden oluyor?

1.56 puanlık artışın yaklaşık yarısı, beklenen reel getirisi Temmuz 2016'ya göre % 0.82 puan yükselen, enflasyona endeksli on yıllık Hazine tahviliyle ölçülen reel faiz oranındaki artıştan kaynaklanıyor. Faiz artışının diğer yarısı da beklenen enflasyon oranının % 1,38'den % 2,12'ye yükselmesinden kaynaklanıyor.

Yüksek olan ve yükselmeye devam eden faiz oranları ekonomide, özellikle hisse senetleri ve ev fiyatları üzerinde önemli etkilere sahiptir. Son on yılda aşırı düşük faiz oranları, hisse senedi fiyatlarının benzeri görülmemiş derecede yüksek seviyelere çıkmasına neden olduğundan, faiz oranlarının yükselmesi yavaşlayacak ve hisse fiyatlarına baskı yapacaktır. Reel faiz oranlarının seviyesi, hisse senedi fiyatları için özellikle önemlidir, çünkü daha yüksek enflasyon nominal kârları yüksek faiz oranlarının enflasyon bileşeni ile örtüşecek şekilde yükseltir.

Ev ipoteklerine uygulanan faiz oranı, son 20 ay boyunca 30 yıllık ipotek oranının tam bir puan artışı ile Hazine bonolarındaki uzun vadeli getiriyi yansıtmaktadır. Konut fiyatları nominal faiz oranlarının yanı sıra reel faiz oranlarını da yansıtmaktadır. Daha yüksek nominal faiz oranları, herhangi bir ipotek boyutu için aylık faiz ödemelerini artırarak nitelikli alıcıların sayısını sınırlar.

ABD Merkez Bankası'nın para politikası uzun vadeli faiz oranlarını önemli ölçüde etkiliyor. Fed geleneksel olarak sadece kısa vadeli federal fon oranını kontrol etmesine rağmen, yatırımcının bu orandaki bir değişime verdiği yanıt, oran değişiminin ne kadar süreceği beklentisine bağlıydı. Kısa vadeli faiz oranındaki artışın devam etmesi ya da gelecekteki artışların bir göstergesi olmasının beklenmesi halinde, uzun vadeli faiz oranı da artacaktı. 

2008 mali krizini takip eden parasal gevşeme döneminde Fed, federal fon oranını % 0.15'e düşürdü ve bu oranın uzun süre düşük kalacağını açıkladı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 2014 yılının başında % 3 olan uzun vadeli faiz oranının 2016 yılının ortalarında % 1,5'a düşmesine neden oldu.

Fed şimdi kısa vadeli faiz oranını yükseltmeye başladı ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca kademeli olarak bunu yapmaya devam edeceğini ve 2020'de ve sonrasında yaklaşık % 3'lük bir oranı hedefleyeceğini ilan etti. Federal fon oranının ikiye katlanması, uzun vadeli tahvil oranını yukarı çekecektir..

Son on yılda Fed, ekonomiyi harekete geçirmeye yönelik "geleneksel olmayan para politikası"nın bir parçası olarak uzun vadeli pazara da müdahale etti. Fed, Hazine tahvillerini ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerini satın alarak bilançosunu 2008'de 900 milyar dolardan yaklaşık 4.5 trilyon dolara yükseltti. Tahvil alımları tahvil fiyatını artırdı ve verimlerinin düşmesine neden oldu. Fed şimdi bilançosunu daraltma sürecinde ve pazardan daha fazla tahvil almaya ve dolayısıyla faiz oranlarının yükseltilmesine neden oluyor.

Beklenen enflasyon değişiklikleri, uzun vadeli faiz oranlarını doğrudan etkilemektedir. Ekonomik genişleme güvenin artması ve işsizlik oranının düşmesi yatırımcıların gelecek yıl enflasyon beklentisini artırdı ve nominal faiz oranını on yıllık tahvillere çekti. Enflasyon, son 12 ay içinde tüketici fiyat endeksinde % 2.1 artış ile çok düşük seviyelerde kaldı. Ancak, işsizlik oranı sadece % 4,1 ve doların zayıflamasıyla birlikte, yatırımcıların beklenen enflasyon oranı artıyor. 

Önümüzdeki on yılda enflasyona endeksli tahvillerin beklediği enflasyon oranı, Temmuz 2016'dan sonraki 14 ay içinde 0,3 puan artmasına rağmen son beş ay içinde 0,8 puan arttı. Gelecekte artma eğilimi gösteren enflasyon, uzun vadeli yüksek faiz oranlarına yansıyacaktır.

Genişleyen bütçe açığı ve artan ulusal borç, aynı zamanda uzun vadeli faiz oranlarını da yukarı itecek. Federal bütçe açığı son yıllarda GSYİH'nın yaklaşık % 3,5'inden 2018'de % 5'e çıktı ve önümüzdeki on yılın geri kalanında da bütçe açığının artması öngörülüyor. Borçların GSYİH'ya oranı, son on yılda iki katına çıkarak % 75'e yükseldi ve önümüzdeki on yıl boyunca da yaklaşık % 100'e yükseleceği tahmin ediliyor. Benim tahminim, hükümet harcamalarının artmaya devam etmesi ve kişisel gelir vergisindeki son indirimlerin uzatılması nedeniyle borç seviyesinin daha da artacağı varsayılmaktadır.

Sonuç olarak, devlet tahvillerinin net satışı 2017'de yılda 700 milyar dolar iken, 2019'da 1 trilyon doları geçecek, 2027'de yaklaşık 1,5 trilyon dolara yükselecektir. Dolayısıyla, on yıl boyunca borcun birikimli artışı yaklaşık 10 trilyon dolar olacaktır. Piyasanın bu tahvilleri alması için daha yüksek reel faiz oranlarını gerektirecektir.

ABD'de yeni tasarruf sahipleri, son on yılda ciddi mali baskıya maruz kaldıkları halde tasarruf getirisi arttıkça kazanmaya devam ediyorlar. Ancak daha yüksek faiz oranları, ev sahiplerini ve hissedarları kayıplara karşı savunmasız bırakabilir.


 MARTIN FELDSTEIN, 27 Şubat 2018 Project Syndicate

(Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu Başkanı Martin Feldstein,1982-1984 yılları arasında Başkan Ronald Reagan'ın Ekonomik Danışma Konseyi Başkanlığı yaptı. 2006 yılında Başkan Bush'un Dış İstihbarat Danışma Kurulu'na seçildi ve 2009, Başkan Obama'nın Ekonomik Kurtarma Danışma Kurulu'na atandı. Halen, Dış İlişkiler Konseyi, Üçlü Komisyon ve Global Ekonomik Konuların daha iyi anlaşılmasını isteyen kar amacı gütmeyen, uluslararası bir organ olan 30 Grubu yönetim kurulunda bulunuyor.)Seçkin Deniz, 06.03.2018, Sonsuz Ark, Çeviri

Çeviriler ve YansımalarNot: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.

Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz

Seçkin Deniz Twitter Akışı