5 Temmuz 2016 Salı

SA3130/SD474: "mahzun başeğiş" /09.03.2006/ 448. patika


...insana değen, insandan üreyen kötülüklerin sebepleri nefsin ta kendisi...
...nefs kötülüğü ve türevlerini, kendi hâkimiyetine ve tekliğine değdirmeden ve sana hissettirmeden yaptırır...
...yaptıktan çok sonra fark edersin sen...
...aklın sık dürtüyorsa; yaparken veya nefs istediği anda fark edersin...
...isteklere râm olmak için sebeplerin çoksa...
...ve sen, hâzzın o câzip kokularında mest olmuş hâldeysen, seni dürten aklının sesini duyamazsın...
...nefsin aklınla girdiği it dalaşında, ruhunda yankılanacak olan nefsin o çirkin zafer kahkahalarıysa, o kahkahaların kaynağındaki sese daha dikkatle bak...
...nefse sinmiş iblis'in sesleri de vardır...
...adem'den bu yana gelen...
...aklın nefse uyan iradeye karşı takındığı tutum, zulme düçâr olan bir tebaanın mahzun başeğişinden başka bir şey değildir...
...irade de biçâredir...
...nefsin azgınlığına set çekmek için gönderilmiş yüzbinlerce elçiye, binlerce kasırgaya, zelzeleye ve evrene rağmen, nefs iblise yoldaşlık etmekte hâlâ diriyse, iradenin biçâre kalmaması mümkün değildir...
...irade, sırf ve yalnızca tek şey yapabilir; eğer, bilgi en iyi hâlde ilerlediyse kendinde...
...Allah'tan isteyeceği yardım, onu nefsin ve iblisin ellerinden çekip alır...
...ama bu kez, herhangi bir sesin zafer kahkahaları duyulmaz...
...erdem, kendi derin ve ağır vakârıyla sessizliğin her yerindedir...
...nefs ve iblis gibi, arsız ve şirret değildir...


Seçkin Deniz Twitter Akışı