16 Aralık 2015 Çarşamba

SA2202/ÇY4-DB53: ABD Senatosu'nun CIA İşkence Raporu 6

 “Yöntemler, tümüyle ve nihai olarak âdildir” 
Dick Cheney, CIA İşkence Programı'na onay veren ABD Devlet Başkanı George Bush’un yardımcısı 

"CIA yetkililerinin büyük bir çoğunluğu kurallara uygun hareket etti. Onlar, uluslarına hizmet kapsamında ne yapmaları gerektiğini söylenilenleri yaptılar" John Brennan, CIA Direktörü, 12 Aralık 2014

"Bunlar, Amerika’nın dünyadaki duruşuna da ciddi zarar verdi. Bu nedenle, bu yöntemlere bir daha asla başvurmamamız için Başkan olarak yetkilerimi kullanmaya devam edeceğim." ABD Başkanı Barack Obama, 9 Aralık 2014

“CIA tarafından 11 Eylül sonrasındaki yıllarda kullanılan acımasız sorgulama teknikleri esasen yararsız ve gizli servisin Kongre’ye ve kamuoyuna söylediği gaddarlıktan çok daha fazla” CIA İşkence Raporu'ndan

USA Senate CIA Torture Report 5
ABD İstihbarat Senato Seçme Komitesi
Merkezi İstihbarat Biriminin Tutuklama ve Sorgulama Programı Komite Çalışması

Komite aşağıdaki bilgilere ve bulgulara ulaşmıştır.

#20: CIA'in Gözaltı ve İfade Alma Programı Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyadaki duruşuna zarar verdi ve diğer parasal ve parasal olmayan maliyetlerle sonuçlandı. 

CIA- Gözaltı ve İfade Alma 

Programı, ABD’ye diplomatik girişimlere yol açarak ve karşılıklı istihbari ilişkileri zorlaştırarak ve hasar vererek ABD’nin ortakları ve müttefikleri ile gerilimler yarattı. 

Bir örnekte,  Haziran 2004’te Dışişleri Bakanı ABD  X ülkesi Büyükelçisine  ülke hükümetinden Uluslararası Kızıl Haç Komitesinin ülkedeki bütün tutuklulara erişim sağlamasına yönelik diplomatik bir girişimde bulunması talebi emrini verdi. O sıralarda, halbuki  ülkedeki tutukluların arasında CIA emriyle gizli bir yerde tutulan tutuklular da bulunuyordu. 

Daha geniş anlamda, program ABD'nin kamu nezdindeki duruşunun yanı sıra, genel insan hakları ve özellikle işkencenin önlenmesi konusunda ABD'nin uzun zamandır süren küresel liderliğine de ölçülemez zararlar verdi. CIA kayıtları, CIA Gözaltı ve İfade Alma Programı’nın kadrosuz maliyetinin 300 milyon doların üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu, kısmen ev sahibi ülkenin siyasi kaygıları barındırması nedeniyle hiç kullanılmamış ve yaklaşık 2 milyon dolara mal olan iki gözaltı tesisi de dahil  CIA’nin gözaltı tesislerinin inşa ve bakım fonunu da içermektedir. 

Gizlice CIA gözaltı sitelerini barındırmak için hükümetleri teşvik etmek, ya da varolan tesislere verilen desteğin artırılması için CIA yabancı hükümet yetkililerine nakit milyonlarca dolar bağışlamıştır. CIA Karargahları, CIA istasyonlarını xxxxx ‘lara (yabancı hükümet oluşumlarına) finansal destek için “istek listeleri” hazırlatmak ve bu destek konusunda “büyük düşünmeleri” için teşvik etmişlerdir.

Yaygın istihbarat raporlarının sayısı ile ölçüldüğü için, CIA'in gelişmiş sorgulama tekniklerine maruz kaldığı bilinen 39 tutuklunun 7’si hakkında sıfır istihbarat raporu alınmıştır.

30 Mayıs 2005 Adalet Bakanlığı Hukuk Müşaviri Ofisi Baş Savcı Yardımcısı Steven G. Bradbury’den Merkezi İstihbarat Ajansı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı John A. Rizzo için Bildir

Referans: İşkenceye Karşı Sözleşme Madde 16 uyarınca Amerika Birleşik Devletleri Zorunlu Uygulamalar  Çok önemli El Kaide tutukluları üzerinde bazı tekniklerin uygulanabilirliği başvurusu.

Senato Komitesi’nin İstihbarat brifingi Transkripti 6 Eylül 2006

Bu bölüm CIA yayınlarıyla değil, CIA Sağlık Hizmetleri Ofisi ve CIA Ofisi Genel Müşavirlik personeli tarafından gönderilen e-postalarda ifade edilmiştir.

CIA Ofisi (Başmüfettişlik) tarafından incelenen Ebu Zübeyde’nin sorgulama video kayıtları olayın kaza olduğunu belirtmemektedir. Video kayıtlarının incelemesinde iki waterboarding sürecini içeren 21 saatlik bir bölümünün kayıp olduğu ortaya çıkmıştır.

10 Nisan 2003 XXX’ten XXX’e gelen e-posta. Komite Çalışması boyunca büyük harflerle yazılan soyadları takmadır.

O sırada bir tutuklunun tabut büyüklüğündeki bir kutuya hapsedilmesinin CIA’nin Geliştirilmiş Sorgulama Tekniklerinden biri olarak onaylanmıştır.

(DÜZELTİLDİ) 1324 (161750Z) Hambali’ye atfen.

XX Görüşmesi (DÜZELTİLDİ) ve (DÜZELTİLDİ) Ofis Baş Müfettişi 17 Haziran 2003

Bir olayda, sorgulayıcılar tutukluya işbirliği yapması halinde bir kova kazanabileceğini söylediler.

Röportaj Raporu, 2003-7123-IG, Terörle Mücadele Amaçlı sorgulama İncelemesi XXX 7 Nisan 2003 s 12

Röportaj Raporu, 2003-7123-IG, Terörle Mücadele Amaçlı sorgulama İncelemesi XXX 8 Mayıs 2003, s. 9. 26 Kasım 2001

Yasal Ek Tasarısı, Paragraf 5, “ Muhalif Soruşturmalar: CIA Görevlileri İçin Yasal Hususlar

30 Mayıs 2005 Adalet Bakanlığı Hukuk Müşaviri Ofisi Baş Savcı Yardımcısı Steven G. Bradbury’den Merkezi İstihbarat Ajansı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı John A. Rizzo için Bildiri  

Referans: İşkenceye Karşı Sözleşme Madde 16 uyarınca Amerika Birleşik Devletleri Zorunlu Uygulamalar  Çok önemli El Kaide tutukluları üzerinde bazı tekniklerin uygulanabilirliği başvurusu. 20 Temmuz 2007 Adalet Bakanlığı Hukuk Müşaviri Ofisi Baş Savcı Yardımcısı Steven G. Bradbury’den Merkezi İstihbarat Ajansı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı John A. Rizzo için Bildiri 

Referans: Savaş Suçları, Tutuklu Davranışı ve Uygulamalar  Çok önemli El Kaide tutukluları üzerinde bazı tekniklerin uygulanabilirliği konusunda Genova Konvansiyonu 3. Maddesi 

CIA’nin Tutuklama ve Sorgulama Programının Beyaz Saray tarfından dikte edildiğine dair iddiasının Komite Soruşturmasına 27 Haziran 2013 tarihli cevabı, CIA’nin Haziran 2013 cevabı ve sonrasında bu karardan memnuniyetini bildirmesi.

MÜDÜR  XXX (152227Z 7 Mart)

Komite'nin kararı CIA Yöneticileri George Tenet ve Porter Goss’un CIA  Başmüfettişi‘ne , yöneticilerin  CIA'in sorgulama teknikleri üzerine Başkan’ı bilgilendirmemiş olması da dahil kendi ifadelerine dayanmaktadır. CIA kayıtlarına göre, Nisan 2006'da verilen brifingde Başkan “Bir tutuklunun bebek bezi giydirilmiş, tavana zincirlenmiş ve altına yapmak zorunda bırakılmış" görüntüsünden rahatsızlığını ifade etmiştir.

CIA’nin Haziran 2013’teki cevabı CIA kayıtlarını reddetmiyor, ancak bu konudaki kurum kayıtlarının kuşkusuz eksik olduğunu, eski Başkan Bush’un otobiyografisinde önceki CIA Müdürü Tenet’le tekniklerin Ebu Zübeyde üzerinde kullanılmasından önce 2002’de programla ilgili tartıştığını ve bizzat bu teknikleri onayladığını söylüyor. Eski CIA Genel Konsey üyesi John Rizzo’nun bir anısı bu iddiaya karşı çıkıyor. 

CIA kayıtları  X ve X ülkelerindeki CIA gözaltı tesislerinin varlığı konusunda politikacıların bilgisi olmadığını gösteriyor.


<<Öncesi   Sonrası>>


Derya Beyaz, 16.12.2015,  Sonsuz Ark,  Çırak- Çevirmen Yazar, Çeviri
Raporun Orijinali:


Seçkin Deniz Twitter Akışı