14 Haziran 2017 Çarşamba

SA4461/KY56-HS8: Helena Blavatsky/ Non-Violence; Şiddetsizliğin Şiddeti-Sükutun Çığlığı

Sonsuz Ark'ın Notu:
Adem'in bildiklerini bilseydik, neler değişirdi bilmiyoruz, ama en azından ondan günümüze dek Allah tarafından dünya ve ahiret mutluluğumuz için gönderilen tek din olan İslam'ın aslında tam olarak ne olduğunu çok iyi bilirdik. Evet, tahrif edilmesine Allah'ın izin vermediği Hakiki İslam'ın anlatıldığı son kitap Kur'an var elimizde, ancak onu da küfrün, yani zulmün, yani karanlığın en vahşi, en şeytanî yetenekleri ile okunmaz, anlaşılmaz diyerek, önceki kitaplar gibi insandan uzaklaştırdılar. Gönderilen peygamberleri yalanlayanlar, öldürenler kim idiyse onlar hep birbirlerine şeytanın yolunu öğrettiler binlerce yıl, biz Adem'in bildiklerini bilmemekle büyük bir zaaf içerisinde onların bize ne yapmayı tasarladığını fark etmekte çok zorluk çektik, halen de çekiyoruz, ama aramızda iğne ile kuyu kazar gibi çalışan ve akleden samimi insanlar da var ve aramızdan birileri şeytanın yolunda çalışıp çabalayanların birbirleri ile ilişkilerini görebiliyor artık ve anlatmaya çalışıyorlar. Aşağıdaki yayında, maksadı bu zemin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Seçkin Deniz, 14.06.2017


Helena Blavatsky /Non-Violence; Şiddetsizlik

* Gülen'in hayranlık duyduğu Tolstoy'a non-violence (Şiddetsizlik- Şiddete başvurmama-Pasif direniş) fikrini aşılayan ve sessiz güç geleneğini başlatan Helena Blavatsky.

* Gülen'in hayran olduğu ve birlikte anıldığı non-violence geleneğinin fikir babası Tolstoy değil, ona bu fikri aşılayan Helena Blavatsky'dir.

* Non-violence geleneğinde Gülen Tolstoy, Ghandi, Martin Luther King ve İkeda ile birlikte anılır da neden Blavatsky ile anılmaz?

* Gülen'in hayran olduğu Tolstoy'a nonviolence fikrini aşılayan Blavatsky'nin "The Voice of Silence" kitabı.


* Tolstoy'a nonviolence fikrini aşılayan Helena Blavatsky'nin kurduğu Teozofi (Tasavvuf) Cemiyeti'nin logosu.


              
* Satanist Blavatsky "There is no religion higher than Truth" yazan dernek logosunda swastika'yı neden en üste koymuş?

* Blavatsky'nin Teozofi Cemiyeti Said Nursi'nin risalelerde Din-i Hakk'ı arayanlar cemiyeti dediği cemiyet.. Truth?

* Tolstoy’a nonviolence fikrini aşılayan Blavatsky’nin 1887 yılında Londra’da çıkardığı Lucifer (Şeytan) Dergisi.


       
* Gülen, Gandhi, King, İkeda Tolstoy'a nonviolence fikrini aşılayan Helena Blavatsky şeytan için şöyle diyor:


“Şeytan, ilahi ve dünyevi ışıktır, tek vücutta ve aynı zaman içinde ‘Kutsal Ruh’ ve ‘İblis’tir… Ve şimdi aşikâr olmuştur ki; İblis veya Ateş Saçan Kızıl Ejder… ve Şeytan ya da Işığı Getiren içimizdedir: Zihnimizin içinde-Bizi baştan çıkaran ve Kurtarıcımız ve bizim zeki Azat edenimiz ve Mesihimiz…”

Not: Hristiyan kaynaklar Lucifier ve Satan kelimelerinde şöyle bir ayrıma gidiyor: Lucifier Tanrıya isyan etmeden önce melek olduğuna inandıkları Şeytan’ı tanımlamak için kullanılırken; isyan sonrası cennetten kovularak sürgün edilmesi üzerine Satan (İblis) ismini alıyor. Lucifier parlayan, ışık saçan anlamlarına da geliyor. 

* Gülen, Gandhi, King, İkeda Tolstoy'a nonviolence fikrini aşılayan Helena Blavatsky şeytan için şöyle diyor:
“İblis gezegenimizin tanrısı ve de tek tanrısıdır.” 
Kaynak: Gizli Doktrin II; s.234

* Tolstoy, Gandhi, Daisaku İkeda King, İkeda, Gene Sharp ve Gülen'e non-violence aşılayan kişi satanist Blavatsky idi.


* Gandhi'yi Hindu kutsal metni Bhagavat Gita'yla tanıştıran ve ona Ahimsa (non-violence) fikrini aşılayan da Blavatsky idi.


* Gandhi, Blavatsky ile tanıştığında Hindistan'daki inanışlar ile ilgili sahip olduğu bilgileri fark edince şaşkına dönmüştü.

* Hindu kutsal metni Bhagavad Gita Tolstoy, Gandhi, King, İkeda, Sharp ve Gülen'e non-violence aşılayan satanist Blavatsky'nin başucu kitabı idi.

* Satanist Blavatsky ölümünden sonra kendisini anma günlerinde Hindu kutsal metni Bhagavad Gita'dan pasajlar okunmasını vasiyet etmişti.

* Satanist Blavatsky'nin öğrencisi barış ödüllü Gandhi Hindu Bhagavad Gita'da nasıl huzur bulduğunu şöyle anlatıyor:

"Her ne zaman şüpheler bana uğrasa ve hayal kırıklığına uğrasam ve ufukta tek bir umut ışığı göremesem; Bhagavad Gita’ya döner, kendimi rahatlatacak bir ayet bulurum. Bunaltıcı tasanın ortasında o an gülümsemeye başlarım."

* Satanist Blavatsky'nin öğrencisi Gandhi, SATYAGRAHA adını verdiği non-violence hareketini 11 Eylül 1906'da Güney Afrika'da başlatmıştır.

* 11 Eylül 1893'te dinlerarası diyalogu başlatan "Parliament of World's Religions"da Satanist Blavatsky'nin teozofistleri* 1893'teki Parliament of World's Religions'a katılan tek Müslüman temsilci Amerikalı M.R.A. Webb, Blavatsky'nin Teozofi Derneğine üye idi.

* Alexander Russell Webb satanist Blavatsky'nin Teozofi Derneğine 1880 yılında katıldığında ilk önce bir dönem Budist olmuştu.

* Abdullah Aymaz'ın bahsettiği  "Hak dini arayan NewYork İlahiyat Cemiyeti" satanist Blavatsky'nin Theosophy. Society ( Teozofi Cemiyeti)dir.

* Nicholas II Rus Ortodoks Kilisesi'nin organize ettiği seyahatte Hindistan Adyar'da Blavatsky'nin Teozofi Cemiyeti'ni de ziyaret etmişti.

* Nicholas II Hindistan Adyar'da Blavatsky'nin Teozofi Cemiyeti'ni ziyaret ettiğinde kafasında muhtemelen Şambala hayali zaten oluşmuştu

* Atom bombasını yapan ekibin lideri Oppenheimer'i, satanist Blavatsky'i derinden etkileyen Bhagavad Gita, Ecevit'i de derinden etkilemiştir.

* Blavatsky'den Bhagavad Gita'yı öğrenen Gandhi ve yine Bhagavad Gita'dan ilham alan Ecevit'in hayran olduğu Tagore ile

                             
* O kadar Teozofi, Blavatsky, Annie Besant, Bhagavad Gita demişken Teozofi kitaplarının arasına Gülen'in girmesi; 


                             
* Tüm bu kavramları Batı ile tanıştıran ve popüler yapan Blavatsky.

               
* Helena Blavatsky Okültizm ve Kabala üzerine çalışmalar yapmak üzere Teozofi Cemiyeti'ni 1875'te NewYork'ta kurdu.

           
* Teozofi Cemiyeti'ni New York'ta kuran Blavatsky, Hindistan'a taşınınca cemiyetin merkezi de Adyar, Madras'a taşındı.

               
* Blavatsky 1891'de öldükten sonra, merkezi Adyar, Madras'ta olan Teozofi Cemiyeti'nin başkanı Annie Besant oldu.

             
* Blavatsky'den sonra Teozofi Cemiyeti başkanı olan Annie Besant'ın Kadın Farmason Locası kurmasına izin verildi.


 * Blavatsky'den sonra Teozofi Cemiyeti'nin Başkanı olan ve Kadın Farmason Locası kuran Annie Besant.

                            
* Blavatsky'den sonra Teozofi Cemiyeti Başkanı olan Annie Besant ile Gandhi.. Teozofi Cemiyeti'nin mührü.               
* Teozofi Cemiyeti'nin kurucusu satanist Blavatsky'nin en favori okült sembolü SWASTIKA idi.                            
* Blavatsky'ye göre SWASTIKA en güçlü okült sembol idi ve üstün Aryan ırkını temsil ediyordu.

* Hitler'in sağ kolu Heinrich Himmler, Blavatsky’nin öğretilerine bağlı idi ve SWASTIKA Nazi Almanya'sının sembolü oldu.
* Blavatsky'nin non-violence aşılayan The Voice of Silence dışında önemli bir kitabı daha var: ISIS Unveiled (Tesadüf).


* Blavatsky İtalya’nın ulusal kahramanı Garibaldi ile yakın ilişki içerisindeydi, Viterbro ve Mentana muharebelerinde!

              
* Blavatsky’yi İtalyan gizli devrimci örgütü Carbonari’ye dahil eden kişi, Albert Pike ile mektuplaşan Mazzini idi.


                
* Nonviolence geleneğini başlatan Blavatsky'nin "The Voice of Silence" kitabı ve Gülen'in “Sükûtun Çığlıkları "kitabı.* Blavatsky'nin 1889'da Tolstoy'a verdiği imzalı "Sükutun Çığlıkları" kitabı..

* Şöyle de söyleyebiliriz: 
Üstteki Mother Kali -Voice
Alttaki Lord Shiva- Silence
Voice of Silence - Sükûtun Çığlığı


* "Söz gümüşse, sükût altındır" ın kökeni Kemet /Antik Mısır'a gider.

* Yine güneş ve ay birlikteliği..

* The Voice of The Silence-Sükûtun Çığlığı


* Zaman Gazetesi'nin yeni TV reklamına reklamda yazı ile geçmese de Sükûtun Çığlığı ( The Voice of Silence) adını koymuşlar.


* Sözcü de bir zamanlar Zaman Gazetesi'nin reklamındaki gibi "Sükûtun Çığlığı/ The Voice of the Silence" demiş.

          
* Tolstoy, Gandhi, King, İkeda ve Gülen'e Nonviolence aşılayan satanist Blavatsky şöyle diyor:

"Hashish multiplies one's life a thousand fold!" 
[Haşhaş (esrar), kişinin yaşamını bin kat arttırır.]

* Satanist Blavatsky yazdığı kitaplar için "ben yazmadım, yazdırıldı" dermiş. Olcott buna şahit olduğunu anlatıyor.


 Onun yazım araçları, en basit şekliyle söylemek gerekirse eşsizdi. O bir yazıcıydı, öyle ki; yazdıkları kendi materyallerinden veya bilgisinden değildi. Yazdıkları “ona gelmekteydi” ve ne zaman bir referansa ihtiyaç duysa bunu astral ışıktan elde edebiliyordu. Yazdıklarını tashih eden Olcott şöyle diyor: 
“Yazarken onu görmek ender ve unutulmayacak bir deneyimdi. Genellikle büyük bir masanın iki ucunda otururduk ve onun yaptığı her hareketi görebilirdim. Kalemi kâğıdın üzerinde uçarken birden aniden durur; geleceği görebilen kimseler gibi dalgın bir şekilde gökyüzüne doğru bakar; havada, önünde duran görünmez bir şeyi görmek istercesine bakışlarını kısar ve gördüklerini kâğıdına aktarmaya başlardı. Gördüklerini yazdıktan sonra gözleri eski doğal haline geri döner, o yine yazmaya devam ederdi, benzer bir durumla karşılaşana kadar.”    

* Satanist Blavatsky'nin ülkeler arası yaptığı seyahatlerde sıklıkla uğradığı isimlerden biri de Cemalettin Afgani'dir.

              
* Abdülhamid Han devrilmeden önce tutuklu olan Bahai lideri Abdul Baha'nın serbest kalması için Afgani ve Blavatsky'nin çok gayretleri olmuştu.

* Blavatsky'nin kurduğu ve Bahai lideri Abdul Baha'ya çok yardımcı olan Teozofi Cemiyeti risalelerde din-i hakkı arayan cemiyet olarak geçer.

* Said-i Nursi'nin bahsettiği Din-i Hakkı arayanlar cemiyetinin kurucusu Blavatsky Prometheus için şöyle diyor:

 "Prometeus’un ateşindeki alegori, kibirli Şeytanın (Işık Taşıyan) isyanının farklı bir versiyonudur; o Şeytan ki, dipsiz çukura atılmıştır veya öylece bizim Dünyamıza, bir adam olarak yaşamak için." 

* Blavatsky'nin Teozofi Cemiyeti'ne dini hakk-ı arayanlar cemiyeti diyen Said Nursi de Afgani'nin talebelerinden Mardin'de dersler aldı.

* Mustafa İslamoğlu nasıldır diye soranlar oluyor. Size Blavatsky'nin üstadı Afgani'yi anlatsın, parmaklarınızı yersiniz.
* Afgani'nin ileri gelenlerinden olduğu Hermetic Brotherhood ofLuxor ve Satanist Blavatsky'nin Teozofi Cemiyeti logoları.* Satanist Blavatsky ortak paydasında gözden kaçırmamamız gereken nokta şu:


* Satanist Blavatsky'nin yakın çalışma arkadaşı 2. dünya savaşını da bilen Albert Pike, Amerikan iç savaşını South Carolina'dan başlatmıştı.

* Afgani'nin mentoru W.S.Blunt'ın yakın arkadaşı ve Blavatsky'nin Teozofi Cemiyeti üyesi Sir Richard Burton.


* Satanist Blavatsky'e göre Eşkenaz Yahudileri ve Türkler, üstün Aryan ırkının günümüzdeki temsilcileri ve ataları Yecüc Mecüc'e dayanıyor.

* Hem Blavatsky’nin hem de Pan-turanizm'in fikir babası Armin Vambery'inin çalışmalarından etkilendiği Sándor Kőrösi Cosam.


* Cinnah ve Gandhi'nin akıl hocası Gokhale satanist Blavatsky'nin Teozofi Derneği'ne 2 Şubat 1898'de katılmıştı.

                 
* Pakistan'ın kurucusu Cinnah Teozofi Cemiyeti'ne Blavatsky'den sonra başkanlık eden Annie Besant'a "anne" diyordu.


* Hristiyanlığı da tahrif eden Pagan TRINITY'sini, non-violence akımını başlatan Blavatsky şöyle tarif ediyor:


“Her yerde eski uygarlıklar, ilk geometrik şekil olan Üçlü grup (Teslis) ve Üçgen önünde sonsuz bir saygı ile eğilir.”

* Blavatsky de İnsan-ı Kamil'in Allah'ın Cemal (Güneş) ve Celal (Ay) sıfatlarını kendinde topladığı konusunda Sufiyye ile hemfikir..
Halim Selim, 14.06.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Kadim Falsifiye
Sonsuz Ark'ın Notu: Halim Selim Beyefendi'nin onayıyla kendi tweetlerinden konu bazlı olarak tasnif edilmiştir. Kabala (Kabbalah) ile ilgili Sonsuz Ark yayınları için lütfen tıklayınız.

Sonsuz Ark'tan


  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı