24 Nisan 2016 Pazar

SA2794/KY13-AO66: Kara Para

"Eğer yeryüzünde olup biteni anlamak, sistemlerin işleyişini çözmek istiyorsak sermayenin dolaşımına, sisteme nasıl yerleştiğine, sistem üzerinde kurduğu hakimiyet durumuna bakmalıyız."


Dünyayı kirleten ve yaşanmaz hale getiren "Kara Para", onu hükümdar kılan ise, Kara Para'nın düzenini kuran ve onu koruyup, geliştiren "Kara Siyasa"dır.

Eğer, bir sistem parayı yaşamı kolaylaştıran ortak araç haline getirirse yani tedavüle giren para "Helal" bir niteliğe bürünürse insanlar ve toplum mutlu olur. Aksi her şey çığırından çıkar. Zira kirlenmiş para insan ve toplum yapısını bozar; insanı bir canavar haline getirir..

İdeolojilerin insanlık adına ortaya atılan teoriler olduğu iddiası da paranın hakimiyetini, işleyişini, kontrolünü düzenleme iddiasına dayanır. Yani ideolojiler ekonomik modeller üzerine inşa olurlar. Kısaca, ideolojiler para teorileri üzerinden kavramsallaşırlar...

Eğer yeryüzünde olup biteni anlamak, sistemlerin işleyişini çözmek istiyorsak sermayenin dolaşımına, sisteme nasıl yerleştiğine, sistem üzerinde kurduğu hakimiyet durumuna bakmalıyız.

Bu durum dinlerin bozulmasıyla da alakalıdır. Dinler paranın piyasadaki dolanım şekli üzerinden, yani tekelleşmiş ekonomik güç üzerinden bozulmuşlardır. Eğer paranın dinleri koruma ve bozma konusunda o derece etkisi olmasaydı, Hz. Ömer, müslümanlığı kabul edip, zekat vermek istemeyen zengin bir aşirete, "Müslümanlığı kabul edip zekat vermeyenin vallahi kellesini uçururum" der miydi?

Bu durum hepimiz için geçerli bir ölçüdür. Yani bizim elimizdeki ekonomik gücü yönlendirme şeklimiz, bizim neye inandığımızı, ne olduğumuzu açıkça ortaya koyar. Aidiyetimizi parayla ilişkimiz açığa çıkarır ve hiç bir cilalı söz bu gerçeği gizleyemez. 

O nedenle şair,

"Bakmayın kişinin sözüne, işine,
Bakın kişinin parayla ilişkisine" 

demiş.


Adnan ONAY, 24.04.2016, Sonsuz Ark, Konuk Yazar


Seçkin Deniz Twitter Akışı