11 Şubat 2018 Pazar

SA5626/KY13-AO158: Meslek Kuruluşları; Odalar-Barolar

"Maalesef bir çok alanda zorunlu üyeliklerin ön görüldüğü meslek kuruluşları, odalar, birlikler, kooperatifler var ve bir çok kişi zorunlu üyelik durumdan şikayetçi."


Yeni bir devlet olarak ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti , benimsediği Batı modeli sistemi kısa sürede oturtmak için, Batı da ne varsa onu bir an evvel ülkede var etmek adına uzun yıllar cebri uygulamalara baş vurdu.

Bunun doğru olup, olmadığı konusunda yarım asırdır tartışıp duruyoruz. Tartışmaların hız kesme ihtimali de görünmüyor.

İşin bir yanı böyle olsa da gelinen noktada ortada açık bir gerçek var; Türkiye Batı tipi demokrasiyi benimsedi ve bu konuda önemli merhaleler katetti. Bugün artık Batı'da olan güzel şeyleri gönülden benimseyerek uygulamaya sokuyoruz. O nedenle artık bu saatten sonra şu veya bu meslek örgütüne, odalara zorunlu üyelik modellerinin uygulanmasından vazgeçilmelidir.

Meslek odalarına üye olanlar artık bu üyeliklerini zorunlu değil, gönül rızasıyla yapmalılar.

Dernek statüsünün ötesinde, imtiyazlı örgütçülük geride kalmalı. 

Zira bu tip yapılanmaların sivil iradeye, demokrasinin gelişmesine yararı yok. Bilakis bunlar bir nevi iradeye konulan ipotektir.

Maalesef bir çok alanda zorunlu üyeliklerin ön görüldüğü meslek kuruluşları, odalar, birlikler, kooperatifler var ve bir çok kişi zorunlu üyelik durumdan şikayetçi.

Siyasetin ana görevlerinden biri de demokrasinin gelişmesi doğrultusunda halkın isteklerini dikkate almak.

Umarım bu konuda bir yasal düzenleme yapılır , bu örgütlere,yapılara zorunlu üyelikler önlenir ve böylece bu gibi kuruluşlar üyelerini yasa emrettiği için değil,yapacakları güzel çalışmalar sonucunda kazanır, gönüllü üyelerle yol alırlar.Adnan ONAY, 11.02.2018, Sonsuz Ark, Konuk Yazar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı