10 Kasım 2015 Salı

SA2018/SD324: "mülkiyet kanunları ve insan" /08.05.2006/ 482. patika


...mülk Allah'ındır... insanlardan dilediğine verir... ve verdikleri için de kendi hukukunu koyar...
...kesin gerçek budur...
...ama ya insan?...
...asla kendisinden vârid olmayan her şeyi kendi malı sayar ya...
...işte komedi budur...
...imkânsızı iddia eden zavallı insan...
...doğduğu anda sahip olduğu hiçbir şey yok... öldüğünde de...
...ama o, doğumla ölüm arasında geçici olarak kullandıklarının sâhibi olduğunu iddia eder ve diğer insanlarla bu mülkiyet hukukunu düzenlemeye kalkar...
...becerebilse ya...
...neredeyse binlerce yıldır, her yıl değiştirir mülkiyet kanunlarını...
...insan, çıkarlarının zamana bağımlılığını denetleyemediği için, sâhibi olamadığı mülkün korunması adına hukuk da koyamaz...
...diğer hukuk türleri gibi...
...yine insan, binlerce yıldır meclisler veya cemiyetler kurar, kanunlar koyar...
...değişen şeyler vardır kuşkusuz; ama insan değişmez....
...insana dair temel haklar değişmez...
...ne yazık, ki; insan, özellikle ingiliz insanı, insan olan kadının bile insan olup olmadığını, siyah derili bir afrikalı'nın orman hayatı dolayısıyla maymun veya insan olup olmadığını yıllar süren mahkemelerde kararlaştırabilmiştir...
...zira onların insan olduğunu kabul ederse, onların da hukukunu da kabullenecek, onlara hayvanlara davranıldığı gibi davranamayacaktır ve bu gerçek asla işine gelmeyecektir...
...insanlar...
...mülk kendilerinin olmadığı için, mülke ve beşerî kaynaklı mülk hukukuna, kanun koyuculuk kendilerinin hakkı olmadığı için koydukları kanunlara taparlar...
...câhil arapların helvayla yaptıkları putlara, önce tapmaları ve acıkınca da yemeleri gibi, gerektiğinde mülke dair fikirlerini değiştirebilir, kanunlarını hükümsüz sayabilirler...
...son demde denecektir ki; mülkü verenin koyduğu kanunları sorgularken adaletsizlik vurgusu yapan zavallı insan, 'kendi koyduğu kanunların adaletsizliği'nin o kanunların sürekli değiştirilmesiyle kanıtlandığını görememektedir...
...değişmeden önceki her kanun birilerini mağdur etmiştir; yeni kanun da başka birilerini mağdur edecektir...
...insan birçok şeyi bir arada düşünebilir; ancak gerçekte onun vâkıf olduğu şeyler sonsuz değişkenli evren sistematiğinde 'mutlak az' şeylerdir...
...insan bu âcizliğinin çoğunlukla farkında bile değildir...
...buna karşılık, saygısızca kendisine ait olmadığı mülkte hükümdar olduğunu iddia eder...
...diğer insanlara bu saçmalığı kabul ettirebilmek için de, kendi çelişkileri içinde çırpınarak yaratıcı'ya kendini ortak koşar...
...yaratıcı'yı reddeder...
...kendi şirkinde kıvranırken, kendi kanunlarının ilmiğiyle asılır...
...diğer benzerleri gibi...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı