20 Mayıs 2017 Cumartesi

SA4353/Sonsuz Ark-YD41: ABD, Müttefik(!) Ülkeleri İstihbarat ve Operasyonlarda Nasıl Kullanıyor?

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıdaki Brookings Analizi, bize ABD'nin müttefik diye pazarladığı veya aldattığı ülkeleri kendi çıkarları için nasıl kullandığını anlatmakta ve bu durumun sürmesi için yerli taşeron veya tetikçi olarak kullanılan devletlerin neden kaotik ya da diktatöryal yönetimlere mahkum olduğunu anlamamızı sağlamaktadır.  Başlık bu yüzden değiştirilmiştir.
Seçkin Deniz, 20.05.2017How foreign intelligence services help keep America safe
Dış istihbarat servisleri ABDnin güvenli kalmasına nasıl yardımcı oluyor?

Brookings Editörünün Notu: Daniel Byman, belki de herhangi bir diğer politika enstrümanından daha fazla etkili olduğunu yazıyor; yabancı irtibat ilişkileri, DAEŞ ve El-Kaide gibi küresel terörist gruplara karşı terörle mücadelede hayati bir rol oynamaktadır. Bu grupların operasyonlarının coğrafi mesafesi göz önüne alındığında, ABD'nin faaliyet gösterebileceği her ülkede güçlü tek taraflı yeteneklere sahip olması gerçekçi değildir ve öyle olsa bile, bu durum israf olacaktır. Yabancı devletler bu boşluğu dolduruyor ve Birleşik Devletler için bir güç artışı görevi görüyor.

Başkan Trump'ın, İsrail hükümetinden gelen  hassas terörle mücadele bilgilerinin Rus yetkililere açıklanabileceğini yazan basın haberleri, ABD'nin terörle mücadele çabaları için muhtemelen felaket. Özellikle, The Wall Street Journal, İsrail tarafından sağlanan bilgilerin bile Amerika'nın en önemli istihbarat müttefikleriyle paylaşılmadığını yazıyor. Başkan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Büyükelçisi Sergey Kislyak'a bu bilgiyi ifşa etmek için savunmasız bir anda ABD'nin hayati bir müttefikle olan taahhütlerini ihlal edebilecek potansiyel bir ihlal riski taşımaktadır ve ABD'nin gizlilikle ilgili genel itibarını zedelemektedir. 

Bu haberler ışığında,  


Belki de herhangi bir başka politika aracından daha fazla etkili olan yabancı irtibat ilişkileri, DAEŞ ve El-Kaide gibi küresel terörist gruplara karşı terörle mücadelede hayati bir rol oynamaktadır. Bu gruplara yapılan operasyonların coğrafi mesafesi göz önüne alındığında, ABD'nin faaliyet gösterebileceği her ülkede güçlü tek taraflı yeteneklere sahip olması gerçekçi değildir ve öyle olsa bile, bu durum israf olacaktır. Yabancı devletler bu boşluğu dolduruyor ve Birleşik Devletler için bir güç artışı görevi görüyor. 9 / 11'den kısa bir süre sonra, Birleşik Devletler terörle mücadele konusunda 100'den fazla ülkeyle birlikte çalışıyordu


2005 yılında üst düzey bir hükümet yetkilisi, Irak dışındaki neredeyse her bir şüpheli teröristin yakalanması ya da öldürülmesinin, kısmen de olsa, dış istihbarat servislerinin yardımıyla gerçekleştiğini iddia etti.


Kendi gerekçeleri nedeniyle, irtibat-istihbarat- hizmetlerini teröristlerin oluşturduğu tehditler karşısında kendi ülkelerinin polisi veriyor. Anlaşılabilir bir şekilde, müttefik hükümetler sınırları içinde faaliyet gösteren grupları vatandaşlarına ve egemenliklerine yönelik bir tehdit olarak görüyorlar. Cihad gruplarının birçoğu öncelikle müttefikler aleyhine, ikincil olarak ABD'ye karşı çalışıyorlar. 


Aslında birçok yerel ortaktan gelen sorunlar onların herhangi bir çözüm için ABD ile işbirliği yapmasını zorunlu kılmaktadır. El Kaide ya da DAEŞ'in güçlü bir şekilde var olduğu ülkelerin hükümetleri genellikle yozlaşmış ve demokratik değiller, teröristlerin istifade etmesi için mağduriyetler üretiyorlar. Sonuç olarak bu ülkeler cihad ağının küresel olması nedeniyle terörist için sıcak yuva haline geliyor ve böylece birçok teröristin öldürülebileceği veya yakalanabileceği yerler haline geliyorlar. 


Müttefikler terörist grupların peşine düşmek için aşırı istekli olmanın yanı sıra, genellikle bunu yapacak etkileyici kabiliyete sahipler. Birçok kilit terörle mücadele müttefiği otokrasidir ve bu nedenle, güçlerini korumak için istihbarat servislerine güvenirler. Birçok gelişmekte olan ülkede bile, istihbarat servislerinin göreceli yetkinlikleri ve gücü için öne çıkarılır ve bu durum onları yararlı ortaklar haline getirir.


Bir diğer boyut yerel avantaj. Yerel servisler, polis ve yerli istihbarat servislerini, genellikle terörle mücadelenin "ön cephesi" olduğu için, bilgi toplamak için kullanabilirler. Ülkedeki personel, ABD istihbarat yetkililerinin bir ülkeye odaklanabilecek birliğinin boyutunu küçümser. Bu sadece Ürdün gibi küçük ülkelerde ya da geleneksel istihbarat hedefleri olmayan Yemen gibi diğer ülkelerde değil, aynı zamanda Mısır gibi uzun zamandır önemli olan önemli ülkelerde de geçerlidir. 


Örneğin, 2010 yılı sonunda, Kahire'deki ABD büyükelçiliğinin 400'den az çalışanı vardı; polis dahil olmak üzere Mısır'ın iç güvenlik hizmetlerinde kullandığı personel sayısı, hangi hizmetlerin dahil edildiğine bağlı olarak 300.000 ila 2 milyon kişi arasında değişti.


Müttefik istihbarat servisleri, yerel diller ve kültürel farkındalık konularında da büyük bir avantaja sahiptir. ABD istihbaratı, Arapça, Pencapça veya birçok El-Kaide ve DAEŞ üyesinin konuştuğu dilde çok az sayıda konuşanı bulunduğu için sık sık olarak eleştiriliyor. Gerçekten de, Birleşik Devletler için bu sorun daha yaygın durumda ve yerel hizmetlerin bu konuda oynayacağı rol daha da zor olabilir. Görevliler, o dili akıcı bir konuşan birinin bile anlayamayacağı belirli bir lehçe konuşabilir. Örneğin, diyalektik varyasyonları hariç Pakistan'da altı büyük dille birlikte altmışı aşkın dil var . Yerel hizmet üyeleri tabii ki kendi dillerini ve lehçelerini bilirler.


Terörizm uzmanı Paul Pillar'ın ileri sürdüğü gibi, tüm irtibat hizmetleri, terörizmi ve terörist faaliyetleri kaynağında engelleme çabalarında hukuktan yararlanabilirler. Bir terörist gruba üye olmak ya da şiddeti desteklemek suçundan, yasadışı örgütlerle veya devletlerle bağlantılı olduğuna inandıkları kişileri tutuklayıp sorgulayabilirler. 


Buna ek olarak, terörizmin önde gelen finansörlerini tespit edebilir, bunları izler veya en azından korkutucu olabilirler. Yerel hizmetler, bireylerdeki bilgiyi zorla elde etmek için devletin gücünü kullanabilir. İşkenceyle değil, bu bilgiyi zorla alma yöntemleri hapis tehditleri, bir terör örgütü üyesinin bir akrabasına, ailesine ya da serbest bırakma ya da iş izni vermeme ya da üniversiteye katılma hakkı vermek gibi aileleri baskı altına alabilecek şekilde bir kişiyi "cesaretlendirmek" arasında değişebilir.


Lojistik faaliyetlerin engin doğası göz önüne alındığında, evsahibi ülke desteği olmadan teröristlere karşı lojistik yapmak zordur. Örneğin, Suudi  Arabistan'ın terörist finanse etme, sahte pasaport üretimi ve Krallık içinden yeni eleman kazanma gibi şeylerle mücadele ısrarı, cihatçıların yurt dışına çıkma yeteneğini azaltmada önemli bir rol oynadı. 


Bu görünüşte basit işlevler, Birleşik Devletlerin kendi sınırlarının ötesinde yapamayacağı, sorgulama, destek ağlarını durdurma vb. bakımından dezavantajlı olduğu için uygulayamayacağı bir şey. Dahası, bu yetkilerden dolayı yerel ortaklar, düşmana karşı dramatik ve çok kapsamlı adımlar atabilir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirebileceğinin ötesinde bir ölçekte faaliyet gösterebilir. Örneğin, 2003 yılında Suudi Arabistan'da terörizmin yükselişinden sonra Suudi hükümeti binlerce şüpheliyi tutukladı.


İrtibat hizmetleri, coğrafi ya da tarihi bağlardan dolayı teröristlerin kalelerine daha iyi erişebilir. Barınaklar genellikle terörist hareketler için hayati önem taşır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin onlara erişebilmesi çoğu zaman zor olur; eğer Amerika bu irtibat hizmetlerinden faydalanabilirse, dokunulmaz olmayabilirler. 


Pakistan istihbaratının arka bahçesindeki Afganistan'ı çok iyi bilmesi şaşırtıcı değil. Basında çıkan haberlere göre, Birleşik Devletler Afrika'daki El-Kaide'ye karşı Etiyopya'nın istihbarat servisiyle çalışıyor. The Wall Street Journal, Birleşik Devletler'in "Yemen'in aşiret bölgelerinde derinleşen bir Suudi istihbarat ağına dayandığını" yazarken, Kongre Araştırma Hizmeti ekliyor: "Günümüzde ABD-Suudi İstihbarat Birliği AQAP tehdidine karşıdır."


Gerçekten de, zaman zaman ABD, örneğin çıkarları için, Somali'de irtibata verilen öneme göre benzeri durumlarda birlikte hareket eder. ABD istihbaratı, tanınmış devletler olmamalarına rağmen Puntland ve Somaliland ile birlikte çalışıyor.


Bu pek çok avantaj göz önüne alındığında, irtibat servislerinin terör hareketlerine nüfuz etmesinde sıklıkla başarılar elde ettikleri, çoğunlukla kendi vatandaşlarını varlık olarak kullandıkları, ancak destek faaliyetlerini sınırladıkları şaşırtıcı değildir. Mısır, Ürdün, Fas, Suriye ve Pakistan'ın terörist gruplara nüfuz ettiği bildirildi. Bazı durumlarda, bu ülkelerin bazıları aracıyı Amerika Birleşik Devletleri'yle işbirliği içinde "çalıştırır".


Birleşik Devletler ayrıca yabancı hükümetleri hapishane görevlileri olarak kullanıyor; bunları Amerika Birleşik Devletleri için potansiyel tehditler teşkil eden şüpheli teröristleri gözaltına almak ve tutuklamak için kullanıyor. New Yorker raporları Mısır, Fas, Suriye ve Ürdün'de halen 9/11 şüphelilerinin hedefte olduğunu gösteriyor. 


Tanımlanmış bu rol iki amaca hizmet etmektedir. İlk ve en tartışmalı olanı, yabancı hükümetlerin şüphelileri sorgulaması ve ABD ile bilgi paylaşması.


Yaptığı sunum programı yüzünden Birleşik Devletler, işkence altına almak amacıyla 100'den fazla kişiyi yurt dışına göndermekle suçlanıyor. 


Yabancı hükümetlere yönelik ikinci ve daha da önemlisi eleştiri, yalnızca şüphe ile terörist olarak tanımlananları sokaklardan atmaktır. Mısır'da terörist olarak tanımlananların Birleşik Devletler'de yargılanmaları için yeterli kanıt olmayabilir. Üstelik Mübarek yönetimindeki Mısır ve diğer gelişmekte olan dünya müttefikleri sıklıkla yargılama ve hukukun üstünlüğü konusunda düşük bir bariyere sahip oldukları için göreceli olarak kolaylıkla şüphelileri hapsedebilirler . 


Bu avantajlar göz önüne alındığında, ABD istihbaratının başlıca rolü, değiştirmek değil müttefiklerinin değerini artırmaktır. Örneğin, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki pek çok ABD müttefiki bu konuda ABD'nin yeteneklerinin çok altına düştüğü için ABD onlara, büyük patlama sonrası soruşturma, adli tıb yardımı ve diğer uzmanlık alanlarındaki değerli yardım biçimlerini temsil ederek teknik destek sağlayabilir. 


Buna ek olarak, ABD istihbaratı genelde küresel irtibat hizmetleri için bir şef görevini görür. Örneğin, el-Kaide operatörü ve Jemaah Islamiyya kilit lideri "Hambali"nin tutuklanmasında, ABD, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland'ın bilgi ve eylem koordinasyonunda yer aldı. 


El Kaide, 2010 yılında, Arap Yarımadasıda El Kaide, FedEx ve UPS paketlerinde gizlenmiş bombalar kullanarak ABD'ye giden iki kargo uçağını bombalamaya çalıştı. Saldırı yalnızca Yemen ve Birleşik Devletleri değil, aynı zamanda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere transit ülkeleri hedefliyordu.


Suudi Arabistan anahtar istihbarat bilgisi sağladı; Dubai ve İngiltere uçuşları hızla durdurdu ve sonunda bombaları buldu. Her iki durumda da, söz konusu ülkeler bazen birbirleriyle iyi işbirliği yapmadı, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin genel koordinasyona yardımcı olması nedeniyle bunu başarabildiler. 


Bu ilişkilerin önemi göz önüne alındığında, irtibat işbirliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir şey felaket olabilir. ABD, hassas bilgileri gizli tutamayan ve buna layık bir ortak olmayan bir ülke olarak anılırsa, bu durum müttefik ülkelerin bilgi paylaşımını daha az olası hale getirebilir ve terörle mücadeleyi engelleyebilir.


Daniel L. Byman, 17 Mayıs 2017, Kıdemli Üyesi - Dış Politika , Orta Doğu Politikası Merkezi
Seçkin Deniz, 20.05.2017, Sonsuz Ark, Yayın Dünyası'ndan, Çeviri

Orijinal Metin:

https://www.brookings.edu/blog/markaz/2017/05/17/how-foreign-intelligence-services-help-keep-america-safe/?


Not: Çeviri için Google translate kullanılmıştır.

Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı