27 Ekim 2015 Salı

SA1952/SD317: "cazgır karakterli kimlikler" /10.05.2006/ 484. patika


...cazgır karakterli sesler ve kimlikler...
...kıvrak ve sağır duruşların tümünün tepesine ısrarla, inatla ve haklılık serâplarıyla tünemiş antidezenfekte kişilikler...
...kuklalık özellikleri aşkın, celâdet nöbetleri sıradan ve fikirleri olmayan onlar, zavallılar; fikirliymişçesine baskın ve sesleri gür çıkanlar...
...enjekte edilmiş fikirlerin nakliyâtında birer ses çıkış mekanizması iken, kendileri sanarlar kendilerini ya...
...pohpohlandıkları her gün, 'ileri' hedefleri sırtlandıklarını sanarlar...
...günlük fayda harcırâhı tükenene kadar o gün, o gündekilerin 'şakşakçısı' veya 'karşı çıkıcısı' olmak dışında varlık nedenleri önemsizdir veya yoktur...
...bilhassa onlar, kendi gündelik menfaatlerinin temin ediliş anına dek cazgır karakterlerini sessiz tutamazlar...
...ve onların 'taraf'ları sürekli kendi menfaatleridir...
...kiralık olan kimlikleri ve sesleri herkesin hizmetindedir...
...ve bu onların mesleğidir...
...cehâlet kemerinden su akıtarak cehâlet ekinlerini sulayanlar, cehâlet hasadı yapmaktan başka bir şey beklemezler...
...bu onların zaafı değildir, bilakis maharetleridir...
...zira cazgır karakterli kimlikler, asla cehâlet dışında bir hasatla tedarik edilemezler...
...bir ülke ancak bu şekilde kukla, bu şekilde 'ictimâî buhran budalası' fertleri yetiştirebilir...
...sonra o fertleri, sesin en çok ve en gür duyulduğu tepelere yerleştirebilir...
...mesnedsiz olanların hükümrân olduğu yerde mesned daima cehâlettir...
...mürekkebe bulanmış zihinlerden olsalar bile, tahakküm edenler haklının değil menfaatlerinin bekçisidirler...
...onlar herkesten önce menfaatlerinin tıkanacak olan yollarını fark ederler ve herkesten önce feryat ederek cazgırlıklarını ilan ederler...
...bir toplum celâdetle, inatla ve cazgırlıkla müzeyyen fertleriyle ancak cazgır olabilir...
...başkası mümkün değildir ve olamaz...
...akıl hâkimiyete müdahale edene dek...

seçkin deniz
pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı