1 Temmuz 2016 Cuma

Sonsuz Ark 4. Yaşında; Yayınlar, İstatistikler ve Analiz/ 2015-2016 Raporu

Sonsuz Ark, yayınladığı manifestosuyla, yeni bir düşünme biçimi/biçemi, 
hayat ve gerçek algısı oluşturma iddiasında DÖRT YIL geride bıraktı.

  
Klasik medya araçlarına alışmış, ancak yıpranmış, yorulmuş algıların internetin bilgi bombardımanına cevap vermesi gittikçe zorlaşıyor. Bilgiye olan talep de geçmiş yüzyıla oranla katlanarak artıyor. Arz-talep ilişkisine bağlı olarak da hem bilgi enflasyonu oluştuğunu hem de ilginin aşırı bilgi bombardımanı altında evrilerek genel bir duyarsızlığa neden olduğunu görüyoruz. İnsanlık için bir geçiş dönemi olduğunu düşündüğümüz mevcut zamanda bilgi kaynakları güvenilirlikleri oranında diğer kaynaklardan ayrışıyor.

Sonsuz Ark bu anlamda kendi çerçevesini ve hedeflerini oluşturmuş olmanın özgüveniyle hızla yol alıyor. Allah’ın her şeye şahit olduğunu bilen ortak bir aklın ürettiği, bireyden topluma, toplumdan uluslar arası ilişkilere uzanan çizgide psikolojik, sosyolojik, dinî, politik, ekonomik, edebî ve felsefî perspektiflerle yapılan analizlerin, sanat değeri yüksek çalışmaların ve kendi alanlarında kanaat oluşturabilecek çevirilerin oluşturduğu bir arşivin, gelecek zaman için olduğu gibi, şimdiki zaman için de iddialı içeriklere sahip olması, özgüvenimizi olumlu etkiliyor. Doğal olarak bu özgüven okuyucularımıza da sirayet ederek büyük bir sinerji oluşturuyor.


Sonsuz Ark, yazarları, konuk yazarları ve çırak yazarlarıyla pek çok klasik medya aracının ulaşamayacağı bir referans aralığında, internet yayıncılığı içinde kendine özgü bir ruh taşıyor. Hiçbir şekilde gündemin baskın karakteri karşısında ezilmeyen, geçmişi ve geleceği birbirine bağlayarak yorumlayan özgün çalışmalarımızın önümüzdeki yüzyılın düşünme biçimine şekil vermeye çalıştığı iddiasındayız.

İnsanlığa ait değerlerin hızla yok olduğu bir dünyada yeni yüzyıl karmaşık bir gelecek vaat ediyor. Din dışı/din karşıtı faktörlerin ürettiği cinsiyet teorisi ile insanlığı varoluşsal bir tehditle yüz yüze bırakan batılı hastalıkların karşısında duracak saygın duyarlılıklar henüz organize olmuş değil. Kendiliğinden organize olabilmesi için de yüzyılların geçmesi gerekecek.

İnsanın özgürleşme isteğini sınırsızlaştıran ve talep edilen bu özgürlüğü hayvanların özgürlüğüyle(!) eşdeğer tutan, hatta hayvanların genetik duyarlılıklarından ve cinsiyet formlarından daha sapkın/aşkın taleplerle hızla taraftar toplamaya çalışarak, baskı kurarak insanın doğal varlığını yok etmeyi hedefleyen bir akıma karşı en az o akımın direktörleri kadar bilinçli yaklaşmadığımız sürece çok daha kötü bir dünyayla karşılaşacağız.

Sonsuz Ark, kişisel kaygılardan, grup etkileşimlerinden ve ideolojik saplantılardan uzak bir duygu ve düşünce dünyası arzuluyor. Her insanın kendi inançları doğrultusunda yaşama özgürlüğü olduğuna inanıyor ve herhangi bir inancın ya da düşüncenin bir diğer insan için zorlayıcı, aşağılayıcı bir güce kavuşmasını istemiyor. Özgürlüklerin sınırlarının diğer özgürlüklerin sınırlarında durması gerektiğini düşünerek, ‘Sizin dininiz size, benim dinim banadır” diyor ve bu bağlamda batılı akımların, antik çağlara ait hastalıkların normalleştirilmesine yönelik her türlü girişimi insan haklarına ve özgürlüklerin varlığına aykırı buluyor.

Sonsuz Ark, çocuklar için doğal hayat alanlarının özel ve dokunulmaz olduğunu savunuyor ve çocukların fiziksel ve ruhsal gelişim süreçlerine ‘irrasyonel nedenlerle dokunulmasına’ karşı çıkıyor.

Sonsuz Ark, iyi damıtılmış bilgiyle, doğru sorgulama teknikleriyle yetişmiş nesiller için geleceğin aydınlık olacağına inanıyor ve bu geleceğin inşasında özgüveni yüksek bir bakış olmayı tercih ediyor.

Sonsuz Ark’ın 1 Temmuz 2012’de başlayan yolculuğu sürekli genişleyen yazar kadrosu ile daha etkili ve güçlü olmayı seçtiği için, herhangi bir dışarlak bir desteğe ihtiyaç duymuyor. Kendi doğal akışı, Sonsuz Ark’ı geleceğin topluluğu olmaya götürecek.

Sonsuz Ark, çırak yazarlar yetiştirerek geleceğini de kurmaya devam edecek; insanları egemenlerin fikirlerine ve yazılarına mahkûm olmaktan kurtaracak diye umuyoruz. Herkes kendi fikrini üretme özgürlüğünün tadına varacak ve bu özgürlüğü kliklerin kullanımına sunmak zorunda kalmamanın rahatlığıyla yazmaya devam edecek.

Sonsuz Ark, yayınladığı manifestosuyla, yeni bir düşünme biçimi/biçemi, hayat ve gerçek algısı oluşturma iddiasında dört yılı geride bıraktı. 4. Yıllık Sonsuz Ark Raporu-2016 memnun edici istatistiklerle dolu.


“Bir yıllık geçmişimizde (1 Temmuz 2012-1 Temmuz 2013 ) hazırlık dönemi dahil olmak üzere, 12 tanesi konuk yazarlarımıza, 1 tanesi çırak yazarımıza, 258 tanesi yazarlarımıza ait, toplam 271 analiz paylaştık.  Bu, günlük ortalama 0.74 yayın anlamına geliyor. Gelecekte ortalama günde 1 yayın yapmayı tasarlıyoruz.”

Diyerek düştüğümüz notlara karşılık, ikinci yılda aldığımız yol daha da artmıştır. Bu durumu ilk yılımızda günlük ortalama 0.74 yayından ikinci yılda günlük ortalama 1.30'a ulaşarak güçlendirmiştik

2.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"İki yıl sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2014) konuk yazarlarımıza ait 12 olan yazı sayısı 191’e, çırak yazarlarımıza ait 1 olan yazısı sayısı 19’a, yazarlarımıza ait 258 olan yazı sayısı 536’e çıkmış, Sonsuz Ark editöryasına ait olan 2 yazı ile birlikte iki yıl sonunda toplam 745 yazı yayınlanmıştır. Sadece 2. yılda günlük ortalama yazı sayısı 1.30’a ulaşmış ve böylece 2. yıldaki günlük ortalama 1 yazı hedefimiz aşılmıştır; İki yıl sonunda da günlük ortalama yazı sayımız 1.02’ye çıkmıştır."


3.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"3. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2015) Sonsuz Ark Toplamda 1475 yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 1475yayın/1095gün=1,35'e çıkmıştır. Sadece 3. yılda (1 Temmuz 2014- 30 Haziran 2015) günlük ortalama yayınımız 734 yayın/365gün= 2.01'e ulaşmıştır."


4. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2016) Sonsuz Ark Toplamda 3109 yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 3109yayın/1460gün=2,13'e çıkmıştır. Sadece 4. yılda (1 Temmuz 2015- 30 Haziran 2016) günlük ortalama yayınımız 1634yayın/365gün= 4.48'e ulaşmıştır.


Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2013) 1 yıllık istatistiklerimiz şöyleydi:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 27.361
Ziyaret Sayısı: 10.225
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 4.820
Sayfa/Ziyaret: 2,68
Ort. Ziyaret Süresi: 00:07:51

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2014) 2 yıllık istatistiklerimiz şöyleydi:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 81.696
Ziyaret Sayısı: 29.390
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 16.369
Sayfa/Ziyaret-Oturum): 2,19
Ort. Ziyaret-Oturum Süresi: 00:05:12

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2015) 3 yıllık istatistiklerimiz şöyleydi:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 185.867
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 56.876.
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 32.238
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 2,01
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 00:04:01

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2016) 4 yıllık istatistiklerimiz de şöyle:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 408.542
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 91.216
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 53.184
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 1.92
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 00: 03.304 yıllık artış miktarları (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2016):


Sayfa Görüntüleme Sayısı 1. yılda 27.361, 2. yılda 27.361’dan 81.696’a, 3. yılda 81.696'dan 185.867'ye, 4. yılda 185.867'den 408.542'ye;  

Ziyaret Sayısı 1. yılda 10.225, 2. yılda 10.225’ten 29.390’a, 3. yılda 29.390'dan 56.876'ya, 4. yılda 56.876'dan  91.216'ya; 


Tekil Ziyaretçi Sayısı 1. yılda 4.820, 2. yılda 4.820’den 16.369’a, 3. yılda 16.369'dan 32.238'e, 4. yılda 32.238'dan 53.184'e çıkarak Sonsuz Ark’ın yayın anlayışına ve yayınlarına ulaşanların sayısındaki artışı görmemizi sağladı.
Ülkeler Haritası

Sonsuz Ark ziyaretçileri 1. Yıl sonunda (internet arşiv siteleri, istihbarat kurumları dahil) 52 ülkenin 234 kentinden gelmişlerdi, 2. yıl sonunda 92 ülkenin 721 kentinden; 3. yıl sonunda 125 ülkenin 1728 kentinden; 4. yıl sonunda 133 ülkenin 2327 kentinden geldiler.


Şehirler Haritası

Bu ülkeler ziyaret sayılarına göre şu sıralamaya sahip oldular: İlk 50

1. Turkey: 78.124 (%85,67)

2. Germany: 2.632 (%2,89)
3. United States: 2.108 (%2,31)
4. Belgium: 1.066 (%1,17)
5. Netherlands: 694 (%0,76)
6. France: 685 (%0,75)
7. United Kingdom: 626 (%0,69)
8. (not set): 572 (%0,63)
9. Brazil: 327 (%0,36)
10. Cyprus: 303 (%0,33)
11. Azerbaijan: 240 (%0,26)
12. Switzerland: 229 (%0,25)
13. India: 222 (%0,24)
14. Russia: 208 (%0,23)
15. Ukraine: 204 (%0,22)
16. Indonesia: 190 (%0,21)
17. Austria: 178 (%0,20)
18. Spain: 139 (%0,15)
19. Canada: 132 (%0,14)
20. United Arab Emirates: 127 (%0,14)
21. Mexico: 121 (%0,13)
22. Italy104 (%0,11)
23. Sweden: 99 (%0,11)
24. Japan: 98 (%0,11)
25. Saudi Arabia: 90 (%0,10)
26. Australia: 78 (%0,09)
27. Chile: 62 (%0,07)
28. Argentina: 58(%0,06)
29. Iraq: 57 (%0,06)
30. Colombia: 56 (%0,06)
31. China: 51 (%0,06)
32. Egypt: 51 (%0,06)
33. Romania: 46 (%0,05)
34. Poland: 45 (%0,05)
35. Greece: 44 (%0,05)
36. Qatar: 44 (%0,05)
37. Norway: 43 (%0,05)
38. Bulgaria: 42 (%0,05)
39. Peru: 41 (%0,04)
40. Israel: 37 (%0,04)
41. Denmark: 35 (%0,04)
42. Portugal: 35 (%0,04)
43. South Korea: 34 (%0,04)
44. South Africa: 31 (%0,03)
45. Iran: 30 (%0,03)
46. Pakistan: 30 (%0,03)
47. Bosnia & Herzegovina: 26 (%0,03)
48. Jordan: 26 (%0,03)
49. Morocco: 25 (%0,03)
50. Philippines: 25 (%0,03)


Bir yılda çekebildiğimiz 4820 ziyaretçimize karşılık 2. yılda gelen ziyaretçilerimizle Sonsuz Ark’ta iki yıl sonunda toplam 16.369, 3. yıl sonunda 32.238, 4. yıl sonunda 53.184 ziyaretçi ağırladık; umarım iyiliğe dair iyi şeyler anlatabilmişizdir.

Sosyolojik, siyasî ve ekonomik bazı eleştirilerimizin nesnel olma özelliğinin, zaman zaman sıcak  ve anlık olaylar nedeniyle anlaşılamayabilir oluşu, onların nesnel olmadığı anlamına gelmemektedir. Ziyaretçilerimiz arşivde gezinerek geçmişten bugüne doğru uzanan analitik bakışı ve bu bakışın ürettiği perspektiflerin sonuçlarını test edebilirler.

Sonsuz Ark, peygamberler hariç yaşayan, yaşamayan her insanın eleştirilebilir ve ihmal edilebilir olduğunu, düşünen insanların yazdığı bir siber alan olmaya devam edecek. Kur’an’ı önceleyen ve Kur’an'ı anlamayı amaçlayan zihinlerin Allah’tan başka çekinecekleri, kaygı duyacakları bir güç olmayacaktır. Bu durum Sonsuz Ark’ın bağımsızlığı için yeterince net bir gerekçedir.

Allah'a, yazarlarımıza ve okurlarımıza teşekkür ediyoruz.

Selam ve sevgilerimizle…


Sonsuz Ark, 01.07.2016

 Sonsuz Ark

Seçkin Deniz Twitter Akışı