5 Haziran 2016 Pazar

SA3000/KY1-CÇ269: Pazar Yazıları 28

"Sevgili kârîlerimin (okuyucularımın) inanılmaz baskıları karşısında yelkenleri indirip yazmam isteklerine boyun eğdiğimi itirafla:)"


PAZAR YAZILARI -28-
Not 1: ?
Not 2: Sehven düşülmüş bir not
Not 3: Az beri dur
Not 4: Öyle olmadığını söylemek için öyle olanı bilmek yetmez. Her ikisi olmayanı ve diğerlerini de bilmek gerekir. Bu da bir kısır döngüyü çağırır gibi. Bunun üzerinde durulmalı. Hem de tüm bir ciddiyetle.
Not 5: Sanki o söylenen başka türlü söylenebilirmiş gibi, bu da bir zincirlemeyi gerektirir. İyisi mi derinleştirmekten kaçınmalı.
Not 6: Bu denemede gramer kuralları ihlali olduğunu kabul ediyorum.

KÖRLÜĞÜN ALAMET-İ FARİKASI ÜZERİNE BİR DENEME
-ya da gördüğünü sandıkların heveslerinin gösterdikleri olma olasılığı üzerine değiniler-

tasmalı bir köpeğin sahibi tarafından çekiştirilmesi akabinde öksürerek –boğazını temizler gibi- nefessizliğini gidermeye çalışan bir köpeğin bu hazin kıvranışına tanık olanlardan birinin karşı çıkışını anlamlandıramayan –burada önemle dikkat edilmesi gereken şey karşı çıkışı anlamlandıramayanın iradi olarak anlamlandırmayan olmadığının kesin kez bilinmesidir-  öteki tanık suskunluğu önerdiğinde karşı çıkışındaki haklılığı kanıtlamak için yine o olaya tanık olan ve fakat suskunluğu önermeyen ve fakat hali hazırda suskun duran –ki başından beri suskunluğu seçmiştir bu tanık ve hali hazırdaki suskunluğu tanıklardan suskunluğu önerene tabi olduğu anlamına ya da onu onayladığına gelmediği bilinmelidir- tanığın karşı çıkan tanığa karşı daha yakın durduğunu hissettiğinin bilinmesi olmuş veya olmakta veya olacakta olanın niye öyle olduğunun ipuçlarını verir halbuki olaya değil de olaya tanık olanlara tanık olup bu tanıklıktan hareketle olay tanıklarıyla tanış oldukları hevesiyle ve tanış olmanın gereklerini göz önünde bulundurarak olay tanıklarının hararetli tartışmalarında taraf olmanın imkânlarını araştırıp bulduklarını sanarak anılan tartışmaya katılmak için niyetlenip sonra vaz geçenler bir kenara çekilip bekleşirken –ki vaz geçenler olduğu gibi vaz geçmeyenler de vardı kuşkusuz ve vaz geçenler arasında vaz geçmeyenlerin sebatlarına cesaretlerine imrenenler de olmuştu- tartışmaya böyle dolayımsız katılmanın anlamsızlığı ya da yakışıksızlığı ya da uygunsuzluğu ya da isabetsizliği ya da nobranlığı ya da pervasızlığı ya da şımarıklığı ya da haylazlığı düşüncesinden hareketle katılmaya kalkıştıkları tartışmanın hemen başlangıcında geri durmanın coşkusunu yaşadılar ve beklemeyi uygun gördüler ve bekleyişlerinin ve görüşlerinin anlaşılmasını da gözlüyorlardı veya umuyorlardı veya bekliyorlardı kuşkusuz ve kuşkusuz gözlemleri için tasmalı köpeğin gırtlağı yırtılırcasına öksürüşünün de yinelenmesini istiyorlardı içlerinden durumlarının daha iyi anlaşılması için zorunlu gibi gelmişti onlara ve onlar da bu zorunluluğun gerekli olup olmadığını tartışmaya tutuşmuşlardı ki köpeğin sahibi köpeğini alabildiğince serbest bırakıp köpeğin öksürmesinin önüne geçmişti ve olaya tanıklara tanık olanlar isteklerinin ellerinden gitmek üzere olduğunu fark ettiklerinde bu durumun sürdürülmesini bitirmek tanık olanların tanık oldukları olayın yeniden bir görünüşünü elde etmek için ellerinden geleni artların koymuyorlardı bu çaba kuşkusuz tasmalı köpek sahibinin olaya tanık olanlardan karşı çıkana yönelik “elinden geleni ardına koma” meydan okumasından kaynaklanmadığı tersine ellerinden gelenin ardına koymamanın getirileri bilgisiyle donanık oldukları içindi dolayısıyla bekliyorlardı gözlüyorlardı umuyorlardı ve el kol kaş göz hareketlerini de bekleyişlerine gözleyişlerine umuşlarına mihmandar yapmışlardı ve fakat bu mihmandarların bu işte yetke olduklarını söylemek zordu zorluğu fark ettiklerinde zaten tasmalı köpek de sahibiyle birlikte çoktan gözden kaybolmuştu imdi bu böyle sürüp gider görünse de sürüp gitmemesi için nedenlerimizin olduğunu söylemeye bilmem gerek var mı bence gereksiz öyle ki her meydan okumaya karşı koymayı kendini görev bilenin hali tasmalı köpeğin halinden daha beter olsa gerek Cemal Çalık, 05.06.2015,  Konuk Yazar, Sonsuz Ark, Pazar Yazıları

Pazar Yazıları
Cemal Çalık Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı