24 Nisan 2016 Pazar

SA2797/KY1-CÇ235: Pazar Yazıları 22

"Sevgili kârîlerimin (okuyucularımın) inanılmaz baskıları karşısında yelkenleri indirip yazmam isteklerine boyun eğdiğimi itirafla:)"


PAZAR YAZILARI -22-

Not 1- Vefasızlığa bulunacak her gerekçe “gerekçe mantığı"nı da kirletir.
Not 2- Abaküsle çözülecek matematiksel denklemlerin iğdiş edilip edilmediğine dair
gözlemlerin sağınlığı sağlanmadan yapılma tehlikesine karşı dikkatli olunmalıdır.
Not 3- Kalem traşı olan var mı ya da tükenmez kalemi olan? Benimki bitmek üzere.
Not 4- Ağladıklarına şaşıracağına çetelesini tut, boş zamanlarında nicel sayımlar için imkân bulursun.
Not 5- Yanıt vermeyeceğini biliyorum, o yüzden akıbetini sormayacağım.


İNTİHAL BİR YAŞAMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN İÇREK TANITLAR
-ya da sen hiç özlemedin mi?-

Bir ermişin yürüdüğü yol boyunca karşılaşmayı umduğun tansık kendi gözbebeklerinde yansıyor doğduğun günden beri ve fakat ayrımında değilsin ne yazık ki. Sana bunu gösterecek bir ayna olmayı istememi hor görme. Seni sana buldurma hevesim çocukça belki ve fakat değil, çocukça bir heves değil, hem keşke çocukça bir heves olaydı tertemiz bir hevestir çocuktaki, tertemiz, duru ve yalın olandır çocuktaki. 

Yine de bilmelisin ki her hangi bir hevesin itkisiyle değil, kendime ulaşmanın bir yolu olarak sezdiğim için kalkışmışım bu eyleme. Eylemlerimi kantara çekme! Şöyle bir düşün ki darası alınmış kantar var mıdır yeryüzünde? Öyleyse bu kantara çekme hevesi niye?

Sen, ey kendini geçmişte tutsak kılmanın övüncüyle coşan; sen, ey geçmişe ulaşmanın beyhude uğraşıyla koşan; sen, ey geçmişi biricik bilen; sen, ey geçmişi olması gereken olarak duyan; sen, ey geçmişi düşsel bağıntıların yordamıyla okuyan; sen, ey geçmişi gelecekte olacak olan olarak vadedildiği sanısıyla yaşamını kurgulayan; sen, ey geçmişi bitimsiz bilen; sen, ey geçmişi noksanlıklardan azade bilen; sen, ey geçmişi geçen olarak görmeyen; sen, ey geçmişi varlığın biricik nedeni sayan; sen, ey geçmişi geçmiş olarak görmeyen; sen kendini kendin olarak gerçekleştirmesi gereken olmasaydın günde işin neydi? Dünde değil günde var olman ecinnilerin kötü bir şakası olmalı eğer biricik olan ver gerçekleştirmen gereken olan ise geçmiş. 

Gel, kendinin kendin de bir ilinek olmasına rıza gösterme. Gel, düşsel bağıntıların koynunda kış uykusuna özenme. Gel, kendini gerçekleştirmenin ne dünü ne günü ne yarını inkâr olarak belleme. 

Hiçbir şey yapamıyorsan da sana bunu öneren belletmenlere dil çıkar, göz kırp nanik yap! Uyumsuz olmanın yolunu belle uyumsuz var oluşa uygun olmayan değildir. Belki en uygun olanıdır. Belki ne, en uygun olanıdır. Uyumlu olmak geçmişi diriltme çabasıysa bil ki en büyük kötülük budur var oluşa var olana var olacak olana. Sen bir kötülük üzre olan olarak var olmayı seçemezsin. 

Yani seçmemelisin. 

Kendi kuyruğu peşinde koşan dört ayaklı bir varlıktan başka nedir kendisi olmayan olarak yaşamak. Cemal Çalık, 24.04.2015,  Konuk Yazar, Sonsuz Ark, Pazar Yazıları

Pazar Yazıları
Cemal Çalık YazılarıSeçkin Deniz Twitter Akışı