4 Temmuz 2017 Salı

SA4534/SD708: Telveler 55

"İnsana dair bilgi, insanın değişebilirliği oranında değişmez; insan sabittir... Değişen, insanın öğrenilen bilgisidir..."


İnsan iki davranış kalıbına uygun hayat sürer... Genlerine işlenen ve gayr-i ihtiyarî aktive olan davranışlar ile bilişsel-öğrenilen bilgiye dayalı davranışlar...

İnsanı doğduğu andan öleceği zamana kadar meşgul eden tüm fikirler de bu davranışların yorumlanmasından ibarettir...

Varlığını toplumlarla anlamlılaştıran insan için aslında bir diğer insan kendisiyle aynıdır... En üst düzeyde farklılıklar görülmek istenmesinin temelinde ise, insanın kendine bağlı değişimler istemesi yatar...

Alt ve üst sınırların olduğu gelişim aşamaları, insanlar arasındaki iyi-kötü ayrımını hazırlamıştır... Bu aşamalar bilişsel davranışlar ile geçilebilecek yapıda olduğundan, hata birikimi yüksek olan insanlar belirli basamaklardan sonrası için hazırlanamamaktadırlar...

İnsana dair bilginin insanın değişebilirliği oranında değişebileceği yanılgısı, yüzlerce yılın ardışık hatalarını da bugünlere kadar taşımıştır...

Düşünebilen insanlar kendi akıl, bilgi ve deneyim çerçeveleri dâhilinde genel ölçülere ulaşmaya çalışırken, aynı görülerin başka düşünebilen insanlar için sınır oluşturmayacağını düşünmeyi ihmal etmişlerdir...

Bu ihmal, "öğrenilen bilgisi" artan insanın insanı yeniden değerlendirmesini çok sonraya ertelemiştir... Oysa insan bilgi birikimi dolayısıyla sürekli yenilenmekte ve kendisini daha çok tanımaya hazırlanmaktadır...

İnsan ve davranışlarının ayrımı, ünlü birçok meraklı ve fırsatçı insanı insanlık tarihinde kalıcı hale getirirken, bugün onların az eleştirilmeleri dikkate değer bir konudur...

Bilimsel olma olasılığı bulunmayan bilgilerin bu kadar kalıcı olması insanın insan aklına duyduğu en büyük saygısızlıktır...

İnsana dair bilgi, insanın değişebilirliği oranında değişmez; insan sabittir... Değişen, insanın öğrenilen bilgisidir...

Ve insan yeryüzünde var kaldığı sürece kendi varlığına dair bilgiyi aramaya devam edecektir; bilgisi değişecektir...

Zaman değiştikçe insana dair bilgi daha çok bilinir hâle gelecektir...


Tarih: 01/10/2002 Saat: 23:12

TelvelerSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı